Byla N2-3494-231/2018
Dėl įvaikinimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjams G. M. ir R. M., Institucijų, teikiančių išvadas byloje – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui V. K., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM atstovei G. M.,

2uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. M. ir R. M. pareiškimą dalyvaujant institucijoms, teikiančioms išvadas byloje – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įvaikinimo, ir

Nustatė

3pareiškėjai G. M. ir R. M. prašo leisti įsivaikinti V. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), pripažinti pareiškėjus V. V. tėvais, suteikti įvaikintajai V. V., pavardę ,,M.“, vardo nekeisti.

4Pareiškėjai prašyme nurodė, kad kartu gyvena jau devynis metus, susituokė 2013-06-08 Elektrėnų savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje. Šeimoje kartu gyvena nepilnametis pareiškėjos G. M. sūnus - M. M., gim. ( - ), iš pirmos santuokos. Kadangi bendrų vaikų jie neturi, nutarė įsivaikinti mergaitę. Pareiškėjai baigė Elektrėnų socialinių paslaugų centro organizuotus globėju ir įtėvių „GIMK“ mokymus, jie buvo įtraukti į norinčių įvaikinti sąrašą. 2017 m. sulaukė pasiūlymo apsvarstyti galimybę įsivaikinti V. V., gim. ( - ), esančią Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Nuvykę susipažinti su mergaite, pareiškėjai po pirmo apsilankymo sutiko ją įsivaikinti. Nurodo, kad nuo 2017-07-27 jie yra paskirti mergaitės laikinaisiais globėjais, ir nuo to laiko mergaitė gyvena jų šeimoje. Mergaitė puikiai adaptavosi jų šeimoje ir aplinkoje, atpažįsta artimuosius, žengė pirmuosius žingsnelius.

5Pareiškėjai teismo posėdyje nurodė, kad gyvena adresu: ( - ), tvarkingame trijų gyvenamųjų kambarių bute, kuris nuosavybės teisėmis priklauso abejiems pareiškėjams. Mergaitei pareiškėjai jau yra sudarę geras gyvenimo sąlygas, kurios pilnai atitinka vaiko poreikius , M. labai myli sesutę, nuolat su ja bendrauja, žaidžia. Pareiškėjai nurodė, kad abu yra dirbantys. G. M. dirba ( - ), ekspedicijos apskaitininke, jos atlyginimas yra apie 738 Eur, o R. M. dirba – UAB ( - ) jis uždirba apie 327 Eur, pareiškėja gauna išlaikymą sūnui M. M.. Nurodė, kad jų butas gerai įrengtas, mergaitės miegojimo ir poilsio zona yra miegamajame kambaryje, kitame kambaryje ji žaidžia, lauke yra žaidimo aikštelė. Pareiškėjų teigimu, jų lėšos yra pakankamos vaikų išlaikymui.

6Taip pat pareiškėjai pažymėjo, kad abu yra sveiki, neturi administracinių nuobaudų, nėra teisti, taip pat nėra kitų įstatyme numatytų ribojimų pareiškėjams įsivaikinti mergaitę.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė savo prašymą, nurodė, kad jų manymu gali būti laikytini tikra šeima, kurioje sudarytos visos sąlygos vaikams augti vystytis ir tobulėti ir kuri atitinka vaikų interesus, todėl prašo leisti įsivaikinti V. V. ir leisti teismo sprendimą vykdyti skubiai.

8Institucijų, teikiančių išvadas byloje – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM atstovai teismo posėdžio metu palaikė pareiškėjų pateiktą prašymą, patvirtino duotą išvadą bei prašė pareiškimą tenkinti.

9Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, prašė pareiškimą tenkinti.

10Prašymas tenkintinas.

11Iš byloje esančio santuokos liudijimo AA Nr. 402379 kopijos matyti, kad pareiškėjai R. M. ir G. M. (Galiauskaitė) susituokė 2013-06-08 Elektrėnų Marijos kankinių karalienės parapijoje, Elektrėnų sav. administracijos CMS, įrašo Nr. 26.

12Bylos duomenimis, V. V. gimė ( - ).

13Gimimo liudijime mergaitės motina įrašyta S. V., a.k. ( - ) tėvas A. V., a.k. ( - )

14Iš 2018-01-30 nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso 3 kambarių butas, 63,22 kv.m. ploto , esantis ( - ). Šiuo adresu yra deklaruota pareiškėjų gyvenamoji vieta, tai matyti iš Elektrėnų seniūnijos pažymos. Iš byloje esančių medicininių dokumentų matyti, kad pareiškėjai yra sveiki, Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centre neregistruoti.

15Iš 2017-11-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo matyti, kad V. V. tėvams – motinai S. V. ir A. V. yra neterminuotas apribota tėvų valdžia nepilnametės V. V., gim. ( - ), atžvilgiu.

16Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2016-12-28 išvadoje ,,Dėl Gabijos ir R. M. pasirengimo įsivaikinti“ nurodoma, kad įvertinus pareiškėjų gebėjimus ir pasirengimą, G. M. ir R. M. šeima yra tinkama įvaikinti nuo gimimo iki 1 metų amžiaus mergaitę.

17Iš byloje esančių pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, matyti, kad R. M. dirba ( - ), gręžėju, jis uždirba apie 327 Eur, o G. M. ( - ), ekspedicijos apskaitininke, jos atlyginimas yra apie 738 Eur. Pareiškėjų bendros pajamos yra pastovios ir siekia apie virš 1000 Eur mėnesį. Pareiškėjai nėra teisti, taip pat nebuvo bausti administracine tvarka.

18Byloje esančiose Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadose teigiama, kad institucijos, teikiančios išvadą byloje sutinka, kad R. M. ir G. M. įvaikintų be tėvų globos likusią V. V., gim. ( - ), nes mergaitės įvaikinimas atitiktų jos interesus turėti šeimą, gauti tinkamą auklėjimą ir išsilavinimą.

19Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktoje 2018-03-09 išvadoje dėl V. V. įvaikinimo nurodoma, kad Tarnyba neprieštarauja V. V. įvaikinimui. Išvadoje nurodoma, kad įstatyme numatytų kliūčių įvaikinti V. V. nėra, mergaitės įvaikinimas užtikrintų mergaitės interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas.

20Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei teismo posėdžio metu dalyvaujančių asmenų išsakytus paaiškinimus, daro išvadą, kad R. M. ir G. M. šeima yra pasirengusi įsivaikinti tėvų globos netekusią V. V. gim. 2016-08-10. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai turi pakankamai socialinių įgūdžių rūpintis mažamečiu vaiku, sukurti jam tinkamas sąlygas augti ir vystytis, pasirūpinti vaiko fiziniu, doroviniu bei socialiniu vystymusi. Taip pat teismas pažymi, kad pareiškėjų šeima augina pareiškėjos iš pirmos santuokos sūnų M. M., gim. ( - ) ir bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai tinkamai rūpinasi savo sūnumi, pareiškėjas R. M. jį myli kaip savo sūnų, stengiasi suteikti pilnavertes sąlygas augti mylinčioje ir darnioje šeimoje. Pareiškėjams įsivaikinus V. V., bus ne tik užtikrinta mergaitės teisė augti pilnavertėje šeimoje, tačiau taip pat tokiu būdu bus įgyvendinta mergaitės teisė augi ir bendrauti su kitu esančiu šeimoje vaiku. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjų šeima turi pakankamas materialines sąlygas išlaikyti dar vieną šeimos narį, stengiasi užtikrinti patogias sąlygas vaikų gyvenimui, pareiškėjų pajamos yra pastovios. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai yra gerai charakterizuojami, institucijos, teikiančios išvadą byloje, vienareikšmiškai pritarė pareiškėjų prašymui leisti įvaikinti V. V., kadangi pateikto prašymo patenkinimas geriausiai užtikrintų mergaitės interesus.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjų prašymas tenkintinas.

22LR CPK 283 str. numato, jog teismas gali leisti vykdyti sprendimą ar jo dalį skubiai.

23Pareiškėjai prašo leisti sprendimą dėl įvaikinimo ir pavardės suteikimo vykdyti skubiai, nes mergaitė jau gyvena pas juos, jie labai myli mergaitę.

24Teismas atsižvelgdamas į ypatingas aplinkybes, pareiškėjų asmenybes, jų santykius su vaiku, emocinį ryšį su mergaite, bei atsižvelgiant į vaiko interesus leidžia sprendimą dėl įvaikinimo ir bei pavardės suteikimo vaikui, vykdyti skubiai.

25Pareiškimą patenkinus, iš pareiškėjų valstybei priteistina 14,60 EUR bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, t.y. po 7,30 EUR iš kiekvieno pareiškėjo.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio Kodekso 3.209, 3.210. 3.217, 3.220 str., CPK 5, 79, 176-178, 259, 268, 270, 484, 487 str.,

Nutarė

27pareiškimą tenkinti.

28Įvaikinti V. V., a.k( - ) gim. 2016 m. rugpjūčio 10 d., Klaipėdoje, ir pripažinti G. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir R. M., a.k. ( - ) gim. ( - )., nepilnametės V. V., gim. ( - ) (gimimo liudijimas, išduotas Pagėgių sav. CMRS ( - ) Nr. ( - )), tėvais, o V. V. pripažinti R. M. ir G. M. dukra.

29Suteikti V. V., gim. ( - ), Klaipėdos mieste, pavardę „M“.

30Priteisti iš R. M. ir G. M. po 7,30 EUR pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai.

31Sprendimą dalyje dėl V. V., gim. ( - ), įvaikinimo ir pavardės suteikimo „M“ suteikimo - vykdyti skubiai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava... 2. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G.... 3. pareiškėjai G. M. ir R. M. prašo leisti įsivaikinti V. V., a.k. ( - ) gim.... 4. Pareiškėjai prašyme nurodė, kad kartu gyvena jau devynis metus, susituokė... 5. Pareiškėjai teismo posėdyje nurodė, kad gyvena adresu: ( - ), tvarkingame... 6. Taip pat pareiškėjai pažymėjo, kad abu yra sveiki, neturi administracinių... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė savo prašymą, nurodė, kad jų... 8. Institucijų, teikiančių išvadas byloje – Elektrėnų savivaldybės... 9. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. Iš byloje esančio santuokos liudijimo AA Nr. 402379 kopijos matyti, kad... 12. Bylos duomenimis, V. V. gimė ( - ).... 13. Gimimo liudijime mergaitės motina įrašyta S. V., a.k. ( - ) tėvas A. V.,... 14. Iš 2018-01-30 nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad pareiškėjams... 15. Iš 2017-11-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo matyti, kad V. V.... 16. Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2016-12-28 išvadoje ,,Dėl Gabijos ir... 17. Iš byloje esančių pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo... 18. Byloje esančiose Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 19. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 20. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei teismo... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjų prašymas tenkintinas.... 22. LR CPK 283 str. numato, jog teismas gali leisti vykdyti sprendimą ar jo dalį... 23. Pareiškėjai prašo leisti sprendimą dėl įvaikinimo ir pavardės suteikimo... 24. Teismas atsižvelgdamas į ypatingas aplinkybes, pareiškėjų asmenybes, jų... 25. Pareiškimą patenkinus, iš pareiškėjų valstybei priteistina 14,60 EUR... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio Kodekso 3.209, 3.210. 3.217,... 27. pareiškimą tenkinti.... 28. Įvaikinti V. V., a.k( - ) gim. 2016 m. rugpjūčio 10 d., Klaipėdoje, ir... 29. Suteikti V. V., gim. ( - ), Klaipėdos mieste, pavardę „M“.... 30. Priteisti iš R. M. ir G. M. po 7,30 EUR pašto išlaidų, susijusių su... 31. Sprendimą dalyje dėl V. V., gim. ( - ), įvaikinimo ir pavardės suteikimo... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...