Byla 2A-282-194/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Vytauto Kursevičiaus, Broniaus Zalagos, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei R. D., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. Š. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-127-156/2009 pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, A. B., M. Š., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, Radviliškio rajono pirmojo notarų biuro notarei D. V., S. D., V. Š. dėl pripažinimo negaliojančiomis pažymų dėl nuosavybės teisės patvirtinančių dokumentų, teisės atkurti į išlikusį nekilnojamąjį turtą perleidimo sutarties, išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, sprendimo, įsakymo dalyje ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Šiaulų apygardos vyriausiasis prokuroras siekdamas apginti viešąjį interesą ieškiniu kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais : 2000-06-21 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus pažymą Nr. ( - ) dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų; 2000-06-26 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto perleidimo sutartį, patvirtintą Radviliškio rajono notarų biuro notarės D. V. (reg. Nr. ( - )) nuo sutarties sudarymo momento; 2000-07-10 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus pažymą Nr. ( - ) dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų; 2000-08-30 Šiaulių apskrities viršininko administracijos išvadą Nr. ( - ) dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn; panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2002-03-14 sprendimą Nr. ( - ), kuriuo M. Š. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią buvusios savininkės V. D. nekilnojamojo turto dalį - 5,67 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 5,79 ha žemės sklypą, esantį ( - ) bei suteikiant neatlygintinai nuosavybėn 0,16 ha žemės sklypą; panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2002-03-21 įsakymo Nr. V-717 „Dėl žemės sklypų plotų nustatymo, atlikus žemės sklypų paženklinimą Radviliškio rajone" 5 priedo 1 punktą. Prašė taikyti restituciją ir grąžinti valstybės dispozicijon žemės sklypą, kurio plotas 2,58 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), indeksuota sklypo vertė 7883 Lt. ir 3,37 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), indeksuota sklypo vertė 9690 Lt., esančius ( - ) ,taip pat ieškovas prašė iš atsakovų priteisti žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Prokuroras nurodė, jog atsakovo A. B. prašymo 1993-03-08 atkurti nuosavybės teisę į buvusios žemės sklypo savininkės V. D. turėtą žemę pagrindu buvo pradėta nuosavybės teisių atkūrimo byla. 2000-06-21 buvo parengta pažyma, kad pareiškėjas turi nuosavybės teisę į 5,67 ha žemės plotą. Šią teisę A. B. 2000-06-26 notaro patvirtinta sutartimi neatlygintinai perleido M. Š., atstovaujamam savo motinos V. Š.. 2002-03-14 sprendimu M. Š. vardu buvo atkurtos nuosavybės tesiės į savininkei V. D. priklausiusį žemės sklypą 5,67 ha, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 5,79 ha žemės sklypą bei suteikiant neatlygintinai 0,16 ha žemės ( - ) . 2002-03-21 sprendimu jam paženklintas 5.95 ha žemės sklypas, kurį M. Š. už registravo kaip du sklypus - 2,58 ha sklypą (unikalus Nr. ( - ) ) ir 3.37 ha sklypą (unikalus Nr. ( - ) ). Ieškovo nuomone A. B. neturėjo teisės į buvusio savininkės nuosavybės teisių atkūrimą nes nepateikė giminystės ryšį su buvusia turto savininke įrodančių dokumentų ( A. B. tėvai buvo J. B. ir M. B., o M. B. tėvai buvo P. B. ir O. B., todėl akivaizdu, kad jokio giminystės ryšio tarp jo ir turto savininkės V. D. nėra), todėl nepriklauso nei vienai LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (1997m.liepos 1 d.) 2 straipsnyje išvardintų asmenų kategorijai. Tai rodo, jog A. B. neturėjo teisės į buvusios savininkės nuosavybės teisių atkūrimą. Todėl visos pažymos apie nuosavybės teisų atkūrimą, teisių perleidimo sandoriai turi būti pripažinti negaliojančiais, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms ( 1964m. redakcijos LR CK 47, 59 str. 1 d.). Atsakovas M. Š. negali turėti daugiau teisių, negu pats teisės perleidėjas A. B., todėl priimti jo atžvilgiu administraciniai aktai naikintini ir pripažintini negaliojančiais nuo jų sudarymo momento ( 1964 m. redakcijos LR CK 47 str.,59 str. 1 d. , 2000 m. LR CK 1.80 str. , 1.95 str. 1 d.).

4Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais sutiko. Nurodė, kad nuosavybės teisė A. B. atkuriama ne paveldėjimo pagrindu, bet kaip sklypo savininkės V. D. giminaičiui, kas neatitinka tikrovės. A. B. vardu nuosavybės teisių atkūrimo byla po žemėtvarkos specialistės, kuri tvarkė nuosavybės teisių atkūrimo klausimą, atleidimo, yra dingusi.

5Atsakovas A. B. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pateikė žemėtvarkos skyriui: prašymą, testamentą savo motinos gimimo liudijimą, senelio mirties liudijimą, savo tėvų ištuokos liudijimą, asmens dokumentus ir taip įrodė, kad yra P. B. anūkas ir nepažeidė LR Vyriausybės 1997-09-19 nutarimu Nr.1057 patvirtintos ir reikalaujam tvarkos o taip pat pateikė 14 punkte nustatytus dokumentus. Nurodė, jog jis 1993 m. prašymo atkurti nuosavybės teises į V. D. žemę nerašė. Prašymą su visais reikalingais dokumentais jis pateikė žemėtvarkos skyriaus specialistams 1997 m., taip pat prie jo pridėjo 1938 metų V. D. ranka surašytą naminį testamentą, pasirašytą dviejų liudytojų, kuriuo žemės savininkė paliko savo nuosavybės teise turimą žemės sklypą jo seneliui P. B.. Pripažino, kad jis nėra V. D. anūkas. Mano, kad jo prašymas ir prie jo pateikti dokumentai dingo žemėtvarkos skyriuje jis negali būti laikomas kaltu ir už tai atsakingu.

6Atsakovas M. Š. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad už sklypo perleidimą atsakovo tėvas sumokėjo A. B. 3500 litų. M. Š., atstovaujamas savo motinos V. Š., įgijo sklypą atlygintinai ir yra sąžiningas žemės sklypo įgijėjas. Be to, Šiaulių apskrities viršininko administracija yra pateikusi analogišką ieškinį ir baudžiamojoje byloje. Jis neturėjo galimybės patikrinti notaro atliekamo sandorio tvirtinimo ir pateiktų dokumentų teisėtumo. Nurodė teismų praktikos pavyzdžius, kada asmuo gali būti pripažįstamas sąžiningu įgijėju ir mano, jog jo teisės turi būti ginamos.

7Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašė ieškovo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad A. B. teisę atkurti nuosavybės teises į 5,67 ha žemės 2000- 06-26 sutartimi (reg. Nr. ( - ) ) neatlygintinai perleido M. Š.. Kadangi ši sutartis sudaryta asmens, neturėjusio teisės į nuosavybės teisių atkūrimą, todėl neturėjo teisės ir perleisti jam priklausančių teisių, ji yra neteisėta ir pripažintina negaliojančia. Pripažintinas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento ( 1964 LR CK 59 str. 1 d.).

8Radviliškio rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino negaliojančia 2000-06-21 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus pažymą Nr. 6-545 " Dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų"; pripažino negaliojančia 2000-06-26 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto perleidimo sutartį, patvirtintą Radviliškio rajono notarų biuro notaro (reg. Nr. ( - ) ) nuo sutarties sudarymo momento; pripažino negaliojančia 2000-07-10 Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Radviliškio rajono žemėtvarkos skyriaus pažymą Nr. 6-556 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų; pripažino negaliojančia 2000-08-30 Šiaulių apskrities viršininko administracijos išvadą Nr. 71-4320 dėl žemės perdavimo neatlygintinai nuosavybėn; panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2002-03-14 sprendimą Nr. 71-12455-13332, kuriuo M. Š. atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią buvusios savininkės V. D. nekilnojamojo turto dalį - 5,67 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 5,79 ha žemės sklypą, esantį ( - ) bei kartu suteikiant neatlygintinai nuosavybėn 0,16 ha žemės; panaikino Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2002-03-21 įsakymo Nr. 717 "Dėl žemės sklypų plotų nustatymo, atlikus žemės sklypų paženklinimą Radviliškio rajone" 5 priedo 1 punktą; Taikė restituciją ir grąžino 2,58 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ir 3,37 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančius( - ), valstybės dispozicijon; priteisė iš A. B., M. Š., ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos, po 342,93 Lt. iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų valstybei.

9Apeliantas M. Š. apeliaciniu skundu prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 18 d. sprendimą panaikinti. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas būdamas šališkas ieškovo naudai, atsisakė sustabdyti civilinę bylą, kol tie patys reikalavimai bus išspręsti baudžiamojoje byloje. Mano, jog apylinkės teismas klaidingai taikė procesinės teisės ir materialinės teisės normas.
  2. Pirmosios instancijos teismas sąmoningai, žinomai klaidingai pripažino apeliantą M. Š. esant nesąžiningu žemės sklypo įgijėju, neteisėtai nusavino M. Š. teisėtai už pinigus , per notarą, įsigytą žemės sklypą, neva, ginant „ viešą interesą“. Mano, jog prokuroro nurodytas“ viešo intereso“ gynimas yra apsimestinis. Apeliantas mano, jog apylinkės teismas, nusavindamas apelianto nuosavybę, pažeidė Konstitucijos nuostatas, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 6 str. nuostatas, netinkamai įvertino įrodymus. Mano, jog jis įsigijo 5,67 ha žemės sklypą sąžiningai ir teisėtai, sumokėjo už šį sklypą pinigus, sandorį patvirtino notaras, todėl jis yra sąžiningas įgijėjas ir jo interesai turi būti ginami. Jei valstybės pareigūnai, dirbę žemėtvarkos skyriuje, pažeidė įstatymus, tai dėl to jis negali būti atsakingas. Restitucija taikyta tik jo atžvilgiu. Kiti asmenys jokių neigiamų pasekmių nepatyrė. Baudžiamojoje byloje prokuroras pareiškė civilinį ieškinį, todėl jau vien tuo yra apgintas viešas interesas.
  3. Radviliškio rajono apylinkės teismas neteisėtai atsisakė priimti M. Š. 2008-08-04 priešieškinį.
  4. Bylos nagrinėjime nedalyvavo notarė D. V.. Notaro teisinė atsakomybė nesiaiškinta ir neaptarta.
  5. Mano, jog neteisingai paskirstytos bylinėjimosi išlaidos.

10Ieškovas Š. apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2009 m. vasario 18 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. ( b.l. 87-92, tomas II).

11Apeliacinis skundas – netenkintinas.

12Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo instituto paskirtis atstatyti paties savininko pažeistas teises. Be savininko, kitų asmenų teisės šio įstatymo taikymo prasme yra išvestinės. Visi kiti asmenys, be savininko, gali įgyti teisę į nekilnojamo turto atstatymą, jei savininkas yra miręs ir tokie asmenys išsamiai yra išvardinti šio įstatymo 2 straipsnyje. A. B., iš kurio perleista nuosavybės atstatymo teisė atsakovui M. Š. į du atstatymo būdu įgytus žemės sklypus, nėra įtrauktas į galimų pretendentų ratą pagal minėto įstatymo 2 straipsnio nuostatas. Taigi, yra nustatyta, jog atsakovui M. Š. atstatymo teisę perleido asmuo, kuris pats pagal įstatymą tokios teisės neturėjo ir jos neįgijo. Iš neteisėto negali atsirasti teisė. Tokias faktines aplinkybes teisingai nustatė Radviliškio apylinkės teismas, todėl atmestini apelianto argumentai, jog apylinkės teismas neteisingai įvertino įrodymus. Kitokių, priešingų įrodymų, apeliantas nepateikė ( LR CPK 178 str.). Taigi, nustačius, jog M. Š. teisė į nuosavybės atstatymą perleista asmens, kuris pats tokios teisės neturėjo, įgijėjas, t.y. M. Š., pagrįstai nepripažintas teisėtu įgijėju. (LR CK 4.96 str. 3d.).

13Kadangi notaro patvirtinto sandorio objektu buvo tik teisės perleidimas, o ne pats nekilnojamas daiktas, pagrįstai apylinkės teismas tokį teisių perleidimą pripažino neatlygintinu sandoriu, nes notaro patvirtintame sandoryje kaina nenurodyta. Taigi, M. Š. teisė pagal 2000-06-26 sutartį pripažinta įgyta neatlygintinai. Pinigų perdavimo faktas tarp A. B. ir M. Š. rašytiniu dokumentu, kaip to reikalavo tuo metu galioję įstatymai,( pinigų perleidimui tarp fizinių asmenų, kai pinigų perleidimo suma didesnė nei 500 Lt, privalėjo būti įforminta tik rašytiniu dokumentu) nepateikta. Jei daiktas neatlygintinai įgytas iš asmens, neturėjusio teisės jo perleisti nuosavybės, tai savininkas ( šiuo atveju- valstybė, atstovaujama prokuroro) visais atvejais turi teisę išreikalauti daiktą, neatsižvelgiant į įgijėjo sąžiningumą. (LR CK 4.96 str. 3d.).

14Tokia teismų praktika yra suformuota minėtu ginčo klausimu, todėl apylinkės teismas tinkamai taikė bei tinkamai aiškino tiek procesinės teisės normas, tiek materialinės teisės normas ir nepažeidė nei Konstitucijos, nei Žmogaus teisių Konvencijos nuostatų. M. Š. atžvilgiu nėra įvykdytas jo nuosavybės nusavinimas, o, pripažinus administracinius aktus neteisėtais, konstatavus, jog visas nuosavybės teisių atkūrimo procesas A. B. buvo pradėtas neteisėtai, jog A. B. nebuvo teisėtas pretendentas pagal įstatymą ir neįgijo teisės į nuosavybės teisių atstatymą, todėl tokios teisės negalėjo perleisti, o pripažinus visus administracinius aktus bei sandorį negaliojančiais, taikytina restitucija, ką nurodo teisės normos, reglamentuojančios sandorių, aktų, prieštaraujančių imperatyvioms įstatymo nuostatoms, teisinės pasekmės. Apylinkės teismas, tinkamai taikė šias įstatymo nuostatas.( LR CK 47 str. pagal 1964 m. redakcijos kodeksą)

15Prokuroras, pareikšdamas šį ieškinį, gynė valstybinės žemės nuosavybės teises nuo teisės pažeidimų, todėl toks ieškinio pateikimas yra viešo intereso gynimas ir nėra bei negali būti laikomas“ tariamu“ ar „apsimestiniu“. Tokia prokuroro teisė jam deleguota LR Prokuratūros įstatymu. Tokia įstatymo jam suteikta teise prokuroras naudojasi ex officio.

16Dėl apelianto argumentų bylos sustabdymo klausimu.

17Šios civilinės bylos bei prokuroro pareikšto ieškinio nagrinėjimo objektu yra administraciniai aktai, teisių perleidimo sandoris ir jų teisinės pasekmės. Žemėtvarkos pareigūnų kalti veiksmai ar pareigūnų kaltės konstatavimas nėra šios bylos tyrimo objektas. Nei A. B., nei M. Š. baudžiamoji byla nėra iškelta. Šie asmenys nėra nei įtariamieji, nei kaltinamieji ir jų atžvilgiu baudžiamojoje teisenoje prokuroras jokių ieškinių nepateikė, todėl nėra pagrindo šią civilinę bylą stabdyti iki bus užbaigta baudžiamoji byla, nes šioje byloje keliami klausimai gali ir privalo būti išaiškinti savarankiškai, nesietinai su baudžiamąja teisena.

18Notarė D. V. šioje byloje buvo patraukta trečiuoju asmeniu ir kaip proceso dalyvis pateikė atsiliepimą į ieškinį, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Toks jos prašymas pateiktas ir apeliacinio proceso nagrinėjimo metu. Tokia šio asmens procesinė padėtis yra tinkama pagal pateiktą ieškinio reikalavimą.

19Teisinės pasekmės yra taikytinos tik asmenims, įgijusiems tam tikras teises administracinių aktų ar sandorių pagrindu, bei siekiant sugrąžinti daiktą teisėtam savininkui, ko buvo siekiama šiuo ieškiniu, todėl ir teisinės pasekmės yra taikytos teisėtai bei tinkamai pagal tokiomis teisės normomis nustatytas restitucijos taisykles. ( LR CK 1.80 str., 1.95 str. 1d.)

20Prokuroras yra viešas asmuo, vykdantis jam įstatymo suteiktas funkcijas, ginant valstybės interesą, todėl pagrįstai apylinkės teismas šioje byloje nepriėmė atsakovo priešieškinio, nes prokuroras nėra bylos šalis tiesiogine prasme ir negali įgyti šalies procesinių teisių bei jų pagrindu galimų pasekmių. Piniginius reikalavimus atsakovas gali atskiru ieškiniu pareikšti tai bylos šaliai, kuri iš jo tą prievolę įgijo. Šio priešieškinio nepriėmimas nesuvaržė ir neapribojo atsakovo teisių pateikti naują, atskirą, savarankišką ieškinį, todėl procesinės teisės normų netinkamo taikymo šia prasme kolegija nenustatė.

21Pagal pateiktą ieškinį bei taikytas teisės normas, apylinkės teismas tinkamai išsprendė teisinį ginčą, todėl apylinkės teismo sprendimas pripažintinas teisėtu, pagrįstu ir naikinti jį pagal apeliacinio skundo argumentus, nėra teisinio pagrindo.

22Bylinėjimosi išlaidos yra paskirstomos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.( LR CPK 93 str. ) Kadangi ieškinys patenkintas, tai visos bylinėjimosi išlaidos pagrįstai yra priteistos iš visų trijų atsakovų valstybei, kurios interesus atstovavo prokuroras, o pastarasis yra atleistas nuo žyminio mokesčio išlaidų pagal įstatymą( LR CPK 96 str. 1d.).

23Atsakovo M. Š. yra Lietuvos karo akademijos studentas ( b.l. 68, tomas II), jo turtinė padėtis yra sunki, todėl kolegija pripažįsta, jog yra pagrindas atleisti jį iš dalies nuo bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje. Pagal LR CPK 80 str. 1d.1p. mažiausias bylinėjimosi išlaidų dydis, nustatytas įstatymo leidėjo, yra penkiasdešimt litų. Kolegija daro išvadą, jog šio dydžio minimalus mokestis M. Š. kaip studentui bus pakankamas pagal LR CPK 83 str. 3 dalies nuostatas.

24Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 360 str. 1 dalies 1 punktu

Nutarė

25Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 metų vasario 18 dienos sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš M. Š. 50 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje valstybei. Priteisti iš A. B., M. Š. ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos po 5,- Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Šiaulų apygardos vyriausiasis prokuroras siekdamas apginti... 4. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 5. Atsakovas A. B. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir... 6. Atsakovas M. Š. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko... 7. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos... 8. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 18 d. sprendimu... 9. Apeliantas M. Š. apeliaciniu skundu prašo Radviliškio rajono apylinkės... 10. Ieškovas Š. apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į apeliacinį... 11. Apeliacinis skundas – netenkintinas.... 12. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo instituto... 13. Kadangi notaro patvirtinto sandorio objektu buvo tik teisės perleidimas, o ne... 14. Tokia teismų praktika yra suformuota minėtu ginčo klausimu, todėl... 15. Prokuroras, pareikšdamas šį ieškinį, gynė valstybinės žemės... 16. Dėl apelianto argumentų bylos sustabdymo klausimu.... 17. Šios civilinės bylos bei prokuroro pareikšto ieškinio nagrinėjimo objektu... 18. Notarė D. V. šioje byloje buvo patraukta trečiuoju asmeniu ir kaip proceso... 19. Teisinės pasekmės yra taikytinos tik asmenims, įgijusiems tam tikras teises... 20. Prokuroras yra viešas asmuo, vykdantis jam įstatymo suteiktas funkcijas,... 21. Pagal pateiktą ieškinį bei taikytas teisės normas, apylinkės teismas... 22. Bylinėjimosi išlaidos yra paskirstomos proporcingai patenkintų reikalavimų... 23. Atsakovo M. Š. yra Lietuvos karo akademijos studentas ( b.l. 68, tomas II), jo... 24. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 360 str. 1 dalies 1 punktu... 25. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 metų vasario 18 dienos sprendimą... 26. Priteisti iš M. Š. 50 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje...