Byla 2A-1006-390/2009
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo E. J. individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui E. J. individualiai įmonei dėl žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 8053,98 Lt žalai atlyginti, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 32,33; 107). Nurodė, kad su atsakovu 2006-05-05 sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis. 2007-03-16 tikrinimo metu atsakovo individualiai įmonei priklausančioje kavinėje ,,Dvyniai“ nustatytas elektros energijos naudojimo pažeidimas, numatytas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96.5 p., t.y. vartotojo apskaitos skydo viduje rastos suklastotos elektros skaitiklio plombos. Kadangi pagal sutarties 22 p. atsakovas privalo užtikrinti tinkamą elektros apskaitos prietaisų ir jų plombų apsaugą, pastoviai tikrinti ar nėra pažeistos plombos, jis privalo atlyginti padarytą 8053,98 Lt žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo šios sumos ir bylinėjimosi išlaidas.

4Lazdijų rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo E. J. individualios įmonės 8053,98 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2007 m. birželio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2073,59 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“. Teismas nustatė, kad 2007-03-16 atsakovui surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 008104, kuriuo nustatyta, jog elektros skaitiklio Nr. 32638415 numerinė plastikinė plomba A247690 pažeista (b. l. 38,39). Šio akto pagrindu ieškovas perskaičiavo atsakovo suvartotos elektros energijos kiekį per neapskaitinį laikotarpį nuo 2006-05-05 iki 2007-03-14. Konstatavo, kad poveikio atsakovo suvartotą elektros energiją apskaitančiam prietaisui faktą patvirtina Lietuvos teismo ekspertizės centro 2008-10-03 ekspertizės aktas. Teismas, įvertinęs šalių sudarytą sutartį, sprendė, kad atsakovas yra atsakingas už elektros skaitliuko apsaugą, o ta aplinkybė, kad skaitliukas įrengtas ne atsakovui priklausančioje patalpoje ar namų valdoje neatleidžia atsakovo nuo atsakomybės. Nurodė, kad pagal LR CK 6.248 str. 1 d. nustačius elektros energijos vartojimo taisyklių pažeidimą, elektros energijos vartotojo kaltė preziumuojama. Teismo nuomone, atsakovas neįrodė, kad ne dėl jo kaltės buvo padarytas poveikis apskaitos prietaisui ir nepaneigė prezumpcijos, jog žala padaryta ne dėl elektros vartotojo kaltės.

5Apeliaciniu skundu atsakovas E. J. individuali įmonė prašo panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009-03-25 sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apelianto nuomone teismo sprendimas yra nepagrįstas. Nurodo, kad tyčia klastoti plombas, esančias apskaitos skydo viduje, neteisėtai naudotis elektros energija nebuvo jokio pagrindo ir tikslo, nes įmonė yra finansiškai pajėgi atsiskaityti už elektros energiją. Už elektros energiją su ieškovu buvo atsiskaitoma reguliariai. Nesuprantamas teismo teiginys, kad apie elektros energijos suvartojimo svyravimus privalu pranešti ieškovui, nes elektros energijos suvartojimas priklauso nuo įvairiausių faktorių t.y. nuo darbo apimties, metų laiko ir t.t., ir negali kas mėnesį būti vienodas. Taisyklių 62 p. nurodoma, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apskaitą atsako objekto ir įrenginių, kuriuose jie įrengti savininkai. Tačiau ieškovas nėra sudaręs sąlygų, kad šią pareigą realiai būtų galima vykdyti. Ši aplinkybė teismo įvertinta netinkamai. Ieškovo pateikta metalinė dėžė yra standartinė, be individualaus užrakto. Elektros apskaitos prietaisą ieškovas savo iniciatyva iš patalpos perkėlė į gatvę, už įmonės teritorijos ribų sumontavo ant gatvėje stovinčio elektros apšvietimo stulpo. Prie elektros apskaitos prietaisų gali patekti bet kas ir bet kada. Ją saugoti nėra jokios realios galimybės. Taip pat nurodo, kad įmonė su ieškovu bendradarbiauti nevengė ir nevengia, tačiau tas bendradarbiavimas negali pasireikšti kasdieniu ieškovo informavimu apie visiems prieinamos dėžės, kurioje sumontuoti apskaitos prietaisai, durelių, faktiškai be užrakto, atidarinėjimą. Teigia, kad įmonės darbuotojai apskaitos prietaiso paveikti negalėjo, nes šios srities specialistų nėra. Apelianto nuomone ekspertizės išvada yra gana dviprasmiška.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ prašo 2009-03-25 Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas turi pareigą teisingai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją pagal elektros skaitliuko rodmenis, todėl jis turi būti suinteresuotas, kad elektros skaitiklis nebūtų sugadintas. Šios pareigos vykdymui neturi reikšmės apskaitos prietaiso buvimo vieta. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles asmuo atsako už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimą, falsifikavimą, plombų pažeidimą siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitliuko rodmenis. Šių taisyklių 62 p. nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos bei įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir/ar įrenginių, kuriuose jie įrengti savininkai ar nuomininkai. Atsakovas neįrodė, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovui padaryta ne dėl jo kaltės, todėl apelianto argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų ir jo veiksmuose nebuvimo nepagrįsti.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

10Pagal C K 6. 263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ( veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šio straipsnio dalyje yra įtvirtinta generalinio delikto doktrina, kuri reiškia, kad bet koks žalos padarymas laikomas deliktu, jeigu žalos padaręs asmuo neįrodo esant aplinkybių, dėl kurių jo civilinė atsakomybė negalima. Generalinio delikto principas reiškia, kad žalos faktas kartu reiškia žalos padariusio asmens veiksmų neteisėtumo ir jo kaltės prezumpciją. Nagrinėjamoje byloje nustačius elektros energijos naudojimo taisyklių pažeidimą, elektros energijos naudotojo kaltė preziumuojama. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros naudotojo kaltės, priklauso elektros energijos naudotojui.

11Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog ne dėl jo kaltės buvo padarytas poveikis apskaitos prietaisui ir nepaneigė prezumpcijos, kad žala ieškovui buvo padaryta ne dėl elektros vartotojo kaltės. Teisėjų kolegija tokiai teismo nurodytai aplinkybei pritaria.

12Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas atsakovui elektros energiją tiekė pagal 2006m. gegužės 5d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal sutarties 22 punktą elektros energijos vartotojas privalo užtikrinti tinkamą Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte jam priskirtų elektros tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, elektros apskaitos prietaisų bei elektros apskaitos schemos elementų ir jų plombų apsaugą. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovas buvo atsakingas už elektros skaitiklio apsaugą. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais: Lietuvos teismo ekspertizės centro 2008m. spalio 3d. ekspertizės aktu, neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu bei kitais bylos duomenimis nustatyta, kad elektros skaitiklio, kurį naudojo atsakovas plastikinė plomba Nr. A247690 buvo pažeista. Atsakovas apie apskaitos prietaiso pažeidimus ieškovo neinformavo, todėl nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog tokius sugadinimus galėjo atlikti atsakovo klientai ar kiti asmenys. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad atsakovui tyčia klastoti plombas nebuvo jokio tikslo, nes atsakovo įmonė dirba normaliai ir yra pajėgi atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Tačiau tokie apelianto nurodyti teiginiai esminės reikšmės nustatant atsakovo kaltę neturi.

13Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos CPK 176-182 straipsniuose ir išplėtotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse. Šių taisyklių esmė yra ta, kad įrodymus vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nenustatyta, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą būtų pažeidęs įstatymų reglamentuotas įrodymų vertinimo taisykles. Apylinkės teismo nustatytų aplinkybių visuma patvirtina labiau tikėtiną išvadą, kad atsakovas neteisėtai naudojo elektros energiją, todėl buvo pagrindas jam taikyti atsakomybę ir patenkinti ieškovo ieškinį. Teismo nustatytos aplinkybės patvirtina padarytų išvadų pagrįstumą bei teisėtumą, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

15Apeliacinį skundą atmesti.

16Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009m. kovo 25d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai