Byla e2-3200-905/2016
Dėl piniginių lėšų grąžinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo biudžetinės įstaigos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinį atsakovui akcinei bendrovei bankui „Swedbank“ dėl piniginių lėšų grąžinimo.

3Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

4Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą grąžinti 382,84 Eur (kaip V. P. senatvės pensijos permoką). Ieškovo teigimu, jis tik 2015 m. kovo 17 d. gavo informaciją apie tai, kad V. P. mirties įrašas Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje apskaitytas 2015 m. sausio 13 d., nors V. P. mirė 2014 m. lapkričio 16 d. Latvijos Respublikoje. Anot ieškovo, jis laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d., neturėdamas duomenų apie V. P. mirtį, mokėjo jai valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją, pervesdamas ją į mirusiosios banko sąskaitą. 2015 m. kovo 25 d. sprendimu konstatuota 382,84 Eur dydžio senatvės pensijos permoka. Nenustačius V. P. paveldėtojų, kreiptasi į atsakovą dėl nurodytos senatvės pensijos permokos grąžinimo, tačiau atsakovas atsisakė grąžinti nurodytas lėšas teigdamas, kad bankas neturi teisės be kliento sutikimo ar teismo sprendimo disponuoti V. P. piniginėmis lėšomis. Ieškovas nurodė, kad teismas gali nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių tik tuo atveju, jeigu jos nebus priteistos iš ieškovo, todėl nurodytą klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

5Atsakovas iš esmės ieškinio reikalavimų neginčijo ir nurodė, kad atsakovas įgytų pareigą nurašyti lėšas iš mirusiosios V. P. sąskaitos bei pervesti jas į ieškovo sąskaitą tik tokiu atveju, jeigu būtų atitinkamas teismo sprendimas. Atsakovo teigimu, be teismo sprendimo jis negali disponuoti mirusiosios piniginėmis lėšomis. Atsakovas neprieštaravo ieškinio reikalavimo patenkinimui tuo atveju, jeigu teismas nepriteis iš atsakovo jokių bylinėjimosi išlaidų, nes šios išlaidos (jeigu jų atsiras) patirtos ne dėl atsakovo kaltės.

6Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

7Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius mokėjo V. P. valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Ieškovas 2015 m. kovo 17 d. gavo informaciją apie tai, kad V. P. mirties įrašas Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje apskaitytas 2015 m. sausio 13 d., nors V. P. mirė 2014 m. lapkričio 16 d. Latvijos Respublikoje. Kadangi ieškovas neturėjo duomenų apie V. P. mirtį, tai laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. mokėjo jai valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją, pervesdamas ją į mirusiosios banko sąskaitą. Ieškovo 2015 m. kovo 24 d. sprendimu nutrauktas senatvės pensijos mokėjimas V. P., o 2015 m. kovo 25 d. sprendimu konstatuota 382,84 Eur dydžio senatvės pensijos permoka. Po V. P. mirties jos palikimo priėmimo faktų nenustatyta.

8Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos iki gyvos galvos, todėl V. P. 2014 m. lapkričio 16 d. mirus, nuo 2014 m. gruodžio mėnesio senatvės pensija jai negalėjo būti mokama. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. į V. P. banko sąskaitą senatvės pensijos piniginės lėšos pervestos nepagrįstai, todėl turi būti grąžintos ieškovui. Civilinio kodekso 6.913 straipsnyje nustatyta, kad bankas įsipareigoja priimti ir įskaityti pinigus į kliento atidarytą sąskaitą, vykdyti kliento nurodymus dėl tam tikrų sumų pervedimo ir išmokėjimo iš sąskaitos; bankas neturi teisės nustatyti ir kontroliuoti kliento pinigų naudojimą ar nustatyti kitokius įstatymo ar banko sutarties nenumatytus kliento teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis savo nuožiūra apribojimus. CK 6.922 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad lėšos iš kliento sąskaitos nurašomos kliento nurodymu. Be kliento nurodymo lėšos gali būti nurašomos teismo sprendimu, taip pat kitais įstatymo ar banko sąskaitos sutarties numatytais atvejais (CK 6.922 straipsnio 2 dalis). Teismas, viena vertus, sutinka su atsakovo argumentais, kad atsakovas nėra paveldėjimo teisinių santykių dalyvis ir nėra įgijęs nuosavybės teisių į mirusiosios lėšas, todėl atsakovas pagrįstai (be kliento nurodymo ar teismo sprendimo) atsisakė nurašyti lėšas iš kliento sąskaitos ir pervesti jas ieškovui (CK 6.922 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju nėra duomenų apie mirusios V. P. įpėdinius ir palikimo priėmimą, teismas sprendžia, kad yra pagrindas ieškinį iš esmės tenkinti ir įpareigoti atsakovą nurašyti mirusios V. P. sąskaitoje esančią 382,84 Eur dydžio senatvės pensijos permoką ir pervesti ją ieškovui (CK 6.922 straipsnio 2 dalis).

9Nagrinėjamu atveju ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo Valstybei atleistas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktą. CPK 96 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad ieškovas (išmokėdamas senatvės pensiją) negalėjo žinoti apie V. P. mirtį, nes jos mirties įrašas Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje apskaitytas (tik) 2015 m. sausio 13 d., apie tai ieškovas sužinojo 2015 m. kovo 17 d. Taip pat akivaizdu, jog atsakovas neturėjo nei teisės, nei juolab pareigos be kliento sutikimo ar teismo sprendimo grąžinti ieškovui ginčo pensijos permoką. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas nekonstatuoja nė vienos šalies netinkamo procesinio elgesio. Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis ir pašto išlaidos) Valstybei iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

10Teismo išvada

11Ieškinį tenkinti.

12Įpareigoti atsakovą akcinę bendrovę banką „Swedbank“, j. a. k. 112029651, nurašyti nuo mirusios V. P., a. k. ( - ) banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios akcinėje bendrovėje banke „Swedbank“, 382,84 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 84 ct) pensijos permoką ir grąžinti ją ieškovui biudžetinei įstaigai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, j. a. k. 191738576.

13Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

14Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai