Byla 2S-2501-392/2016
Dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys - UAB „Cornis“ ir antstolis D. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ skundus dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys - UAB „Cornis“ ir antstolis D. K..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „G ir G partneriai“ pateikė 2016-06-09, 2016-06-21 ir 2016-06-22 skundus dėl antstolio D. K. veiksmų, kuriais prašė panaikinti antstolio 2016-05-27 priimtą raginimą, 2016-06-03 ir 2016-06-13 priimtus patvarkymus dėl informacijos pateikimo, 2016-06-03 turto arešto aktą Nr. ( - ) bei 2016-06-13 turto arešto aktą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Teigė, jog šie patvarkymai yra naikintini, nes pareiškėjas atliko vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymą ir apie tai tinkamai informavo suinteresuotą asmenį. 2016-05-27 priimtame raginime nurodytas išieškomos iš skolininko piniginės sumos dydis akivaizdžiai neatitinka skolininko prievolės išieškotojui dydžio ir tuo pažeidžia skolininko teises. Patvarkymai dėl informacijos pateikimo yra pertekliniai ir nemotyvuoti, todėl turi būti panaikinti. Abiem skundžiamais turto arešto aktais antstolis areštavo skolininko turto daugiau nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

4Antstolis D. K. 2016-07-04 patvarkymu Nr. ( - ) netenkino pareiškėjo skundų ir persiuntė juos kartu su vykdomųjų bylų medžiaga nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Pažymėjo, jog pagal VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenis pareiškėjo turto masę 2015 m. sudarė 647.210 Eur, iš kurių tik 10.234 Eur sudaro materialus turtas, o 636.976 Eur trumpalaikis turtas (268.666 Eur sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 352.628 Eur per vienerius metus gautinos sumos, o 15.682 Eur – pinigai ir jų ekvivalentai). Pareiškėjo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro net 640.747 Eur, t. y. 318.426,85 Eur skolos prekių tiekėjams, 313.615,23 Eur skola akcininkui ir 2.700,80 Eur mokėtinas PVM. Iš skolininko sąskaitų patvarkymo priėmimo dienai į antstolio depozitinę sąskaitą buvo nurašyta tik 63,97 Eur suma. Pareiškėjo banko sąskaitose apyvartos nevyksta, sąskaitos likutis sudaro tik 8,75 Eur. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2016-06-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 padarė išvadą, jog vykdymo procese taikytas turto arešto mastas nėra viršytas, o pareiškėjo teikiamas siūlymas visiškai neužtikrina išieškomos sumos išieškojimo. Vykdymo proceso metu yra ribojama šalies (skolininko ir išieškotojo) teisė įskaityti priešpriešinį reikalavimą, nes tokius reikalavimus gali įskaityti tik antstolis, šaliai kreipusis į antstolį ir pateikus vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo priešpriešinių reikalavimų teisėtumą. Prašė skolininko skundų netenkinti.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Cornis“ atsiliepimu prašė pareiškėjo skundus atmesti. Nurodė, kad vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 buvo išduotas 2016-05-26, o pradėtas vykdyti jau sekančią dieną – 2016-05-27. Tuo tarpu, 2016-05-27 pranešimas apie įskaitymą išieškotojui buvo įteiktas tik 2016-05-30, t. y. tuo metu, kai jau buvo prasidėjęs vykdymo procesas. Pagal proceso normas vykdymo metu teisė įskaityti priešpriešinius reikalavimus numatyta tik antstoliui. Antstolio teisė reikalauti skolininką pateikti informaciją apie turtinę padėtį reglamentuota CPK 658 str. 1 d., todėl laikytina, kad antstolis, įpareigojęs skolininką pateikti informaciją apie turimą turtą, vykdė jam įstatymo suteiktą teisę, kuri nepriklausoma nuo išieškomos sumos dydžio. Poreikis areštuoti pareiškėjo turtą atsirado todėl, kad pagal vykdomosios bylos duomenis nustatyta, jog pareiškėjo banko sąskaitose apyvartos nevyksta, sąskaitos likutis sudaro tik 8,75 Eur, todėl antstolis pagrįstai priėmė 2016-06-03 patvarkymą dėl įpareigojimo pateikti išsamius duomenis apie turimą turtą bei 2016-06-03 turto arešto aktu areštuoti pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-09-02 nutartimi skundų netenkino. Teismas nustatė, kad antstolis D. K. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-10-01 nutartį dėl UAB „G ir G partneriai“ 191.650,17 Eur turto arešto UAB „Cornis“ naudai bei Vilniaus apygardos teismo 2014-10-22 nutartį, kuria papildyta Vilniaus apygardos teismo 2014-10-01 nutarties rezoliucinė dalis. Be to, antstoliui 2016-05-26 buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2016-05-26 išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 dėl 136.837,13 Eur skolos už rangos darbus, 4.105 Eur baudos už sutarties nutraukimą, 8,3 proc. dydžio metinių palūkanų ir 931 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš pareiškėjo trečios eilės išieškotojui UAB „Cornis“. Antstolio 2016-05-27 patvarkymu Nr. S-16-174-3192 priimtas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016-05-26 išduotas vykdomasis raštas ir pradėta vykdomoji byla Nr. ( - ), 2016-05-27 pareiškėjui surašytas raginimas Nr. 2-DK-1533 ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. 2-dk-1534, kurie jam įteikti 2016-06-03 adresu Ateities pl. 31, Kaunas, ir 2016-06-06 adresu Alsėdžių g. 8, Kaunas. Pareiškėjas UAB „G ir G partneriai“ 2016-06-09 skunde dėl antstolio D. K. veiksmų prašo panaikinti antstolio 2016-05-27 priimtą raginimą, teigdamas, jog pareiškėjui atlikus vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymą ir apie tai tinkamai informavus suinteresuotą asmenį raginime nurodytas išieškomos iš skolininko piniginės sumos 161.884,19 Eur dydis akivaizdžiai neatitinka skolininko prievolės išieškotojui dydžio. Jis teigia, jog vadovaujantis CK 6.131 str. 2016-05-26 pareiškimu apie įskaitymą atliko priepriešinių pareiškėjo ir išieškotojo piniginių reikalavimų įskaitymą, todėl likusios piniginės prievolės dydis yra 117.881,07 Eur.

7Teismas taip pat nustatė, jog vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 buvo išduotas 2016-05-26, o pradėtas vykdyti jau sekančią dieną – 2016-05-27. Tuo tarpu, 2016-05-27 pranešimas apie įskaitymą išieškotojui buvo įteiktas tik 2016-05-30, t. y. tuo metu, kai jau buvo prasidėjęs vykdymo procesas. Kadangi vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 priimtas vykdyti antstolio D. K. 2016-05-27, todėl vykdymo procesas prasidėjo tą pačią dieną, t. y. 2016-05-27. Vilniaus apygardos teismas 2016-06-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 nurodė, jog atsakovo UAB „G ir G partneriai“ nurodomos aplinkybės, susijusios su vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymu šioje byloje nenagrinėtinos, kadangi prasidėjus vykdymo procesui šie klausimai spręstini CPK 687 str. nustatyta tvarka <...>. Taigi, pagal proceso normas vykdymo metu teisė įskaityti priešpriešinius reikalavimus numatyta tik antstoliui. Teismas darė išvadą, jog pareiškėjo 2016-05-27 pranešimas apie įskaitymą negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių, kadangi prasidėjus vykdymo procesui, įskaitymą atlikti vadovaujantis CK 6.131 str. nebuvo galima. Tuo tarpu, vykdomajame procese vienašališkai atlikti įskaitymą apie tai tik informavus kitą šalį, tačiau neegzistuojant kitoms būtinosioms sąlygoms (nesant antstolio patvarkymo) pareiškėjas neturėjo teisės, todėl jo prašymas panaikinti antstolio 2016-05-27 priimtą raginimą laikytinas nepagrįstu, todėl buvo atmestas.

8Pareiškėjas 2016-06-21 skunde prašė panaikinti antstolio 2016-06-03 ir 2016-06-13 priimtus patvarkymus dėl informacijos pateikimo, nes jie yra pertekliniai ir nemotyvuoti. Jo teigimu, antstolis reikalauja pateikti papildomus dokumentus – sąnaudas, tiekėjus, komercinius sandorius, kurie tiesiogiai atskleidžia pareiškėjo komercines gamybines paslaptis. Antstolio teisė reikalauti skolininką pateikti informaciją apie turtinę padėtį reglamentuoja CPK 658 str. 1 d., todėl antstolis, įpareigojęs skolininką pateikti informaciją apie turimą turtą, vykdė jam įstatymo suteiktą teisę, kuri nepriklauso nuo išieškomos skolos dydžio. Pagal CPK 645 str. skolininkas privalo pateikti raštu duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, o aplinkybė, jog antstolis turėjo informacijos apie anksčiau areštuotą pareiškėjo turtą, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad antstolis pareiškėją įpareigojo pateikti duomenis apie turtą nepagrįstai, todėl teismas darė išvadą, jog pareiškėjo 2016-06-21 skundas, kuriuo prašoma panaikinti antstolio 2016-06-03 ir 2016-06-13 priimtus patvarkymus dėl informacijos pateikimo yra nepagrįstas, todėl buvo netenkintas.

9Pareiškėjas 2016-06-22 skunde taip pat prašė panaikinti antstolio 2016-06-03 turto arešto aktą Nr. ( - ) bei 2016-06-13 turto arešto aktą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Jis teigė, jog šiais skundžiamais turto arešto aktais antstolis areštavo skolininko turto daugiau nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolis 2016-07-04 patvarkyme pažymėjo, jog pagal VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenis pareiškėjo turto masę 2015 m. sudarė 647.210 Eur, iš kurių tik 10.234 Eur sudaro materialus turtas, o 636.976 Eur trumpalaikis turtas (268.666 Eur sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 352.628 Eur per vienerius metus gautinos sumos, o 15.682 Eur – pinigai ir jų ekvivalentai). Pareiškėjo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 640.747 Eur, t. y. 318.426,85 Eur skolos prekių tiekėjams, 313.615,23 Eur skola akcininkui ir 2.700,80 Eur mokėtinas PVM. Iš skolininko sąskaitų patvarkymo priėmimo dienai į antstolio depozitinę sąskaitą buvo nurašyta tik 63,97 Eur suma. Pareiškėjo banko sąskaitose apyvartos nevyksta, sąskaitos likutis sudaro tik 8,75 Eur. Poreikis areštuoti pareiškėjo turtą atsirado todėl, kad antstolis pagal vykdomosios bylos nustatė, jog pareiškėjo banko sąskaitose apyvarta nevyksta, atsiskaitomosios sąskaitos likutis sudaro tik 8,75 Eur. Įvertinęs šiuos duomenis ir pareiškėjo galimybes įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016-05-26 išduotą vykdomąjį raštą antstolis 2016-06-03 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą. Pagal vykdomosios bylos duomenis, 2016-06-13 buvo paskutinė raginimo įvykdyti sprendimą diena, tačiau pareiškėjas iki 2016-06-13 neatliko jokių pavedimų išieškotojui, todėl antstolis 2016-06-13 turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo pareiškėjui priklausantį domeną „tapetas.lt“. Vilniaus apygardos teismas 2016-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuriuo pareiškėjas prašė sumažinti taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastą arba jas visai panaikinti, paliekant tik draudimą atsakovui disponuoti nekilnojamojo turto objektu, pareiškėjo prašymo netenkino. Konstatavo, jog iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas UAB „G ir G partneriai“ yra skolingas 161.477,77 Eur sumą išieškotojui, o atsakovas prašo palikti galioti draudimą disponuoti nekilnojamojo turto objektu (vienbučiu gyvenamuoju namu), kurio vertė 99.000 Eur bei automobiliu BMW, X5, kurio vertė 7.471,67 Eur, taigi, viso sprendimo vykdymas būtų užtikrintas 106.471,67 Eur sumai. Taigi, apygardos teismas, nagrinėdamas klausimą pareiškėjo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo konstatavo, jog vykdymo procese antstolio taikytas turto arešto mastas nėra viršytas. Teismas, įvertinęs vykdymo proceso tikslus, antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veiklos ypatumus bei pačių proceso dalyvių pareigas vykdymo procese, darė išvadą, kad antstolio veiksmuose, priimant skundžiamus patvarkymus pažeidimų nenustatyta, todėl pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ skundai dėl antstolio D. K. veiksmų, yra nepagrįsti, todėl buvo netenkinti.

10Pareiškėjas (apeliantas) UAB „G ir G partneriai“ atskiruoju skundu prašo teismo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-02 nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundus patenkinti. Nurodo, kad skundus nagrinėjęs pirmos instancijos teismas esmingai pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl skundžiama nutartis yra naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Visuose trijuose savo skunduose pareiškėjas aiškiai nurodė, kad įsiteisėjus apeliacinės instancijos teismo nutarčiai, abi šalys: UAB „Cornis“ ir UAB „G ir G partneriai“, turėjo vienarūšių priešpriešinių piniginių reikalavimų, kurių vykdymo terminai buvo suėję. Skolininkas UAB „G ir G partneriai“ 2016-05-27 pareiškimu apie įskaitymą atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą ir apie tai informavo UAB „Cornis“ bei šio asmens vadovą, atstovą bei juridinio asmens dalyvius, taipogi antstolį bei pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus. Todėl visų skundžiamų antstolio patvarkymų priėmimo dieną skolininko prievolė išieškotojui buvo iš dalies įvykdyta, atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Šiuo konkrečiu atveju, skolininkas pateikė antstoliui rašytinius įrodymus, kad skolininkas UAB „G ir G partneriai“ 2016-05-27 pareiškimu apie įskaitymą atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą ir apie tai informavo ieškovą

11UAB „Cornis“ bei šio asmens vadovą, atstovą bei juridinio asmens dalyvius. Taigi, įskaitymo faktas, kaip dalies prievolės pasibaigimo pagrindas, negali būti ignoruojamas, juo labiau, kad antstolis pagal savo kompetenciją negali kvestionuoti įskaitymo fakto ir įskaitymo teisėtumo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad antstolis neturėtų spręsti klausimų, priskirtinų teisėjo kompetencijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2008). Vertindamas šias aplinkybes, skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad „[...] Pagal proceso normas vykdymo metu teisė įskaityti priešpriešinius reikalavimus numatyta tik antstoliui. Darytina išvada, jog pareiškėjo 2016-05-27 pranešimas apie įskaitymą negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių, kadangi prasidėjus vykdymo procesui, įskaitymą atlikti vadovaujantis CK 6.131. str. nebuvo galima, tuo tarpu vykdmajame procese vienašališkaiū atlikti įskaitymą apie tai tik informavus kitą šalį, tačiau neegzistuojant kitoms būtinosioms sąlygoms (nesant antstolio aptvarkymo) pareiškėjas neturėjo teisės [...]“. Apelianto įsitikinimu, toks pirmosios instancijos teismo pateiktas 2016-05-27 įskaitymo įvertinimas ir teisiškai nekorektiškas ir nemotyvuotas, prieštaraujantis prievolių pasibaigimo pagrindams, nurodytiems CK ir pagaliau teisminei praktikai šiuo klausimu.

12Apeliantas atkreipia dėmesį, kad CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, jog prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Pareiškėją ir išieškotoją siejo abipusės teisės ir pareigos, jų reikalavimai buvo priešpriešiniai ir vienarūšiai, abu reikalavimai galiojo, buvo apibrėžti ir vykdytini. Paskutiniais dviem aspektais pareiškėjo ir išieškotojo reikalavimai yra lygiaverčiai – abu reikalavimai yra patvirtinti teismų procesiniais sprendimais. Tokių reikalavimų įskaitymas nėra draudžiamas įstatymu (CK 6.134 str.), todėl pirmosios instancijos teismo padarytos išvados neteisėtos ir nepagrįstos. Šiuo atveju, teismui išsprendus ginčą ir sprendimu konstatavus kiekvienos iš šalių reikalavimo dydį, reikalavimai tapo galutinai išspręsti ir nebeginčytini. Esant pateiktiems rašytiniems įrodymams apie atliktą priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, kas sąlygoja dalies prievolės pasibaigimą, nesant jokių duomenų apie tai, kad išieškotojas net ginčytų teismine tvarka atliktą įskaitymą - šio fakto ignoravimas turi esminės reikšmės neteisėtos ir nepagrįstos skundžiamos nutarties priėmimui.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Cornis“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo teismo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad net ir vadovaujantis apelianto logika dėl įskaitymo instituto CK 6.130 str. pagrindu galimumo prasidėjus vykdymo procesui, 2016-05-27 pareiškimas apie įskaitymą prieštarauja vienai iš CK 6.134 str. įtvirtintų įskaitymo draudimo sąlygų, o tiksliau, draudimą įskaityti reikalavimus, kurie yra ginčijami teisme (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju, nutylėta faktinė aplinkybė - priešpriešinio reikalavimo įskaitymas apelianto 2016-05-27 pareiškimu, kuomet apeliantas išieškotojo reikalavimą (jo dydį) ginčija teisme, patvirtina faktą, kad egzistuoja aplinkybė, draudžianti įskaitymą, kuri įtvirtinta CK 6.134 str. 1 d. 1 p. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, UAB „Cornis“ konstatuoja, jog

14UAB „G ir G partneriai“ 2016-05-27 pareiškimas apie įskaitymą neatitinka CK 6.130-6.140 str. reikalavimų, todėl negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių bei yra niekinis.

15Be to, UAB „Cornis“ atkreipia dėmesį, kad 2016-05-27 pareiškimas apie įskaitymą išieškotojui bei jo vadovui buvo įteiktas 2016-05-30. Šį faktą patvirtina teismui teikiamos pašto siuntų su įteikimo žyma kopijos. Tuo tarpu, vykdomasis raštas išieškotojui civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 buvo išduotas 2016-05-26, o antstolio D. K. pradėtas vykdyti jau sekančią dieną – 2016-05-27. Taigi, išieškotojas apie apelianto atliktą įskaitymą buvo informuotas jau prasidėjus vykdymo procesui Nr. ( - ).

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Byloje nustatyta, kad antstolis D. K. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-10-01 ir 2014-10-22 nutartį dėl UAB „G ir G partneriai“ 191.650,17 Eur turto arešto UAB „Cornis“ naudai. Antstoliui taip pat 2016-05-26 buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismo 2016-05-26 išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 dėl 136.837,13 Eur skolos už rangos darbus, 4.105 Eur baudos už sutarties nutraukimą, 8,3 proc. dydžio metinių palūkanų ir 931 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš pareiškėjo trečios eilės išieškotojui UAB „Cornis“. Antstolio 2016-05-27 patvarkymu Nr. ( - ) buvo priimtas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2016-05-26 išduotas vykdomasis raštas ir pradėta vykdomoji byla Nr. ( - ). Apeliantas 2016-06-09, 2016-06-21 ir 2016-06-22 pateikė skundus dėl antstolio D. K. veiksmų, kuriais prašė panaikinti antstolio 2016-05-27 priimtą raginimą, 2016-06-03 ir 2016-06-13 priimtus patvarkymus dėl informacijos pateikimo, 2016-06-03 turto arešto aktą Nr. ( - ) bei 2016-06-13 turto arešto aktą Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-09-02 nutartimi skundų netenkino.

19Apeliantas byloje laikosi pozicijos, kad pastarasis įskaitymą, vadovaudamasis CK 6.130 str. 1 d., atliko pagrįstai. Apeliantas nurodė, kad UAB „Cornis“ ir UAB „G ir G partneriai“, turėjo vienarūšių priešpriešinių piniginių reikalavimų, kurių vykdymo terminai buvo suėję, todėl apeliantas turėjo pagrįstą teisę atlikti įskaitymą. Apeliantas 2016-05-27 atliko įskaitymą ir

20UAB „Cornis“ mokėtinos skolą sumą sumažino UAB „G ir G partneriai“ mokėtinos sumos dydžiu (b. l. 10-11). Tačiau, kaip jau minėta, vykdomasis raštas išieškotojui civilinėje byloje Nr. e2-1901-258/2015 buvo išduotas 2016-05-26, o antstolio D. K. pradėtas vykdyti jau sekančią dieną, t. y. 2016-05-27. Taigi, akivaizdu, kad apeliantas įskaitymą atliko vykdymo procesui jau prasidėjus, todėl įskaitymas galėjo būti atliktas tik vadovautis CPK 687 str. Minėto straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą. Taigi, CPK 687 str. leidžia įskaityti toje pačioje eilėje esančius priešpriešinius reikalavimus, kai yra pateikti priešpriešiniai vykdomieji raštai. Ir minimas straipsnis kartu riboja skolininko ar išieškotojo teisę vienašališkai įskaityti priešpriešinius reikalavimus prasidėjus vykdymo procesui.

21Be to, CPK 687 str. 2 d. numato, kad jeigu yra keli tos pačios eilės išieškotojai ar skolininkai, įskaitymas galimas tik proporcingai jiems tenkančios skolos ar išieškojimo daliai. Taigi, tuo atveju, kai yra daugiau negu vienas tos pačios eilės išieškotojų ir skolininkas sumoka lėšas pagal konkretų raginimą arba lėšos iš skolininko yra išieškomos, antstolis minėtas lėšas privalo paskirstyti CPK 753-754 str. ir sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka, t. y. išieškotos lėšos arba lėšos gautos pagal konkretų raginimą turi būti pervedamos proporcingai visiems išieškotojams, jei šios sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti. Paminėtina, jog UAB „Cornis” turi eilę kreditorių, ir, bylos duomenimis, šiuo metu UAB „Cornis“ atžvilgiu yra vykdomos 27 vykdomosios bylos. Taigi, šiuo atveju, kaip jau minėta, atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą vykdymo stadijoje išimtinę teisę turėjo tik antstolis, o ne apeliantas.

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantas pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d.).

23Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.

Nutarė

24UAB „G ir G partneriai“ atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. pareiškėjas UAB „G ir G partneriai“ pateikė 2016-06-09, 2016-06-21 ir... 4. Antstolis D. K. 2016-07-04 patvarkymu Nr. ( - ) netenkino pareiškėjo skundų... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Cornis“ atsiliepimu prašė pareiškėjo skundus... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-09-02 nutartimi skundų netenkino.... 7. Teismas taip pat nustatė, jog vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr.... 8. Pareiškėjas 2016-06-21 skunde prašė panaikinti antstolio 2016-06-03 ir... 9. Pareiškėjas 2016-06-22 skunde taip pat prašė panaikinti antstolio... 10. Pareiškėjas (apeliantas) UAB „G ir G partneriai“ atskiruoju skundu prašo... 11. UAB „Cornis“ bei šio asmens vadovą, atstovą bei juridinio asmens... 12. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, jog prievolė... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Cornis“ atsiliepimu su atskiruoju skundu... 14. UAB „G ir G partneriai“ 2016-05-27 pareiškimas apie įskaitymą neatitinka... 15. Be to, UAB „Cornis“ atkreipia dėmesį, kad 2016-05-27 pareiškimas apie... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 18. Byloje nustatyta, kad antstolis D. K. vykdo Vilniaus apygardos teismo... 19. Apeliantas byloje laikosi pozicijos, kad pastarasis įskaitymą, vadovaudamasis... 20. UAB „Cornis“ mokėtinos skolą sumą sumažino UAB „G ir G partneriai“... 21. Be to, CPK 687 str. 2 d. numato, kad jeigu yra keli tos pačios eilės... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 23. Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos... 24. UAB „G ir G partneriai“ atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti...