Byla 2-15012-868/2013
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui J. L. dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,

2sekretoriaujant Aurelijai Jucevičiūtei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka,

4išnagrinėjo ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ir atsakovo J. L. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui J. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

5Šalys pateikė teismui jų sudarytą taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti, taip pat nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos.

6Šalių prašymas tenkintinas.

7LR CPK 140 str. 3 d. nustato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje bylą gali baigti taikos sutartimi.

8Šalių sudarytosios taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (LR CK 6.983-6.986 str.).

9Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad procesinės taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos, darytina išvada, kad yra pagrindas sudarytąją taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

10Ieškovui grąžinama 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, kas sudaro 57,00 Lt (LR CPK 87 str. 2 d.).

11Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 100 str., 140 str. 3 d., 290 str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., 295 str., teismas

Nutarė

12Patvirtinti sudarytą tarp šalių ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ir atsakovo J. L. taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

13„TAIKOS SUTARTIS

Civilinėje byloje Nr. 2-15012-868/2013

2013 m. birželio 28 d., Vilnius

16Mes, ieškovas UAB „Šiaulių būstas", juridinio asmens kodas 144619514, registruotas buveinės adresas ( - ) 20, Šiauliai (toliau - ieškovas), atstovaujamas įgalioto asmens Anos Dzekevič, ir Atsakovė J. L., a.k. ( - ) gyvenanti adresu ( - ), LT-02184, Vilniuje (toliau - atsakovė), remdamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio l dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 straipsniu, susitarėme taikos sutartimi užbaigti Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-15012-868/2013 pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas" pareikštą ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės J. L. ir išspręsti visą ginčą šiomis šalių sulygtomis taikos sutarties sąlygomis: 1. Atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovo ieškinyje nurodytus, t. y. ieškovo priskaičiuotus ir atsakovės nesumokėtus, mokesčius už ( - ) namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimą bei kitas komunalines paslaugas, taip pat atliktus remonto darbus, laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio l d. iki 2013 m. sausio 31 d. - 2527,20 Lt (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt septynis litus 20 centų) skolos ir 206,40 Lt (du šimtus šešis litus 40 centų) bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro -19,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (25 procentai), 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašą, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakovę, bei 181,50 Lt už suteiktas teisines paslaugas rengiant ieškinį; iš viso - 2733,60 Lt (du tūkstančius septynis šimtus trisdešimt tris litus 60 centų) iki 2013 m. gruodžio 31d. 2. Mokėtinas pinigų sumas, nurodytas Sutarties l punkte, atsakovė įsipareigoja ieškovui sumokėti į a/s LT83 7300 0100 0239 7954, AB „Swedbank", banko kodas 73000. 3. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako savo reikalavimo priteisti iš atsakovės 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 4. Atsakovė atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu teismuose. 5. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad atsakovė, nepaisant Sutarties l punkte numatytų mokėjimų, taip pat privalo laiku mokėti einamuosius mokesčius, priskaičiuotus už ( - ) 32, Šiauliuose namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimą bei kitas komunalines paslaugas. 6. Taikos sutarties sudaryti trys egzemplioriai, kurių kiekvienas yra vienodos juridinės galios - po vieną šalims ir Teismui.

17Mes, ieškovas ir atsakovė, patvirtiname, kad mums yra žinomos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, t. y. tvirtindamas taikos sutartį, teismas priima nutartį, kuria nutraukia bylą; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.”

18Civilinę bylą Nr. 2-15012-868/2013 pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui J. L. dėl skolos priteisimo nutraukti.

19Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“ 57,00 Lt (penkiasdešimt septynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai