Byla 2S-512-102/2011
Dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimtų patalpų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Romualdo Januškos, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės ir Laimanto Misiūno, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Idea & Realty“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-168-828/2011 pagal ieškovės UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovei UAB „Idea & Realty“ dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimtų patalpų,

Nustatė

2Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu tenkino ieškovės UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį iškeldinti atsakovę UAB „Idea & Realty“ iš ieškovei priklausančių patalpų. Atsakovė dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą. Teismas 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi atsakovei nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti – sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Atsakovė pateikė prašymą atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, motyvuodama tuo, kad jos sąskaitos yra areštuotos vykdant sprendimą kitoje civilinėje byloje. Panevėžio miesto apylinkės teismas2011 m. gegužės 24 d. nutartimi įpareigojo atsakovę iki 2011 m. birželio 6 d. pateikti įmonės sunkią finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus arba sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. nutartimi atsakovės prašymo atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio- 32 Lt sumokėjimo, paduodant apeliacinį skundą, netenkino ir įpareigojo atsakovę per dešimt dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Teismas konstatavo, kad byloje nenustatyta, jog atsakovės turtinė padėtis nėra tokia sunki, kad negalėtų sumokėti prašomos žyminio mokesčio dalies. Atsakovės pateiktas balansas patvirtina, kad atsakovė turi turto daugiau nei už septynis milijonus litų, o mokėtinos sumos sudaro daugiau nei keturis milijonus litų, 2011 m. gautinos sumos - 481 061 Lt. Atsakovės metinė apyvarta, jos valdomas turtas yra daug kartų didesnis, nei dalis žyminio mokesčio, nuo kurios mokėjimo prašoma atleisti. Todėl nėra pagrindo atleisti atsakovę nuo trūkstamos žyminio mokesčio dalies (32 Lt) sumokėjimo.

4Atskiruoju skundu atsakovė prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartį panaikinti kaip neteisėtą ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti atsakovę nuo likusios dalies (32 Lt) žyminio mokesčio mokėjimo paduodant apeliacinį skundą. Nurodo, kad ji trūkstamos žyminio mokesčio dalies sumokėti negali, nes jos sąskaitos areštuotos antstolio, vykdant teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3075-828/2010 ir jokių mokėjimų, tame tarpe ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, vykdyti negali. Teismui buvo pateikti įrodymai – 2011 m. kovo 24 d. antstolio patvarkymas. Buvo visos sąlygos teismui atleisti atsakovę nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas atsakovės negalėjimą sumokėti žyminį mokestį nepagrįstai sieja vien tik su įmonės balansiniais rodikliais, neatsižvelgdamas, kad įmonė negali disponuoti piniginėmis lėšomis.

5Atskirasis skundas netenkinamas.

6Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

7Vadovaudamasis CPK 83 str. 3 d., motyvuotu ir pagrįstu asmens prašymu teismas turi teisę iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Šios nuostatos tikslas – užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Pažymėtina, jog tai yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei laiko, kad esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai, įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam. Sprendžiant dalinio atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimą turi būti vertinama turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, todėl pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, tai yra reikalingumą atleisti nuo dalies minėto mokesčio sumokėjimo, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.).

8Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat pažymos apie kredito įstaigose esančias pinigines lėšas, turto ir pajamų deklaracijos, taip pat kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai. Todėl tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu nustatyti, ar į bylą pateikti įrodymai yra pakankami, kad būtų galima spręsti, jog atsakovei pareiga sumokėti CPK nustatyto dydžio žyminį mokestį yra per sunki finansinė našta ir todėl, atsakovės (apeliantės) neatleidus nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, būtų paneigta jos teisė į galimai pažeistų teisių gynybą teisme.

9Įvertinusi byloje esančius įrodymus bei atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš atsakovės pateikto balanso laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31 nustatė, kad atsakovė turi turto daugiau nei už septynis milijonus litų, jos mokėtinos sumos yra daugiau nei keturi milijonai litų, 2011 m. gautinos sumos sudaro 481 061 Lt (2 t., b. l. 110-118) ir padarė teisingą išvada, kad atsakovės metinė apyvarta, jos valdomas turtas yra daug kartų didesnis nei trūkstama dalis žyminio mokesčio. Atmestinas atsakovės argumentas, kad jis negali sumokėti likusios (32 Lt) žyminio mokesčio dalies dėl to, kad jos sąskaitos yra areštuotos Atsakovė teismui pateikė 2011 m. kovo 24 d. antstolio patvarkymą, kuriame nurodyta išieškojimą, vykdant Panevėžio miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3075-828, nukreipti į UAB „Idea & Realty“ lėšas, esančias banko sąskaitose (2 t., b. l. 106). Pažymėtina, kad išieškoma skola pagal minėtą vykdomąjį dokumentą yra 13 745,65 Lt. LR CPK 145 str. 2 d. nustatyta, kad teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma negali būti didesnė, negu ieškinio suma, todėl laikytina, kad minėtu antstolio patvarkymu bankų sąskaitose negali būti areštuota didesnė nei 13 745,65 Lt suma. Atsakovė jokių kitų įrodymų įmonės sunkiai turtinei padėčiai pagrįsti nepateikė. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pagal CPK 83 str. 3 d. atleidimas nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo siejamas su bendra pareiškėjo turtine padėtimi, o apeliantė, turėdama turto daugiau nei už septynis milijonus litų, sunkią įmonės turtinę padėtį grindžia tik 13 745,65 Lt sumos areštu, daro išvadą, jog apeliantė neįrodė savo itin sunkios turtinės finansinės padėties ir todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog skundžiamos nutarties priėmimo metu nebuvo pagrindo atleisti atsakovę nuo 32 Lt žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą.

10Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą nutartį. Naikinti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

12Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai