Byla 2KT-57/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs V. K. pareiškimą, kuriuo prašoma nušalinti teisėją, Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką Mindaugą Šimonį bei visus šio teismo teisėjus nuo civilinių bylų Nr. 2-325-773/2012 ir Nr. 2-827-568/2012 nagrinėjimo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nušalinti apylinkės teismo teisėjus bei teismo pirmininką ir nurodo šiuos motyvus: teismo pirmininkas M. Šimonis kišasi į pareiškėjo civilines bylas nagrinėjančių teisėjų darbą, nuolat priima Z. M. savo kabinete, ją konsultuoja, teisėjų prašo jos akivaizdoje pasiaiškinti dėl atliktų procesinių veiksmų; civilinė byla Nr. 2-325-773/2012 perskirta teismo pirmininkui neinformuojant pareiškėjo, keliamas bylos paskyrimo teisėtumo klausimas; teisėjas Ž. B. ir E. Š., kurios pritaikė laikinąsias apsaugos priemones byloje, teismo pirmininkas iškvietė pasiaiškinti ir teisėjos pasinaikino priimtus procesinius sprendimus; Kauno m. apylinkės teismas nagrinėjo ne vieną pareiškėjo ir Z. M. civilinį ginčą – teisėjai O. Š., R. A., V. R., O. R., Ž. B., E. Š., I. P., V. Š., R. G., L. D., R. R., A. R., V. A., V. L., V. Š., O. V., D. S., A. Š., M. P. yra nagrinėję šalių civilines bylas. Pareiškėjas prašo taip pat nušalinti Kauno m. apylinkės teismo teisėjus nuo visų civilinių bylų, kuriose sprendžiami ginčai dėl nuostolių atlyginimo ir persiųsti jas nagrinėti Vilniaus miesto 4 – jam apylinkės teismui, nes šio teismo pirmininko reputacija yra nepriekaištinga, o jo vadovaujamame teisme priimti sprendimai bus objektyvūs ir nešališki.

3Teismo ir teisėjo nepriklausomumo ir nešališkumo garantija civiliniame procese įgyvendinama užtikrinant galimybę dalyvaujantiems byloje asmenims, abejojantiems teismo nešališkumu, pareikšti teisėjui nušalinimą. Teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo pagrindus nustato LR CPK 65, 66 straipsniai. Tačiau pažymėtina, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/200; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003). Nušalinimo teise neturi būti piktnaudžiaujama siekiant norimo procesinio sprendimo byloje ar bylos perdavimo pageidaujamam teismui. Pažymėtina, jog klausimą dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo teritorijoje sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

4Nagrinėjamu atveju prašoma nušalinti visus Kauno apygardos teismo teisėjus nuo dviejų pareiškime nurodytų civilinių bylų, taip pat nuo bylų, kuriose sprendžiami pareiškėjo ir Z. M. ginčai dėl nuostolių atlyginimo (bylos pareiškime nunurodytos). Susipažinus su teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, nustatyta, kad nušalinimo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-827-568/2012 pagal 2012 m. kovo 19 d. nušalinimo pareiškimą išspręstas 2012 m. kovo 21 d. nutartimi – prašymas dėl teisėjos O. R. nušalinimo atmestas, prašymas dėl Kauno m. apylinkės teismo nušalinimo atsisakytas priimti. Pagal CPK 68 straipsnio 5 dalį, pakartotinis prašymas negali būti grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas. Todėl Kauno apygardos teismui pateiktas pakartotinis 2012 m. kovo 19 d prašymas dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-827-568/2012 atsisakytinas priimti.

5Prašymas nušalinti visus Kauno m. apylinkės teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-325-773/2012 atmestinas. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo abejonę dėl visų bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjų nešališkumo. V. K. nušalinimo pareiškime išdėstyti argumentai susiję su teismo pirmininko, kuris yra ir civilinę bylą Nr. 2-325-773/2012 nagrinėjantis teisėjas, veiksmais vykdant vidinio administravimo funkcijas ir galima teismo pirmininko įtaka apylinkės teismo teisėjams, taip pat su aplinkybe, jog pareiškime išvardinti teisėjai jau nagrinėjo šalių bylas, sprendė pareiškėjo ir Z. M. ginčus.

6Viena iš teismo pirmininko, kaip teismo vadovo, pareigų yra organizuoti ir prižiūrėti administravimą teisme, tirti asmenų skundus dėl teisėjų neprocesinių veiksmų, informuoti suinteresuotus asmenis apie tyrimo rezultatus, šalinti nustatytus teismo darbo trūkumus (Teismų įstatymo 103 straipsnio 5 dalis). Vykdydamas šią įstatymo nustatytą pareigą, teismo pirmininkas nagrinėja ne tik rašytinius asmenų skundus, prašymus, bet ir priima asmenis bei išklauso jų žodinius skundus. Taigi teismo pirmininkas turi ne tik teisę, bet ir pareigą priimti asmenis, kurie kreipiasi dėl teismo, teisėjų darbo, taip pat ir asmenis, kurie yra teisme nagrinėjamų bylų proceso dalyviai.

7Tačiau teismo pirmininkui privalu laikytis teisėjų nepriklausomumo principo ir nedaryti įtakos bylas nagrinėjančių teisėjų procesiniams veiksmams ir sprendimams. Nagrinėjant nušalinimo pareiškimą nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti pagrįstais pareiškėjo argumentus dėl galimos Kauno m. apylinkės teismo pirmininko įtakos šio teismo teisėjų procesiniams sprendimams.

8Pirma – pareiškėjo teiginiai grindžiami ne konkrečiais įrodymais, bet prielaidomis ir samprotavimais apie teismo pirmininko veiksmus ir jų įtaką teisėjams, antra - Kauno apygardos teismui yra pateiktas teisėjos E. Š. paaiškinimas, kuriame teisėja nurodė, kad 2010 m. rugsėjo 21 d. panaikino teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-9902-775/2010 įvertinusi atskirojo skundo motyvus ir argumentus. Teisėja pažymėjo, jog niekas iš teisėjos nereikalavo pasiaiškinti dėl priimtos nutarties, jokio spaudimo ar įtakos nedarė. Kad teisėjos 2010 m. rugsėjo 21 d. priimta teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, patvirtino Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs apelianto V. K. atskirąjį skundą ir 2011 m. vasario 3 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį palikęs galioti. Nušalinimo klausimą sprendžiantis subjektas neturi galimybės išklausyti šiuo metu apygardos teisme dirbančios teisėjos Ž. B. nuomonės, nes teisėja išvykusi į komandiruotę. Be to, kaip matyti iš civilinės bylos Nr. 2-325-774/2012 medžiagos, ši byla buvo paskirta teisėjui M. Šimoniui, nes bylą nagrinėjusi teisėja V. R. atleista iš pareigų. Byla teisėjui paskirta teismo pirmininko pavaduotojos 2012 m. vasario 6 d. patvarkymu, vadovaujantis Kauno m. apylinkės teismo Bylų paskirstymo teisėjams taisyklių nustatyta tvarka. Pareiškėjui išaiškintina, kad jis gali pateikti skundą teismų administracinės veiklos priežiūros tvarka, jei mano, kad byla buvo paskirta teisėjui pažeidžiant apylinkės teisme nustatytas taisykles.

9Nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo pagrįstai suabejoti teisėjo, teismo pirmininko M. Šimonio nešališkumu nagrinėjant civilinę bylą ar vykdant vidinio administravimo funkcijas.

10Prašymo dalis dėl jame išvardintų Kauno m. apylinkės teismo teisėjų ir visų kitų teisėjų nušalinimo atmestina, kaip nepagrįsta. Pareiškėjas nepateikė jokių teisėjų galimo nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymų. Tai, kad pareiškime išvardinti apylinkės teismo teisėjai (kurių dalis jau nebedirba Kauno miesto apylinkės teisme) nagrinėjo civilines bylas dėl pareiškėjo ir Z. M. tarpusavio reikalavimų, nereiškia, jog teisėjai galėtų būti priešiškai nusistatę pareiškėjo atžvilgiu, juolab, kad šie teisėjai bylos nenagrinėja, o pagrindų nušalinti teisėją M. Šimonį nenustatyta.

11Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 64 – 66 straipsniais, 69 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

12Pareiškimą dėl Kauno m. apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-827-568/2012 atsisakyti priimti. Pareiškimą dėl teisėjo M. Šimonio ir visų Kauno m. apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-325-773/2012 nagrinėjimo atmesti.

13Nutarties nuorašus išsiųsti šalims.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai