Byla AS-442-711-09
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės smulkaus verslo asociacijos skundą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nacionalinės smulkaus verslo asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės smulkaus verslo asociacijos skundą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai (2008 m. spalio 14 d. redakcija) neprieštarauja Konstitucijai.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

7Teismas nurodė, kad pareiškėjas nekelia administracinio ginčo, bet prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo veiklos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis). Įstatymuose nenumatyta administracinio teismo teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą gavus asmens prašymą (skundą), nesusijusį su konkrečia nagrinėjama byla. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo paduotą skundą atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį ir perduoti jo skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

10Pareiškėjas nurodo, kad jo šioje byloje paduotas skundas yra administracinio pobūdžio. Vadovaujantis Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi ir 109 straipsnio 1 dalimi, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 3 dalies 1 punktu bei teisingumo ir protingumo principais, pareiškėjo skundas turi būti priimtas administraciniame teisme, kuris turi kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl pareiškėjo iškeltų klausimų.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Pagal Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalį, klausimą, ar įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai, gali spręsti tik Konstitucinis Teismas. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 1 dalį, kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo nuostatų atitikimo Konstitucijai ištyrimo turi teisę tik Vyriausybė, ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, teismai. Pagal Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalį, teismai gali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo nuostatų atitikimo Konstitucijai ištyrimo tik tada, kai jie, nagrinėdami konkrečią bylą, turi pagrindo manyti, kad įstatymo nuostatos, kurios turėtų būti taikomas toje konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai.

15Kaip matyti iš paminėtų Konstitucijos nuostatų, jokie kiti subjektai, išskyrus Vyriausybę bei ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, neturi teisės tiesiogiai kelti įstatymo nuostatų atitikimo Konstitucijai klausimo. Teismai įstatymo nuostatų atitikimo Konstitucijai klausimą gali iškelti tik netiesiogiai, tai yra tik nagrinėdami konkrečias bylas dėl asmenų teisių konkrečių pažeidimų. Kiti subjektai, dalyvaujantys konkrečiose teismų nagrinėjamose bylose, gali tik prašyti teismų ir prašyti tik tose konkrečiose bylose, kad teismai kreiptųsi į Konstitucinį Teismą dėl tam tikrų įstatymo nuostatų atitikimo Konstitucijai ištyrimo.

16Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis suteikia asmenims teisę kreiptis į administracinį teismą dėl jų teisių konkrečių pažeidimų, tai yra ginčijant konkrečių viešojo administravimo subjektų konkrečius aktus, veiksmus ar neveikimą, atliktus taikant ar kitaip vykdant įstatymus. Tačiau Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis nesuteikia teisės asmenims tiesiogiai ginčyti pačias įstatymų nuostatas.

17Nagrinėjamu atveju savo paduotu skundu pareiškėjas jokios konkrečios bylos nekelia, t. y. neginčija jokių konkrečių aktų, veiksmų ar neveikimo, kurie buvo atlikti taikant ar kitaip vykdant įstatymą. Pareiškėjas tiesiogiai ginčija pačias įstatymo nuostatas. Toks pareiškėjo skundas, atsižvelgiant į prieš tai paminėtus argumentus, negali būti priimtas nagrinėti jokiame teisme ir šį pareiškėjo skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

18Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas.

19Tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nevisiškai teisingai nurodė, kad pareiškėjo skundas nepriskirtinas tik administracinių teismų kompetencijai. Kaip minėta, pareiškėjo nagrinėjamu atveju paduotas skundas nenagrinėtinas jokiame teisme. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina patikslinant atsisakymo priimti pareiškėjo skundą pagrindą.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį pakeisti.

23Atsisakyti priimti pareiškėjo Nacionalinės smulkaus verslo asociacijos skundą kaip nenagrinėtiną teismų.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai