Byla 2A-1380-123/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Klaipėdos bendrabutis“ ieškinį atsakovei Valstybinių ir privačių įmonių profesinei sąjungai dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės

31 493,22 Lt skolą už eksploatacines išlaidas ir komunalines paslaugas, 29 Lt žyminio mokesčio bei

46 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog atsakovė, būdama patalpų, esančių ( - ), savininke nuo 2010 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. nemokėjo visų mokesčių už paskaičiuotas administravimo išlaidas bei komunalines paslaugas.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-02 preliminariu sprendimu ieškinys buvo tenkintas visiškai, iš Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos priteista 1 493,22 Lt skolos už eksploatacines išlaidas ir komunalines paslaugas, 29 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos skolos nuo 2012-12-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei UAB „Klaipėdos bendrabutis“.

6Atsakovė pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad su preliminariu sprendimu nesutinka. Nurodė, kad už suteiktas komunalines paslaugas moka, tačiau nesutinka mokėti lėšų į kaupiamąjį namo fondą bei apmokėti už paslaugas, kurios jai nebuvo suteiktos – deratizaciją, fasado remontą, grafiti dažų valymą. Nurodo, kad name ( - ), turi atskirą įėjimą, susitvarkė fasadą prie savo patalpų, savo lėšomis nusivalė dažus nuo fasado, o namo rūsiu, bendro naudojimo koridoriais, tualetais nesinaudoja, todėl už ten atliktus tvarkymo darbus neprivalo mokėti.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-16 galutiniu sprendimu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-02 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Papildomai priteisė iš Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos 700 Lt advokato pagalbos išlaidų UAB „Klaipėdos bendrabutis“. Nurodė, kad tarp šalių 2006-06-22 buvo sudaryta pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartis, kuria atsakovė įsipareigojo mokėti administravimo išlaidų mokesčius. 2008-08-11 ir 2010-03-17 daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų protokolais buvo nutarta į namo kaupiamąjį fondą mokėti po 1 Lt už 1 kv. m turimo nuosavybės ploto name, kurių pagrindu UAB „Klaipėdos bendrabutis“ direktorius priėmė įsakymus dėl privalomo lėšų kaupimo. Teismas nustatė, kad lėšos iš namo kaupiamojo fondo buvo naudojamos pagal paskirtį, jų kaupimas yra būtinas, nes namo konstrukcijos bei įrengimai yra stipriai susidėvėję, jiems reikalingas kapitalinis remontas. Atsakovė, kaip pastato bendraturtė, privalo proporcingai prisidėti prie jo išlaikymo. Nurodė, kad atsakovė neginčija butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų protokolų bei administratoriaus įsakymų, jie yra galiojantys, todėl privalomi atsakovei.

8Apeliaciniu skundu atsakovė Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-16 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priimti naujus įrodymus, kurie negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme ir jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Nurodo, kad nutraukė mokėjimą į kaupiamąjį fondą, nes ieškovė pripažino, jog didelė suma atsakovės įmokėtų pinigų yra nepanaudoti. UAB „Klaipėdos bendrabutis“ kaupiamųjų lėšų priskaitymo ir panaudojimo suvestinėje dėl Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos nurodyta, kad priskaičiuotų kaupiamųjų lėšų likutis 2012-12-31 buvo 1 336,49 Lt, todėl ieškovė galėjo kreiptis į teismą tik dėl 156,73 Lt priteisimo (1 493,22 Lt – 1 336,49 Lt). Mano, kad priteista suma nėra pagrįsta ieškovės darbu ir suteiktomis paslaugomis atsakovei. Nurodo, kad 2004-08-17 susirinkimas dėl reguliariųjų kaupiamųjų mokesčių dydžio ir tvarkos nustatymo bendrojo naudojimo remonto ir atnaujinimo darbams nebuvo įvykęs, lėšos buvo renkamos, tačiau darbai nebuvo atliekami. Mano, kad 2011-04-11 ieškovės direktoriaus įsakymu nepagrįstai nutarta priverstinai kaupti lėšas namo fasado remonto darbams atlikti. Paaiškino, kad atsakovė visada atsiskaito su ieškove už suteiktas komunalines ir administravimo paslaugas, tačiau pati tvarko, prižiūri, remontuoja jai nuosavybes teise priklausančias patalpas. Atsakovė privalo proporcingai prisidėti prie pastato išlaikymo, bet neprivalo viršyti savo finansinio indėlio jos turimai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Klaipėdos bendrabutis“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-16 sprendimą palikti galioti ir priteisti 800 Lt bylinėjimosi išlaidų. Paaiškino, kad 1 336,49 Lt dydžio kaupiamųjų lėšų likutis yra susidaręs už laikotarpį nuo 2006-06-20 iki

102010-03-31, o ieškinys pareikštas už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio iki 2012 m. gruodžio mėn., kai atsakovė nemokėjo įmokų į kaupiamąjį fondą. Administratorius teisėtai apskaičiavo kaupiamąsias įmokas remdamasis patalpų savininkų susirinkimo sprendimu dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, taip pat administratoriaus direktoriaus įsakymu dėl lėšų kaupimo fasado remonto darbams atlikti. Mano, kad apeliantės nurodyti argumentai dėl 2004-08-17 susirinkimo yra nepagrįsti, paaiškino, jog pirmosios instancijos teisme atsakovė nekėlė kaupiamojo fondo lėšų panaudojimo tinkamumo klausimo. Būtinybę kaupti lėšas bendrojo naudojimo patalpų avarinės būklės šalinimui patvirtina 2011-05-24 statinio ekspertizės aktas.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Ginčas byloje kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo iš atsakovės ieškovei priteista skola atsakovei nemokant kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, teisėtumo ir pagrįstumo.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

14Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad atsakovė yra 82,52 kv. m patalpų, esančių ( - ), savininkė (t. 1, b. l. 8), o ieškovė yra pastato administratorė. Tarp šalių 2006-06-22 buvo sudaryta pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartis (t. 1, b. l. 9). Šia sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti administravimo išlaidų mokesčius (sutarties 1.2 p.). 2011-01-17 atsakovė skolų suderinimo aktu (t. 1, b. l. 17) pranešė ieškovei, kad nutraukia mokėjimą į namo kaupiamąjį fondą.

15CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

16Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-14 įsakymu Nr. ADI – 2279, 8.7 punkte nurodyta, kad kaupiamąsias įmokas, vadovaudamasis patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu sprendimu dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, jų naudojimo tvarkos ir kaupiamųjų įmokų dydžio, apskaičiuoja namo administratorius (t. 1, b. l. 87–92). 2004-08-17 daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), visuotinio bendrasavininkių susirinkimo metu nuspręsta rinkti į kaupiamąjį fondą po 0,10 Lt už 1 kv. m bendro buto ploto (t. 1, b. l. 119–120). 2008-08-11 daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolu buvo nutarta nuo 2008-10-01 į namo kaupiamąjį fondą mokėti po 1 Lt už 1 kv. m turimo nuosavybės ploto name (t. 1, b. l. 28–30). 2009-11-30 UAB „Klaipėdos bendrabutis“ direktoriaus įsakymu 2008-08-11 protokolo dalis dėl kaupimo lėšų surinkimo po 1 Lt už kv. m vykdymas buvo sustabdytas nuo 2009-11-01 iki 2010-03-31 (t. 1, b. l. 31). 2010-03-17 daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų protokolu nutarta tęsti lėšų kaupimą po 1 Lt už kv. m nuo 2010-04-01 (t. 1, b. l 32–35). Nuo 2010 m. birželio mėn. kaupiamųjų lėšų dydis sumažintas iki 0,10 Lt už 1 kv. m bendro buto ploto. 2011-04-11 įsakymu nutarta priverstinai kaupti lėšas namo fasado remonto darbams atlikti nuo 2011-03-01 po 1 Lt už 1 kv. m turimo nuosavybės ploto iki bus parinktas rangovas remonto darbams atlikti ir pasirašyta rangos sutartis (t. 1, b. l. 36). Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad administratorius turėjo teisinį pagrindą apskaičiuoti kaupiamąsias įmokas, vadovaudamasis patalpų savininkų susirinkimų sprendimais dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir UAB „Klaipėdos bendrabutis“ direktoriaus 2011-04-11 įsakymu dėl lėšų kaupimo, bei reikalauti iš atsakovės sumokėti prašomas sumas. Atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, o atsakovės teiginys, kad būdama juridiniu asmeniu ji turėtų būti atleidžiama nuo kaupimo lėšų rinkimo, laikytinas nepagrįstu.

17Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ ir jį pakeitusiame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“. STR 1.12.05:2010 apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 p.). Pagal Reglamento 5 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos saugojimo (5.1.1–5.1.6 pp.); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5.2.1–5.2.2 pp.). Nustatyta, kad atlikus namo, esančio ( - ) techninę priežiūrą, neeilinę apžiūrą, nustatyta namo fasado, bendro naudojimo patalpų prasta būklė, kurių pagrindu buvo priimtas 2011-04-11 įsakymas priverstinai kaupti lėšas namo fasado remonto darbams atlikti nuo 2011-03-01 po 1 Lt už 1 kv. m turimo nuosavybės ploto iki bus parinktas rangovas remonto darbams atlikti ir pasirašyta rangos sutartis. 2011-05-24 statinio ekspertizės akte buvo nustatyta, jog kai kurių pastato objektų būklė yra avarinė, pateikiamos rekomendacijos sustabdyti bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimą iki bus atliktas remontas (t. 1, b. l. 100–107). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad buvo būtina kaupti lėšas bendrojo naudojimo patalpų avarinės būklės šalinimui.

18Apeliantė nurodo, kad nutraukė mokėjimą į kaupiamąjį fondą, nes ieškovė pripažino, jog didelė suma atsakovės įmokėtų pinigų yra nepanaudoti. UAB „Klaipėdos bendrabutis“ kaupiamųjų lėšų priskaitymo ir panaudojimo suvestinėje dėl Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos nurodyta, kad priskaičiuotų kaupiamųjų lėšų likutis 2012-12-31 buvo 1 336,49 Lt, todėl, atsakovės manymu, ieškovė galėjo kreiptis į teismą tik dėl 156,73 Lt priteisimo (1 493,22 Lt – 1 336,49 Lt). Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su nurodytu apeliantės argumentu. Aplinkybė, kad atsakovės įmokėtų ir nepanaudotų kaupiamųjų lėšų likutis 2012-12-31 buvo 1 336,49 Lt (t. 1, b. l. 37–38), nesudaro pagrindo atleisti atsakovės nuo pareigos mokėti lėšas į kaupiamąjį fondą, nurodytos lėšos buvo įmokėtos laikotarpiu nuo 2006-06-20 iki 2010-03-31, o ieškinys pareikštas už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio iki 2012 m. gruodžio mėn., t. y. už laikotarpį, kuriuo pati atsakovė pripažįsta nemokėjusi įmokų į kaupiamąjį fondą.

19Apeliantė Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga nurodo, kad 2004-08-17 susirinkimas dėl reguliariųjų kaupiamųjų mokesčių dydžio ir tvarkos nustatymo bendrojo naudojimo remonto ir atnaujinimo darbams nebuvo įvykęs, lėšos bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbams buvo renkamos, tačiau darbai nebuvo atliekami ir prašo apeliacinės instancijos teismo priimti naujus įrodymus, atsakovės manymu, pagrindžiančius nurodytas aplinkybes. Byloje nėra jokių duomenų, kad butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo nutarimai būtų nuginčyti ar teisme būtų nagrinėjamas ginčas dėl šių nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo. Toks reikalavimas nėra pareikštas ir nagrinėjamoje byloje. Atsakovė, žinodama apie nutarimų priėmimą, nesiėmė jokių teisinių priemonių jiems nuginčyti, bet atsisakė juos vykdyti, taip be teisėto pagrindo taikydama įstatymuose nenumatytą savigynos formą. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai, susiję su butų ir kitų patalpų savininkų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu, būtų reikšmingi nagrinėjant ieškinį dėl atitinkamų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, tačiau negali turėti įtakos sprendžiant klausimą dėl nutarimų vykdymo, kadangi teismas neturi jokio pagrindo savo iniciatyva pripažinti nutarimus neteisėtais, taip pat negali savo sprendimu pateisinti nutarimų nevykdymo. Kaip minėta, nutarimų, kuriais buvo apspręstas mokėjimų įmokų dydis, teisėtumas nėra nagrinėjamos bylos dalyku, todėl, esant nenuginčytiems nutarimams, abejoti ieškovės pateiktų skaičiavimų, pagal kuriuos paskirstomos išlaidos patalpų savininkams, nėra pagrindo, dėl to apeliacinio skundo motyvai dėl atsakovei skaičiuojamų mokesčių nepagrįstumo yra neteisėti ir atmestini.

20Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-16 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės ieškovei priteistina 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str., 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8.11 p., t. 2, b. l. 7–9).

22Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovės Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos ieškovei

25UAB „Klaipėdos bendrabutis“ 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka... 3. 1 493,22 Lt skolą už eksploatacines išlaidas ir komunalines paslaugas, 29 Lt... 4. 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-02 preliminariu sprendimu ieškinys... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad su preliminariu... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-16 galutiniu sprendimu Klaipėdos... 8. Apeliaciniu skundu atsakovė Valstybinių ir privačių įmonių profesinė... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Klaipėdos bendrabutis“... 10. 2010-03-31, o ieškinys pareikštas už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio iki... 11. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 12. Ginčas byloje kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo iš atsakovės ieškovei... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad atsakovė yra 82,52 kv. m patalpų,... 15. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai... 16. Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės... 17. Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti... 18. Apeliantė nurodo, kad nutraukė mokėjimą į kaupiamąjį fondą, nes... 19. Apeliantė Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga nurodo, kad... 20. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo... 21. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės ieškovei priteistina 800 Lt... 22. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovės Valstybinių ir privačių įmonių profesinės... 25. UAB „Klaipėdos bendrabutis“ 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti...