Byla eB2-2646-864/2020
Dėl bankroto bylos atsakovei UAB „TRANS-TIME BALTIC“ iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „TRANS-TIME BALTIC“ vadovo A. N. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „TRANS-TIME BALTIC“ iškėlimo,

Nustatė

21.

3Ieškovas UAB „TRANS-TIME BALTIC“ vadovas A. N. (toliau ir ieškovas) pareiškimu prašo iškelti nemokumo bylą atsakovei UAB „TRANS-TIME BALTIC“ (toliau ir atsakovė), motyvuodamas tuo, kad įmonė nebegali vykdyti finansinių įsipareigojimų prieš kreditorius, nes įmonėje sustojo pajamų srautas. Paaiškina, kad įmonės kreditoriams pradelstų įsipareigojimų vertė sudaro 97 992,95 Eur sumą, o tuo tarpu įmonės numatytos gauti pajamos sudaro 14 086,25 Eur sumą. Pažymi, kad įmonė faktiškai nebevykdo ūkinės-komercinės veiklos. Anot ieškovo, nebėra jokių objektyvių galimybių įmonės mokumui atkurti ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas. 2.

5Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui juridinių asmenų nemokumo teisiniai santykiai reglamentuojami šio įstatymo normomis, išskyrus tam tikras įstatymo nuostatas bei išimtis pereinamajam laikotarpiui. 3.

6Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 2 dalį, bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Įmonės nemokumo sąvoka apibrėžta Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. 4.

7Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „TRANS-TIME BALTIC“, į. k. 301081620, įregistruota 2007 m. rugpjūčio 31 d.; įmonės vadovu bei akcininku šiuo metu yra A. N.; įmonės veikla - krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. 5.

8Remiantis aktualiais įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais 2020 m. sausio 31 d. įmonės turto vertė sudarė iš viso 380 330 Eur (iš jo ilgalaikis turtas – 318 483 Eur, trumpalaikis turtas – 61 847 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 174 784 Eur, įmonė turėjo 39 473 Eur nuostolį. Ieškovas pateikė teismui duomenis, jog šiuo metu įmonės kreditoriams pradelstų įsipareigojimų vertė sudaro 97 992,95 Eur sumą. 6.

9Pažymėtina, jog VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonės vardu nekilnojamasis turtas neregistruotas; VĮ „Regitra“ duomenimis, įmonės vardu yra registruotos dvi transporto priemonės – priekaba ( - ), (dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas) bei ( - ) (dalyvavimas viešajame eisme leidžiamas). 7.

10Pagal viešus duomenis, įmonėje nuo 2019 m. gegužės mėn. esančių darbuotojų skaičius buvo vis mažinamas ir 2020 m. kovo 5 d. buvo 2 darbuotojai, 2020 m. vasario 28 d. įmonė turėjo 1 712,80 Eur socialinio draudimo skolą. 8.

11Remiantis Antstolių informacinės sistemos duomenimis, šiuo metu įmonės atžvilgiu vykdoma viena vykdomoji byla AAS „BTA Baltic Insurance Company" filialo Lietuvoje naudai dėl 822,80 Eur skolos išieškojimo. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, įmonė kaip atsakovė dalyvauja vienoje civilinėje byloje dėl 1 889,78 Eur skolos priteisimo. 9.

12Taigi, įvertinęs atsakovės finansinę padėtį teismas sprendžia, jog šiuo metu įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, o duomenų apie tai, kad atsakovės finansinė padėtis galėtų artimiausiu metu pagerėti, t. y. kad atsakovės negalėjimas įvykdyti pinigines prievoles (sumokėti skolas) nėra laikinas, nėra. Ieškovas (įmonės vadovas) pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo patvirtino, jog šiuo metu įmonė faktiškai nebevykdo ūkinės-komercinės veiklos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovės turtinė padėtis atitinka Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 2 dalies 7 straipsnyje nurodytą nemokumo apibrėžimą. 10.

13Teismas nenustatė, jog atsakovei būtų inicijuotas restruktūrizavimo bylos iškėlimas. 11.

14Taigi, įvertinęs į bylą pateiktus bei teismo nustatytus duomenis, teismas daro išvadą, jog atsakovė yra nemoki, ji laiku negali vykdyti turtinių prievolių bei nėra pagrindo išvadai, jog atsakovė yra gyvybinga – duomenų apie vykdomą ūkinę komercinę veiklą, leidžiančią įvykdyti prievoles ateityje, nenustatyta. Todėl UAB „TRANS-TIME BALTIC“ keltina bankroto byla (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 7 dalis). 12.

15Nutartimi, kuria iškeliama bankroto bylą, kartu paskiriamas nemokumo administratorius (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 34 straipsnio 7 dalis), vadovaujantis Nemokumo administratorių atrankos taisyklėmis ir naudodamasi atrankos programa (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 34 straipsnio 3 dalis). Nustatyta tvarka atrinktas nemokumo administratorius UAB „Bankroto vizija" (sąrašo Nr. B-JA198), kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei administravimo paslaugas bankroto procese. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 37 straipsnio normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti nemokumo administratorių neskundžiama (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 40 straipsnio 2 dalis). 13.

16Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, jeigu teismas kelia bankroto bylą, teismo nutartyje papildomai nurodoma bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą nemokumo administratoriui suma. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bazinis atlygis už bankroto proceso administravimą yra atlygio nemokumo administratoriui dalis už visą bankroto proceso administravimo laikotarpį ir jo sumą nustato teismas, vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais atlygio už bankroto proceso administravimą dydžiais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms teismas motyvuotu nemokumo administratoriaus arba kreditorių susirinkimo prašymu turi teisę pakeisti nustatytą bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą sumą (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 77 straipsnio 3 dalis). 14.

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 924 Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo, nustatyta, kad bazinio atlygio dydis negali būti mažesnis už 5 MMA ir didesnis už 50 MMA. Visų duomenų, objektyviai apibūdinančių juridinį asmenį, teismas neturi. Atsižvelgiant į bankroto iškėlimo dienai turimus duomenis apie įmonę, nemokumo administratoriui nustatytinas 3 035 Eur (5 MMA) bazinis atlygis, kuris gali būti keičiamas Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 77 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 15.

18Iškėlus bankroto bylą, iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos areštuotinas įmonės ilgalaikis turtas, prie trumpalaikio turto priskiriamas nekilnojamasis turtas ar turtinės teisės (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 3 punktas). 16.

19Įmonės valdymo organams nustatytinas 15 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti nemokumo administratoriui įmonės valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, visus įmonės dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą įmonės informaciją, susijusią su jos veikla (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). Išaiškintina, kad valdymo organams, nustatytu terminu neperdavus nemokumo administratoriui nurodyto turto ir (ar) informacijos, teismas gali jiems skirti iki vienos MMA dydžio baudą už kiekvieną pareigos nevykdymo dieną (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 57 straipsnio 3 dalis). 17.

20Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. 18.

21Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, paskirtas nemokumo administratorius įpareigotinas apie įsiteisėjusią teismo nutartį informuoti Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 2-5 punktuose nurodytus subjektus.

22Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

23iškelti UAB „TRANS-TIME BALTIC“ (j. a. k. 301081620, registracijos adresas: ( - )) bankroto bylą.

24Įmonės nemokumo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto vizija" (sąrašo Nr. B-JA198, adresas Žemaitės g. 43-31, 76339 Šiauliai; el. paštas info@bankrotovizija.lt; tel. 8 698 33788).

25Nustatyti paskirtam nemokumo administratoriui 3 035 Eur bazinio atlygio sumą už bankroto proceso administravimą.

26Areštuoti UAB „TRANS-TIME BALTIC“ (j. a. k. 301081620, registracijos adresas: (duomenys neskelbtini) ilgalaikį turtą, prie trumpalaikio turto priskiriamą nekilnojamąjį turtą ar turtines teises. Šioje dalyje nutartį vykdyti skubiai. Turto areštas galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

27Nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį netekę įgaliojimų bankrutuojančios įmonės valdymo organai privalo perduoti paskirtam nemokumo administratoriui juridinio asmens valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis; visus juridinio asmens dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą juridinio asmens informaciją, susijusią su jo veikla (toliau – juridinio asmens informacija). perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

28Išaiškintina, kad valdymo organams nustatytu terminu neperdavus nemokumo administratoriui nurodyto turto ir (ar) informacijos, teismas gali skirti jiems iki vienos MMA dydžio baudą už kiekvieną pareigos nevykdymo dieną.

29Kreditoriai, per 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje dienos kreditoriai gali pateikti paskirtam nemokumo administratoriui savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus, kartu nurodant, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas.

30Priimtą nutartį išsiųsti UAB „TRANS-TIME BALTIC“ ir jos vadovui A. N., paskirtam nemokumo administratoriui, ieškovei, Turto areštų aktų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

31Įsiteisėjusią nutartį išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui.

32Įpareigoti nemokumo administratorių apie įsiteisėjusią teismo nutartį dėl nemokumo bylos iškėlimo nedelsiant informuoti Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 2-5 punktuose nurodytus subjektus.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Ieškovas UAB „TRANS-TIME BALTIC“ vadovas A. N. (toliau... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas. 2.... 5. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui... 6. Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 2 dalį, bankroto... 7. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „TRANS-TIME BALTIC“, į. k.... 8. Remiantis aktualiais įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais 2020 m.... 9. Pažymėtina, jog VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonės vardu... 10. Pagal viešus duomenis, įmonėje nuo 2019 m. gegužės mėn. esančių... 11. Remiantis Antstolių informacinės sistemos duomenimis, šiuo metu įmonės... 12. Taigi, įvertinęs atsakovės finansinę padėtį teismas sprendžia, jog šiuo... 13. Teismas nenustatė, jog atsakovei būtų inicijuotas restruktūrizavimo bylos... 14. Taigi, įvertinęs į bylą pateiktus bei teismo nustatytus duomenis, teismas... 15. Nutartimi, kuria iškeliama bankroto bylą, kartu paskiriamas nemokumo... 16. Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 924 Dėl... 18. Iškėlus bankroto bylą, iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 19. Įmonės valdymo organams nustatytinas 15 dienų terminas nuo nutarties... 20. Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41 straipsnio 1 dalies nuostatas,... 21. Vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi,... 22. Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi,... 23. iškelti UAB „TRANS-TIME BALTIC“ (j. a. k. 301081620, registracijos... 24. Įmonės nemokumo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto vizija" (sąrašo... 25. Nustatyti paskirtam nemokumo administratoriui 3 035 Eur bazinio atlygio sumą... 26. Areštuoti UAB „TRANS-TIME BALTIC“ (j. a. k. 301081620, registracijos... 27. Nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos... 28. Išaiškintina, kad valdymo organams nustatytu terminu neperdavus nemokumo... 29. Kreditoriai, per 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti nemokumo... 30. Priimtą nutartį išsiųsti UAB „TRANS-TIME BALTIC“ ir jos vadovui 31. Įsiteisėjusią nutartį išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui,... 32. Įpareigoti nemokumo administratorių apie įsiteisėjusią teismo nutartį... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu...