Byla 2A-826-253/2009
Dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Albina Pupeikienė, teisėjos Danguolė Martinavičienė, Virginija Nijolė Griškevičienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovei S. M., jos atstovui advokatui Kęstučiui Kanišauskui, apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo Z. M. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. M. ieškinį atsakovui Z. M. dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo,

Nustatė

2ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė nutraukti santuoką su atsakovu dėl jo kaltės, nustatyti nepilnamečių vaikų J. M., gim. ( - ), ir S. M., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su ja, priteisti iš atsakovo vaikų J. ir S.išlaikymui po 700 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo dienos iki vaikų pilnametystės, priteisti iš atsakovo 14 000 Lt įsiskolinimą už vaikų išlaikymą ir padalyti santuokoje įgytą turtą. Nurodė, kad atsakovas 2006 m. gruodžio mėnesį paliko šeimą, ja nesirūpino ir vaikų neišlaikė. Šilutės rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Santuoką nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir paliko šalims santuokines pavardes. Nustatė nepilnamečių vaikų gyvenamąsias vietas su ieškove. Priteisė iš atsakovo nepilnamečių vaikų J., gim. ( - ), ir S., gim. ( - ), išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo dienos 2007-10-15 iki vaikų pilnametystės. Priteistų vaikų išlaikymui lėšų tvarkytoja paskyrė ieškovę. Padalijo santuokoje įgytą turtą. Kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas konstatavo, kad nepilnamečiams vaikams išlaikymą privalo teikti abu tėvai, vaiko išlaikymas per mėnesį negali būti mažesnis už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), todėl priteisė iš atsakovo 400 Lt.

3Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 4 d. sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo pakeisti – nustatyti 200 Lt periodinių kas mėnesį mokamų išmokų dydį kiekvienam nepilnamečiam vaikui išlaikyti. Nurodo, kad išlaikymas gali būti priteisiamas teismo sprendimu tada, kai jis neteikiamas, tačiau atsakovas geranoriškai išlaiko savo vaikus ir skiria jiems pusę savo atlyginimo – 400 Lt. Su SEB banku yra sudaręs periodinio mokėjimo sutartį, pagal kurią iš jo atlyginimo yra nurašomi pinigai vaikams išlaikyti. Ieškovė taip pat turi teikti išlaikymą vaikams. Atsakovas, vykdydamas skundžiamą sprendimo dalį, turėtų atiduoti beveik visą darbo užmokestį, todėl toks sprendimas yra neteisingas.

4Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė S. M. prašo atsakovo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovas pradėjo teikti vaikams išlaikymą tik jai pateikus teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino išlaikymo vaikams – taikymo. Nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimu padalytu trijų kambarių butu, ir prašo nukrypti nuo lygių sutuoktinių turto dalių principo ir jai priteisti 2 kambarius.

5Apeliacinis skundas atmestinas.

6Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, teismas turi tikrinti tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš jo priteista po 400 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nepilnamečiams vaikams J., gim. ( - ), ir S., gim. ( - ), išlaikyti. Sumažinti jam priteisto išlaikymo dydį iki 200 Lt. Ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą išreikštas nepasitenkinimas teismo sprendimu dėl sutuoktinių turto padalijimo nelaikytinas apeliacijos objektu, nes ieškovė nepareiškė apeliacinio skundo įstatymo nustatytais terminais ir tvarka. Apeliacinio skundo nagrinėjimo ribas nagrinėjamoje byloje atveju sudaro tik tos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo dalies patikrinimas, kuria ginčijamas vaikams priteisto išlaikymo dydis.

7Nustatant nepilnamečių vaikų išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaikų interesus. CK 3.192 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, 3 dalyje įtvirtinta proporcingo tėvų turtinei padėčiai materialinio išlaikymo savo nepilnamečiam vaikui teikimo taisyklė. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog paskirstant nepilnamečių vaikų išlaikymo naštą tarp tėvų, būtina atsižvelgti į orientacinius kriterijus nustatant minimalų priteistino išlaikymo dydį ir įvertinti vaiko poreikius bei kiekvieno iš tėvų gaunamas pajamas ir turtinę padėtį.

8Teismų praktikoje nepilnamečių vaikų išlaikymo orientacinis kriterijus yra viena minimali mėnesinė alga (CK 6.461 straipsnio 2 dalis), kuri šiuo metu yra 800 Lt. Ši suma apima būtiniausius, pagrindinius vaiko poreikius. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad teismas priteisė nepagrįstai didelį išlaikymą, nes jis yra beveik tokio dydžio, kaip jo darbo užmokestis, tačiau tai neatleidžia apelianto nuo pareigos teikti ir jo vaikams reikalingą nuolatinį išlaikymą, nes nepilnametis asmuo pajamas gauna tik iš tėvų. Be to, tuo atveju, jeigu kyla abejonių dėl tėvų turtinės padėties, teismas ją vertina vaiko interesų naudai, t. y. konstatuoja, kad turtinė padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą. Be to, pagal apelianto nurodytą 2009-04-02 Periodinio mokėjimo nurodymo sutartį su SEB banku, nurodymas bankui kartą per mėnesį mokėti ieškovei 400 Lt baigėsi 2009-09-30 (Vykdymo sąlygų 7 punktas, b. l. 145). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas iki bylos nagrinėjimo pradžios 2007-10-15 būtų geranoriškai teikęs vaikams išlaikymą. Atsižvelgus į nuolat augančius nepilnamečių vaiko poreikius, į didėjančią infliaciją, konstatuotina, kad vaiko išlaikymui reikalinga suma yra viena minimali mėnesinė alga, t. y. 800 Lt, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo po 400 Lt išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui, kuris kartu su motinos, kurios darbo užmokestis nesiekia minimalios mėnesio algos (b. l. 4), teikiamu išlaikymu užtikrintų būtiniausių vaikų poreikių tenkinimą.

9Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad remiantis atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais keisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo

104 d. sprendimo dalį dėl vaikams priteisto išlaikymo nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškovei pagal Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2007-09-20 direktoriaus sprendimą apeliaciniame bylos procese buvo suteikta advokato antrinė teisinė pagalba – parengtas atsiliepimas į ieškovo apeliacinį skundą ir atstovauta apeliacinės instancijos teisme, todėl iš atsakovo valstybei priteistina 385 Lt garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis, LR Vyriausybės 2001-01-22 nutarimu Nr. 69 patvirtintų Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių 23.3.6.3. ir 23.4. punktai).

11Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

12Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti iš atsakovo Z. M. 385 Lt valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai