Byla 2-503-922/2013
Dėl termino palikimui pagal testamentą priimti atnaujinimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei pagal įstatymą I. J. ir jos atstovei advokato padėjėjai Eglei Gecevičei, suinteresuotiems asmenims- B. V., B. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. G. atstovės pagal įstatymą I. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims- B. V., B. B. bei Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl termino palikimui pagal testamentą priimti atnaujinimo, ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti įstatymų nustatytą terminą palikimui priimti pagal testamentą, po motinos I. G., mirusios 2001-12-30, mirties (2-3 b.l.). Prašyme nurodė, kad I. G. 2001-10-18 sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko pareiškėjai S. G., tačiau pareiškėja nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, nes ji 2002-05-27 teismo sprendimu buvo pripažinta neveiksnia dėl vaikystėje persirgtos ligos, jos globėja paskirta sesuo I. J..

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovės nurodė, jog pilnai palaiko pareiškimą ir prašo teismą jį patenkinti. I. J. paaiškino, kad terminą palikimui priimti praleido dėl nežinojimo. 2002-05-27 pripažinus jos seserį S. G. neveiksnia, ji buvo paskirta jos globėja, nors žinojo tai, kad motina I. G. sudarė testamentą. Apie praleistą terminą palikimui priimti, sužinojo tik tada, kai ketino parduoti po motinos mirties pareiškėjai paliktą butą. S. G. nuo 1965 m. yra ligota, motinai esant gyvai, jos abi kartu gyveno ( - ), o po motinos mirties S. G. rūpinosi sesuo I. J., 2002-05-27 teismo sprendimu S. G. buvo pripažinta neveiksnia, jos globėja paskirta ji.

4Suinteresuotas asmuo- B. V. nurodė, kad sutinka su pareiškimu, neprieštarauja dėl termino palikimui pagal testamentą priimti atnaujinimo. Paaiškino, kad pareiškėja S. G. yra jos sesuo, nuo 16 m. neįgali, todėl ja rūpinosi motina I. G., kuri 2001-12-30 mirė. Po motinos mirties S. G. rūpinosi sesuo I. J.. Aplinkybę, kad motina I. G. sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko pareiškėjai S. G., ji žinojo, dėl to neprieštarauja.

5Suinteresuotas asmuo- B. B. nurodė, jog neprieštarauja dėl S. G. pareiškimo tenkinimo. Paaiškino, kad pareiškėja yra jos sesuo, ji kartu su motina I. G. gyveno bute Naujoje Akmenėje. Motina I. G. norėjo, kad jos turtas atitektų S. G., kad ja būtų tinkamai pasirūpinta.

6Teismo posėdyje suinteresuoto asmens- Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcijos atstovas nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant. Atsiliepimuose nurodė, kad neprieštarauja pareiškimo patenkinimui, pareiškime nurodytos aplinkybės yra svarbios. Nurodė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija neturi duomenų apie tai, kad I. G. priklausantys 0,1500 ha ir 0,0200 ha žemės sklypai, esantys ( - ), bei butas, esantis ( - ), būtų valstybės perimtas.

7Pareiškimas patenkintinas visiškai.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.19 str. numatyta palikėjo teisė testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą. Pažymėtina, kad įstatymo nustatytas trijų mėnesių terminas palikimui priimti nėra naikinamasis, ir teismas gali jį atnaujinti (CK 1.117 str. 4 d.; 5.57 str. 1 d.). Be to, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 576-578 str. ir CK 5.57 str. nenurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis įstatymo numatyto termino praleidimo priežastys gali būti pripažintinos svarbiomis. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu atlikti įstatymo nustatytą veiksmą. Tokių aplinkybių vertinimas ir pripažinimas svarbiomis termino praleidimo priežastimis, yra teismo diskrecijos teisė, todėl teismas šį klausimą privalo spręsti įvertinęs įrodymų visumą bei atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 str. 1, 7 d.; CK 1.5 str. 4 d.).

9Ištyrus byloje esančius įrodymus nustatyta, kad I. G. (a.k. ( - )) mirė 2001-12-30, mirties vieta Naujosios Akmenės miestas, paskutinė jos deklaruota gyvenamoji vieta ( - ). I. G. 2001-10-18 sudarė oficialų testamentą, kuriuo butą, esantį ( - ), bei visą kitą turtą paliko dukrai S. G. (a.k. ( - )), testamentas 2001-10-22 įregistruotas Testamentų registre. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis I. G. vardu yra įregistruotas butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 0,1500 ha, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ir 0,0200 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Akmenės rajono 2-ojo notarų biuro notarė Stasė Martinaitienės 2013-03-07 raštu patvirtino, kad duomenų apie palikimo, atsiradusio po I. G. mirties, priėmimą nėra. Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija neturi duomenų apie tai, kad I. G. priklausantys 0,1500 ha ir 0,0200 ha žemės sklypai, esantys ( - ), bei butas, esantis ( - ), būtų valstybės perimtas. Iš įsiteisėjusio Akmenės rajono apylinkės teismo 2002-05-27 sprendimo matyti, kad S. G. (a.k. ( - )) pripažinta neveiksnia, nes ji negali teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, nuo vaikystės yra invalidė, jai reikalinga nuolatinė slauga, nustatyta pirma invalidumo grupė, neveiksnios S. G. globėja paskirta I. J. (a.k. ( - )) Suinteresuoti asmenys, palikėjos I. G., dukterys I. J., B. V. ir B. B. nurodė, kad motina sudarė testamentą, kuriuo paliko visą savo turtą pareiškėjai- jų seseriai S. G., norėdama užtikrinti, kad neįgalia dukterimi bus pasirūpinta ir po jos mirties, todėl jos neprieštarauja, kad būtų atnaujintas terminas palikimui priimti.

10Vadovaujantis CPK 185 straipsnio nuostatomis ir LAT formuojama praktika dėl įrodymų vertinimo, teismo posėdžio metu ištyrus įrodymus darytina išvada, kad įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas dėl svarbių bei objektyvių ir nuo jo valios nepriklausančių priežasčių praleido trijų mėnesių terminą palikimui priimti (CPK 177, 178, 185 str., 2004-12-30 LAT Senato nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 3 punktas).

11Remiantis byloje surinkta medžiaga, teismas daro išvadą, kad pareiškėja nesikreipė per įstatymo numatytą terminą dėl palikimo pagal testamentą priėmimo dėl svarbių priežasčių. Dėl šių aplinkybių pareiškimas tenkintinas, ir pareiškėjai atnaujintinas įstatymo nustatytas 3 (trijų) mėnesių terminas priimti palikimą pagal testamentą, kuris atsirado po jos motinos I. G. (a.k. ( - )) mirties (CK 1.117 str. 4 d.; 5.57 str. 1 d.; CPK 265 str. 1 d.; 578 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis CK 5.57 str. ir CPK 290-292, 443, 576-578 straipsniais teismas

Nutarė

13pareiškimą patenkinti visiškai.

14Atnaujinti S. G. (a.k. ( - )) praleistą įstatymu nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą palikimui pagal testamentą priimti po motinos I. G. (a.k. ( - )) mirties 2001-12-30.

15Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai