Byla 2-546-504/2012
Dėl 19366,96 Lt atlyginimo regreso tvarka priteisimo pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį solidariems atsakovams B. K. ir G. B

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 19366,96 Lt atlyginimo regreso tvarka priteisimo pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį solidariems atsakovams B. K. ir G. B., ir

Nustatė

2Atsakovams B. K. ir G. B. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimai iš atsakovų negauti, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu ir todėl tenkintinas.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriuje (toliau - Rokiškio skyrius), 2009-04-15 gauti D. B. ir K. B. prašymai skirti socialinio draudimo našlaičių pensij, mirus jų tėvui E. B. Fondo valdybos Rokiškio skyrius remdamasis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau - Pensijų įstatymas) bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau - Nuostatai), pagal D. B. ir K. B. prašymus, Fondo valdybos Rokiškio skyriaus direktoriaus 2009-04-24 sprendimu Nr. 21P-1479 „Dėl valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo D. B.", bei 2009-04-24 sprendimu Nr. 21 P-1480 „Dėl valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo K. B.", D. B. ir K. B. nuo 2009-03-29 iki jų pilnametystės paskirtos periodinės valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos. Pagal aukščiau nurodytus Fondo valdybos Rokiškio skyriaus sprendimus D. B. valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija paskirta iki 2012-06-30, K. B. - iki 2016-07-31. D. B. nuo 2009-03-29 iki 2012-01-31 kas mėnesį buvo mokama 284 Lt našlaičių pensija. Už šį laikotarpį jai išmokėta 9683,48 Lt. K. B. nuo 2009-03-29 iki 2012-01-31 kas mėnesį buvo mokama 284 Lt našlaičių pensija. Už šį laikotarpį jai išmokėta 9683,48 Lt. Viso per laikotarpį nuo 2009-03-29 iki 2012-01-31 joms išmokėta 19366,96 Lt valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos. D. B. ir K. B. paskirtų valstybinių socialinio draudimo našlaičių pensijų mokėjimas yra tęsiamas. Įsiteisėjusiame 2011-01-14 Panevėžio apygardos teismo nuosprendyje nustatyta, kad B. K. ir G. B. 2009-03-27 ( - ), tyčia nužudė E. B. Įsiteisėjusiu 2011-01-14 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu B. K. ir G. B. pripažinti kaltais padarius nusikaltimą numatytą LR BK 129 str. 1 d. ir nuteisti laisvės atėmimu. Dėl B. K. ir G. B. neteisėtų ir kaltų veiksmų, mirus apdraustajam valstybiniu socialiniu draudimu E. B., Fondo valdybos Rokiškio skyrius išmokėjęs D. B. ir K. B. valstybines socialinio draudimo našlaičių pensijas patyrė 19366,96 Lt žalą. Valstybinių socialinio draudimo našlaičių pensijos išmokėtos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų.

5Pagal Civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalį, draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - Fondo valdyba) teritoriniai skyriai atgręžtinio reikalavimo teise išreikalauja išmokėtas sumas iš žalą padariusio asmens.

6Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

7Fondo valdybos Rokiškio skyrius 2012-01-24 raštu Nr. (1.16) 3- 2584 kreipėsi į atsakovą B. K., ir 2012-01-24 raštu Nr. (1.16) 3-2583 į atsakovą G. B., atsakovus ragindamas geranoriškai atlyginti Fondo biudžetui padarytą žalą arba pateikti prašymą dėl žalos atlyginimo išdėstymo dalimis. Žala iki šiol geranoriškai neatlyginta, nėra gauta atsakovų prašymų dėl žalos atlyginimo išdėstymo dalimis, todėl 19366,96Lt žala solidariai priteistina iš atsakovų ieškovei.

8Priteistina iš kiekvieno atsakovo po 294,70 Lt bylinėjimosi išlaidų (290Lt žyminio mokesčio ir 4.20Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu) valstybės naudai( LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.),

9Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 262 str.2d., 285-286 str. teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti solidariai iš atsakovų B. K., a.k. ( - ) ir G. B., a.k. ( - ) devyniolika tūkstančių tris šimtus šešiasdešimt šešis litus 96 ct žalos atlyginimo regreso tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus (į.k. 191674725) naudai.

12Priteisti iš atsakovo B. K. a.k. ( - ) du šimtus devyniasdešimt keturis litus 70 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

13Priteisti iš atsakovo G. B., a.k. ( - ) du šimtus devyniasdešimt keturis litus 50 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB „Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

14Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai