Byla e2-5678-470/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimą

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė

2rašytinio proceso tvarka sprendė pareiškėjos R. L. pareiškimo suinteresuotiems asmenims G. L., K. L., antstoliui J. P., antstoliui A. S. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4R. L. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti, kad ½ dalis buto, esančio ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso jai, ieškovei R. L..

5Teismas 2018 m. liepos 16 d. nutartimi nustatė ieškovei 14 dienų terminą procesinio dokumento trūkumams ištaisyti, t. y. tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką ir pašalinti kitus ieškinio trūkumus.

62018-07-30 gautas pareiškimas, kuriuo šalindama ieškinio trūkumus, R. L. kreipiasi į teismą pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Ji prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ½ dalis buto ( - ) nuosavybės teise priklauso jai, pareiškėjai R. L..

7Pareiškimą priimti atsisakytina.

8Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, kurių prašo pareiškėjas, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis). Klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėtinas teisme, kai yra tokios aplinkybės:1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę (sukels pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) įstatymas nenumato kitokios, t. y. ne teismo tvarkos tam juridiniam faktui nustatyti; 4) pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš aukščiau išvardintų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo teisme nenagrinėjamas.

9Kaip nurodo pareiškėja, ji ir jos sutuoktinis 1999 metais bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo butą, kuris Nekilnojamojo turto registre buvo registruotas jos sutuoktinio vardu. Vėliau antstoliams vykdant išieškojimus iš skolininko - jos sutuoktinio, teismas nustatė jo dalį - ½ bendrame turte, po ko skolininkui priklausanti ½ dalis buto buvo realizuota priverstine tvarka. Pareiškėja nurodo, kad Nekilnojamojo turto registre šiuo metu butas, dėl kurio ji kreipiasi į teismą pareiškimu dėl juridinio fakto nustatymo, vis dar registruotas jos sutuoktinio ir dabar jau naujojo savininko vardu po ½ kiekvieno jų dalį, nors būtent sutuoktiniui priklausiusi ½ dalis buto yra realizuota. Kadangi jos kaip bendraturtės pavardė Nekilnojamojo turto registre nefigūruoja, ji prašo nustatyti juridinį faktą.

10Kaip matyti iš pareiškimo, sutuoktiniai butą įgijo 1999 metais. Iki CK įsigaliojimo (t. y. iki 2001 m. liepos 1 d.) įregistruoto turto teisinis statusas nustatomas vadovaujantis 1964 m. CK normomis ir SŠK 21 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią turtas, įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, laikomas priklausančiu abiem sutuoktiniams, jeigu tas turtas įgytas susituokus. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės dalyviais gali būti tik sutuoktiniai. Vadinasi, šiuo atveju pareiškėjos pareiškimu keliama ne juridinio fakto dėl turto priklausymo jai problema, bet turto registravimo jos vardu problema, kuri negali būti sprendžiama ypatingosios teisenos tvarka. Prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių pasekmių (jis nėra juridinis), nes tokio fakto nustatymas negalės būti pagrindu įrašo dėl daikto savininko nekilnojamojo turto registre panaikinimui ir naujo įrašo, konstatuojančio pareiškėjos nuosavybę, padarymui VĮ Registrų centre. Pareiškėja turi dokumentus, nustatančius jos dalį bendroje jungtinėje nuosavybėje (įgijimo sutartį ir kt.), todėl juridinis faktas negali būti nustatomas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalimi 1 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12pareiškėjos R. L. pareiškimą ir pradinį ieškinį suinteresuotiems asmenims G. L., K. L., antstoliui J. P., antstoliui A. S. dėl juridinio fakto nustatymo atsisakyti priimti.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai