Byla 2-933-939/2014
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovei S. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Prienų butų ūkis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės S. V. 745,74 Lt skolos, 24,82 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 72,00 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas ( - ). Ieškovė administruoja gyvenamąjį namą, kuriame yra atsakovės butas. Už ieškovės atsakovei suteiktas paslaugas – daugiabučio gyvenamojo namo techninę priežiūrą (eksploatavimą), daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios nuosavybės administravimą atsakovė privalo apmokėti pagal pateiktą sąskaitą iki atsiskaitomojo mėnesio pabaigos gyvenamojo namo administratoriui, t.y. ieškovei UAB „Prienų butų ūkis“, tačiau atsakovė nuo 2011 m. gruodžio mėnesio už suteiktas paslaugas nemoka. Už laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio mėnesio iki 2014 m. gegužės mėnesio teiktas paslaugas atsakovė yra skolinga ieškovei 745,74 Lt.

3Atsakovės pareigą mokėti už ieškovės teiktas paslaugas numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnio 4 dalis. Atsakovės pareigą mokėti ieškovei delspinigius už piniginės prievolės neįvykdymą laiku nustato CK 6.258 straipsnio 1 dalis, 1995 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, kurio 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta 0,02 procento delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, todėl iš atsakovės ieškovei turėtų būti priteista 745,74 Lt skolos už suteiktas paslaugas ir 24,82 Lt delspinigių.

4Atsakovei S. V. adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovės teisę per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą pranešta viešo paskelbimo būdu 2014 m. liepos 14 d. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014 m. liepos 28 d. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė.

9Lietuvos Respublikos CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. To paties straipsnio 2 dalyje teigiama, kad administratorių skiria savivaldybės (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.4 punktu numatyta, kad administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, 2.5 punktas nustato buto savininko pareigą sumokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, 5.7 punktas, 8 - 9 punktai nustato mėnesinių mokesčių apskaičiavimo tvarką.

10Išnagrinėjus prie ieškinio pateiktus dokumentus – mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendros nuosavybės administravimą buhalterinę pažymą (b.l. 7), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) buhalterinę pažymą (b.l. 8), delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiuotę (b.l. 9), Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą (b.l. 10), matyti, kad atsakovė skolos susidarymo laikotarpiu buvo buto, esančio ( - ) savininkė. Rašytiniais bylos duomenimis įrodyta, kad ieškovė administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė teisės aktų nustatyta tvarka, todėl ji turi teisę reikalauti iš atsakovės išlaidų už pastato eksploatavimą bei administravimą, o atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovei jos turėtas išlaidas. Kadangi atsakovė už teikiamas paslaugas su ieškove neatsiskaitė, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 745,74 Lt skolos, 24,82 Lt delspinigių (CK 4.82 straipsnis, 4.84 straipsnis, 4.237 straipsnis, 6.1 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.577 straipsnis, 6.583-6.584 straipsniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.2, 2.3, 5.7, 8-9 punktai), nes atsakovė savo prievoles privalėjo vykdyti tinkamai ir laiku, tačiau jų tinkamai ir laiku nevykdė.

11Iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. liepos 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovės taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio ieškovei (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 265 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės S. V., gimusios ( - ), 745,74 Lt (septynios šimtus keturiasdešimt penkis litus 74 ct) skolos, 24,82 Lt (dvidešimt keturis litus 82 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. liepos 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Prienų butų ūkis“, įmonės kodas 170609076, Kęstučio g. 37, 59129, Prienai, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai