Byla 2-38-636/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, susipažinusi su 2011-04-13 ieškovo AB DnB NORD banko ir atsakovų UAB „Scorpion transport“, L. J. ir A. Č. taikos sutartimi, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

22010-05-07 teisme buvo gautas ieškovo AB DnB NORD banko ieškinys atsakovams UAB „Scorpion transport“, L. J. ir A. Č. dėl skolos priteisimo.

32011-04-14 teismui buvo pateikta taikos sutartis, kurioje šalys nurodo, kad siekdamos taikiai išspręsti ginčą sudaro taikos sutartį ir nori nutraukti civilinės bylos nagrinėjimą. Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės yra žinomos, taikos sutartis tvirtintina, todėl yra įstatyminis pagrindas civilinę bylą nutraukti (LR CPK 293 str. 5 p.). Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., ieškovei grąžintina 75 procentai jos sumokėto žyminio mokesčio.

4Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą ir vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., 94 str., 140 str., 290-291 str., 293-295 str.,

Nutarė

5Patvirtinti ieškovo AB DnB NORD banko ir atsakovų UAB „Scorpion transport“, L. J., A. Č. 2011-04-13 taikos sutartį sekančios redakcijos:

6„Mes, ieškovas AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, atstovaujamas Specialiųjų aktyvų departamento verslo kreditų išieškojimo skyriaus vadovės R. R., toliau šios Sutarties tekste vadinama Ieškovu, ir atsakovai UAB „Scorpion transport", į.k. 301854558, buveinės adresas Draugystės g.34-32, Mažeikiai,

7L. J., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ),

8A. Č., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ),

9toliau šios Sutarties tekste vadinami atsakovais.

10Toliau šios Sutarties tekste visi bendrai vadinami šalimis, o atskirai šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

 • Mažeikių rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-38-636/2011 pagal Ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams UAB „Scorpion transport", L. J. ir A. Č. dėl 13 457,67 EUR negrąžinto kredito, 103,38 EUR nesumokėtų palūkanų, 0,77 EUR delspinigių, iš viso – 13 561,82 EUR (ekvivalentas litais – 46 826,25 Lt), 6,08 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir Ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo,
 • Siekdamos taikiai išspręsti ginčą ir užbaigti civilinę bylą abipusiai priimtinomis sąlygomis, sudaro šią Taikos sutartį:
 1. Atsakovai visiškai pripažįsta Ieškovo reikalavimus dėl 13 561,82 EUR (ekvivalentas litais – 46 826,25 Lt) skolos, 6,08 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-05-11) iki 2011-12-31:
Palūkanos (6.08 proc.)
Kredito likutis, EURNuo datosiki datossuma
13,561.822010.05.112011.06.15916.18
9,585.312011.06.152011.07.3072.85
7,987.762011.08.012011.08.3141.82
6,390.212011.09.012011.09.3032.38
4,792.662011.10.012011.10.3125.09
3,195.112011.11.012011.11.3016.19
1,597.562011.12.012011.12.318.36
 1. Atsakovai visiškai pripažįsta Ieškovo reikalavimus dėl 3 106,53 Lt Ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų šioje civilinėje byloje, kurias sudaro 2 420,00 Lt advokato pagalbai apmokėti, 25 % Ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro - 351,00 Lt ir 335,53 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu,
 1. Sutarties 1 p. – 2 p. nurodytą skolą Atsakovai įsipareigoja sumokėti Ieškovo naudai į Ieškovo sąskaitą banke: AB DnB NORD bankas, sąskaitos Nr. LT594010049500047594, banko kodas 40100, tokia tvarka ir terminais:
Kredito grąžinimo dataKredito suma, EURMokamakredito suma,EURMokamapalūkanųsuma, EURMokamabylinėjimosiišlaidų suma, LTLKredito likutis, EUR
2011.06.1513,561.823,976.51916.183,106.539,585.31
2011.07.309,585.311,597.5572.85-7,987.76
2011.08.317,987.761,597.5541.82-6,390.21
2011.09.306,390.211,597.5532.38-4,792.66
2011.10.314,792.661,597.5525.09-3,195.11
2011.11.303,195.111,597.5516.19-1,597.56
2011.12.311,597.561,597.568.36-0.00
 • Atsakovai turi teisę sumokėti šioje Sutartyje nustatytas sumas anksčiau termino ir tai bus laikoma tinkamu šios Sutarties vykdymu.
 1. Atsakovams pavėlavus sumokėti 3 p. nustatytas sumas arba sumokėjus tik dalį 3 p. nurodytų sumų, Ieškovas turi teisę išieškoti visą 1 p. ir 2 p. nurodytą skolą iš karto bei paskaičiuoti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną.
 1. Šalys susitaria, kad, įvykdžius šios Sutarties 1 p. – 3 p. nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant ir galinčius atsirasti ateityje, dėl civilinėje byloje Nr. 2-38-636/2011 nagrinėtų aplinkybių ir jų sukeltų pasekmių.
 1. Atsakovų atsakomybė pagal šią Taikos sutartį yra solidari.
 1. Atsakovai padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Atsakovai padengia išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.
 1. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) ir Civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią), ir prašo Teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį bei civilinę bylą Nr. 2-38-636/2011 nutraukti.
 1. Ieškovas, vadovaudamasis CPK 87 str. 2 d., prašo Teismo sugrąžinti 75 % (septyniasdešimt penki procentai) sumokėto žyminio mokesčio sumos, kas sudaro 1 054,00 Lt (vienas tūkstantis penkiasdešimt keturi litai).
 1. Ši Sutartis įsigalioja, įsigaliojus Mažeikių rajono apylinkės teismo nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos Nr. 2-38-636/2011 nutraukimo.
 1. Ši Sutartis sudaryta penkiais vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai ir vieną - pateikti Mažeikių rajono apylinkės teismui.
Ši sutartis Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio ir pasekmių, pasirašyta turint visus reikalingus įgalinimus ir kaip atitinkanti jų tikrąją valią bei ketinimus, priimta ir pasirašyta.“

11Grąžinti ieškovei AB DnB NORD bankas, į.k. 112029270, buv. J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, 75% žyminio mokesčio nuo sumokėto žyminio mokesčio sumos, t.y. gražinti 1054,00 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt keturis litus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. balandžio 28 d. mokėjimo pavedimu Nr. APM6005265.

12Priteisti iš atsakovės UAB „Scorpion transport“, į.k. 301854558, buv. Draugystės g. 34-32, Mažeikiai, 15,33 Lt (penkiolika litų trisdešimt tris centus) pašto išlaidų Valstybės naudai.

13Priteisti iš atsakovės L. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 15,33 Lt (penkiolika litų trisdešimt tris centus) pašto išlaidų Valstybės naudai.

14Priteisti iš atsakovės A. Č., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 15,33 Lt (penkiolika litų trisdešimt tris centus) pašto išlaidų Valstybės naudai.

15Nutraukti civilinę bylą.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai