Byla e2-288-650/2015
Dėl avanso pagal rangos sutartį priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Daivai Girdenienei, dalyvaujant ieškovo AB „Šiaulių būstas“ atstovei V. K., atsakovui R. S., trečiojo asmens UAB „RV Statyba“ atstovui R. A., trečiajam asmeniui P. G., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui R. S., tretiesiems asmenims UAB „N.“, UAB „RV statyba“ ir P. G. dėl avanso pagal rangos sutartį priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB „Šiaulių būstas“ pateikė ieškinį, kuriuo iš atsakovo R. S. prašo priteisti 30 000 Lt sumokėtą avansą pagal 2010-12-27 rangos sutartį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas (16-21 b.l.). Ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, kad Ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, kad 2010 m. gruodžio 27 d. ieškovas, būdamas iki 2012-05-23 pavadinimo pakeitimo UAB „Saulės valda“ , sudarė su atsakovu R. S., veikiančiu pagal verslo liudijimą Nr. MT144687-1, rangos sutartį Nr. AT-S/11 v-70, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti Vilniaus g. 215, Šiauliuose namo stogo dangos remonto darbus bei perduoti tinkamai atliktus darbus ir vykdyti kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartyje buvo nustatytas rangos darbų perdavimo terminas - iki 2011 m. vasario 28 d., kuris vėliau šalių susitarimu buvo pratęstas, tačiau ir pratęsus terminą darbai nebuvo atlikti. Pagal Sutartį atsakovui buvo sumokėtas 30 000,00 Lt avansas, kurio, neatlikęs darbų, atsakovas negrąžino. Sutarties 2.1. p. rangovas įsipareigojo atlikti duoti darbus užsakovui iki 2011 m. vasario 28 d. Remiantis Sutarties 2.2. p. darbų atlikimo terminas 2011 m. vasario 25 d. susitarimu Nr. 1 buvo pratęstas iki 2011 m. spalio 31 d. Sutarties 3.6. p. šalys numatė, kad tuo atveju, jei užsakovas atsisako pasirašyti rangovo atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus dėl to, kad Sutarties pagrindu vykdomi darbai atlikti netinkamai, užsakovas per 10 darbo dienų nuo rangovo prašymo pasirašyti darbų priėmimo - perdavimo aktą, įsipareigoja nurodyti netinkamai atliktus darbus ir/ar jų defektus, kuriuos šalys fiksuoja pasirašomame defektų akte. Defektų akte šalys taip pat fiksuoja terminą, per kurį rangovas privalo pašalinti nustatytus darbų trūkumus. 2011 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašytas defektinis aktas, kuriame rodytą, kad iki 2012 m. sausio 1 d. rangovas turi pašalinti nurodytus defektus. 2012 m. sausio 23 d. buvo pasirašytas antras defektinis aktas, kuriuo nustatyta, kad prieš tai nustatyti trūkumai šalinti netinkamai bei nustatyti nauji trūkumai. Tiek 2011 m. gruodžio 28 d., tiek 2012 m. sausio 23 d. defektinius aktus pasirašė ir rangovas R. S.. 2013 m. gruodžio 27 d. atsakovui buvo siųstas raštas dėl lėšų grąžinimo, kuriame nurodoma, kad atsakovas neatliko rangos sutartyje numatytų darbų, todėl turi grąžinti sumokėtą 30 000,00 Lt avansą. Minėtą raštą atsakovas ignoravo - negrąžino avanso ir darbų, aptartų Sutartyje, neatliko. 2012-01-18 atsakovas pasirašytinai buvo formuotas apie rangos sutarties Nr. AT-S/11 v-70, susitarimo Nr. 1 pasirašyto 2011 m. sausio 25 d. ir susitarimo dėl sutarties Nr. AT-S/11 v-70 pasirašytos 2010 m. gruodžio 27 d. nutraukimo, ir nesulaukus jų pasiūlymų ar pretenzijų 2012 m. sausio 23 d. atsakovas buvo informuotas apie Sutarties nutraukimą ir kviečiamas atvykti į objektą surašyti atliktų darbų akto. 2013 m. gruodžio 27 d. į atsakovą buvo kreiptasi raštu ir nurodyta grąžinti sumokėtą 30 000,00 Lt avansą, kadangi atsakovas Sutartyje nurodytų darbų neatliko. Tačiau ir po rašto gavimo atsakovas jokių veiksmų nesiėmė. Atsakovas ne kartą buvo informuotas apie namo, esančio Vilniaus g. 215, Šiauliuose, butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas, kuriose nurodoma, kad dėl nekokybiškai atliktų remonto darbų tretieji asmenys patyrė žalą. Atsakovo buvo prašoma atlyginti padarytą žalą, tačiau atsakovas jokių veiksmų nesiėmė, todėl žala namo, esančio Vilniaus g. 215, Šiauliuose, buvo atlyginta ieškovo lėšomis (16-20 b.l.)

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus ir prašė ieškinį tenkinti visiškai, paaiškino iš esmės analogiškas aplinkybes, išdėstytas ieškinyje, taip pat nurodė, kad atsakovas nepagrįstai remiasi ieškovo su trečiuoju asmeniui P. G. sudaryta 2011 m. rangos sutartimi, kadangi ši sutartis faktiškai neįsigaliojo ir rangos darbai, šalinant atsakovo R. S. padarytus statybos darbų defektus, nebuvo pradėti vykdyti. Tik trečiasis asmuo UAB „RV statyba“ pagal 2012 metų sutartį iš esmės atliko rangos darbus, susijusius su naujo stogo dengimu ant daugiabučio namo Vilniaus g.215, faktiškai pašalinant atsakovo nekokybiškai uždėtą stogo dangą su hidroizoliacinėmis medžiagomis. Be to atsakovas, kviečiamas neatvyko į atliktų darbų suderinimą ir galutinio darbų priėmimo akto pasirašymą, todėl tokio akto ieškovas neturi ir negali pateikti. O byloje atsakovo teikti dokumentai patvirtina apie UAB „N.“ atitinkamų statybinių medžiagų įsigijimą, bet ne atsakovo, kaip dirbančio pagal verslo liudijimą, patirtas išlaidas pagal sutartus rangos darbus.

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, UAB „RV statyba“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį, 2015-02-18 teismo posėdyje dalyvaujantis bendrovės direktorius palaikė ieškovo reikalavimus ir paaiškino, jog prieš sudarydamas 2012-01-23 rangos sutartį su ieškovu, jis asmeniškai peržiūrėjo daugiabučio namo, esančio Vilniaus g.215, Šiauliai, stogo dangos darbus, kuriuos buvo atlikęs kitas rangovas (atsakovas) ir vizualiai nustatė, kad stogas „neišlygintas“, t.y. stogo šlaitas dėl senų medinių gegnių vietomis yra įlinkęs, šiferio danga pritvirtinta vinimis ir sudėta nekokybiškai, po ja apsauginė nuo drėgmės plėvelė buvo susibangavusi, vietomis įplyšusi, taip pat tinkamai neizoliuoti nuo vandens ir skardinti kaminai; po tokios apžiūros su užsakovu nuspręsta, jog siekiant galutinio kokybiško rezultato, stogo danga turi būti dengiama iš naujo nuo paties medinio karkaso ( senų gegnių) sutvirtinimo, todėl tuo pagrindu ir buvo sudaryta atitinkama darbų sąmata. Trečiojo asmens paskaičiavimais, iš esmės iš buvusio rangovo sudėtų į stogą medžiagų buvo panaudota apie 600 kv. metrų nuimto šiferio, tačiau nebuvo galima panaudoti suplyšusios hidroizoliacinės plėvelės, be to reikėjo iš esmės sulyginti stogą, sutvirtinant papildomomis lentomis senas gegnes, taip pat iš naujo skardinti kaminus bei užtikrinti lietaus sistemos įrengimą, kas nebuvo padaryta atsakovo. Tuo pagrindu atlikti rangos darbai 2012 metais ieškovui kainavo apie 77 000 Lt, ką patvirtina jų tarpusavyje pasirašytas darbų atlikimo aktas.

5Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, trečiasis asmuo teismo posėdyje nedalyvavo, būdamas tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką.

6Atsakovas R. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas teismui nenurodo tikrųjų priežasčių, kodėl užsitęsė namo adresu: Vilniaus g. 215 stogo dengimo darbai pagal pasirašytą 2010 m. gruodžio 27 d. sutartį Nr. AT-S/11 v-70. Vėliau abiems sutarties šalims susitarus darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2011 m. vasario 28 d., o vėliausiai iki 2011 m. spalio 31 d. Sutartis buvo pratęsinėjama ir dėl paties ieškovo kaltės, nes minėto namo (Vilniaus g. 215, Šiauliai) gyventojai nebenorėjo, kad ieškovas atstovautų jų interesus, t.y. organizuotu remontą, norėjo patys kurti bendriją ir ieškoti statybininkų galinčių atlikti stogo remonto darbus. Jų minimas neapsisprendimas tęsėsi ilgą laiką, buvo sumontuoti pastoliai, bet darbai nevyko. Dėl šių priežasčių remonto darbai užsitęsė, buvo nuardytas stogas ir per jį patekęs vanduo galėjo apgadinti gyventojų būstus. Ieškovas pats nesilaikė 2010 m. gruodžio 27 d. sutarties reikalavimų, nes nepasibaigus terminui darbų trūkumams pašalinti sudarė naują 2011 m. spalio 7 d. rangos sutartį Nr. AT-S/1 lv-116 su P. G. tuo iš esmės pažeisdamas sudarytą sutartį. Ieškovas elgiasi nesąžiningai reikalaudamas gražinti 30 000 Lt piniginį avansą, nes atsakovas atliko darbus, kurie buvo numatyti sąmatoje ir pagal sutartį. Taip pat ieškovas teismui nenurodo, kad šiuo metu minėto namo stogas yra pilnai uždengtas, t.y. atlikti sutartyje numatyti darbai, o pats ieškovas vengia pasirašyti darbų atlikimo-priėmimo akto. Atsakovui sumokėta 30 000 Lt suma yra visiškai išnaudota atliekant rangos darbus ieškovui. Pats ieškovas atsakovui yra skolingas likusią pagal sutartį numatytą pinigų sumą. Pasirašius darbų priėmimo aktą ieškovas pats žadėjo pervesti likusią sutartyje numatytą sumą, bet dėl nežinomų priežasčių to nepadarė (69-70 b.l.).

7Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepimo į ieškinį argumentus, prašė ieškinį atmesti. paaiškino aplinkybes, kad pagal su ieškovu 2010-10-27 sudarytas dvi rangos sutartis jis atliko rangos darbus ir kaip fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą, ir kaip UAB „N.“ direktorius, nes būtent daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 215, stogui naują dangą (šiferį) jis pirko bendrovės vardu, sumokėdamas virš 12000 litų, ir byloje pateiktos lokalinės sąmatos pagrindžia, kad atsakovas įsipareigojo savo medžiagomis atlikti stogo darbus; nurodė, kad pats ieškovas, būdamas užsakovu, nenorėjo, jog būtų sutvirtinama sena medinė stogo konstrukcija ir pakeistas po šiferiu esantis ruberoidas, todėl tik vietomis pagal reikalingumą nuėmus seną šiferį ir palikus seną ruberoidą, buvo dedama nauja izoliacinė plėvelė; neneigia, kad ant ieškovo surašytų dviejų defektinių aktų yra jo paties parašai, tačiau nesutinka, kad tie defektai įrodo stogo dangos nekokybiškumą ir pralaidumą vandeniui; keli to daugiabučio namo butai buvo užlieti būtent statybos rangos darbų metu, netikėtai užėjus lietui ir nespėjus uždengti atvirus stogo plotus; nesutinka su ieškovo argumentais, kad dėl to reikėjo iš esmės sudaryti kitas rangos sutartis su trečiaisiais asmenimis ir perdėti iš naujo stogo dangą bei atlikti kitus darbus. Atsakovas nurodė, kad ieškovui susipažinti teikė visą statybinių medžiagų įsigijimo dokumentaciją, be to jis kaip fizinis asmuo buvo sudaręs atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, tačiau abu akto egzempliorius teikė ieškovui pasirašyti ir šiam nepasirašius, aktai nebuvo sugrąžinti. Kadangi jis nevedė detalios apskaitos, dirbant pagal verslo liudijimą, todėl neišsaugojo ir negali pateikti panaudotų ginčo stogo dengimui statybinių medžiagų, atliktų rangos darbų dokumentų.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, UAB „N.“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovas, veikiantis kaip bendrovės direktorius, nesutiko su ieškiniu, tačiau neteikė jokio savarankiško reikalavimo, susijusiu su ginču tarp šalių.

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, P. G. nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, 2015-02-28 teismo posėdyje nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir palaiko atsakovo poziciją ginče, paaiškino, kad su atsakovu yra buvę bendradarbiai; jis pats daug metų verčiasi statybos rangos darbais, dirba pagal verslo liudijimą, 2011 metų pabaigoje savo iniciatyva lankėsi pas ieškovą ir teiravosi dėl rangos darbų galimybės. Su ieškovu pasirašė 2011 metų pabaigoje rangos sutartį dėl daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 215, Šiauliai, stogo dangos pakeitimo, to namo stogo detaliai neapžiūrėdamas ir nežinodamas, jog tame objekte rangos darbus jau atlieka atsakovas. Todėl tik atvykęs į objektą ir pamatęs tikrąją situaciją, t.y. kad stogas jau iš esmės uždengtas atsakovo, tik likę nepabaigti atskiri apdailos darbai, jis atsisakė vykdyti tą sutartį su ieškovu ir neatliko jokių rangos darbų. Trečiajam asmeniui konkrečiai nežinomos tarp ieškovo ir atsakovo kilusio ginčo dėl darbų kokybės aplinkybės.

10Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, trečiasis asmuo P. G. teismo posėdyje nedalyvavo, prašydamas toliau nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

11Ieškinys tenkintinas.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 str.).

13Ieškovas AB „Šiaulių būstas“ ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo R. S. 8688,60 Eur (30000 Lt) avanso, sumokėto už statybos rangos darbus. Bylos rašytiniais duomenimis, šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais nustatyta, kad 2010-12-27 užsakovas UAB „Saulės valda“ ir rangovas R. S. pasirašė rangos sutartį Nr. AT-S/11 v-70, kuria rangovas įsipareigojo atlikti Vilniaus g. 215 namo stogo dangos remonto darbus bei perduoti tinkamai atliktus darbus ir vykdyti kitus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su rangovu už tinkamai atliktus darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (31-35 b.l.). 2010-12-27 ieškovas ir UAB „N.“ pasirašė rangos sutartį Nr. AT-S/11 v-71 pagal kurią UAB „N.“ įsipareigojo atlikti Vilniaus g. 215 namo stogo dangos remonto darbus bei perduoti tinkamai atliktus darbus ir vykdyti kitus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su rangovu už tinkamai atliktus darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (99-101 b.l.). 2011-08-12 ieškovas ir atsakovas pasirašė susitarimą prie sutarties Nr. AT-S/11 v-70 dėl mokesčių surinkimo ir gyventojų nemokumo rizikos prisiėmimo, pagal kurį ieškovas įsipareigojo paskirstyti, surinkti ir pervesti atsakovui mokesčius, gautus iš daugiabučių namų savininkų už atsakovo atliktus rangos darbus, taip pat prisiimti visą riziką dėl savininkų nemokumo, o atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui už suteiktą mokesčių surinkimo paslaugą bei rizikos prisiėmimą (36-38 b.l.). 2011-10-07 UAB „Saulės valda“ ir P. G. pasirašė rangos sutartį Nr. AT/S/11v-116, pagal kurią rangovas P. G. įsipareigojo atlikti Vilniaus g. 215 namo stogo dangos keitimo darbus bei perduoti tinkamai atliktus darbus ir vykdyti kitus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su rangovu už tinkamai atliktus darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (103-104 b.l.). 2011-12-23 UAB „Saulės valda“ informavo UAB „N.“, kad vykdant stogo dangos remonto darbus pagal rangos sutartis Nr. AT-S/11v-70 ir AT-S/11v-71 butams Nr. 7,15,13,16, S. V. įmonei bei UAB „Verduliai“ yra padaryta žala (59 b.l.). 2011-12-28 užsakovas ir rangovas pasirašė defektinį aktą, kuriuo nustatyti darbų, atliktų pagal 2010-12-27 rangos darbų sutartį Nr. AT-S/11v-70 ir AT-S/11v-71, trūkumai (39 b.l.). 2012-01-18 UAB „Saulės valda“ ir UAB „N.“ pasirašė susitarimą dėl sutarties Nr. AT-S/11v-71 nutraukimo (57 b.l.). 2012-01-23 užsakovas ir rangovas pasirašė defektinį aktą, kuriuo nustatyti pagal rangos sutartis atliktų darbų trūkumai (40-55 b.l.). 2012-01-23 UAB „Saulės valda“ ir UAB „RV statyba“ pasirašė rangos sutartį Nr. SV-SUT-11V-3 kuria rangovas UAB „RV Statyba“ įsipareigojo Vilniaus g. 215 atlikti stogo dangos remonto darbus bei perduoti tinkamai atliktus darbus ir vykdyti, kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su rangovu už tinkamai atliktus darbus (85-88 b.l.). 2012-02-08 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus rašte nurodyta, kad apžiūros metu nustatyta, kad keliose vietose nuo 12 buto, patalpos lubų ir sienų pradėjęs trupėti tinko sluoksnis. Stogo remonto darbų metu prabėgusio lietaus vanduo sugadino patalpos apdailą kampe ties langu. 12 buto vidaus patalpos apžiūrėtos pagal buto savininkės skundą dėl nuostolių padarytų jos butui (23 b.l.). 2012-02-28 raštu ieškovas informavo UAB „N.“ apie Vilniaus g. 215-12 butui padarytus nuostolius (61 b.l.). 2012-03-19 UAB „Saulės valda“ pateikė atsakovui R. S. informacinį laišką, kad gauta Vilniaus g. 215-13 buto savininkės pretenzija dėl nuostolių, padarytų jos butui, pareikalauta R. S. susisiekti su buto savininke ir aptarti padarytos žalos atlyginimo klausimą (24 b.l.). 2013-04-02 ieškovas teikiamu raštu pareikalavo atsakovo grąžinti sumokėtą avansą, nes iki 2013-04-02 neatlikti rangos sutartimi Nr. AT-S/11v 70 sutarti darbai (25 b.l.). Iš tiekėjų skolų suderinimo akto matyti, kad ieškovas prašė patvirtinti, jog žemiau nurodyta suma yra įmonės skola 2011-11-30 apskaitos duomenimis, ir šį aktą pasirašė ties vadovo grafa R. S., t.y. galimai 30000 litų skolą tvirtino R. S. (26 b.l.). iš 2012-12-23 mokėjimo pavedimo NR. 673 matyti, kad UAB „Atidumas“ (dabar – AB „Šiaulių būstas“) atliko 30000,00 Lt mokėjimą R. S. (143 b.l.). R. S., veikiančio pagal verslo liudijimą, sudarytame atliktų darbų akte ieškovui nurodyta, kad daugiabučio namo Vilniaus g. 215 stogo remonto darbų išlaidas sudarė 77026,00 Lt su PVM (147 b.l.), tačiau atsakovo teiktos atliktų darbų aktą grindžiančios PVM sąskaitos faktūros yra išrašytos UAB „N.“ (147-160 b.l.).

14CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos sutarties esmę sudaro tai, kad rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą ir jo rezultatą perduoti užsakovui, o užsakovas privalo priimti darbų rezultatą ir už jį apmokėti, šios sutarties tikslas yra sukurti ir perduoti darbų rezultatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra darbų perdavimas ir priėmimas. Šie klausimai yra reglamentuojami CK 6.694 straipsnio normomis. Rangovas, atlikęs darbus, praneša apie tai užsakovui, ir pastarasis privalo nedelsiant pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Statybos rangos sutarčių atveju darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įstatymo nustatytas specialus įrodymas, kuris juridinę galią pagal specialias įstatymo nuostatas įgyja net jei jį pasirašo tik viena iš šalių. Nurodytas aktas su jame pateikta informacija apie darbų atitinkamu laikotarpiu atlikimo mastus bei medžiagų įsigijimo bei sunaudojimo kiekius yra reikšmingas tam, kad, palyginus jo duomenis su kitais rangovo teiktais rašytiniais įrodymais, būtų tinkamai nustatytos faktinės bylos aplinkybės apie realiai atsakovo atliktų darbų pagal sutartį mastą bei panaudotų medžiagų kiekį (( - ) str.,188 str.).

15Ieškovas iš esmės savo reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovas R. S. laiku ir tinkamai neatliko rangos sutartyje nustatytų darbų, ko pagrindu ieškovas atsisakė sutarties reikalauja grąžinti atsakovui sumokėtą 30000,00 Lt avansą. Atsakovas atsikirtimais teigia, kad darbai nors ir nebuvo atlikti savalaikiai, tačiau sutarties pratęstu terminu stogo remonto darbus jis visgi atliko, ieškovo prašoma 30 000,00 Lt suma buvo visiškai panaudota stogo dangos remonto darbams atlikti, pats ieškovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir sudarė naujas rangos sutartis su kitais rangovais, dar nesibaigus pratęstam jo darbų atlikimo terminui. Atsakovas neginčija, kad gavo 30 000,00 Lt. Aplinkybę, kad pinigai buvo pervesti ieškovui R. S., kaip fiziniam asmeniui ir veikiančiam pagal verslo liudijimą, patvirtina ir byloje pateiktas mokėjimo pavedimas, tačiau atsakovas nesutinka, kad darbus pagal rangos sutartį atliko nekokybiškai ir kad dėl neesminių trūkumų reikėjo iš naujo kitam rangovui perdengti visą namo stogą. Byloje abi šalys teikė duomenis, kad tarp ieškovo ir atsakovo vadovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „N.“ buvo sudaryta 2010-12-27 rangos darbų sutartis “ Nr. AT-S/11v-71 dėl to paties daugiabučio namo stogo darbų, ir atsakovas savo atsikirtimuose bei paaiškinimuose nurodė aplinkybę, kad stogo danga (šiferis) buvo perkama būtent šio trečiojo asmens lėšomis.

16Teismas konstatuoja aplinkybę, kad 30000,00 Lt avansas ieškovo sumokėtas pagal rangos sutartį Nr. AT-S/11v-70 (sutarties 3.2 p.), o sutartyje su trečiuoju asmeniu UAB „N.“ Nr. AT-S/11v-71 avanso sumokėjimas nėra nustatytas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas reikalauja grąžinti avansą, numatytą tik rangos sutartimi Nr. AT-S/11v-70 ir kuri pasirašyta su R. S., šiame ginče vertintina, ar atsakovas, tinkamai vykdė šia sutartimi nustatytus rangos darbų įsipareigojimus ir ar yra pagrindas sumokėto avanso grąžinimui. Atsakovo R. S. teigimu, pagal su ieškovu 2010-10-27 sudarytas dvi rangos sutartis jis atliko rangos darbus ir kaip fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą, ir kaip UAB „N.“ atstovas, nes būtent daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 215, stogui naują dangą (šiferį) pirko bendrovės vardu, sumokėdamas virš 12000 litų. Byloje pateiktos PVM sąskaitos – faktūros (148-160 b.l.), kurias atsakovas sieja su jo parengtu atliktų darbų aktu (147 b.l.) įrodo, kad jos išrašytos būtent UAB „N.“ vardu. Konstatuotina, kad atsakovas byloje nepateikė jokių įrodymų, kada ir kaip gautas avansas panaudotas statybinių medžiagų įgijimui ir rangos darbų atlikimui bei patirtos kitos išlaidos vykdant jo, kaip fizinio asmens, sudarytą rangos sutartį su ieškovu. Atsakovui, veikiančiam pagal verslo liudijimą, išlieka įstatymo numatyta pareiga tinkamai apskaityti ir pagrįsti savo pajamas bei išlaidas pagal su jo užsakovu sudarytą sutartį. Kaip jau minėta, PVM sąskaitos faktūros, kuriomis atsakovas grindžia teiginius apie atliktus darbus, išrašytos juridiniam asmeniui UAB „N.“, tačiau nėra buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių, kada ir kokiam statybos objektui bendrovė panaudojo šias statybines medžiagas, ar kad šias medžiagas perleido atsakovui R. S.. Tai leidžia teigti, kad atsakovas, kaip asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą, nepateikė įrodymų apie daugiabučio namo, esančio Vilniaus g. 215, stogo dangos remontui naudotų medžiagų įsigijimą, neįrodė tinkamai atlikęs rangos sutartimi numatytus darbus, kaip ir nepagrindė jam pervesto avanso panaudojimo minėtiems rangos darbams atlikti. Aplinkybę, kad šio namo stogo remonto darbai pagal rangos sutartis Nr. AT-S/11v-70 ir AT-S/11v-71 atlikti netinkamai, patvirtina ieškovo atstovės paaiškinimai, byloje esantys abiejų šalių 2011-12-28, 2012-01-23 pasirašyti defektiniai darbų aktai, 2012-02-08 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus raštas. Nors atsakovas iš dalies pripažįsta statybos defektus ir teigia, kad stogo remonto darbai buvo atlikti pratęstu sutarties terminu, tačiau nepateikia įrodymų, kad šie darbai buvo užbaigti paties atsakovo ir kad ieškovui nustatyta tvarka teikė pasirašyti atliktų darbų aktą, be to byloje nėra duomenų, kad atsakovas faktiškai šalino 2011-12-28 aktu nustatytus defektus ir savalaikiai reagavo į ieškovo reikalavimus ištaisyti nustatytus statybos rangos darbų trūkumus. Teismas pripažįsta, kad ieškovas pagrįstai sudarė rangos darbų sutartį su kitu rangovu, kadangi atsakovas iš esmės pažeidė sutartį ir ieškovo interesus per pratęstą sutarties terminą (iki 2011-10-31) bei defektams šalinti nustatytą terminą tikėtis galutinio tinkamo statybos darbų rezultato. Po 2012-01-23 pakartotinio defektinio akto sudarymo, kurį pasirašė ir atsakovas, tą pačią dieną ieškovo sudaryta rangos darbų sutartis su UAB „RV Statyba“, ekonominiu požiūriu pakeitė pirmąją rangos darbų sutartį, nes faktiškai neįvykdyta pradinė sutartinė prievolė.

17Darytina išvada, kad ieškovas, būdamas užsakovu, dėl esminių rangovo darbų trūkumų, nukrypimo nuo sutarties terminų pagrįstai atsisakė sutarties ir sudarė rangos darbų sutartį su kitu rangovu, todėl atsakovas atsakingas už sutarties pažeidimą ir privalo grąžinti ieškovui sumokėtą 30 000 Lt avansą pagal neįvykdytą sutartį (CK 6.658 str.). Nors atsakovas teigia, kad ieškovas pats pažeidė sutartinius įsipareigojimus sudarydamas papildomas rangos sutartis su kitais rangovais (t.y. 2011-10-07 su rangovu P. G. ir 2012-01-23 su rangovu UAB „RV Statyba“), tačiau teismas nesiremia šiais argumentais, kaip turinčiais esminės reikšmės ginče, nes byloje nustatyta, kad ieškovo rangos sutartis su P. G. net nebuvo realiai pradėta vykdyti, abi šalys gera valia šios sutarties atsisakė, o ieškovo rangos sutartis su UAB „RV Statyba“ sudaryta dėl atsakovo netinkamai atliktų rangos darbų, pasibaigus sutarties vykdymo ir stogo defektų šalinimo terminams, ir šie stogo rangos darbai ieškovui kainavo 77000,02 Lt (89-91 b.l.). Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą ir šalių paaiškinimus, pripažįsta, kad ieškovas įrodė savo ieškinio reikalavimus, o atsakovas, kaip fizinis asmuo veikiantis pagal verslo liudijimą, nepagrindė tinkamo rangos sutarties Nr. AT-S/11v-70 vykdymo ir neįrodė patirtų išlaidų, susijusių su gauto avanso statybos darbams atlikti panaudojimu, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina reikalaujama 8688,60 Eur (30000,00 Lt) suma.

18Iš atsakovo, pažeidusio sutartinius įsipareigojimus, taip pat priteistinos ir 5 proc. dydžio procesinės metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

19Visiškai patenkinus ieškovo reikalavimus, iš atsakovo ieškovui priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 195,49 Eur žyminio mokesčio ir 73,59 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ( Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d.). Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų 6,51 Eur suma taip pat iš atsakovo priteistina, nes ji didesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

20Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 263-270 str., 307 str., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 8688,60 Eur (aštuonis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus, 60 centų) gauto avanso pagal neįvykdytą rangos sutartį, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-08) iki visiško sprendimo įvykdymo bei 269,08 Eur (du šimtus šešiasdešimt devynis eurus, 08 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, naudai.

23Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) valstybei 6,51 Eur ( šešis eurus, 51 centą,) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Daivai... 2. ieškovas AB „Šiaulių būstas“ pateikė ieškinį, kuriuo iš atsakovo R.... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo... 5. Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, trečiasis asmuo teismo posėdyje... 6. Atsakovas R. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas teismui... 7. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė atsiliepimo į ieškinį argumentus,... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo... 10. Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, trečiasis asmuo P. G. teismo... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17... 13. Ieškovas AB „Šiaulių būstas“ ieškiniu prašo teismo priteisti iš... 14. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 15. Ieškovas iš esmės savo reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad atsakovas... 16. Teismas konstatuoja aplinkybę, kad 30000,00 Lt avansas ieškovo sumokėtas... 17. Darytina išvada, kad ieškovas, būdamas užsakovu, dėl esminių rangovo... 18. Iš atsakovo, pažeidusio sutartinius įsipareigojimus, taip pat priteistinos... 19. Visiškai patenkinus ieškovo reikalavimus, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 20. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 8688,60 Eur (aštuonis... 23. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) valstybei 6,51 Eur ( šešis... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...