Byla 2S-126-730/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas, uždaroji akcinė bendrovė „Adukesta“, uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas, uždaroji akcinė bendrovė „Adukesta“, uždaroji akcinė bendrovė „Legal Balance“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, kuriuo prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios pareiškėjos turto – 1/2 dalies buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), varžytynės Nr. 154404, priimti patvarkymą, kuriuo pirmosios pareiškėjos turto – 1/2 dalies buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), varžytynės Nr. 154404 būtų atšauktos, nutraukti priverstinį skolos išieškojimą iš pareiškėjos turto – 1/2 dalies buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Nurodė, kad internete rado informaciją, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo pirmąsias pareiškėjos turto – 1/2 dalies buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), varžytynes Nr. 154404. Mano, kad antstolis nepagrįstai išieškojimą nukreipė į vienintelį pareiškėjos gyvenamąjį būstą, nes Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 3 dalis numato, kad išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jei išieškoma suma viršija 2 030 EUR. Šiuo atveju skola (1 458,53 EUR) neviršija nurodytos minimalios sumos, dėl to antstolis neteisėtai iš varžytynių pardavinėja pareiškėjos gyvenamąjį būstą. Pažymėjo, kad skolą gali dengti periodiškai mokėdama įmokas antstoliui.

72.

8Antstolis Aleksandras Selezniovas 2018 m. gegužės 30 d. patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir kartu su vykdomosiomis bylomis perdavė nagrinėti teismui. Nurodė, kad pareiškėjos skolų likutis, be vykdymo išlaidų ir palūkanų, yra 6 241,33 EUR, pareiškėja nepateikė duomenų, kad ji visą ar dalį skolų yra sumokėjusi. Laikantis CPK 664 straipsnyje nurodyto eiliškumo buvo vykdomas išieškojimas iš pirmesnės eilės pareiškėjai priklausančio turto – uždarosios akcinės bendrovės „Arimeira“ akcijų ir žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ). Žemės sklypas buvo parduotas iš varžytynių, o iš uždarosios akcinės bendrovės „Arimeira“ akcijų išieškojimas buvo nutrauktas. Nesant kito pareiškėjai priklausančio pirmesnės eilės turto, iš kurio būtų galima išieškoti, likusios skolos išieškojimas nukreiptas į paskesnės eilės turtą – 1/2 dalį buto, adresu ( - ).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. liepos 5 d. nutartimi pareiškėjos A. M. skundo dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų netenkino. Pirmosios instancijos teismo motyvai:

123.1.

13Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdydamas vykdomąją bylą nepažeidė išieškojimo iš skolininkės turto eilės, nes pirmiausia išieškojimas vykdytas iš skolininkės turimų vertybinių popierių – uždarosios akcinės bendrovės „Arimeira“ akcijų, tačiau nei iš pirmųjų, nei iš antrųjų varžytynių šis turtas parduotas nebuvo, todėl 2018 m. vasario 1 d. patvarkymu Nr. S1c-9430 varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, išieškojimas iš šio turto nutrauktas. Išieškojimas taip pat buvo nukreiptas į paskesnės eilės turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), jis buvo realizuotas ir 2018 m. sausio 25 d. sudarytas turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-18-10-1264.

143.2.

15Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nors pareiškėja skunde tvirtina, kad skolą gali padengti periodiškai mokėdama įmokas antstoliui, tačiau kartu su skundu nepateikė tokius teiginius patvirtinančių įrodymų, tai yra skolininkė nepateikė duomenų, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti iš skolininkės gaunamo darbo užmokesčio ar kitų pajamų per šešis mėnesius. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad antstolis, nutraukęs išieškojimą iš vertybinių popierių (uždarosios akcinės bendrovės „Arimeira“ akcijų) ir realizavęs pareiškėjai priklausiusią žemės sklypo dalį, pareiškėjai neturint kito pirmesnės eilės turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą, teisėtai ir pagrįstai likusios skolos išieškojimą nukreipė į paskesnės eilės turtą – 1/2 dalį buto, adresu ( - ).

163.3.

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija du tūkstančius trisdešimt eurų. Pareiškėja skundu nurodo, kad jos turimos skolos neviršija nurodytos sumos, todėl antstolis neteisėtai iš varžytynių pardavinėja pareiškėjos vienintelį gyvenamąjį būstą – 1/2 dalį buto, adresu ( - ). Su šiuo pareiškėjos argumentu, pirmosios instancijos teismo teigimu, nėra pagrindo sutikti, nes, pagal byloje pateiktus duomenis, pareiškėjos (skolininkės) skolos likutis vykdomojoje byloje Nr. 0010/17/02984 yra 5 450,98 EUR (be palūkanų ir vykdymo išlaidų) ir skolos likutis vykdomojoje byloje Nr. 0010/17/03159 yra 790,35 EUR (be palūkanų ir vykdymo išlaidų). Taigi, iš viso pareiškėjos nesumokėta skolų dalis (be palūkanų ir vykdymo išlaidų), pagal nurodytas vykdomąsias bylas, sudaro 6 241,33 EUR sumą, dėl kurios antstolis turėjo teisėtą pagrindą nukreipti išieškojimą į skolininkės būstą (CPK 663 straipsnio 3 dalis).

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

194.

20Atskiruoju skundu pareiškėja A. M. prašo panaikinti 2018 m. liepos 5 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

214.1.

22Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai konstatavo, kad antstolis veikė pagal CPK normas ir nieko nepažeidė. Nurodo, kad teismas turėjo būti aktyvus ir, turėdamas savo žinioje vykdomąsias bylas, ištirti, ar antstolis pagrįstai vos po 2 vertybinių popierių varžytynių nusprendė imtis išieškojimo iš apeliantės vienintelio gyvenamojo būsto veiksmų. Apeliantės įsitikinimu, antstolis Aleksandras Selezniovas turėjo dėti daugiau pastangų ir išieškojimą iš apeliantės vertybinių popierių vykdyti ilgiau ir tik įsitikinęs, kad akcijų pardavimas yra beviltiškas, nukreipti išieškojimą į likusį apeliantės turtą.

234.2.

24Apeliantė nurodo, kad skolą gali sumokėti periodiškai mokėdama įmokas antstoliui, o šiuo metu yra tokia situacija, kai apeliantė liks be vienintelio gyvenamojo būsto su likučiu pardavus turtą. Tokie antstolio veiksmai yra akivaizdžiai neteisėti, pažeidžiantys ne tik imperatyviąsias teisės normas, tačiau ir protingumo principą. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas jos skundą išnagrinėjo pernelyg formaliai, iš esmės atkartodamas antstolio Aleksandro Selezniovo atsiliepime pateiktus argumentus.

255.

26Suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

275.1.

28Atsiliepime nurodo, kad apeliantės skola, be vykdymo išlaidų ir palūkanų, yra 6241,33 EUR, todėl apeliantės teiginys, kad skolos likutis yra 1458,53 EUR, yra nepagrįstas ir nemotyvuotas, be to, apeliantė nepateikė antstoliui ir teismui dokumentų, patvirtinančių skolos ar dalies skolos sumokėjimą.

295.2.

30Antstolis Aleksandras Selezniovas nurodo, kad vykdydamas išieškojimą laikėsi CPK 664 straipsnyje nurodyto išieškojimo eiliškumo, kadangi pirmiausia nukreipė išieškojimą į apeliantei priklausančius vertybinius popierius, neįvykus pirmosioms ir antrosioms varžytynėms antstolis išieškojimą iš jų nutraukė ir nukreipė išieškojimą į apeliantei priklausantį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Įvykus šioms varžytynėms antstolis nukreipė išieškojimą į paskesnės eilės turtą, tai yra 1/2 dalį buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Teigia, kad visi antstolio veiksmai atitinka CPK teisės normas, reglamentuojančias išieškojimo vykdymą iš fizinio asmens turto.

31Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

33Atskirasis skundas atmetamas.

346.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

367.

37Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą.

38Faktinės bylos aplinkybės

398.

40Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/17/02984, pradėtą pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (Klaipėdos rajono apylinkės teismo) 2017 m. birželio 26 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-1427-1025/2017 dėl 8 268,64 EUR ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės A. M. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Adukesta“ naudai, ir vykdomąją bylą Nr. 0010/17/03159, pradėtą pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. liepos 10 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-5596-998/2017 dėl 1 190,23 EUR ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės A. M. išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ (pradinė kreditorė akcinė bendrovė „BnP Finance“) naudai. Vykdomosiose bylose atitinkamai 2017 m. rugpjūčio 1 d. ir 2017 m. rugsėjo 6 d. turto arešto aktais Nr. S1b-60828 ir Nr. S1b-71700, be kita ko, areštuota 1/2 dalis buto, esančio ( - ). 2018 m. vasario 26 d. patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1c-16074 antstolis, atsižvelgdamas į gautą turto vertinimo išvadą, nustatė areštuoto turto – 1/2 dalies buto vertę – 28 500 EUR. 2018 m. gegužės 17 d. patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1c-40363 antstolis nustatė iš varžytynių parduodamo turto kainą 22 800 EUR, 2018 m. gegužės 17 d. patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. S1c-40365 paskelbė pirmąsias pardavimo varžytynes, kurios, remiantis Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. gegužės 29 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2VP-8011-512/2018, 2018 m. gegužės 30 d. patvarkymu Nr. S-18-10-7590 atšauktos.

41Dėl išieškojimo eiliškumo ir pardavimo iš varžytynių tvarkos

429.

43Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai konstatavo, kad antstolis veikė pagal CPK normas. Nurodo, kad teismas, turėdamas savo žinioje vykdomąsias bylas, turėjo ištirti, ar antstolis pagrįstai po dviejų vertybinių popierių varžytynių nusprendė imtis išieškojimo veiksmų iš apeliantės vienintelio gyvenamojo būsto. Antstolis nurodo, kad su apeliantės argumentais nesutinka, teigia, kad laikėsi CPK 664 straipsnyje nurodyto išieškojimo eiliškumo.

4410.

45CPK XLVII skyriuje nustatytos išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės. CPK 662 straipsnyje nurodyta išieškojimo iš skolininko pajamų ar turto eilės tvarka. CPK 662 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu išieškotojas per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (tai yra iki priverstinio vykdymo pradžios) nenurodė, iš kokio turto išieškoti, antstolis, laikydamasis šio Kodekso 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas. CPK 664 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta, jog pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai; antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto; trečiąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto, išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 ir 5 dalyse; ketvirtąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra žemės ūkis; penktąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena.

4611.

47Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis išieškojimą pirmiausia nukreipė į apeliantei priklausančius vertybinius popierius – akcijas ir į žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 23/232 dalis, priklausančias apeliantei (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 39–40). Vertybinių popierių pirmosios varžytynės neįvyko nedalyvavus nė vienam dalyviui (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 53). Antstolis paskelbė antrąsias šio turto varžytynes (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 77), tačiau jos neįvyko nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 111) Kreditoriui atsisakius perimti neparduotą turtą (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 117) antstolis nukreipė išieškojimą į apeliantei priklausantį nekilnojamąjį turtą – 1/2 dalį buto, adresu ( - ) (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 139).

4812.

49Apeliantė iš esmės skunde dėl antstolio veiksmų, atskirajame skunde nenurodo jokių aplinkybių bei nepateikia jas pagrindžiančių įrodymų, jog yra galimybė pagal CPK 664 straipsnio nurodytą tvarką išieškoti skolą iš kito nei apeliantės gyvenamasis būstas turto. Priešingai, vykdomosiose bylose esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nei pirmosiose, nei antrosiose apeliantei priklausančių vertybinių popierių varžytinėse nedalyvavo nė vienas asmuo, taigi nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybių dėl turto išieškojimo eiliškumo. Atsižvelgiant į tai, atskirojo skundo teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai netyrė, ar pagrįstai buvo pereita prie penktąja eile išieškomo turto, laikytini nepagrįstais.

5013.

51Apeliantės įsitikinimu, antstolis Aleksandras Selezniovas taip pat turėjo dėti daugiau pastangų ir išieškojimą iš apeliantės vertybinių popierių vykdyti ilgiau ir tik įsitikinęs, kad akcijų pardavimas yra beviltiškas, nukreipti išieškojimą į likusį apeliantės turtą.

5214.

53Su šiuo argumentu nesutinkama. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad antstolis siekdamas realizuoti apeliantei priklausančius vertybinius popierius vykdė minėto turto pirmąsias ir antrąsias varžytynes (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 53, 77) ir tik nepavykus realizuoti turto nedalyvavus nė vienam asmeniui, išieškotojui atsisakius priimti parduodamą turtą, išieškojimą nukreipė į likusį apeliantės turimą turtą (vykdomoji byla Nr. 0010/17/02984, II tomas, v. b. l. 139). Šie antstolio veiksmai atitinka pardavimo iš varžytynių tvarką (CPK 691 straipsnis), o apeliantė atskirajame skunde tik nurodo, kad antstolis nedėjo visų pastangų, iš esmės nenurodydama, kokius teisės pažeidimus padarė antstolis.

54Dėl skolos mokėjimo dalimis

5515.

56Apeliantė nurodo, kad skolą gali sumokėti periodiškai mokėdama įmokas antstoliui, nes šiuo metu gali susiklostyti tokia situacija, kad apeliantė liks be vienintelio gyvenamojo būsto su likučiu pardavus turtą. Tokie antstolio veiksmai, apeliantės teigimu, yra neteisėti, pažeidžiantys ne tik imperatyviąsias teisės normas, tačiau ir protingumo principą.

5716.

58Su šiais apeliantės nurodytais argumentais nesutinkama. Apeliantė tiek skunde dėl antstolio veiksmų, tiek atskirajame skunde nurodo, kad skolą gali sumokėti dalimis, tačiau apeliantė visiškai nepateikia įrodymų, galinčių pagrįsti jos galimybes išieškomą pinigų sumą gražinti dalimis. Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę įrodyti turi tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia (CPK 178 straipsnis), tačiau apeliantė nei antstoliui Aleksandrui Selezniovui, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, galinčių pagrįsti jos argumentus dėl skolos sumokėjimo iki varžytynių paskelbimo.

5917.

60Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

6118.

62Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad remiantis anksčiau nurodytais atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl apeliantės A. M. atskirasis skundas netenkinamas, o Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

63Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

64Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. M.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų,... 7. 2.... 8. Antstolis Aleksandras Selezniovas 2018 m. gegužės 30 d. patvarkymu nustatė,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. liepos 5 d.... 12. 3.1.... 13. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolis Aleksandras Selezniovas... 14. 3.2.... 15. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nors pareiškėja skunde tvirtina,... 16. 3.3.... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad išieškoti iš skolininkui... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 4.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėja A. M. prašo panaikinti 2018 m. liepos 5 d.... 21. 4.1.... 22. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai konstatavo, kad... 23. 4.2.... 24. Apeliantė nurodo, kad skolą gali sumokėti periodiškai mokėdama įmokas... 25. 5.... 26. Suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas pateikė atsiliepimą į... 27. 5.1.... 28. Atsiliepime nurodo, kad apeliantės skola, be vykdymo išlaidų ir palūkanų,... 29. 5.2.... 30. Antstolis Aleksandras Selezniovas nurodo, kad vykdydamas išieškojimą... 31. Teismas... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 33. Atskirasis skundas atmetamas.... 34. 6.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 36. 7.... 37. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar pirmosios... 38. Faktinės bylos aplinkybės... 39. 8.... 40. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas... 41. Dėl išieškojimo eiliškumo ir pardavimo iš varžytynių tvarkos... 42. 9.... 43. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai konstatavo, kad... 44. 10.... 45. CPK XLVII skyriuje nustatytos išieškojimo iš skolininko turto bendrosios... 46. 11.... 47. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis išieškojimą pirmiausia... 48. 12.... 49. Apeliantė iš esmės skunde dėl antstolio veiksmų, atskirajame skunde... 50. 13.... 51. Apeliantės įsitikinimu, antstolis Aleksandras Selezniovas taip pat turėjo... 52. 14.... 53. Su šiuo argumentu nesutinkama. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad... 54. Dėl skolos mokėjimo dalimis... 55. 15.... 56. Apeliantė nurodo, kad skolą gali sumokėti periodiškai mokėdama įmokas... 57. 16.... 58. Su šiais apeliantės nurodytais argumentais nesutinkama. Apeliantė tiek... 59. 17.... 60. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 61. 18.... 62. Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 63. Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas... 64. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. liepos 5 d....