Byla Iv-1216-402/2012

1

2Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjo Varėnos rajono savivaldybės administracijos prašymu,

Nustatė

3

4Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo Varėnos rajono savivaldybės administracijos prašymas atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, tretieji suinteresuotieji asmenys LR aplinkos ministerija ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, kuriame prašoma panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. (23.17-8)-320-25665 „Išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto“.

5Skundą atsisakytina priimti.

6ABTĮ 15 straipsnio 1 dalis 3 punkte yra nustatyta, jog administraciniai teismai sprendžia bylas dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo. To paties įstatymo 35 straipsnyje yra nurodyta, jog skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

7Pareiškėjas šioje byloje prašo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko sprendimą. Institucijos, kurios sprendimas yra skundžiamas, buveinė yra Vilniuje. Todėl atsižvelgiant į ABTĮ 35 straipsnyje įtvirtintą teritorinį bylų priskirtinumo administraciniams teismams pagal atsakovo buveinę principą, šis ginčas priklauso Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

8Kadangi byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, pareiškėjo prašymą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

9Dėl ginčo išsprendimo pareiškėjas gali kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu teisėja

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškėjo Varėnos rajono savivaldybės administracijos skundą.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai