Byla 2A-1358-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės ir Neringos Venckienės, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovo A. S. atstovui advokatui Aurelijui Gruodžiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. S. atstovo advokato Aurelijaus Gruodžio apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui UAB „Autoaljansas“ dėl drausminės nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-7), kuriuo prašė panaikinti atsakovo 2010-07-29 įsakymu, išdėstytu nauja redakcija 2010-07-30 įsakymu, paskirtą ieškovui drausminę nuobaudą – papeikimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas nuo 2007-12-03 dirbo UAB „Autoaljansas“ vadybininku. 2010 m. liepos 29 d. ieškovas buvo supažindintas su atsakovo tos pačios dienos įsakymu, kuriame nurodyta, jog jam skiriama drausminė nuobauda papeikimas. 2010 m. liepos 30 d. atsakovas supažindino ieškovą su 2010 m. liepos 30 d. įsakymu dėl įsakymo Nr. 30 priimto 2010 m. liepos 29 d. pakeitimo Nr. 30, kuriame nurodyta, jog ieškovo direktorius vadovaudamasis tuo, kad 2010 m. liepos 29 d. priimtas įsakymas Nr. 29 nebuvo tiksliai suformuotas direktorius įsakė pakeisti ankstesnį įsakymą ir pakeistu įsakymu skirti A. S. drausminę nuobaudą - papeikimą. Ieškovas nesutikdamas su paskirta nuobauda 2010 m. rugpjūčio 2 d. kreipėsi į atsakovo darbo ginčų komisiją prašydamas panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą-papeikimą. Atsakovo darbo ginčų komisija 2010 m. rugpjūčio 16 d. posėdyje išnagrinėjo ieškovo skundą ir nusprendė darbuotojo A. S. skundą atmesti ir 2010-07-29 UAB „Autoaljansa“ direktoriaus įsakymu Nr. 29 darbuotojui A. S. paskirtą drausminę nuobaudą, papeikimą, palikti galioti. Ieškovo manymu, jam nuobauda yra paskirta nepagrįstai. Jo darbo funkcija buvo organizuoti klientų automobilių remontą, ieškoti detalių ir jas pirkti. Įmonėje niekada nebuvo tokios tvarkos, kad detalei pirkti vadybininkas turėtų gauti rašytinį leidimą ar kita forma suderinti su serviso vadovu arba kad negalima būtų pirkti už grynus pinigus. Ieškovas siekė kiek galima greičiau ir geriau suremontuoti kliento automobilį. Buvo pažeista drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, nepareikalauta pasiaiškinimo raštu. Atsakovas dėl tariamo pažeidimo nepatyrė jokių žalingų pasekmių. Tikroji drausminės nuobaudos skyrimo ieškovui priežastis yra siekis nutraukti darbo sutartį su darbuotoju, kuris nesutinka su neteisėtais darbdavio veiksmais.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo A. S. 13 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad ieškovas nuo 2007-12-03 dirbo UAB „Autoaljansas“ vadybininku ( b.l. 8-10). 2010-07-30 atsakovo įsakymu Nr. 30 ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda- papeikimas už tai, kad 2010-07-22 nesuderinęs su serviso vadovu ir neturėdamas raštiško leidimo iš R.E. Z. įmonės atsakovo įmonės vardu ir sąskaita įsigijo nenaują detalę „priekinis i30 sparnas“ sumokėdamas už ją 500 Lt (su PVM), t.y. 90 Lt daugiau nei rekomenduojama UAB „Autoaljansas“ naujos detalės pardavimo kaina bei 270 Lt daugiau nei tokios naujos detalės įsigijimo savikaina užsakant ją pas gamintoją, tuo nevykdė savo tiesioginių pareigų ir pažeidė Pareiginių nuostatų Nr.4 punktą 27 (b.l.15). UAB „Autoaljansas" vadybininko pareiginių nuostatų Nr. 4, 27 p. nustato, kad prieš pasirenkant tiekėją vadybininkas privalo pasiteirauti, sužinoti ir palyginti UAB „Autoaljansas" bei kitų (mažiausiai dviejų) įmonių tiekiamų detalių kainas. Esant kitų tiekėjų detalių kainoms aukštesnėms nei UAB „Autoaljansas", sandorį privaloma suderinti su serviso vadovu ar direktoriumi ir gauti jų raštišką leidimą. Esant tiekimo sutartims tarp UAB „Autoaljansas" ir kitų įmonių, pirkimus vykdyti tik išrašant sąskaitas - faktūras. Pirkimai grynais pinigais negalimi, išskyrus atvejus kai gaunamas raštiškas vadovo sutikimas ar leidimas (b l. 68-69). Ieškovas buvo supažindintas su šiais pareiginiais nuostatais (b.l. 66). Iš atsakovo pateikto atsakymo matyti, kad „Hyundai Motor Baltic Ltd“ ( oficialus „Hyundai Motor Corporation“ atstovas Baltijos šalyse) tokią pačią detalę- 66311-21030 priekinį sparną i30 prekiautojui UAB „Autoaljansas“ pardavė už 83,50 eurų, t.y. 288,08 Lt (b.l.94). Atsakovas taip pat pateikė „Hyundai Motor Baltic Ltd“ patvirtinimą, kad 2010-07-22 ginčo detalę buvo galima gauti per dvi dienas nuo užsakymo dienos už aukščiau paminėtą kainą (b.l. 136-137 ).

4Iš pateiktų rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų, paties ieškovo paaiškinime nurodytų aplinkybių teismas darė išvadą, kad ieškovas pažeidė atsakovo vadybininko pareiginę instrukciją, t.y. prieš pirkdamas detalę remontuojamam automobiliui, neišsiaiškino, ar ketinama mokėti kaina yra mažiausia iš galimų, o nusprendęs pirkti brangesne kaina, nesuderino to su savo tiesioginiu vadovu. Nupirkus detalę brangiau, negu buvo įmanoma, atsakovas gavo mažiau pelno (b.l.142-143). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad pažeidimas įvyko ne dėl jo kaltės, pripažino, kad buvo nerūpestingas, nes detalės kainos neklausė (b.l. 55). Darbdavys pagrįstai konstatavo, kad buvo pažeista darbo drausmė ir kad kaltas yra ieškovas. Ieškovui buvo parinkta drausminė nuobauda- papeikimas, kuri nėra pati griežčiausia iš galimų. Teismas sprendė, kad drausminė nuobauda parinkta tinkamai. Ieškovo argumentai, kad iš jo nebuvo reikalaujama pasiaiškinti, nepasitvirtino, nes pasiaiškinimo buvo prašyta, ir ieškovas pasiaiškinimą parašė. Nors pasiaiškinimui buvo suteikta nedaug laiko, tačiau ieškovas bylą nagrinėjant teisme nenurodė, ką jis būtų papildomai pasiaiškinime parašęs, ko neparašė iš pradžių.

5Ieškovo A. S. atstovas advokatas Aurelijus Gruodis apeliaciniu skundu (2t.b.l.2-10) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas dėl sekančių priežasčių:

61. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, įvertino byloje esančius įrodymus nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjęs aplinkybes ir nesivadovaudamas įstatymais. Teismas grįsdamas išvadas rėmėsi iš esmės tik atsakovo į bylą pateiktais įrodymais, nežiūrint į tai, jog jie buvo prieštaringi, tuo tarpu ieškovo pateiktais įrodymais nesivadovavo. Ieškovas teismo posėdyje buvo nurodęs visą eilę aplinkybių, kodėl atsakovo pateiktais įrodymais negalima vadovautis, tačiau pirmos instancijos teismas į nei vieną iš šių argumentų neatsižvelgė, o taip pat nemotyvavo, kodėl į juos neatsižvelgta, taip pirmos instancijos teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatas.

72. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime konstatavo, jog ieškovas buvo supažindintas su atsakovo pateiktais pareiginiais nuostatais, o ne su ieškovo pateiktu serviso vadybininko darbo aprašymu. Faktinės aplinkybės patvirtina, jog būtent su ieškovo pateiktu dokumentu buvo supažindintas ieškovas, o ne su atsakovo, kadangi ant atsakovo pateiktų vadybininko pareiginių nuostatų nėra darbuotojo parašo. Tuo tarpu ieškovo pateiktame Serviso vadybininko darbo aprašyme yra tiek ieškovo, tiek ir atsakovo vadovo parašai. Be to, darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnale nurodyta, kad ieškovas buvo supažindintas su instrukcija Nr. 4, o ne su vadybininko pareiginiais nuostatais Nr. 4. Į bylą dokumento, kurio pavadinimas būtų Instrukcija Nr. 4, nėra pateikta. Kad ieškovas buvo supažindintas ne su atsakovo pateiktais nuostatais patvirtina ir ta aplinkybė, jog pagal pateiktų nuostatų 6 punktą vadybininkas turi mokėti taip pat ir anglų kalbą, tačiau ieškovas jos nemoka, todėl ieškovas negalėjo būti priimtas į darbą vadybininku. Kaip matyti iš ginčo nuostatų 27 punkto, ieškovui buvo draudžiama pirkti detales už grynus pinigus be atskiro leidimo ar sutikimo. Ieškovas įmonėje dirbo ne vienerius metus (nuo 2007 m.) ir dirbdamas pas atsakovą ne vieną dešimtį kartų pirko detales už grynus pinigus. Net ir iš į bylą pateiktos avansinės apyskaitos matyti, jog ieškovui buvo išduoti gryni pinigai ir kitą dieną pirkti detales. Tačiau į bylą nebuvo pateikta nei vieno atsakovo išduoto atitinkamo sutikimo ar leidimo detalių pirkimui už grynus pinigus. Todėl šalių veiksmai (kasdienė praktika) taip pat patvirtina aplinkybę, jog su atsakovo į bylą pateiktais pareiginiais nuostatais ieškovas nebuvo supažindintas.

83. Teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovo į bylą pateiktais tariamais „Hyundai Motor Baltic Ltd“ raštais, bei nesivadovavo kitais ieškovo nurodytais įrodymais, taip pat nemotyvavo dėl ko ieškovo nurodyti įrodymai yra atmesti. Į bylą pateikti 2010-10-08 ir 2011-01-14 Hyundai Motor Baltic Ltd raštai turėjo būti vertintini kritiškai. Abiejuose raštuose nurodyta, kad šiuos raštus pasirašė tas pats asmuo (U. T.), tuo tarpu parašai ant abiejų raštų akivaizdžiai yra skirtingų asmenų, ant abiejų uždėti yra skirtingi spaudai. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad atitinkami įrodymai yra suklastoti. Be to, šias tariamas pažymas pateikė įmonė Hyundai Motor Baltic Ltd, nors direktorius savo paaiškinime yra nurodęs, kad detalės Hyundai automobiliams yra įsigyjamos tik iš Suomių kompanijos „Simetron“. Taip pat šiame rašte yra nurodyta, jog naujo priekinio sparno savikaina yra 338 Lt be PVM, kas reikštų, kad kaina 409 Lt su PVM, arba 50 Lt brangesnė, nei nurodyta teismo vadovautuose įrodymuose.

94. Teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime konstatavo, jog iš ieškovo buvo pareikalauta pasiaiškinti dėl padaryto drausminio pažeidimo, dėl ko nebuvo pažeista drausminės nuobaudos skyrimo tvarka, taip netinkamai išaiškindamas ir pritaikydamas Darbo kodekso 240 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atsakovas prieš skirdamas nuobaudą ieškovui nepareikalavo iš pastarojo pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo. Byloje esantis 2010-07-26 reikalavimas dėl pasiaiškinimo pateikimo neatitinka nurodytų reikalavimų, todėl negali būti laikomas tinkamu reikalavimu. Be to, atsakovo nustatytose vidaus darbo taisyklėse 120 punkte nurodyta, jog dėl pasiaiškinimo turi būti duotas 1 darbo dienos terminas pasiaiškinimui pateikti, tačiau atsakovas reikalavo atsakymą pateikti per 2 val. ir 15 min., be to neatleidžiant darbuotojo nuo atliekamų darbinių funkcijų. Taigi darbdavys nesuteikė vienos darbo dienos termino, kas taip pat patvirtina, jog atitinkamas reikalavimas negali būti laikomas reikalavimų pateikti pasiaiškinimą dėl darbo drausmės pažeidimo pagal DK 240 str. 1 d.

105. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog buvo padarytas darbo drausmės pažeidimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad darbo drausmės pažeidimas, sukeliantis drausminę atsakomybę, yra tada, kai vienu metu yra visos drausminės atsakomybės sąlygos: konkretaus darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas, žalingos pasekmės, priežastinis ryšys tarp to darbuotojo neteisėtų veiksmų arba neveikimo ir žalingų pasekmių, darbuotojo kaltė. Atsakovas neįrodė, jog ieškovas buvo supažindintas su atsakovo pateikta vadybininko pareigine instrukcija, kuri tariamai buvo pažeista, todėl negali būti konstatuoti ieškovo neteisėti veiksmai. Atsakovas nėra patvirtinęs bei supažindinęs ieškovo nei su įsigyjamų detalių kainynu, nei su parduodamų detalių kainynu, todėl ieškovas negalėjo žinoti kokios yra įsigyjamų detalių kainos, taip pa kokios yra rekomenduojamos detalių pardavimo kainos, dėl ko net ir konstatavus ieškovo neteisėtus veiksmus, jo veiksmuose nebūtų kaltės.

11Atsakovas UAB „Autoaljansas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l.15-19) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-03-18 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas su skundu nesutinka dėl sekančių motyvų:

121. Apeliantas nurodo, kad pasirašydamas darbuotojų supažindintų su pareiginiais nuostatais registravimo jis neva patvirtino, kad susipažino su serviso vadybininko darbo aprašymu, bet ne vadybininko pareiginiais nuostatais Nr. 4. Atsakovas darbuotojų supažindinimui su pareiginiais nuostatais nuo 2005-10-13 naudoja spaustuviniu būdu atspausdintą „Darbuotojų supažindintų su pareiginiais nuostatais registravimo žurnalą“. Šiame žurnale pasirašo darbuotojai supažindinti su pareiginiais nuostatais. Žurnalo 26 eilutėje įrašyti ir pasirašyti duomenys apie apelianto supažindinimą su pareiginiais nuostatais, t.y. nurodyta, kad apeliantas 2007.12.03 supažindintas su nuostatais Nr. 4. Taip pat nepagrįstas apelianto argumentas, kad nuostatais nebuvo vadovaujamasi praktikoje. Grynieji pinigai ieškovui būdavo išduodami pagal avanso apyskaitas, kurias pasirašydavo ir Bendrovės vadovas, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad pagal nuostatų 27 p. dar reikalingas koks nors papildomas leidimas ar sutikimas pirkimam už grynus pinigus. Be to darbuotojui drausminė nuobauda skirta ne už tai, kad jis pirko už grynuosius pinigus bet už tai kad negavęs tiesioginio vadovo ar įmonės vadovo sutikimo įsigijo detales už jas sumokėdamas ženkliai brangiau, nei tą buvo galima padaryti įsigyjant atitinkamas detales iš oficialaus atstovo.

132. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas 2010-07-22 nesuderinęs to su savo tiesioginiu vadovu ginčo detalę (Hyundai i30 priekinį sparną) iš R.E. Z. įmonės, nupirko didesne kaina nei tai buvo galima padaryti ir atsakovas dėl to gavo mažiau pelno. Nors apeliantas savo skunde kelia abejones dėl dalies atsakovo pateiktų įrodymų patikimumo, tačiau pats nepateikia tam jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad ginčo detalė buvo įsigyjama už mažiausią galimą kainą, arba bent artimą tai kainai už kurią analogiškas detales atsakovui parduoda originalių Hyundai dalių tiekėjas. Buhalterinės pažymos, kuriose pateikiama informacija apie kitus Hyundai i30 priekinio sparno įsigijimo ir pardavimo atvejus atsakovo įmonėje, patvirtina kad atitinkama detalė įsigyta iš įgalioto originalių Hyundai dalių tiekėjo buvo parduota už dar didesnę kainą, nei ieškovas pardavė ginčo detalę.

143. Darbuotojo veiksmų kai už darbdavio lėšas įgyjamos nenaujos detales 43% brangiau nei tai galima padaryti iš pastovaus tiekėjo (perkant naujas originalias detales), jokiu būdu negalima laikyti sąžiningais ir atitinkančiais darbdavio interesus. Todėl net ir pripažinus tą aplinkybę, kad darbuotojas nebuvo tinkamai supažindintas su vadybininko pareiginiais nuostatais Nr. 4, darytina išvada, kad ieškovas savo veiksmais pažeidė bendrąsias pareigas įtvirtintas Darbo kodekso 228 str. Iki ginčo detalės įsigijimo ieškovas vykdydamas kitų klientų automobilių remontų darbus jau buvo atitinkamas detales užsakęs pas įgaliotą originalių Hyundai dalių tiekėją, todėl turėjo žinoti kokia orientacine kaina jos teikiamos atsakovui. Ieškovas įsigydamas ginčo detalę ir tiriant jo padarytus veiksmus buvo nesąžiningas: siekė nuslėpti iš kokios įmonės įsigyjama detalė, neinformavo nei kliento nei vadovo, kad įsigyjama detalė nenauja, keitė savo paaiškinimus, todėl darytina išvada, kad ieškovas ne tik galėjo žinoti bet ir žinojo, kad įsigyja detalę ženkliai didesne kaina ir taip pažeidžia darbo drausmę.

154. Pateikiant reikalavimą dėl pasiaiškinimo ieškovas taip pat buvo supažindintas su 2010-07-26 serviso vadovo tarnybiniu raštu, kuriame taip pat buvo nurodyti konkretūs darbuotojo veiksmai sudarantys darbo drausmės pažeidimą, dėl kurių reikalaujama pasiaiškinti: nepalygintos detalių kainos ir detalės įsigytos ženkliai brangiau. LR Darbo kodeksas nenumato jokio kito pasiaiškinimo, išskyrus pasiaiškinimą dėl darbo drausmės pažeidimo. Ieškovas gavęs šį reikalavimą pateikė savo pasiaiškinimą, kuriame išdėstė savo poziciją ir atsakymus, todėl ieškovo nepagrįsti argumentai neva jis galėjo nesuprasti, kad iš jo reikalaujama pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo. Pažymėtina, kad nei ginčą nagrinėjant darbo ginčų komisijoje nei pirmos instancijos teisme ieškovas nenurodė jokių kitų aplinkybių, paneigiančių jo veiksmų neteisėtumą ar kaltę.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Byloje nustatyta, kad tarp apelianto A. S. ir atsakovo UAB Autoaljansas 2007-12-03 buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis. Apeliantas buvo priimtas į vadybininko pareigas. 2010-07-30 įsakymu Nr. 30 apeliantui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas.

19Apeliantas skundžia teismo sprendimą, nurodydamas, jog teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai įvertino bylos aplinkybes, pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas bei CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatas.

20DK 234 str. nustatyta, kad darbo drausmės pažeidimas – tai darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Darbo drausmės pažeidimui konstatuoti ir drausminei atsakomybei taikyti turi būti nustatyta darbo drausmės pažeidimo sudėtis, t. y. subjektas (prasižengęs darbuotojas), objektas (tam tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nustatyta darbo tvarka), objektyvieji požymiai (neteisėta darbuotojo veika, t. y. darbo pareigų, nustatytų norminių teisės aktų, neatlikimas arba netinkamas jų atlikimas); subjektyvieji požymiai (pažeidusio darbo drausmę darbuotojo kaltė). Tačiau nėra teisinio pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad jam drausminė nuobauda (papeikimas) skirta nenustačius jo neteisėtų veiksmų, jo kaltės. Darbuotojo kaltė gali būti tiek tyčios, tiek neatsargumo forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 23 d. nutartį civilinėje byloje A. B. v. UAB „Katra“, bylos Nr. 3K-3-536/2005; 2007 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje V. M. v. UAB „Sanatorija „Pušyno kelias“, bylos Nr. 3K-3-565/2007).

21Byloje pateikti duomenys : 2007-11-13 serviso vadybininko darbo aprašymas (1 t. b. l. 11-12) bei atsakovo 2005-10-13 direktoriaus įsakymu Nr. 1)58 patvirtinti vadybininko pareiginiai nuostatai, darbo tvarkos taisyklės ( 1 t. b. l. 71) apibrėžia apelianto darbinės funkcijas. Iš darbuotojų supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalo ( 1 t. b. l. 62-66) įrašo Nr. 27 matyti, kad apeliantas 2007-12-03 buvo supažindintas su pareiginiais nuostatais Nr. 4. Tiek registracijos žurnalo pavadinimas, tiek vadybininko pareiginių nuostatų Nr. 4 sutampa su duomenimis įregistruotais žurnale, o apelianto nurodytas 2007-11-13 serviso vadybininko darbo aprašymas neturi numerio, pavadinimas nesutampa, nes nėra nei nuostatai, nei instrukcija. Aprašyme yra nustatytos esminės vadybininko darbo sąlygos, dėl kurių ginčo nėra ir apeliantas yra pasirašęs dėl siūlomų jam darbo sąlygų pačiame aprašyme, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl supažindinimo su tokio pobūdžio dokumentu pas atsakovą buvo vedama registracija (žurnalas) pas atsakovą. Apelianto argumentai, kad apeliantas nebuvo supažindintas su vadybininko pareiginiais nuostatais Nr. 4 nepagrįsti, todėl atmestini (CPK 178 str.).

22Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, įrodymų vertinimu bei išvadomis. Iš bylos aplinkybių matyti, kad prieš pirkdamas detalę remontuojamam automobiliui, apeliantas neišsiaiškino, ar ketinama mokėti kaina yra mažiausia iš galimų, o nusprendęs pirkti brangesne kaina, nesuderino to su savo tiesioginiu vadovu. Apeliantui nupirkus detalę brangiau, negu buvo įmanoma, atsakovas gavo mažiau pelno ( 1 t. b. l. 142-143). Iš byloje esančio ieškovo pasiaiškinimo darbdaviui matyti, kad jis pripažino buvęs nerūpestingu, nes detalės kainos neklausė, nupirko nenaują detalę už naujos kainą iš R. A. Z. įmonės (1 t. b. l. 55, 58-59).

23Iš šalių paaiškinimų, liudytojo V. R. parodymų pirmosios instancijos teisme, rašytinių įrodymų matyti, kad apeliantas 2010-07-22 ginčo detalę nenaują (Hyundai i30 priekinį sparną) nupirko už 500 Lt, t.y. 43 procentais brangiau nei būtų pirkęs ją naują iš pastovaus tiekėjo, dėl ko atsakovas gavo mažiau pelno, detalių pirkimui didesne kaina klausimo nederino su tiesioginiu vadovu, tuo pažeidė Vadybininko pareiginių nuostatų 27 p., su nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis buvo supažindintas, įmonėje dirbo vadybininko pareigose apie 3 metus, detalių įsigijimo tvarka jam buvo žinoma.

24Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, kad atsakovo pateikti 2010-10-08 ir 2011-01-14 Hyundai Motor Baltic Ltd raštai ( 1 t. b. l. 93-94, 136-137) yra suklastoti, juos teismas turėjo vertintini kritiškai, nes šiuos raštus pasirašė tas pats asmuo (U. T.) skirtingais parašais, yra skirtingi spaudai. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais neturi pagrindo sutikti, nes 2010-10-08 raštas yra originalus, jame yra parašas ir anspaudas, raštas atspausdintas ant „Hyundai Motor Baltic Ltd“ blanko, todėl atitinka rašytiniams įrodymams keliamus reikalavimus ir teismui abejonių nekelia, vertintinas atsižvelgiant į įrodymų visumą byloje. Iš 2011-01-14 rašto matyti, kad tai dokumento kopija, todėl anspaudas ir parašas gali būti kito asmens, o ne raštą pasirašiusio asmens ir gali skirtis, tačiau rašto kopijoje nurodyti duomenys dėl kainų visiškai tie patys kaip ir nurodyti 2010-10-08 rašte, todėl nepaneigia 2010-10-08 rašte nurodytų duomenų dėl kainų. Apelianto teiginiai dėl suklastojimo yra nepagrįsti ir neįrodyti (CPK184 str.). Apeliantas byloje nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad ginčo detalė buvo įsigyta už mažiausią galimą kainą, arba bent artimą tai kainai, už kurią analogiškas detales atsakovui parduoda originalių Hyundai dalių tiekėjas. Atsakovo buhalterinėse pažymose ( 1 t. b. l. 142-143) pateikiama informacija apie kitus Hyundai i30 priekinio sparno įsigijimo ir pardavimo atvejus atsakovo įmonėje, patvirtina, kad atitinkama detalė atsakovo buvo įsigyta iš Hyundai Motor Suomija mažesne kaina, nei pirko ieškovas.

25Apelianto argumentai, kad Vadybininko pareiginių nuostatų Nr. 4 27 punkto, ieškovui buvo draudžiama pirkti detales už grynus pinigus be atskiro leidimo ar sutikimo, ir šio draudimo nebuvo laikomasi, nepaneigia byloje nustatytų faktinių aplinkybių, kad apeliantui drausminė nuobauda paskirta už tai, kad jis negavęs tiesioginio vadovo sutikimo įsigijo detales už jas sumokėdamas ženkliai brangiau, nei buvo galima įsigyti atitinkamas detales iš oficialaus atstovo, o ne už tai, kad jas pirko už grynus pinigus, dėl to ginčo byloje nėra, grynieji pinigai ieškovui buvo išduodami pagal kasos išlaidų orderius detalių įsigijimui, išlaidos apskaitytos pagal avanso apyskaitą ( 1 t. b. l. 121-123).

26Apelianto argumentai, jog iš jo nebuvo pareikalauta pasiaiškinti raštu, o 2010-07-26 atsakovo reikalavimas yra netinkamas, nepagrįsti. Tiek iš atsakovo 2010-07-26 rašto turinio bei ieškovo pasiaiškinimo turinio ( 1 t. b. l. 55, 56) matyti, kad prašoma pasiaiškinti dėl to paties darbo drausmės pažeidimo, padaryto 2010-07-22 įsigijus detales brangiau, todėl nėra pagrindo pripažinti DK 240 str. 1 d. pažeidimo. Taip pat pažymėtina, kad pagal teisminę praktiką DK 240 str. 1 d. pažeidimas negali būti suabsoliutinamas, jeigu darbo drausmės pažeidimas tikrai buvo padarytas, o paskirta drausminė nuobauda atitinka pažeidimo sunkumą, tai vien formalūs drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimai nėra pakankamas pagrindas naikinti paskirtą drausminę nuobaudą.

27Įvertinusi apeliacinio skundo argumentus (CPK 185 str.), teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį, nustatęs, jog ieškovas nerūpestingai, netinkamai atliko darbo funkcijas, už tai atsakovas 2010-07-30 pagrįstai ieškovui paskyrė drausminę nuobaudą – papeikimą, nes buvo visos sąlygos darbuotojo drausminei atsakomybei kilti. Ieškovui parinkta drausminė nuobauda – papeikimas yra viena iš galimų nuobaudų, kuri nėra pati griežčiausia, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad drausminė nuobauda parinkta tinkamai (DK 238 str.).

28Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

29Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

30Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 96 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Iš A. S. priteisti 6, 20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-7), kuriuo prašė... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 4. Iš pateiktų rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų, paties ieškovo... 5. Ieškovo A. S. atstovas advokatas Aurelijus Gruodis apeliaciniu skundu... 6. 1. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas,... 7. 2. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime konstatavo,... 8. 3. Teismas nepagrįstai vadovavosi atsakovo į bylą pateiktais tariamais... 9. 4. Teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime konstatavo, jog iš ieškovo... 10. 5. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog buvo padarytas darbo drausmės... 11. Atsakovas UAB „Autoaljansas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 12. 1. Apeliantas nurodo, kad pasirašydamas darbuotojų supažindintų su... 13. 2. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas 2010-07-22... 14. 3. Darbuotojo veiksmų kai už darbdavio lėšas įgyjamos nenaujos detales 43%... 15. 4. Pateikiant reikalavimą dėl pasiaiškinimo ieškovas taip pat buvo... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Byloje nustatyta, kad tarp apelianto A. S. ir atsakovo UAB Autoaljansas... 19. Apeliantas skundžia teismo sprendimą, nurodydamas, jog teismas... 20. DK 234 str. nustatyta, kad darbo drausmės pažeidimas – tai darbo pareigų... 21. Byloje pateikti duomenys : 2007-11-13 serviso vadybininko darbo aprašymas (1... 22. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis... 23. Iš šalių paaiškinimų, liudytojo V. R. parodymų pirmosios instancijos... 24. Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, kad atsakovo pateikti 2010-10-08 ir... 25. Apelianto argumentai, kad Vadybininko pareiginių nuostatų Nr. 4 27 punkto,... 26. Apelianto argumentai, jog iš jo nebuvo pareikalauta pasiaiškinti raštu, o... 27. Įvertinusi apeliacinio skundo argumentus (CPK 185 str.), teisėjų kolegija... 28. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos... 29. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 30. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos valstybės patirtos... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 32. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 18 d. sprendimą palikti...