Byla 2-2329/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Radiolinija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-5552-115/2011 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Radiolinija“ dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo, palūkanų priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Ūkio ministerija kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Radiolinija“, kuriuo prašė pripažinti niekinėmis sutartis Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-01-496 ir Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-02-238, kaip prieštaraujančias imperatyvioms teisės normoms; taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą grąžinti Ūkio ministerijos išmokėtas 50 712,43 Lt lėšas į Ūkio ministerijos biudžetinę sąskaitą bei priteisti palūkanas nuo išmokėtos 50 712,43 Lt sumos, mokėtinas nuo 2010 m. liepos 14 d. iki jų sugrąžinimo dienos ir palūkanas nuo susikaupusių palūkanų iki jų susigrąžinimo dienos. Šiam reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 50 712,43 Lt dydžio atsakovo turto ir piniginių lėšų areštą bei iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti ginčijamų sutarčių vykdymą.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, areštavo atsakovo UAB „Radiolinija“ 50 712,43 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, o nesant ar nepakankant minėto turto, teismas areštavo pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos ir leidžiant atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu. Teismas taip pat sustabdė iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šioje byloje ginčijamų sutarčių Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-01-496 ir Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-02-238 vykdymą, t. y. projektų finansavimui numatytų lėšų skyrimą (išmokėjimą).

6Atsakovas 2011 m. birželio 29 d. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir prašė panaikinti laikinąją apsaugos priemonę – ginčijamų sutarčių vykdymo sustabdymą. Nurodė, kad sustabdžius sutarties Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-01-496 vykdymą, projektas negalės būti įgyvendintas nustatytu laiku. Jei sandoris nebūtų pripažintas negaliojančiu, tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas pažeistų atsakovo teises, atimtų iš jo galimybę gauti finansavimą. Be to, pritaikius minėtą laikinąją apsaugos priemonę, ginčas tarp šalių yra išsprendžiamas iš esmės dar nepradėjus bylos nagrinėjimo, nes ieškovas nebeprivalo vykdyti sutarties, o atsakovas patiria didžiulius nuostolius. Tuo atveju, jei teismo sprendimas būtų palankus atsakovui, atsakovo patirta žala niekaip negalėtų būti atkurta.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 13 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones – ginčijamų sutarčių vykdymo sustabdymą. Teismas nurodė, kad 2011 m. birželio 1 d. nutartyje, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismas padarė išvadą, kad yra tikslinga sustabdyti ginčijamų sutarčių vykdymą, nes atsakovas, įgyvendindamas ES finansuojamus projektus, gali trečiajam asmeniui LVPA pateikti mokėjimo prašymus, pagal kuriuos Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas atsakovui turėtų išmokėti lėšas tam, kad šis toliau įgyvendintų projektą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, prašydamas panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių įrodymų, jog yra pasikeitusios aplinkybės, dėl kurių teismas priėmė skundžiamą 2011 m. birželio 1 d. nutartį. Priešingai, atsakovas pats patvirtino, jog ketina pasinaudoti ES struktūrinių fondų finansine parama. Taigi darytina išvada, kad atsakovas ketina trečiajam asmeniui pateikti mokėjimo prašymus, pagal kuriuos jam turėtų būti išmokėtos lėšos projektų įgyvendinimui. Teismas nurodė, kad byla dar nėra išnagrinėta ir nėra išsiaiškinta ar atsakovas iš tiesų pateikė ieškovui tikrovės neatitinkančią informaciją apie finansinę atskaitomybę. Duomenų, kad atsakovas, esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, būtų pajėgus grąžinti 1 891 462 Lt ES struktūrinių fondų finansinę paramą, jei ši suma jam būtų išmokėta, atsakovas nepateikė. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovui reikalinga milijoninė ES struktūrinių fondų finansinė parama, sprendė, kad pats atsakovas finansiškai nebūtų pajėgus įgyvendinti programą. Taigi grąžinti išmokėtą finansinę paramą atsakovas taip pat galėtų būti nepajėgus.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Radiolinija“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. nutartį ir netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. leisti vykdyti prievoles pagal byloje ginčijamas sutartis. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Vertinant faktines bylos aplinkybes ir ieškovo ieškinio reikalavimą pripažinti ginčijamas sutartis niekinėmis bei grąžinti išmokėtą finansavimo lėšų dalį, turi būti svarstomas klausimas dėl ieškinio pobūdžio, t. y. turtinis ar neturtinis ieškinys. Jeigu būtų patenkintas ieškovo reikalavimas dėl 50 712,43 Lt grąžinimo, tai minėta suma būtų grąžinta ne ieškovui tiesiogiai, o trečiajam asmeniui. Taigi ieškovas grąžintinos sumos tiesiogiai negautų, todėl darytina išvada, kad šis ieškovo reikalavimas yra neturtinio pobūdžio. Analogiška situacija yra ir dėl ieškinio reikalavimo pripažinti ginčijamas sutartis niekinėmis ir restitucijos taikymo. Ieškovas iš esmės prašo modifikuoti susiklosčiusius teisinius santykius. Ieškinio reikalavimai turėjo būti kvalifikuoti kaip neturtiniai, todėl teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, ieškinio suma yra vienas iš kriterijų, kuris yra svarbus, vertinant ar yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę. Šiuo atveju ieškinio reikalavimai nėra turtinio pobūdžio, todėl eliminuojamas vienas iš kriterijų, turinčių reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Kitas esminis kriterijus, lemiantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, yra šalies, kuriai taikomos šios priemonės, turtinė padėtis. Teismas visiškai nevertino byloje esančių įrodymų, patvirtinančių atsakovo finansinę padėtį, t. y. neatsižvelgė į tai, kad jau pagal 2009 m. sausio 1 d. sudarytą turto balansą, atsakovo turto vertė sudarė 2 457 909 Lt. Taigi teismo motyvas dėl atsakovo galimo nemokumo, esant ieškovui palankiam teismo sprendimui – nepagrįstas.

11Ieškovas Ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismui pripažinus ginčijamas sutartis niekinėmis, atsakovas privalėtų grąžinti išmokėtas 50 712,43 Lt lėšas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali imtis atitinkamų veiksmų, siekdamas negrąžinti minėtų lėšų, todėl teismas tikslingai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Priešingai nei teigia apeliantas, byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai. Teismui patenkinus ieškinį, atsakovas privalėtų grąžinti ieškovo išmokėtas lėšas, pervedant jas į Ūkio ministerijos sąskaitą. Taigi ieškovas tiesiogiai gautų grąžintiną sumą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas atsakovo prašymas panaikinti laikinąją apsaugos priemonę – ginčijamų sutarčių vykdymo sustabdymą, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.).

15Teismo nutartis, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių klausimas, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Išnykus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui, laikinosios apsaugos dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi (CPK 150 str., įst. red. galiojusi iki 2011-10-01). Laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindai įtvirtinti minėtame CPK 150 straipsnyje (kai to reikalauja viešasis interesas; nepadavus ieškinio po to, kai teismas iki ieškinio padavimo taikė laikinąsias apsaugos priemones; neužtikrinus atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos, jei išnyksta teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Taip gali atsitikti ir tuomet, kai iš esmės pasikeičia faktinės aplinkybės, kurios lemia tokios grėsmės išnykimą.

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadinasi, įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sieja su galimybe įvykdyti byloje priimtą teismo sprendimą tuo atveju, jeigu jis būtų palankus ieškovui. Atsakovas, prašydamas panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, turi pateikti pirmosios instancijos teismui įrodymus, kurie patvirtintų, kad nėra grėsmės, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, o atsakovo teiginys apie patiriamus nuostolius nėra pagrindas naikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas visuomet yra susijęs su tam tikrų suvaržymų atsiradimu, kuris gali sukelti atsakovui nuostolių atsiradimo grėsmę. CPK 147 straipsnyje (įstatymo redakcija, įsigaliojusi iki 2011-10-01) yra įtvirtintas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas, kurio paskirtis yra užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą ir užtikrinti, kad bus atlyginti nuostoliai, kuriuos atsakovas gali patirti dėl nepagrįstai pareikšto ieškinio ir jam užtikrinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovas prašė teismo užtikrinti nuostolių, kurie galėtų atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą.

17Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad byloje pareikšti neturtinio pobūdžio reikalavimai, todėl jiems užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka. Kaip matyti iš pareikšto ieškinio, ieškovas prašo pripažinti ginčijamas sutartis negaliojančiomis ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą grąžinti Ūkio ministerijos išmokėtas 50 712,43 Lt lėšas į Ūkio ministerijos biudžetinę sąskaitą. Taigi byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, kuriems užtikrinti pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą 2011 m. birželio 1 d. nutartimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas neskundė teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

18Atskirajame skunde taip pat teigiama, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovo finansinės padėties. Apeliantas nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal 2009 m. sausio 1 d. sudarytą turto balansą, atsakovo turto vertė 2 457 909 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones teismui pateiktas 2011 m. birželio mėnesį, todėl yra pagrindas išvadai, kad apelianto nurodomi turimo turto duomenys šiuo metu gali būti iš esmės pasikeitę. Duomenų, patvirtinančių gerą savo turtinę padėtį, apeliantas nepateikė ir su atskiruoju skundu (CPK 178 str.). Kita vertus, nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija atsakovo minimus finansinės atskaitomybės dokumentus, nurodydamas, kad šie atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai neatitinka VĮ Registrų centre užregistruotų atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų.

19Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų motyvų nėra pagrindo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Ūkio ministerija kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Atsakovas 2011 m. birželio 29 d. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 13 d. nutartimi atmetė atsakovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Radiolinija“ prašo pakeisti Vilniaus... 11. Ieškovas Ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 15. Teismo nutartis, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių klausimas,... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų... 17. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad byloje pareikšti neturtinio... 18. Atskirajame skunde taip pat teigiama, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą... 19. Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad naikinti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą....