Byla N1-958-576/2014

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Jekaterinai Piotrovskai, dalyvaujant prokurorui Gediminui Juknai, Dariui Burbuliui, kaltinamojo R. R. – B. gynėjui advokatui Stasiui Karveliui, kaltinamojo A. K. gynėjai advokatei Daivai Dereškevičienei, kaltinamojo A. J. gynėjui advokatui Stanislovui Nalivaikai, nukentėjusiajam P. A., atstovėms pagal įstatymą ir civilinėms atsakovėms I. K., A. J., kaltinamiesiems R. R. – B.,A. K., A. J., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui T. C., O. Ž., vertėjai Olgai Macijauskienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. R. – B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas – 7 klasės, vedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas:

31)2014-04-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 259 str. 1 d., 64-1 str., bauda 10 MGL ( 1300 litų) dydžio, nuosprendis įsiteisėjęs,

4kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 178 str. 1 d., 138 str. 1 d. padarymu,

5A. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas – 10 klasių, nevedęs, mokosi ( - ), gyv. ( - ), reg. ( - ), teistas:

61)2014-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 1 d. laisvės apribojimu 4 mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., tęsti mokslą, nuosprendis įsiteisėjęs,

7kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178 str. 1 d., padarymu,

8A. J., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas – 7 klasės, nevedęs, mokosi ( - ), gyv. ( - ), neteistas,

9kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178 str. 1 d., padarymu,

10Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

11Kaltinamieji R. R. – B., A. K. ir A. J. pagrobė motociklą, o būtent:

12jie, 2013 m. rugpjūčio 23 d. laikotarpiu nuo 15.00 val. iki 15.10 val., turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, prie pastato, esančio Kalvarijų g. 131, Vilniuje, iš anksto susitarę ir veikdami kartu, A. K. su A. J. stebint aplinką, R. R. – B. spyręs koja į vairą sulaužė P. A. 6000 Lt vertės motociklo HONDA ( - ) valst. Nr. ( - ), vairo blokatorių, po to veikdami kartu, R. R. – B., A. K. ir A. J. stumdami motociklą pasišalino iš įvykio vietos, taip savo bendrais veiksmais pagrobė P. A. priklausantį 6000 Lt vertės minėtą motociklą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.

13R. R. – B. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, o būtent:

14jis, 2013 m. rugpjūčio 23 d., apie 16.00 val., prie pastato, esančio Verkių g. 44, Vilniuje, žodinio konflikto metu koja spyrė G. M. į veidą nosies srityje, padarydamas jam nosies kaulų lūžį, muštines žaizdas ir kraujosruvą veide, taip nesunkiai sutrikdydamas G. M. sveikatą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d.

15Kaltinamasis R. R. – B. kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino visiškai, parodė, kad pavogė motociklą, kurio vairą sulaužė spirdamas koja. Taip pasielgė, nes tuo metu reikėjo vaistų sugyventinės gydymui. Motociklą kiek pastūmus pamatė pareigūnų automobilį ir išsigandęs motociklą numetė. Kai vėl grįžo prie motociklo, prie jo priėjo vyras, kuris paklausė, ką jis daro, ir pasakė, kad kvies pareigūnus. Minėtam vyrui jis sudavė koja, matė, kad pataikė į veidą, sudavė vieną kartą, vyras nukrito.

16LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu pagarsinus, kaltinamasis R. R. – B. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad A. J. yra jo sugyventinės brolis, santykiai geri. A. K. iš matymo pažįstamas, kaimynas, santykiai normalūs. Tiksliai neatsimena, galimai 2013-08-23 apie 15.00 val., kaip nurodyta pranešime apie įtarimą, su A. J. ir A. K. važiavo troleibusu į polikliniką Kalvarijų gatve, Vilniuje. Prie parduotuvės VILPRA, esančios Kalvarijų g. 131, Vilniuje, stovėjo geltonos spalvos motociklas HONDA, valstybinių numerių ženklų neatsimena, galimai valstybiniai numeriai buvo ( - ), kaip nurodyta pranešime apie įtarimą.Jis neturėjo darbo ir pinigų, o jo sugyventinė S. J. sirgo ir reikėjo pinigų vaistams, todėl jis pasiūlė A. J. ir A. K. pavogti šį motociklą ir parduoti. Jie sutiko kartu pavogti motociklą, išlipo iš troleibuso ir nuėjo prie motociklo. A. J. ir A. K. stovėjo šalia ir stebėjo aplinką, kad niekas nepastebėtų motociklo vagystės, o jis tuo metu koja du kartus spyrė į motociklo vairą, sulaužė motociklo vairo blokatorių ir pradėjo kartu, t.y. su A. J. ir A. K. motociklą stumti. Kai stūmė motociklą, pamatė policijos automobilį, todėl motociklą jis nustūmė už medinių namelių, esančių Verkių g. 44, Vilniuje, ir numetė. Kai policijos automobilis nuvažiavo jis nuėjo paimti pavogto motociklo, tačiau ten stovėjo nepažįstamas vyras. Vyras paklausė ką jis daro. Jis atsakė, kad paims motociklą ir išeis. Tada vyras pasakė, kad paskambins policijos pareigūnams ir pastarieji nustatys kieno šis motociklas bei užstojo jam kelią. Užstodamas kelią vyras pargriuvo ir tuo metu jis vyrui spyrė koja, tačiau kur pataikė neatsimena, galimai pataikė vyrui į veidą ir sužalojo nosį. Dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi (b.l.146-147,1t.).

17Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaltinamasis R. R. – B. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu(b.l.149-154,1t.).

18Kaltinamasis A. K. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad įvykio aplinkybių nepamena. Jis nežinojo, kieno tas motociklas, norėjo tą motociklą parduoti, nes reikėjo pinigų. Jie tą motociklą stūmė apie pusę kilometro, gal mažiau, po to privažiavo policija ir jie išsigando. Jis suvokė, kad tai ne R. R.-B. motociklas.

19LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu pagarsinus jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (b.l.172-173,1t.), A. K. patvirtino juose nurodytas aplinkybes, kad A. J. ir R. R.-B. yra jo draugai. Tiksliai datos nepamena, galimai 2013-08-23 apie 15.00 val., kartu su A. J. ir R. R.-B., važiavo troleibusu į polikliniką Kalvarijų gatve, Vilniuje. Prie parduotuvės VILPRA, esančios Kalvarijų g. 131, Vilniuje, stovėjo geltonos spalvos motociklas HONDA, valstybinių numerių ženklų neatsimena, galimai valstybiniai numeriai buvo ( - ), kaip nurodyta pranešime apie įtarimą. Jie kartu, t.y. jis, A. J. ir R. R.-B. nusprendė minėtą motociklą pavogti ir parduoti.Kas pirmas pasiūlė pavogti motociklą neatsimena, tačiau tai buvo jų bendras sprendimas. Jie išlipo iš troleibuso ir nuėjo prie motociklo. A. J. ir jis stovėjo šalia ir stebėjo aplinką, kad niekas nepastebėtų motociklo vagystės, o R. R.-B. tuo metu nuėjo prie motociklo. Kaip R. R. – B. paėmė motociklą nematė, nes tuo metu stovėjo ir stebėjo aplinką. Po to visi trys motociklą stūmė gatve ir pamatė policijos ar apsaugos automobilį, todėl motociklą nustūmė už medinių namelių, esančių Verkių g. 44, Vilniuje, ir jį ten numetė. Iš namelių išėjo jam nepažįstami vyrai ir pradėjo juos gaudyti. Jis ir R. R. – B. pabėgo, o A. J. šie vyrai sulaikė. Ar R. R. – B. prie minėtų medinių namelių su kuo nors susimušė, jis nematė. Dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi (b.l.172-173,1t.).

20Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaltinamasis A. K. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu(b.l.175-180,1t.).

21Kaltinamasis A. J. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad prie VILPROS kartu su A. K. ir R. R.-B. jis pavogė motociklą, kurį stūmė, o pamatę policijos automobilį motociklą nustūmė už medinių namelių. Po to juos pastebėjo nepažįstami vyrai, A. K. ir R. R.-B. pabėgo, o jį sulaikė.

22Kaltinamųjų A. K., A. J., R. R. – B. kaltė įvykdžius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 str. 1 d., be jų pačių prisipažinimo ir duotų parodymų neginčijimai įrodyta:

23Teisme duotais nukentėjusiojo P. A. parodymais, kad motociklu Honda, valst. Nr. ( - ), geltonos spalvos, atvyko į darbą, į aikštelę Kalvarijų g. 131. Po to apie 15 valandą pasigedo motociklo ir apie vagystę pranešė policijai. Tą pačią dieną motociklas jam buvo sugrąžintas, buvo apgadintas motociklo vairas,įlenktas kuro bakas, skilęs priekinis sparnas. Dėl motociklo apgadinimo reiškia 1500 litų civilinį ieškinį, kurį palaiko. Po įvykio motociklą sutvarkė pats, detalės motociklo remontui kainavo 150 litų. Motociklas nėra visiškai sutvarkytas, tačiau juo galima važinėti.

24Protokolu-pareiškimu (b.l.2,1t.), kuriame P. A. nurodė, kad 2013-08-23 nuo15,00 iki 15,10 val. iš nesaugomos aikštelės prie Kalvarijų g. 131, Vilniuje buvo pavogtas jam priklausantis motociklas „Honda ( - ) valst.. Nr. ( - ), geltonos spalvos, 1995 metų pagaminimo. Motociklas buvo be signalizacijos, kasko draudimu nedraustas. Motociklo vertė 6000 litų.

25VĮ „Regitra“ duomenimis(b.l.4,1t.), kurie patvirtina, jog motociklo Honda, valst. Nr. ( - ), savininkas yra P. A..

262013-08-23 Apžiūros protokolu (b.l.7-9,1t.), kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta įvykio vieta adresu Kalvarijų g. 131, Vilnius. Apžiūros metu nieko nerasta ir nieko nepaimta

272013-08-23 Apžiūros protokolu(b.l.11-12,1t.) ir fotolentele (b.l.13-26,1t.), kur užfiksuota, kad Verkių g. 44, Vilnius, apžiūrėtas motociklas Honda ( - ) valst. Nr. ( - ), ir nustatyta, kad motociklas guli ant kairės pusės šono, ant vejos, prie pat medinio namelio su užrašu „Betula mediniai nameliai, tvoros“ Verkių g. 44, Vilnius apie 30 metrų nuo Verkių gatvės. Motociklas geltonos spalvos, jo visi agregatai savo vietoje. Motociklas per visą perimetrą aptaškytas raudonos spalvos dėmėmis. Motociklo užvedimo mechanizmas nulaužtas. Pagal pakvitavimą motociklas sugrąžintas nukentėjusiajam P. A.(b.l.27,1t.).

28Išdėstyti įrodymai, t.y. kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. parodymai, nukentėjusiojo P. A. parodymai bei aukščiau išvardinta rašytinė bylos medžiaga patvirtina kaltinamųjų kaltę įvykdžius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 str. 1 d.

29Kaltinamieji R. R.-B., A. K., A. J. prisipažino veikdami kartu įvykdę vagystę, nurodė šios veikos padarymo aplinkybes. Kaltinamųjų parodymai dėl įvykdytos vagystės neprieštaravo vieni kitiems, atitiko nukentėjusiojo P. A. parodymus, rašytinę bylos medžiagą, iš esmės analogiškus parodymus dėl įvykdytos vagystės jie davė ir ikiteisminio tyrimo metu.

30Teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad kaltinamajam R. R.-B. pasiūlius, A. K. ir A. J. sutiko įvykdyti vagystę, R. R.-B. nuėjus prie motociklo ir nulaužiant vairą, kiti kaltinamieji – A. K. ir A. J. tuo metu saugojo aplinką, o po to visi trys motociklą nustūmė nemažą atstumą.

31Kaltinamųjų veiksmai rodo, kad jie veikė bendrai. Kaltinamųjų veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. Kaltinamųjų veiksmai padarant jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 str. 1 d. įrodyti visiškai, abejoti jų kaltumu pagrindo nėra. Šis nusikaltimas baigtas, padarytas tiesiogine tyčia.

32Be to, teismas ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad kaltinamasis R. R.-B. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str. 1 d.

33Kaltinamasis R. R.-B. prisipažino sudavęs koja vieną smūgį nukentėjusiajam G. M. į veidą, nuo smūgio vyras nukrito. Nukentėjusiojo patirtų sužalojimų mastas patvirtintas 2013-11-25 specialisto išvada Nr. Nr. G3814/13(01), kurioje nurodyta, kad G. M. padaryta: nosies kaulų lūžis, muštinės žaizdos ir kraujosruva veide. Sužalojimai vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutrinka ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui ( b. l. 51, 1 t.).Tokios išvadą davusio specialisto nustatytos aplinkybės neprieštarauja ir patvirtina R. R.-B. parodymus apie šių sužalojimų padarymo aplinkybes ir lokalizaciją. 2014-01-03 asmens parodymo atpažinti protokolas patvirtina, kad nukentėjusysis G. M. atpažino kaltinamąjį R. R. – B. kaip asmenį, kurį jis 2013-08-23 apie 16.00 val. sulaikė prie pastato adresu Verkių g. 44, Vilniuje, su geltonu motociklu, o po to šis vyras jam koja spyrė į veidą (1 t., b. l. 156-158). Ištirtų įrodymų pagrindu, kurie papildo vienas kitą, neginčijamai nustatyta, kad kaltinamasis R. R.-B. padarė nukentėjusiajam G. M. nesunkų sveikatos sutrikdymą, t.y. įvykdė nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 1 d., nusikaltimas įrodytas. Kaltinamojo R. R.-B. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 138 str. 1 d.

34Bausmės skyrimas

35Skiriant kaltinamiesiems bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.

36Ištyrus kaltinamojo R. R. – B. asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis teistas vieną kartą teismo baudžiamuoju įsakymu, paskiriant baudą, baustas administracine tvarka, nedirba. Nusikalstamais veiksmais padaryta žala nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams neatlyginta.

37Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

38Lengvinančia jo atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad jis pripažino savo kaltę ir dėl padarytų veikų gailisi. Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta LR BK 178 str. 1 d. ir nusikalstama veika, numatyta LR BK 138 str. 1 d. nesunkūs tyčiniai nusikaltimai (LR BK 11 str. 3 d.).

39Bausmės tikslai siektini skiriant kaltinamajam sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę.

40Ištyrus kaltinamojo A. K. asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką įvykdė būdamas nepilnametis, nusikalstamos veikos metu buvo neteistas, nuosprendžio priėmimo metu teistas vieną kartą, administracine tvarka nebaustas, mokosi. Žala nukentėjusiajam P. A. neatlyginta.

41Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Lengvinančia jo atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad jis pripažino savo kaltę ir dėl padarytos veikos ir nuoširdžiai gailisi. Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta LR BK 178 str. 1 d. nesunkus tyčinis nusikaltimas (LR BK 11 str. 3 d.).

42Teismas įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes( nusikalstamų veikų kiekį, pavojingumo laipsnį, asmenybę) ir vadovaudamasis LR BK 54 str., 91 str. (bausmės skyrimo nepilnamečiui ypatumai), daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti paskiriant nepilnamečiui kaltinamajam A. K. sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę.

43Ištyrus kaltinamojo A. J. asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis neteistas, nusikalstamą veiką įvykdė būdamas nepilnametis, administracine tvarka nebaustas, mokosi. Žala nukentėjusiajam P. A. neatlyginta.

44Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Lengvinančia jo atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad jis pripažino savo kaltę ir dėl padarytos veikos ir nuoširdžiai gailisi. Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta LR BK 178 str. 1 d. nesunkus tyčinis nusikaltimas (LR BK 11 str. 3 d.).

45Teismas įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes( nusikalstamų veikų kiekį, pavojingumo laipsnį, asmenybę) ir vadovaudamasis LR BK 54 str., 91 str. (bausmės skyrimo nepilnamečiui ypatumai), daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti paskiriant nepilnamečiui kaltinamajam A. J. sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę.

46Civiliniai ieškiniai

47Byloje civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 55,09 Lt (penkiasdešimt penkių litų 9 ct) dydžio civilinį ieškinį už nukentėjusiojo G. M. gydymą(b.l.57-58,1t.). Civilinis ieškinys išnagrinėtas civilinio ieškovo atstovui nedalyvaujant. Ieškinio dydį ir pagrįstumą įrodo pateikti duomenys apie suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir jų įkainius (b.l.59-60,1t.). Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštas 55,09 litų civilinis ieškinys, kurį sudaro nukentėjusiajam G. M. po sužalojimo suteiktų gydymo paslaugų kaina, tenkintinas visiškai. Byloje yra įrodyta, kad tarp kaltinamojo R. R.-B. nusikalstamų veiksmų ir kilusių pasekmių – nukentėjusiojo G. M. nesunkaus sveikatos sutrikdymo - yra priežastinis ryšys. Civilinis ieškinys pagrįstas ir tenkinamas, priteistinas iš kaltinamojo R. R.-B.. Kaltinamasis su šiuo pareikštu civiliniu ieškiniu sutiko.

48Nukentėjusysis G. M. pareiškė byloje 1000 litų civilinį ieškinį(b.l.119,1t.) dėl turtinės žalos atlyginimo. Nagrinėjant bylą teisme pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nurodė, kad pareikštą civilinį ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti (b.l.181,2t.).Kaltinamasis R. R.-B. su pareikštu civiliniu ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, jog sutinka, kad savo veiksmais padarė žalą nukentėjusiajam G. M., tačiau teigė, kad civilinio ieškinio suma yra per didelė.

49LR BPK 252 straipsnis reglamentuoja civilinio ieškovo, civilinio atsakovo ar jų atstovo neatvykimo pasekmes. Šio straipsnio 1 dalis nustato, jog jei neatvyko civilinis ieškovas ar jo atstovas, teismas civilinį ieškinį palieka nenagrinėtą. Šiuo atveju asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs žalos, turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Pagal šio straipsnio 2 dalį, teismas turi teisę nagrinėti civilinį ieškinį civiliniam ieškovui nedalyvaujant, jeigu pripažįstama, kad tai reikalinga, arba jeigu yra civilinio ieškovo prašymas nagrinėti ieškinį jam nedalyvaujant.

50Šiuo atveju civilinis ieškovas – G. M. į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti civilinį ieškinį jam nedalyvaujant. Kaip matyti iš pareikšto civilinio ieškinio (b.l.119,1t.) nukentėjusysis nurodo, jog dėl sulaužytos nosies patyrė 1000 litų turtinę žalą, tačiau jokių duomenų, pagrindžiančių pareikšto ieškinio dydį, nėra pateikta. Todėl teismas civilinį ieškinį palieka nenagrinėtą (LR BPK 252 str. 1 d.).

51Nukentėjusysis P. A. pareiškė byloje 1500 litų civilinį ieškinį(b.l.114,1t.) dėl motociklo apgadinimo. Teismo posėdžio metu pateikė patikslintą civilinį ieškinį (b.l.34-36,3t,). Šiame ieškinyje nurodė, kad kaltinamieji apgadino jo motociklą, jam nusikaltimu buvo padaryta 2755,24 Lt turtinė žala bei patyrė 300 litų dėl taisymo išlaidų vertinimo, be to, patyrė 500 litų neturtinę žalą. Prašė šias sumas priteisti solidariai iš kaltinamųjų.

52R. R. –B. su šiuo civiliniu ieškiniu nesutiko, nurodė, jog savo veiksmais padarė žalą nukentėjusiajam, tačiau manė, jog pareikštas civilinis ieškinys per didelis.

53Kaltinamieji A. K. ir A. J. su pareikštu civiliniu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškinio suma yra per didelė.

54Civilinė atsakovė I. K. su pareikštu nukentėjusiojo P. A. civiliniu ieškiniu sutiko, tačiau teigė, kad pareikštas civilinis ieškinys yra per didelis.

55Civilinė atsakovė A. J. su pareikštu nukentėjusiojo P. A. civiliniu ieškiniu sutiko, tačiau teigė, kad pareikštas civilinis ieškinys yra per didelis.

56P. A. civilinis ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas.

57Vertinant neturtinės žalos turinį, pasiremtina Civilinio kodekso 6.250 str. 1 d., kur nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. CK 6.250 str. 2 d. yra įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo ar asmens sveikatai. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į nusikalstamos veikos pasekmes, žalą padariusio asmens turtinę padėtį bei kitas turinčias reikšmės bylos aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.).

58Spręsdamas civilinio ieškinio klausimą teismas vadovaujasi ir LR BPK X skyriaus”Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys byloje pareiškiamas” nuostatomis.

59Byloje yra įrodyta, kad nukentėjusysis P. A. dėl kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. tyčinių veiksmų patyrė emocinę įtampą, nepatogumus.

60Nustatydamas neturinės žalos dydį teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji įvykdė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Taip pat teismas atsižvelgia į kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. turtinę ir socialinę padėtį. Kaltinamasis R. R.-B. šiuo metu nedirba, administracine tvarka baustas, vedęs. Kaltinamieji A. K. ir A. J. yra nepilnamečiui, mokosi.

61R. R.-B., A. K., A. J. žalos nukentėjusiajam neatlygino visiškai.

62Neturtinės žalos atlyginimo funkcija nėra nubaudimas ar turtinės padėties pagerinimas. Jos paskirtis kompensacinė, nukreipta į socialinio teisingumo atkūrimą (kasacinė byla Nr. 2K-551/2010). Neturtinės žalos atlyginimas negali būti praturtėjimo šaltiniu ir turi būti pagrįstas sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Atsižvelgiant į nurodytą bei teismų praktiką, darytina išvada, kad nukentėjusiojo P. A. prašoma 500 litų suma neturtinei žalai atlyginti yra tenkinama,priteistina solidariai iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J., o nepilnamečiams A. K., A. J. neturint lėšų iš jų atstovų pagal įstatymą ir civilinių atsakovų I. K. ir A. J. 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusio P. A. naudai.

63P. A. civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas.

64Žala nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui P. A. padaryta tyčiniais neteisėtais kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. veiksmais. Pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas įrodymais (b.l.3-21,3t.), jis tenkinamas, priteistina:

65- solidariai iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J., o nepilnamečiams A. K., A. J. neturint lėšų iš jų atstovų pagal įstatymą ir civilinių atsakovų I. K. ir A. J. 2755,24 Lt turtinės žalos atlyginimo nukentėjusio P. A. naudai.

66Proceso išlaidos

67Pagal LR BPK 105 str. 1 d. teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui.

68Bylos duomenimis nukentėjusysis P. A. turėjo išlaidas viso 300 (tris šimtus) litų, kurias sudaro taisymo išlaidų vertinimas(b.l.35,3t.). Sprendžiant dėl priteisimo iš kaltinamųjų nukentėjusiojo turėtų išlaidų atsižvelgtina į šios bylos sudėtingumą, proceso trukmę, nusikalstamos veikos sunkumą, į P. A. sumokėtą pinigų sumą, kaltinamųjų turtinę padėtį, į tai, kad du iš kaltinamųjų yra nepilnamečiai, bei protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, LR BPK 105 str. 1 d. pagrindu iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. nukentėjusiojo P. A. naudai nepriteistina 300 litų išlaidoms apmokėti.

69Daiktinių įrodymų klausimas spręstinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 str. numatyta tvarka.

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308 str.,

Nutarė

71R. R. – B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu vieneriems metams keturiems mėnesiams, įpareigojant jį neatlygintinai išdirbti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

72R. R. – B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu vieneriems metams keturiems mėnesiams, įpareigojant jį neatlygintinai išdirbti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

73Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtąsias bausmes subendrinti bausmių dalinio sudėjimo būdu ir nustatyti subendrintą bausmę nustatyti laisvės apribojimą vieneriems metams septyniems mėnesiams, įpareigojant jį neatlygintinai išdirbti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

74Šią paskirtą bausmę LR BK 63 str. 4 d., 9 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2014-04-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir galutinę subendrintą bausmę R. R. – B. nustatyti laisvės apribojimą vieneriems metams septyniems mėnesiams, įpareigojant jį neatlygintinai išdirbti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis ir 10 MGL (1300 litų) dydžio bauda.

75Į laisvės apribojimo bausmės laiką R. R.-B. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-09-24 07,00 val. iki 2013-09-25 12,45 val. ( dvi paras)

76Kardomąją priemonę R. R.-B. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo, pradėjus vykdyti nuosprendį kardomąją priemonę panaikinti.

77A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant jį būti namie nuo 21.00 val. iki 6.00 val., tęsti mokslą, neatlygintinai išdirbti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 20 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

78Šią paskirtą bausmę LR BK 63 str. 4 d., 9 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2014-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinę subendrintą bausmę A. K. nustatyti laisvės apribojimą vieneriems metams dviems mėnesiams, įpareigojant jį būti namie nuo 21.00 val. iki 6.00 val., tęsti mokslą, neatlygintinai išdirbti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 20 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

79Į bausmės laiką A. K. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-09-24 07,15 val. iki 2013-09-25 11,45 val. ( dvi paras) bei bausmę, atliktą pagal 2014-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį.

80Kardomąją priemonę A. K. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo, pradėjus vykdyti nuosprendį kardomąją priemonę panaikinti.

81A. J. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant jį būti namie nuo 21.00 val. iki 6.00 val., tęsti mokslą,neatlygintinai išdirbti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 20 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

82Į bausmės laiką A. J. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-08-23 18,25 val. iki 2013-08-24 13,40 val. ( vieną parą)

83Kardomąją priemonę A. J. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo, pradėjus vykdyti nuosprendį kardomąją priemonę panaikinti.

84Bausmių kaltinamiesiems pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

85Tenkinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį ir priteisti iš kaltinamojo R. R.-B. 55,09 Lt ( penkiasdešimt penkis litus 09 ct) gydymo išlaidų Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai.

86Nukentėjusiojo P. A. pareikštą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti, priteisti solidariai iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J., o nepilnamečiams A. K., A. J. neturint lėšų iš jų atstovų pagal įstatymą ir civilinių atsakovų I. K. ir A. J. 500 Lt (penkis šimtus litų) neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusio P. A. naudai.

87Nukentėjusiojo P. A. pareikštą civilinį ieškinį dėl 2755,24 Lt turtinės žalos atlyginimo tenkinti, priteisti solidariai iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J., o nepilnamečiams A. K., A. J. neturint lėšų iš jų atstovų pagal įstatymą ir civilinių atsakovų I. K. ir A. J. 2755,24 Lt ( du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt penkis litus 24ct) turtinės žalos atlyginimo nukentėjusio P. A. naudai.

88Nukentėjusiojo G. M. 1000 litų civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo palikti nenagrinėtą (LR BPK 252 str. 1 d.).

89Nepriteisti iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. 300 (tris šimtus) litų proceso išlaidų nukentėjusiajam P. A..

90Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –keturias daktiloskopines plokšteles, 1 vokas; foninį motociklo kvapo pėdsaką, 1 stiklainis; dešinės motociklo rankenos kvapo pėdsaką, 1 stiklainis; kairės motociklo rankenos kvapo pėdsaką, 1 stiklainis (b.l.38-39,1t., kvitas B serija BBB Nr. APGTS000067); nuoplovą nuo motociklo kairės pusės rankenos, 1 vnt.; nuoplovą nuo motociklo dešinės pusės rankenos, 1 vnt.; nuoplovą nuo motociklo galinės dalies dešinės pusės, 1 vnt.; nuoplovą nuo raudonos spalvos dėmės, aptiktos ant motociklo rėmo, prie sėdynės, dešinėje pusėje, 1 vnt.; nuoplovą nuo raudonos spalvos dėmės, aptiktos ant motociklo galinės dalies nuo kairės pusės, 1vnt.(b.l.46-47,1t., kvitas B serija BBB Nr. APGTS000082), saugomus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriuje, adresu Vilniaus g. 37, Vilniuje, – sunaikinti.

91Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R.... 3. 1)2014-04-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR... 4. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 178 str. 1 d., 138 str. 1 d.... 5. A. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. 1)2014-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178... 7. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178 str. 1 d., padarymu,... 8. A. J., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178 str. 1 d., padarymu,... 10. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 11. Kaltinamieji R. R. – B., A. K. ir A. J. pagrobė motociklą, o būtent:... 12. jie, 2013 m. rugpjūčio 23 d. laikotarpiu nuo 15.00 val. iki 15.10 val.,... 13. R. R. – B. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, o būtent:... 14. jis, 2013 m. rugpjūčio 23 d., apie 16.00 val., prie pastato, esančio Verkių... 15. Kaltinamasis R. R. – B. kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 16. LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu pagarsinus, kaltinamasis R. R. – B. patvirtino... 17. Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaltinamasis R. R. – B. patvirtino... 18. Kaltinamasis A. K. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu... 19. LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu pagarsinus jo parodymus, duotus ikiteisminio... 20. Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaltinamasis A. K. patvirtino... 21. Kaltinamasis A. J. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos kaltu... 22. Kaltinamųjų A. K., A. J., R. R. – B. kaltė įvykdžius jiems... 23. Teisme duotais nukentėjusiojo P. A. parodymais, kad motociklu Honda, valst.... 24. Protokolu-pareiškimu (b.l.2,1t.), kuriame P. A. nurodė, kad 2013-08-23... 25. VĮ „Regitra“ duomenimis(b.l.4,1t.), kurie patvirtina, jog motociklo Honda,... 26. 2013-08-23 Apžiūros protokolu (b.l.7-9,1t.), kuriame užfiksuota, kad... 27. 2013-08-23 Apžiūros protokolu(b.l.11-12,1t.) ir fotolentele (b.l.13-26,1t.),... 28. Išdėstyti įrodymai, t.y. kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. parodymai,... 29. Kaltinamieji R. R.-B., A. K., A. J. prisipažino veikdami kartu įvykdę... 30. Teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad kaltinamajam R. R.-B. pasiūlius,... 31. Kaltinamųjų veiksmai rodo, kad jie veikė bendrai. Kaltinamųjų veika... 32. Be to, teismas ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus daro... 33. Kaltinamasis R. R.-B. prisipažino sudavęs koja vieną smūgį... 34. Bausmės skyrimas... 35. Skiriant kaltinamiesiems bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str.... 36. Ištyrus kaltinamojo R. R. – B. asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis teistas... 37. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 38. Lengvinančia jo atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad jis pripažino... 39. Bausmės tikslai siektini skiriant kaltinamajam sankcijoje numatytą laisvės... 40. Ištyrus kaltinamojo A. K. asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis nusikalstamą... 41. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Lengvinančia jo... 42. Teismas įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes(... 43. Ištyrus kaltinamojo A. J. asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis neteistas,... 44. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Lengvinančia jo... 45. Teismas įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes(... 46. Civiliniai ieškiniai... 47. Byloje civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 55,09... 48. Nukentėjusysis G. M. pareiškė byloje 1000 litų civilinį... 49. LR BPK 252 straipsnis reglamentuoja civilinio ieškovo, civilinio atsakovo ar... 50. Šiuo atveju civilinis ieškovas – G. M. į teismo posėdį neatvyko,... 51. Nukentėjusysis P. A. pareiškė byloje 1500 litų civilinį... 52. R. R. –B. su šiuo civiliniu ieškiniu nesutiko, nurodė, jog savo veiksmais... 53. Kaltinamieji A. K. ir A. J. su pareikštu civiliniu ieškiniu nesutiko,... 54. Civilinė atsakovė I. K. su pareikštu nukentėjusiojo P. A. civiliniu... 55. Civilinė atsakovė A. J. su pareikštu nukentėjusiojo P. A. civiliniu... 56. P. A. civilinis ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo... 57. Vertinant neturtinės žalos turinį, pasiremtina Civilinio kodekso 6.250 str.... 58. Spręsdamas civilinio ieškinio klausimą teismas vadovaujasi ir LR BPK X... 59. Byloje yra įrodyta, kad nukentėjusysis P. A. dėl kaltinamųjų R. R.-B., A.... 60. Nustatydamas neturinės žalos dydį teismas atsižvelgia į tai, kad... 61. R. R.-B., A. K., A. J. žalos nukentėjusiajam neatlygino visiškai.... 62. Neturtinės žalos atlyginimo funkcija nėra nubaudimas ar turtinės padėties... 63. P. A. civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas.... 64. Žala nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui P. A. padaryta tyčiniais... 65. - solidariai iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J., o nepilnamečiams A. K.,... 66. Proceso išlaidos... 67. Pagal LR BPK 105 str. 1 d. teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę... 68. Bylos duomenimis nukentėjusysis P. A. turėjo išlaidas viso 300 (tris... 69. Daiktinių įrodymų klausimas spręstinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308... 71. R. R. – B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 72. R. R. – B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 73. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtąsias bausmes subendrinti... 74. Šią paskirtą bausmę LR BK 63 str. 4 d., 9 d. pagrindu dalinio sudėjimo... 75. Į laisvės apribojimo bausmės laiką R. R.-B. įskaityti sulaikyme išbūtą... 76. Kardomąją priemonę R. R.-B. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 77. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 78. Šią paskirtą bausmę LR BK 63 str. 4 d., 9 d. pagrindu dalinio sudėjimo... 79. Į bausmės laiką A. K. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-09-24... 80. Kardomąją priemonę A. K. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti... 81. A. J. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK... 82. Į bausmės laiką A. J. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-08-23... 83. Kardomąją priemonę A. J. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti... 84. Bausmių kaltinamiesiems pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio... 85. Tenkinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį ir priteisti... 86. Nukentėjusiojo P. A. pareikštą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos... 87. Nukentėjusiojo P. A. pareikštą civilinį ieškinį dėl 2755,24 Lt turtinės... 88. Nukentėjusiojo G. M. 1000 litų civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 89. Nepriteisti iš kaltinamųjų R. R.-B., A. K., A. J. 300 (tris šimtus) litų... 90. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 91. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas...