Byla T-689-548/2014
Dėl 2014-06-09 Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 3-iojo sektoriaus rašto Nr. 7-983 ir 2014-07-09 kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto Nr.2S-3525, kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį M. K. lygtinio paleidimo komisijai, panaikinimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo M. K. skundą dėl 2014-06-09 Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 3-iojo sektoriaus rašto Nr. 7-983 ir 2014-07-09 kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto Nr.2S-3525, kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį M. K. lygtinio paleidimo komisijai, panaikinimo,

Nustatė

2M. K. Klaipėdos apygardos teismo 2011-01-31 nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos Aukščiausiojo teismo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d., 129 str. 2d. 2,8p., 284 str. 1d., 63 str. 1,2d., 5d.2p. – 11 metų laisvės atėmimo.

3Nuteistasis M. K. pateikė teismui skundą, kuriuo skundžia 2014-06-09 Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 3-iojo sektoriaus raštą Nr. 7-983 ir 2014-07-09 kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą Nr.2S-3525, kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį M. K. lygtinio paleidimo komisijai, prašo juos panaikinti bei įpareigoti Pravieniškių pataisos namų – atvirtosios kolonijos direktorių teikti jo prašymą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai 3-ojoje valdyboje dėl lygtinio paleidimo taikymo.

4Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos administracijos direktorius atsiliepime į M. K. skundą prašė jį atmesti kaip nepgrįstą.

5Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius atsiliepime į M. K. skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokurorė Jurgita Česienė pateikė teismui atsiliepimą į skundą ir prašė jį atmesti.

7Nuteistojo M. K. skundas netenkintinas.

8Nuteistasis M. K. pateikė Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos administracijai prašymą pateikti jį svarstyti lygtinio paleidimo komisijai dėl jo lygtinio paleidimo. Pataisos namų administracija atsisakė nuteistojo M. K. prašymą teikti svarstyti lygtinio paleidimo komisijai ir nurodė, kad asmenims nuteistiems pagal LR BK 129 str. 2 d. 2 p., 8 p., lygtinis paleidimas iš pataisos namų taikomas atlikus 2/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Kalėjimų departamentas, išnagrinėjęs nuteistojo M. K. skundą dėl pataisos namų sprendimo atsisakyti pateikti nuteistojo prašymą lygtinio paleidimo komisijai, skundo netenkino. Kad nustatyti ar teisėtai veikė Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos administracija ir Kalėjimų departamento administracija, kaip vieni iš valstybinio administravimo subjektų, atsisakydami atlikti jų kompetencijai paskirtus veiksmus - atsisakydami pateikti nuteistojo M. K. prašymą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje, kurioje šis nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę, reikalinga išsiaiškinti teisė normų, reglamentuojančių prašymo dėl lygtinio paleidimo, to prašymo nagrinėjimo ir lygtinio paleidimo sąlygų, numatytų įstatyme esmę.

9Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 str. 2 d. 3 p. nustatyta, kad lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos asmenims, nuteistiems laisvės atėmimo bausme kuri viršija 10 metų, lygtinis paleidimas taikomas atlikus 2/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Pareiškėjas M. K. yra nuteistasis, jam paskirta bausmė pagal LR BK 129 str. 2 d.2 p., 8 p. Dėl to akivaizdu, kad vertinant aukščiau nurodytą teisės normą (BVK 157 str. 2 d. 3 p.) pataisos įstaigos administracija neturėjo jokios teisinės pareigos rengti dokumentus dėl lygtinio paleidimo ir perduoti juos kartu su nuteistojo M. K. prašymu nagrinėti lygtinio paleidimo komisijai nesuėjus įstatyme nustatytam terminui. Teismas sprendžia, kad tokiu atveju ruošiant medžiagą apie tokį nuteistąjį ir kartu su jo prašymu teikiant svarstyti lygtinio paleidimo komisijai dar be pagrindo ir tikslo bus naudojami pataisos įstaigos materialiniai ir žmogiškieji resursai. Taip pat nuteistasis M. K. prašo jo atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą pagal BVK 157 str., galiojusį iki 2012-07-01. Lietuvos Respublikos BK 3 str. reglamentuoja įstatymo galiojimą laike. Šiame straipsnyje numatyta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis įstatymas turi grįžtamąją galią t.y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą vieką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims, o baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę ar kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios. Iš Kauno apygardos teismo 2013-10-28 nutarties matyti, kad šios nuostatos taikomos baudžiamajam įstatymui, o ne Bausmių vykdymo kodekso nuostatoms(Byla Nr.1S-1628-348/2013). Dėl to teismas vertina, kad Pravieniškių pataiso namų-atviros kolonijos administracijos sprendimas - atsisakymas nuteistojo M. K. prašymą pateikti svarstyti lygtinio paleidimo komisijai bei Kalėjimu departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsisakymas panaikinti šį sprendimą yra pagrįsti. Šios įstaigos, kaip valstybinio administravimo subjektai, šiuo atveju veikė teisėtai, nepažeidė nuteistojo M. K. teisių, tinkamai išaiškino jam galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių lygtinį paleidimą, esmę. Dėl to nuteistojo M. K. skundas dėl 2014-06-09 Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 3-iojo sektoriaus rašto Nr. 7-983 ir 2014-07-09 kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto Nr.2S-3525, kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį M. K. lygtinio paleidimo komisijai, panaikinimo, netenkintinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 360 str., 362 str., teismas

Nutarė

11Netenkinti nuteistojo M. K. skundo panaikinti 2014-06-09 Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 3-iojo sektoriaus raštą Nr. 7-983 ir 2014-07-09 kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą Nr.2S-3525, kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį M. K. lygtinio paleidimo komisijai.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai