Byla 2-295-1/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Bobkatoma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui pateikti, civilinėje byloje Nr. B2-2573-623/2009 pagal UAB „Bobkatoma“ direktorės E. K. ieškinį UAB „Bobkatoma“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 9 d. iškėlė bankroto bylą UAB ,,Bobkatoma“ ir jos administratoriumi paskyrė UAB ,,Tytus“. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi įtraukė S. O. į trečios eilės bankrutuojančios UAB ,,Bobkatoma“ kreditorių sąrašą ir patvirtino jos reikalavimą 41710,81 Lt sumai. UAB ,,Bobkatoma” priešieškinio reikalavimą D. M. dėl nuompinigių priteisimo paliko nenagrinėtu.

42009 m. gruodžio 3 d. UAB ,,Bobkatoma“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 nutarties. Atsakovas prašė atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį gavo 2009 m. lapkričio 24 d., taigi terminas atskirajam skundui dėl minėtos teismo nutarties buvo jau praleistas. Atsakovas nurodė, kad jo atstovas nuo 2009 m. spalio 29 d. iki 2009 m. lapkričio 24 d. dėl staigaus sunegalavimo ir neatidėliotinos medicinos pagalbos būtinumo buvo gydomas stacionariai Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi prašymą atnaujinti praleistą terminą atmetė ir nurodė, kad praleistų įstatymuose nustatytų terminų atnaujinimas galimas tais atvejais, kai nustatoma, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. termino, per kurį asmuo, siekiantis konkrečios teisės įgyvendinimo, turėjo atlikti atitinkamus procedūrinius veiksmus, eigos metu egzistavo aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą juos atlikti ir šios aplinkybės nepriklausė nuo asmens valios. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo posėdžiai dėl S. O. kreditorinio reikalavimo vyko 2009 m. rugsėjo 16 d. bei 2009 m. spalio 28 d., t.y. dar iki atsakovo advokato ligos. 2009 m. rugsėjo 16 d. vykusio teismo posėdžio protokolas, patvirtina, jog šiame teismo posėdyje dalyvavo UAB ,,Bobkatoma“ atstovas advokatas Ž. Mišeikis, taigi jis žinojo ir apie kito paskirto teismo posėdžio datą, t.y. 2009 m. spalio 28 d. Tačiau į pastarąjį posėdį nei atsakovo atstovas advokatas Ž. Mišeikis, nei bankrutuojančios UAB ,,Bobkatoma“ administratorius neatvyko, neprašė jo atidėti, nesidomėjo nutarties paskelbimo data, nors pagal CPK 7 str. 2 d. turėjo pareigą rūpintis proceso eiga. Tokiu būdu galėjo sužinoti apie nutarties priėmimą anksčiau nei ji buvo gauta. Taigi, procesinio termino atskirajam skundui paduoti eiga prasidėjo kitą dieną – 2009 m. lapkričio 12 d., o pasibaigė 2009 m. lapkričio 18 d., tuo tarpu atskirasis skundas teisme gautas 2009 m. gruodžio 3 d., todėl teismas laikė, kad atskirasis skundas paduotas pasibaigus septynių dienų terminui atskiriesiems skundams paduoti, o bankrutuojančios UAB ,,Bobkatoma“ nurodytų aplinkybių dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo nėra pagrindo pripažinti svarbiomis.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais motyvais:

71. Nuo 2009 m. spalio 29 d. iki 2009 m. lapkričio 24 d. atsakovo atstovas buvo gydomas stacionariai Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje, todėl tik pasibaigus gydymui buvo sužinota apie 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties priėmimo faktą, todėl nebuvo jokios galimybės apeliacinės instancijos teismui pateikti atskirąjį skundą.

82. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. apeliantui buvo išsiųsta po 12 dienų nuo jos paskelbimo, todėl terminas buvo praleistas dėl teismo veiksmų, nes nutartis buvo gauta jau praėjus apskundimo terminui.

93. Atsakovas neturėtų nukentėti dėl jo atstovo negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje. Atsakovo atstovo neatvykimas į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių negali būti laikomas pagrindu išsamiai nenagrinėti atsakovo nurodytų argumentų dėl svarbių bylos aplinkybių.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Pagal CPK 42 straipsnį, šalys turi teisę apskųsti teismo sprendimus bei nutartis, o CPK 334 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui. CPK 335 straipsnyje numatyta, kad atskirieji skundai paduodami per teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Pagal CPK 338 straipsnį ir 307 straipsnio antrąją dalį, atskirojo skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2000 m. spalio 11 d. nutartyje (c.b. Nr. 3K-3-985/2000) ir 2000 m. rugpjūčio 21 d. nutartyje (c.b. Nr. 3K-3-727/2000) išaiškino, kad tinkamo proceso ir teisės būti išklausytam principai civiliniame procese apima ir teisę nepatenkintai šaliai skųsti teismo nutartį, kaip dar vieną galimybę įrodyti savo teisę. Todėl šaliai turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį. Apeliacijos teisė yra viena iš pagrindinių šalių procesinių teisių, kuri įtvirtinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865, Septintojo protokolo 2 str. nuostatose, Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 27 d. rekomendacijoje Nr.R (95) 5 ,,Dėl apeliacijų sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“, kuriose nustatoma, kad šalims turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis antrosios instancijos teismui. Apeliacijos teisė gali būti reali tik tuo atveju, jeigu įstatymas nustato protingą terminą, per kurį šią teisę šalis turi realizuoti, be to, šalis per šį laiką turi turėti pakankamai galimybių įgyvendinti apeliacijos teisę.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis priimta žodinio proceso tvarka, todėl ji galėjo būti apskųsta per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos, nurodytos nutarties apskundimo termino paskutinė diena – 2009 m. lapkričio 18 d. (CPK 335 str.). Apelianto atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties paduotas 2009 m. gruodžio 3 d., todėl darytina išvada, kad apeliantas praleido atskirojo skundo padavimo terminą (CPK 335 str.). Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgus į tai, kad 2009 m. lapkričio 11 d. priimta skundžiama teismo nutartis apeliantui išsiųsta tik 2009 m. lapkričio 23 d. (t. 2, b. l. 87), atsakovo atstovas posėdyje nedalyvavo ir tuo metu sirgo, o šios nutarties apskundimo terminas praleistas nežymiai, į Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuotą kiekvieno asmens teisę į teisminę pažeistos ar ginčijamos teisės gynybą, bei į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, yra pagrindas patenkinti ieškovo prašymą ir atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti (CPK 338 str., 307 str. 2 d.).

14Dėl to apygardos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti išspręstinas iš esmės, atnaujinant ieškovo praleistą terminą paduoti atskirajam skundui dėl 2009 m. lapkričio 11 d. teismo nutarties. LR CPK 307 str. 2 d. pagrindu byla perduotina Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti.

17Atnaujinti atsakovui UAB „Bobkatoma“ terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties paduoti. Bylą perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 str. 2 d. numatytiems veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai