Byla B2-282-431/2020
Dėl Kreditoriaus finansinio reikalavimo įtraukimo į trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Įmonių bankroto įstatymo 35 str. numatyta, kad darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, tenkinami pirmąja eile

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Anai Prutkovskai dalyvaujant kreditoriaus atstovei advokatei V. V. bankroto administratoriaus atstovui advokato padėjėjui K. D.

2Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Relina“ ginčijamą pareiškėjo Confair Consultancy B.V. kreditorinį reikalavimą Small Planet Airlines BUAB bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4Kreditorius Confair Consultancy B.V. (toliau - Kreditorius) nurodė, kad jo 223 002,50 Eur kreditorinis reikalavimas Small Planet Airlines BUAB bankroto byloje nėra ginčijamas. Kreditorius buvo įtrauktas į Small Planet Airlines AB trečios eilės kreditorių sąrašą su 223 002,50 Eur finansiniu reikalavimu. Kreditorius nesutiko su nutartimi dalyje dėl Kreditoriaus finansinio reikalavimo įtraukimo į trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Įmonių bankroto įstatymo 35 str. numatyta, kad darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, tenkinami pirmąja eile.

5Lietuvos Respublikos darbo kodekso 75 str. 2 d. numatyta, jog už pareigos mokėti laikinajam darbuotojui už darbą laikinojo darbo naudotojui tokį darbo užmokestį, koks būtų jam mokamas, jeigu laikinojo darbo naudotojas būtų laikinąjį darbuotoją įdarbinęs pagal darbo sutartį toje pačioje darbo vietoje, įvykdymą laikinojo darbo naudotojas atsako subsidiariai. Taigi laikinojo įdarbinimo įmonė atlieka funkciją mokėti darbuotojams atlyginimus ir kitus mokėjimus už laikinojo darbo naudotoją, tačiau laikinojo darbo naudotojas taip pat atsako už šios prievolės vykdymą. Atitinkamai tai lemia, kad laikinojo įdarbinimo įmonės kreditorinis reikalavimas, susijęs su laikinojo įdarbinimo paslaugomis, yra susijęs su darbo santykiais.

6Kreditorius yra laikinojo įdarbinimo agentūra, veikianti skrydžių bei kelionių sektoriuose. Kreditorius bankrutuojančiai bendrovei Small Planet Airlines UAB teikė pilotų bei keleivių salono įgulos darbuotojų suteikimo paslaugas, o Small Planet Airlines UAB atitinkamai buvo laikinojo darbo naudotojas. Kartu su kreditoriniu reikalavimu taip pat buvo pateiktos įmonei Small Planet Airlines UAB išrašytos sąskaitos, kurios patvirtina, kad Kreditoriaus kreditorinis reikalavimas buvo susijęs su darbo santykiais, t.y. Kreditorius mokėjo Small Planet Airlines UAB laikiniems darbuotojams atlyginimus ir susijusius mokėjimus. Taip pat pažymėtina, kad šiuo atveju Small Planet Airlines UAB labai aiškiai nurodydavo, ką daryti Kreditoriui su teikiamais darbuotojais ir jų darbo santykiais, t.y. šiuos asmenis Small Planet Airlines UAB vertino kaip savo darbuotojus. Taigi Kreditoriaus finansinis reikalavimas turėtų būti įtrauktas į Small Planet Airlines UAB pirmos eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, nes jis susijęs su darbo santykiais. Todėl Kreditorius prašo jo finansinį reikalavimą 223 002,50 Eur sumai įtraukti į Small Planet Airlines UAB pirmos eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

7Small Planet Airlines BUAB administratorius sutiko su Kreditoriaus prašomo 223 002,50 EUR kreditorinio reikalavimo dydžiu, tačiau nesutiko, kad Kreditoriaus 223 002,50 EUR finansinis reikalavimas būtų traukiamas į pirmos eilė kreditorių sąrašą bankroto byloje. Administratoriaus manymu, Kreditorių ir Small Planet Airlines BUAB siejo nuomos paslaugų teisiniai santykiai, t. y. Kreditorius teikė pilotų bei keleivių salono įgulos paieškos, atrankos ir nuomos paslaugas, už kurias Small Planet Airlines BUAB mokėdavo Kreditoriui paslaugų teikimo užmokestį bei padengdavo nuomojamų darbuotojų išlaikymo kaštus. Administratoriaus manymu, teigti, kad Kreditoriaus neapmokėtos sąskaitos už suteiktas paslaugas patenka į pirmą eilę negalima, nes tokiu būdu Kreditorius paslaugų santykius konvertuoja į tiesioginius darbo santykius. Be to, pagal Small Planet Airlines BUAB buhalterinius duomenis skola Kreditoriui susidarė pagal Kreditoriaus išrašytas sąskaitas – faktūras už suteiktas paslaugas, bet ne pagal priskaitymus pagal darbo santykius. Administratorius prašė patvirtinti Kreditoriaus pareikštą 223 002,50 EUR kreditorinį reikalavimą, jį įtraukiant į Small Planet Airlines BUAB trečios eilės kreditorių sąrašą bankroto byloje.

8Confair Consultancy B.V. prašymas netenkintinas.

9Darbo kodekso 72 straipsnio 1 dalyje pateiktas laikino darbo sutarties apibrėžimas, pagal kurį laikinojo darbo sutartis – darbuotojo (toliau – laikinasis darbuotojas) ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė) susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens (toliau –laikinojo darbo naudotojas) naudai ir jam būdamas pavaldus, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti. Darbo kodekso 72 straipsnio 1 dalies gramatinė konstrukcija leidžia daryti išvadą, jog laikinojo darbo sutartis sudaroma tam, kad darbuotojas savo darbą atliktų ne kitai sutarties šaliai (darbdaviui), o darbdavio nurodytam asmeniui – laikino darbo naudotojui. Tai reiškia, jog iš esmės turi būti nustatyti trejopo pobūdžio teisiniai santykiai: tarp laikinojo darbuotojo ir darbdavio (laikinojo įdarbinimo įmonės), tarp laikinojo darbuotojo ir laikinojo darbo naudotojo, bei laikinojo įdarbinimo įmonės (darbdavio) ir laikinojo darbo naudotojo. Laikinojo darbo sutartys taip pat gali būti terminuotos ir neterminuotos (Darbo kodekso 72 straipsnio 3 dalis). Aiškinant laikinojo darbo sutartis (Darbo kodekso 72 straipsnio 1 dalis) turi būti atsižvelgiama ir į Europos parlamento ir Tarybos 2008-11-19 direktyvą Nr. 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (toliau – Direktyva Nr. 2008/104). Direktyvos Nr. 2008/104/EB 3 straipsnio 1 dalies b papunktyje nurodyta, kad laikinojo įdarbinimo įmonė – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal nacionalinę teisę sudaro darbo sutartis ar turi darbo santykių su laikinaisiais darbuotojais, siekiant paskirti juos laikinai dirbti įmonėje laikinojo darbo naudotojoje jai prižiūrint ir vadovaujant.

10Nagrinėjamu atveju nenustatyti minėtieji trejopo pobūdžio teisiniai santykiai, būdingi laikinajai darbo sutarčiai, nes teismui nebuvo teikiamos laikinojo darbo sutartys (DK 73 straipsnis), kurios tokiame teisiniame santykyje turėjo būti pasirašytos tarp Confair Consultancy B.V., kaip laikinojo įdarbinimo įmonės, ir kiekvieno iš laikinųjų darbuotojų, nėra įrodymų, kurie pagrįstų teisinius santykius tarp laikinojo darbuotojo ir laikinojo darbo naudotojo (DK 74 straipsnis), o kreditoriaus teikiami elektroniniai laiškai ir išrašytosios sąskaitos nepagrindžia pirmiau įvardintų būtinųjų teisinių santykių. Todėl kreditoriaus Confair Consultancy B.V. prašymas įtraukti kreditorių į pirmos eilės kreditorių sąrašą atmestinas, tvirtinant trečios eilės kreditorinį reikalavimą.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 291-292 straipsniais,

Nutarė

12Patvirtinti Confair Consultancy B.V. kreditorinį 223 002,50 Eur reikalavimą, įtrauktą į trečios eilės kreditorių sąrašą.

13Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai