Byla 2A-491-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Rasos Gudžiūnienės, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ atstovams Vytautui Petrauskui, adv. Beatai Vilienei, atsakovo AB Rytų skirstomieji tinklai atstovams Ingridai Kudabienei, išvadą duodančios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams Žanai Mekšraitei, Rimvydui Sinkevičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-908-101/2008 pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai dėl be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo AB Rytų skirstomieji tinklai 27999,69 Lt be pagrindo įgytų lėšų su 6 % metinėmis palūkanomis nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2004-12-31 su atsakovu sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai įsipareigojo tiekti UAB „Vilniaus vandenys“ per prijungtą elektros tinklą elektros energiją (kartu suteikiant elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugas), o UAB „Vilniaus vandenys“ įsipareigojo už patiektą elektros energiją (įskaitant elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugas) sumokėti. Sutartyje numatyta, kad už elektros energiją vartotojas moka viešai paskelbta kaina. AB Rytų skirstomieji tinklai elektros energijos tarifus, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija paskelbė 2004-11-25 nutarimu Nr. 03-124. 2005-12-20 priėmus Darbo kodekso papildymo 1621 straipsniu įstatymą Nr. X-458, poilsio dienomis tapo 2006-01-02, 2006-03-13, 2006-04 17-18, 2006-06-26. Atsižvelgiant į tai, šiomis dienomis AB Rytų skirstomieji tinklai turėjo taikyti poilsio dienų elektros energijos tarifą. Tai patvirtino ir Valstybinė energetikos inspekcija 2006-08-17 raštu Nr. 09-646 „Dėl šventinių ir poilsio dienų tarifų už suvartotą elektros energiją taikymo“, kuriame nurodė, jog apmokant už suvartotą elektros energiją šiomis dienomis AB Rytų skirstomieji tinklai privalo taikyti švenčių ir poilsio dienų tarifą. Kadangi atsakovas taikė ne švenčių ir poilsio dienų tarifą, o darbo dienų tarifą, kuris yra didesnis, tai ieškovas permokėjo atsakovui už 2006-01-02, 2006-03-13, 2006-04 17-18, 2006-06-26 tiektą elektros energiją 27999,69 Lt., o AB Rytų skirstomieji tinklai šią sumą įgijo be teisinio pagrindo. Paminėtomis poilsio dienomis suvartotos elektros energijos kiekis yra apskaičiuotas taikant dienos suvartojimo vidurkį, todėl remiantis CK 6.237 str. 1 d. ieškovas prašė iš AB Rytų skirstomieji tinklai grąžinti jam 27 999,69 Lt.

6Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčo laikotarpiu - 2006 metais galiojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 03-124 paskelbti AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarka (toliau-Tvarka), kurios II skyrius nustato Elektros energijos tarifų tipus. Ieškovo suvartotai elektros energijai taikomas diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas, kuris susideda iš elektros energijos tarifų, diferencijuotų pagal laiko (energetikos sistemos minimalių, maksimalių apkrovų metu bei švenčių ir poilsio dienomis) intervalus (Tvarkos 8 p.). Ieškovas neteisingai interpretuoja Tvarkos 8.3 p. naudojamą poilsio dienų sąvoką. Švenčių ir poilsio dienų intervalai yra švenčių ir poilsio dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus (Tvarkos 8.3 p.). Dviejų laiko zonų tarifas susideda iš dieninio bei naktinio, šeštadienio ir sekmadienio tarifų (Tvarkos 7 p.). Kalendorinėmis darbo dienomis, teisės aktų paskelbtomis poilsio dienomis, nėra taikomi šeštadienio ir sekmadienio tarifai. Tvarkos 8.3 p. nurodytomis poilsio dienomis taip pat laikomos tik šeštadienis ir sekmadienis. Tai patvirtina ir nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojusios analogiškos AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo Tvarkos nuostatos (paskelbta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 03-84). 2007 m. Tvarkoje buvo suvienodintos naudojamos sąvokos, nes vietoj poilsio dienų sąvokos naudojama šeštadienio ir sekmadienio sąvoka (2007 m. Tvarkos 7 p.). Be to, ieškovas nesilaikė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350, kurių 96.3 punktas nustato vartotojui pareigą apie klaidas, rastas apmokėjimo dokumentuose, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėtų dokumentų gavimo apie tai pranešti tiekėjui. Tačiau ieškovas, gavęs sąskaitą už 2006 m. sausio mėnesį ir manydamas, jog atsakovas sąskaitoje suvartotą elektros energiją nurodė netikslią sumą (padarė klaidą taikydamas tarifus), privalėjo kreiptis į atsakovą per 5 kalendorines dienas. Ieškovas tą padarė tik 2006 m. kovo 29 d. Ieškovas turėjo galimybę ir galėjo užfiksuoti tikslius elektros energijos kiekius ieškinyje nurodytomis dienomis, skaitiklių programose tokie duomenys saugomi vieną mėnesį, tačiau to nepadarė ir tuo pažeidė Taisyklių 45.4 ir 87 punktuose, o taip pat ir elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje, sudarytoje tarp ieškovo ir atsakovo, nustatytas pareigas pateikti visuomeniniam tiekėjui tikslius duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą atsiskaitymui būtiną informaciją. Ginčo metu galiojusios AB Rytų skirstomųjų tinklų kainos ir tarifai, kuriuos paskelbė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, buvo apskaičiuoti atsižvelgiant į tuo metu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas švenčių dienas ir poilsio dienas (šeštadienius ir sekmadienius). Atsakovas nurodė, kad nustačius naujas poilsio dienas elektros energijos kainodara negali kisti. Darbo kodekso normos negali būti taikomos sprendžiant elektros energijos pirkimo - pardavimo teisinius santykius bei elektros energijos tarifų taikymo srityje.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-01-31 sprendimu ieškinį atmetė. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad ieškovo argumentai dėl poilsio dienų tarifo taikymo prieštarauja tarp šalių sudarytos sutarties nuostatoms, LR Elektros energetikos įstatymo 43 str. 1 d., 44 str. 3-4 d., LR CK 6.388 str. Ieškovas plečiamai aiškino 2004-12-31 tarp šalių sudarytą Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį ir tuo pažeidė LR CK 6.193 str. nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles, nurodančias, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepagrįstai poilsio dienų sąvoką interpretavo pagal nurodytą Darbo kodekso pakeitimo įstatymą, nes iš 2004 m. Tvarkos II skyriaus konteksto galima daryti išvadą, kad 7 p. vartojama šeštadienio ir sekmadienio sąvoka 8 p. įvardijama kaip poilsio dienos reiškia ne ką kita, kaip apibendrinantį išsireiškimą, vietoj šeštadienio ir sekmadienio pavartojant poilsio dienų prasme. Be to, ieškovas neginčijo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-11-25 nutarimu Nr. 03-124 paskelbtų AB Rytų skirstomieji tinklai nustatytų elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarkos nors sutarties sudarymo metu šios kainos buvo viešai paskelbtos ir galiojo iki 2007-01-01. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad LR Darbo kodekso pakeitimo įstatymas tik sukūrė šalims prielaidas derėtis dėl sutarties pakeitimo, o ne vienašališkam įstatymo nustatyta tvarka paskelbtų kainų taikymo tvarkos plečiamam aiškinimui, kuris prieštarauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 03-85 patvirtintos Visuomeninių elektros energijos kainų visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos nuostatoms, nustatančioms, kad elektros energijos kaina susideda iš elektros energijos gamybos, tiekimo paslaugos, atitinkamai perdavimo, įskaitant papildomas paslaugas, ir skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų. 2005-10-07 LR Ūkio ministro įsakymu Nr.4-350 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra privalomos skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos tiekėjams ir vartotojams (3 p.) Ieškovas, nesilaikė šių taisyklių 96.3 p., kuriame nustatoma, kad vartotojas apie klaidas, rastas apmokėjimo dokumentuose, privalo per 5 kalendorines dienas nuo minėtų dokumentų gavimo apie tai pranešti tiekėjui. Ieškovas nevykdė sutarties 10 p. reikalavimų nustatančių vartotojui pareigas pateikti visuomeniniam tiekėjui tikslius duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą atsiskaitymui būtiną informaciją, nes neužfiksavo tikslaus sunaudoto elektros energijos kiekio ginčo dienomis, neatsižvelgęs į tai, kad skaitiklių programose tokie duomenys saugomi vieną mėnesį, tuo pažeidė Taisyklių 45.4 ir 87 punktuose nustatytus reikalavimus. Kadangi ieškovas apskaičiuojant suvartotos elektros energijos kiekį taikė dienos suvartojimo vidurkį, teismas reikalaujamos priteisti permokėtos sumos dydį pripažino neįrodytu (LR CPK 178 str.).

8Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-01-31 sprendimą ir priimti naują sprendimą, visiškai patenkinant UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai dėl 27999,69 Lt be pagrindo įgytų lėšų grąžinimo, taip pat 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat priteisti ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ iš atsakovo AB Rytų skirstomieji tinklai bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino 2004-12-31 tarp šalių sudarytą elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį ir tuo pažeidė LR CK 6.193 str. Ieškovas pažymi, kad tiek visoje Lietuvoje, tiek ir ieškovo įmonėje ginčo dienos, t.y. 2006-01-02, 2006-03-13, 2006-04-17, 2006-04-18, 2006-06-26) buvo poilsio dienos, todėl teismas nepagrįstai nepripažino, jog tomis dienomis turėjo būti taikomas ne darbo dienų, bet poilsio dienų tarifas. Ieškovas mano, kad pirmos instancijos teismo teiginiai apie tai, jog LR DK 1621 str. įstatymas tik sukūrė prielaidas derėtis dėl sutarties pakeitimo, iš esmės rodo, jog teismas netinkamai taikė LR CK 6.204 str. Atsakovas, būdamas atsakingas už elektros energijos apskaitos prietaisus ir žinodamas, kad pagal 2004-12-31 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 3 priedą turi būti taikomas ieškovui diferencijuotas pagal laiko intervalus švenčių ir poilsio dienų tarifas, numatytas 2004 m. Tvarkos 12 punkto 3.4 papunktyje, privalėjo vykdyti sutarties 7 punktą ir perprogramuoti apskaitos prietaisus taip, kad visas per poilsio dienas (o ne tik per šeštadienį ir sekmadienį) suvartotas elektros energijos kiekis būtų apskaitytas tam, kad atsakovas galėtų pritaikyti diferencijuotą pagal laiko intervalus švenčių ir poilsio dienų tarifą. Nurodo, kad tarp šalių kilo ginčas ne dėl elektros energijos tarifo taikymo, bet dėl apskaitos priemonių eksploatavimo, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, o tokių skundų nagrinėjimas išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal Energetikos įstatymo 26 str. 2 dalį yra priskirtas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos koncepcijai. Be to, pirmos instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Valstybinės energetikos inspekcijos 2006-08-17 raštu Nr. 09-646 „Dėl šventinių ir poilsio dienų tarifų už suvartotą elektros energiją taikymo“, kuris buvo priimtas išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka išnagrinėjus UAB „Vilniaus vandenys“ 2006-07-14 skundą. Todėl AB Rytų skirstomieji tinklai ginče nurodytomis dienomis turėjo taikyti švenčių ir poilsio dienų tarifą. Minėtas raštas yra oficialus rašytinis įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią, todėl pirmos instancijos teismas, nesivadovaudamas šiuo įrodymu pažeidė LR CPK 197 str. 2 dalį. Ieškovas taip pat nesutinka su teismo argumentu, jog jis nevykdė 2004-12-31 elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties 10 punkto reikalavimų, nes neužfiksavo tikslaus sunaudoto elektros energijos kiekio ginčo dienomis. Mano, kad teismas nepagrįstai netaikė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.4 punkto, nustatančio, kad nesant vartotojo kaltei per tą laikotarpį, kai apskaita neveikė ar veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio elektros energijos suvartojimą iki gedimo arba po gedimo pašalinimo arba pagal kitus operatoriaus turimus duomenis. Taigi, teismas nepagrįstai nepriteisė iš atsakovo be pagrindo įgytų lėšų, kurių dydis apskaičiuotas pagal dienos suvartojimo vidurkį. Be to, AB Vilniaus vakarų skirstomieji tinklai savo teritorijoje esančioms vandentvarkos įmonėms atliko elektros energijos perskaičiavimus šventinių dienų tarifais.

9Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai atsiliepimu į ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-01-31 sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą ir nepažeidė LR CK 6.193 str. Pažymi, kad laikotarpiu, už kurį ieškovas prašė priteisti permokėtą sumą, galiojo AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarka, patvirtinta AB Rytų skirstomųjų tinklų 2004-11-04 valdybos protokolu Nr. 10 ir paskelbta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-11-25 nutarimu Nr. O3-124. Tvarkos 8.3 punktas nustato, kad švenčių ir poilsio dienų intervalai yra švenčių ir poilsio dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus. Tvarkos 7 punktas, reglamentuojantis dviejų laiko zonų tarifo sandarą, nustato, kad šis tarifas susideda iš dieninio bei naktinio, šeštadienio ir sekmadienio tarifų, t.y. kalendorinėmis darbo dienomis, teisės aktų paskelbtomis poilsio dienomis, nėra taikomi šeštadienio ir sekmadienio tarifai. Todėl darytina išvada, kad Tvarkos 8.3 punkte nurodytomis poilsio dienomis taip pat laikomos tik šeštadienis ir sekmadienis. Ieškovas nepagrįstai vadovavosi LR DK nuostatomis. Atsakovas nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai taikė LR CK 6.204 str. nuostatas. Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai tinkamai vykdė su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytą sutartį, o poilsio dienų įvedimas darbo teisiniuose santykiuose, neturėjo jokios įtakos sutartiniams šalių įsipareigojimams, kurie buvo vykdomi tinkamai. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo argumentas, kad ginčas iš tiesų yra kilęs dėl apskaitos priemonių eksploatavimo, o ne dėl kainų ir tarifų taikymo. Ieškovas manydamas, kad atsakovas sąskaitoje už 2006 metų sausio mėnesį suvartotą elektros energiją, nurodė netikslią sumą (padarė klaidą taikydamas tarifus), privalėjo kreiptis į atsakovą per 5 kalendorines dienas, tačiau ieškovas tą padarė tik 2006-03-29, t.y. praleidęs teisės aktuose nustatytą terminą nesant svarbių priežasčių. Ieškovas turėjo galimybę ir galėjo užfiksuoti tikslius elektros energijos kiekius ieškinyje nurodytomis dienomis, tačiau to nepadarė ir tuo pažeidė Taisyklių 45.4 ir 87 punktus. Be to, ieškovas nepagrindė, kodėl skaičiuodamas vidutinį kiekvienos ginčo dienos elektros energijos suvartojimą vadovavosi ne poilsio dienomis, o darbo dienomis suvartotos energijos kiekiais, kurie yra žymiai didesni. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovo argumentas, jog AB Vakarų skirstomieji tinklai aptaranavimo teritorijoje buvo atliktas perskaičiavimas, nėra įrodytas.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

12Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

13Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu atmetė ieškovo UAB “Vilniaus vandenys“ ieškinį pareikštą atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai dėl 27999,69Lt. be pagrindo įgytų lėšų ir palūkanų priteisimo už priskaičiuotą sunaudotą elektros energiją taikant darbo dienos tarifą, o ne skirtą poilsio ir švenčių dienoms, kadangi vadovaujantis DK 162-1 str. poilsio dienomis 2006 metais tapo sausio 2d., kovo 13d., balandžio 17 ir 18d., birželio 26d.

15Ieškovas su teismo sprendimu nesutinka ir prašo jį panaikinti bei priimti naują, kuriuo ieškinį patenkinti. Tačiau kolegija sprendžia, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

16Kolegija iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais ir padaryta išvada, kad vadovaujantis DK 162-1str. ieškovo nurodytomis poilsio dienomis negali būti taikomas šeštadienio ar sekmadienio dienoms suvartotos elektros energijos apmokėjimui skirtas tarifas. Tokią išvadą patvirtina 2004-12-31 šalių pasirašyta Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kuria susitarta, jog vartotojas už suvartotą elektros energiją moka viešai paskelbtą kainą pagal apskaitos prietaisų rodmenis(sutarties 3 ir 6p.) Pasirašant sutartį ir ginčijamu periodu, galiojo AB Rytų skirstomųjų tinklų 2004-11-04 valdybos protokolu Nr.10 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-11-25 nutarimu Nr.03-124 paskelbta elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarka, kurios 7p. nustatė dviejų laiko zonų tarifą, susidedantį iš dieninio, naktinio bei šeštadienio ir sekmadienio tarifų. Ieškovo suvartotai elektros energijai buvo taikomas diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas(8p.). Šiame punkte yra minima švenčių ir poilsio dienų intervalai, tačiau kolegija mano, kad šios sąvokos negali būti aiškinamos plačiau. T.y. Tvarkos 7p. numatyti šeštadienio ir sekmadienio kainų tarifai negali būti taikomi ir kitoms kalendorinėms dienoms, kurios paskelbtos poilsio dienomis ir apie kurių buvimą nebuvo žinoma. Šią aplinkybę patvirtina ir 2007-01-01 įsigaliojusi AB Rytų skirstomieji tinklai valdybos 2006-10-30 protokolu Nr.16 patvirtinta ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006-11-26 nutarimu Nr. 03-84 paskelbta Elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarka, kurioje apskritai neliko poilsio dienos sąvokos. Be to, DK normos reglamentuoja darbo santykius, o ne civilinius, todėl kolegija mano, kad jų pagrindu be šalių pasirašytos Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo negali atsirasti naujos ar papildomos pareigos atsakovui, kurios nebuvo žinomos pasirašant minėtą sutartį. Pažymėtina ir tai, kad sudarant 2004-12-31 sutartį DK 162-1str. dar apskritai nebuvo priimtas, todėl tiek ieškovas tiek atsakovas žinojo, kad ginčo dienomis sunaudotą elektros energiją bus atsiskaitoma taikant darbo dienos tarifus. Taip pat pažymėtina, kad pagal sutartį ir galiojusią Elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarką iš nustatyto skirtingo laiko intervalo mažesnis apmokėjimo tarifas faktiškai galėjo būti taikomas tik sunaudotai apskaitytai elektros energijai. Tuo tarpu tokia apskaita nebuvo vykdoma ir kiek nurodytomis poilsio dienomis faktiškai buvo sunaudota elektros energijos ieškovas duomenų nepateikė, nors jo atstovas pripažino, kad ginčo laikotarpiu turėjo galimybę fiksuoti jam reikalingus rodmenis. Tuo tarpu pats vartotojas yra atsakingas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotos elektros energijos duomenų pateikimą tiekėjui (sutarties 10p.). Todėl kolegija mano, kad ieškovo pateikti skaičiavimai pirmos instancijos teisme, tiek apeliacinėje instancijoje reikalaujamai priteisti sumai negali būti laikomi pagrįstais, nes jie nėra atlikti ginčo dienomis sunaudotos elektros energijos užfiksuotais apskaitos prietaisų duomenimis. Kolegija sutinka su išvadą duodančios institucijos atstovo paaiškinimu, kad atsakovas pagal sudarytą sutartį ginčo dienomis perprogramuoti pastatytus pas ieškovą apskaitos prietaisus neprivalėjo ir faktiškai tokios galimybės neturėjo, nes pats perprogramavimas visiems vartotojams elektros apskaitos prietaisų pareikalautų papildomų darbo sąnaudų, kas iš esmės nėra įskaičiuota į nustatytus kainų tarifus.

17Kolegija nesutinka ir su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad ginčas faktiškai kilo ne dėl kainų ir tarifų taikymo, o dėl apskaitos prietaisų eksploatavimo. Šią aplinkybę paneigia ieškinio turinys ir ieškovo 2006-07-14 rašytas prašymas Valstybinei energetikos inspekcijai. Be to, kad apskaitos prietaisai veikė netinkamai ar nebuvo užtikrinta reikiama jų techninė būklė ieškovas įrodymų nepateikė (CPK 178str.). Pagal LR Energetikos įstatymo 26str.3d. skundus, susijusius su kainų ir tarifų taikymu, neteismine tvarka nagrinėja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, o Valstybinė energetikos inspekcija nagrinėja skundus dėl apskaitos prietaisų gedimų ir kitus, numatytus 26str.2d. Suvartotos elektros energijos apskaitos ir apmokėjimo pažeidimai nėra nustatyti, todėl kolegija sprendžia, kad vadovautis kaip rašytiniu įrodymu Valstybinės energetikos inspekcijos 2006-08-17 raštu (b.l. 22, t.1) pagrindo nėra.

18Pažymėtina ir tai, kad CK 6.241str.1d.3p. pagrindu negali būti išreikalaujama kaip be pagrindo įgytas turtas, kurį perdavė asmuo, žinojęs, kad jis neprivalo vykdyti prievolės, arba asmuo, kuris nors ir neprivalėjo prievolės vykdyti, tačiau ją įvykdė ir jeigu tai atitiko geros moralės nuostatas. Tuo tarpu ieškovas ginčijamą sumą yra sumokėjęs jau vykstant ginčui, todėl faktiškai ieškinys negali būti patenkintas net ir nustačius, jog ginčo dienomis buvo taikomas netinkamas tarifas, nes ieškovas mokėjimus atliko gera valia. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų apie atsakovo ketinimus taikyti sutartyje numatytas pinigines sankcijas ar kitas poveikio priemones, kurios sutrikdytų vandens tiekimą gyventojams, jeigu nebūtų sumokėta visa reikalaujama suma. Tai rodo, kad geros moralės normos nebuvo pažeistos.

19Kiti atsakovo nurodyti argumentai yra nereikšmingi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad ieškovo argumentai dėl netinkamo sutarties, materialinės ir procesinės teisės normų aiškinimo bei taikymo yra nepagrįsti, todėl atmestini, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326str.1d.1p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-908-101/2008 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 6. Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-01-31 sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui apeliacinį skundą,... 9. Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai atsiliepimu į ieškovo UAB „Vilniaus... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 13. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu... 15. Ieškovas su teismo sprendimu nesutinka ir prašo jį panaikinti bei priimti... 16. Kolegija iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais ir... 17. Kolegija nesutinka ir su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad ginčas... 18. Pažymėtina ir tai, kad CK 6.241str.1d.3p. pagrindu negali būti... 19. Kiti atsakovo nurodyti argumentai yra nereikšmingi, todėl kolegija dėl jų... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad ieškovo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimą civilinėje...