Byla 2-19319-845/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“, atstovaujamo bankroto administratoriaus MB „( - )“, ieškinį atsakovui G. U. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas BUAB „( - )“, atstovaujamas bankroto administratoriaus MB „( - )“, kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo G. U. 4880 EUR administravimo išlaidų ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti asmeniškai. Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 9 d. nutartimi UAB „( - )“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas MB „( - )“ (b. l. 7-8). Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 4 d. nutartimi bankroto byloje patvirtino 1740 EUR administravimo išlaidų sąmatą (b. l. 10), o 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimi visam bankroto proceso laikotarpiui patvirtino 3140 EUR administravimo išlaidų sąmatą, iš jų 1140 EUR administratoriaus atlyginimas ir 2000 EUR kitos administravimo išlaidos (b. l. 11-12). Byloje duomenų, kad atsakovas, būdamas UAB „( - )“ vadovu, padengė ieškovo patirtas administravimo išlaidas, nėra (CPK 178 straipsnis).

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis (toliau – ĮBĮ) nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

10Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas BUAB „( - )“ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

11Atsakovas, kaip įmonės UAB „( - )“ vadovas, buvo atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis. Teismo vertinimu, atsakovas buvo susipažinęs su įmonės finansiniais dokumentais, būdamas rūpestingas ir veikdamas atidžiai, nustatęs sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Be to, byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų neginčijęs įmonės nemokumą bankroto byloje. Tokiu būdu darytina išvada, kad atsakovas laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y., atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

12Pažymėtina, kad žalos dydis yra konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 4 d. ir 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimis, kuriomis bankroto byloje buvo patvirtinta 4880 EUR administravimo išlaidų sąmata. Tokiu būdu tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo, kaip įmonės UAB „( - )“ vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negalėjo įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo. Nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-687/2015). Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

13Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jo kaltės nėra (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), o atsakovui to nepadarius, konstatuotina, kad atsakovas šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo jį atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą. Tai, kad administravimo išlaidos būtų atsiradusios nepriklausomai nuo to, kas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, neatleidžia atsakovo nuo žalos atlyginimo, kadangi būdamas įmonės UAB „GRU“ vadovu, atsakovas, žinodama realią įmonės finansinę padėtį, turėjo įstatyme imperatyviai įtvirtintą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Tokiu būdu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas ir ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 4880 EUR administravimo išlaidų.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (4880 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos – 146 EUR žyminio mokesčio.

16Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo G. U., a. k.: ( - ) ieškovo BUAB „( - )“, atstovaujamo bankroto administratoriaus MB „( - )“, į. k.: ( - ), naudai 4880 EUR (keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt eurų) administravimo išlaidų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4880 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo G. U., a. k.: ( - ) į valstybės biudžetą 146 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 banko Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana... 2. Teismas... 3. ieškovas BUAB „( - )“, atstovaujamas bankroto administratoriaus MB „( -... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog Vilniaus apygardos... 9. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalis (toliau... 10. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas BUAB „( - )“... 11. Atsakovas, kaip įmonės UAB „( - )“ vadovas, buvo atsakingas už įmonės... 12. Pažymėtina, kad žalos dydis yra konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2016... 13. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas,... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 15. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 16. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo G. U., a. k.: (... 20. Priteisti iš atsakovo G. U., a. k.: (... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...