Byla B2-1160-210/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Gilasta“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Gilasta“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Gilasta“. Nurodo, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012-09-01 sudarė 78420,14 Lt. Ieškovas buvo kreipiąsis į antstolio kontorą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau skola nebuvo išieškota. Atsakovui 2012-03-07 buvo išsiųstas pranešimas dėl įsiskolinimo, kuriuo atsakovas per mėnesį laiko paragintas sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog skolos nesumokėjus, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos nepadengė. Mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovui UAB „Gilasta“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti „Administravimas“, UAB.

3Šiaulių apygardos teismas 2012-09-19 nutartimi įpareigojo atsakovo UAB „Gilasta“ administracijos vadovą iki 2012-09-28 (vėliau terminas pratęstas iki 2012-10-05) pateikti teismui šiuos dokumentus: kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį (išskirti įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį), informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

4Atsakovas UAB „Gilasta“ 2012-10-04 teismui pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus.

5UAB „Gilasta“ keltina bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš atsakovo UAB „Gilasta“ pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas yra skolingas VSDFV 79101,20 Lt, o VMI 89083,36 Lt (b. l. 39). Šie įsiskolinimai yra pradelsti. 2012-08-31 balanso duomenimis atsakovas turi ilgalaikio turto už 2160 Lt, trumpalaikio turto už 60889 Lt, iš viso turto turi už 63049 Lt (b. l. 34). Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012-08-31 siekia 265507 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro net 220007 Lt (b. l. 87). Tiek 2012 metų 8 mėnesius, tiek 2011 metais atsakovo veikla buvo nuostolinga, atitinkamai patirta 16374 Lt ir 14712 Lt nuostolių (b. l. 36). Tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovo veikla tampa vis labiau nuostolinga. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

8Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

9UAB „Gilasta“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti įstatymų nustatytus mokesčius, kitas privalomąsias įmokas (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

10Įmonės administratoriumi skirtinas Administravimas“, UAB (įmonės kodas 302545778, buveinė – Tilžės g. 13, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, leidimas Nr. 188).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 p., 9 str. 5 d.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

121. Iškelti bankroto bylą UAB „Gilasta“ (įmonės kodas 245334490, buveinė – Serbentų g. 9a, Šiauliai, a.s. Nr. ( - )).

132. Bankrutuojančios UAB „Gilasta“ administratoriumi paskirti „Administravimas“, UAB (įmonės kodas 302545778, buveinė – Tilžės g. 13, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, leidimas Nr. 188).

143. Areštuoti UAB „Gilasta“ (įmonės kodas 245334490) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

154. Uždrausti UAB „Gilasta“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

165. Nustatyti 30 terminą UAB „Gilasta“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

176. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

187. UAB „Gilasta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

198. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Gilasta“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

20Apie iškeltą UAB „Gilasta“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

21Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

22Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius pateikė teismui ieškinį dėl bankroto... 3. Šiaulių apygardos teismas 2012-09-19 nutartimi įpareigojo atsakovo UAB... 4. Atsakovas UAB „Gilasta“ 2012-10-04 teismui pateikė finansinės... 5. UAB „Gilasta“ keltina bankroto byla.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 7. Iš atsakovo UAB „Gilasta“ pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas yra... 8. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 9. UAB „Gilasta“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių... 10. Įmonės administratoriumi skirtinas Administravimas“, UAB (įmonės kodas... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 12. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Gilasta“ (įmonės kodas 245334490,... 13. 2. Bankrutuojančios UAB „Gilasta“ administratoriumi paskirti... 14. 3. Areštuoti UAB „Gilasta“ (įmonės kodas 245334490) nekilnojamąjį ir... 15. 4. Uždrausti UAB „Gilasta“ vykdyti visas finansines prievoles,... 16. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Gilasta“ kreditorių finansiniams... 17. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. 7. UAB „Gilasta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties... 19. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Gilasta“ įgyja... 20. Apie iškeltą UAB „Gilasta“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 21. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 22. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...