Byla e2A-763-262/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotieji asmenys – Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos K. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos K. T. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotieji asmenys – Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos senelis S. D. ( - )buvo ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.

52.

6Nurodė, jog nuo ( - ) jis atliko bausmę Permės krašte, todėl galėtų būti laikomas ištremtu iš okupuotos Lietuvos Respublikos, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 2 straipsnyje. Pareiškėjai siekiant gauti Lietuvos pilietybę, būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos senelis buvo ištremtas iš Lietuvos dėl pasipriešinimo okupaciniam režimui.

73.

8Suinteresuotasis asmuo Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame su prašymu nesutiko.

94.

10Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame pareiškimui neprieštaravo.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimu pareiškimas buvo atmestas.

146.

15Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėjos seneliui buvo uždrausta gyventi Lietuvoje. Vien pareiškėjos atstovo nurodytos aplinkybės apie tuometinę politinę situaciją šalyje nėra pakankamos šiuo konkrečiu atveju konstatuoti, jog pareiškėjos seneliui buvo pritaikyti gyvenamosios vietos pasirinkimo apribojimai. Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, nepakanka duomenų išvadai, kad pareiškėjos senelis S. D. buvo ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990-03-11, todėl pareiškėjos prašymas netenkintas.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

177.

18Pareiškėja apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

198.

20Nurodė, kad pagal Federalinės bausmių atlikimo tarnybos Permės krašto Vyriausiosios valdybos 2011-03-20 pažymą, S. D. 1947-05-19 Lietuvos TSR Ukmergės rajono liaudies teismo buvo nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 166 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 5 metams. Liudytoja S. P. parodė, jog jos vyriausioji sesuo jai sakiusi, kad tėvas buvo ištremtas iš Lietuvos dėl ryšių su partizanais. Jis pats visą laiką vengė apie tai kalbėti. Jos žiniomis, jis buvo nuteistos už gyvulių grobimą ir gabenimą partizanams. Liudytoja M. K. taip pat paliudijo, jog S. D. buvo nuteistas už gyvulių gabenimą partizanams. Pirmosios instancijos teismas išsamiai nepasisakė dėl šių liudytojų parodymų, tik nurodė, kai liudytojai patvirtina arklių ar kitų stambių gyvulių pagrobimą, tačiau visiškai nepasisakė kad pagal liudytojų parodymus S. D. buvo nuteistas už gyvulių gabenimą partizanams. Nors sprendime cituojama RTFSR Baudžiamojo kodekso 166 straipsnio 2 dalis, tačiau šios normos tekstas nėra pateiktas į bylą, todėl neaišku kaip teismas galėjo vertinti RTFSR Baudžiamojo kodekso 166 straipsnis 2 dalies turinį ir dėl jo pasisakyti.1933 m. rugpjūčio 3 d. TSRS Liaudies komisarų tarybos nutarimu buvo patvirtintas RTFSR Priverstinių darbų kodeksas, kurio 34 str. numatė, kad į masinių darbų atitolusiose vietovėse kolonijas, nukreipiami laisvės netekę asmenys iš klasinės-priešiškos aplinkos, tai įrodo, kad S. D. buvo ištremtas į atitolusį Šiaurės rajoną kaip sovietų klasei pavojingas asmuo, o ne kaip gyvulių vagis.

219.

22Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą.

2310.

24Nurodė, kad įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jos senelis S. D. buvo ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11d. remiantis tuo, kad teismui nepakanka duomenų tokiai išvadai padaryti. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Apeliacinis skundas atmetamas.

2511.

26CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

2712.

28Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c. b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

2913.

30Apeliaciniame skunde pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl to, kad pagal liudytojų parodymus S. D. buvo nuteistas už gyvulių gabenimą partizanams. Anot pareiškėjos, jos senelis S. D. buvo ištremtas kaip sovietų klasei pavojingas priešas, o ne gyvulių vagis.

3114.

32Byloje yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2015-05-25 raštas Nr. 35R-73, kuriame pažymėta, jog S. D. buvo nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso 166 str. 2 d., bei kad jų žiniomis, šis Baudžiamojo kodekso straipsnis nereiškia, jog asmuo buvo nuteistas ir įkalintas dėl politinių, socialinių ar kilmės motyvų. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kokius parodymus davė liudytojai. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įrodymų visumą.

3315.

34Pareiškėja nurodo, kad byloje nėra RTFSR Baudžiamojo kodekso, todėl neaišku kaip teismas galėjo pasisakyti dėl jo 166 straipsnio turinio. Tačiau pati pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad šio straipsnio turinys būtų kitoks, negu pirmosios instancijos teismas nurodė sprendime, o pateikti įrodymus buvo pareiškėjos pareiga.

3516.

36Migracijos departamentas 2015-06-25 raštu Nr. (15/3-3) 10K-33911 informavo pareiškėją, jog minėto Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atsakyme buvo nurodyta, kad jeigu asmuo buvo represuotas dėl politinių motyvų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymu, jam, esant teisiniam pagrindui, atkuriamos pilietinės teisės (reabilituojamas). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro rašte taip pat nurodyta, kad pilietinių teisių atkūrimas – privaloma teisinė procedūra buvusiems politiniams kaliniams, o pilietinių teisių atkūrimo (reabilitavimo) pažymėjimas yra būtinasis dokumentas. Pareiškėjai buvo paaiškinta, jog ji turėtų kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą dėl S. D. pilietinių teisių atkūrimo, ir gavus pažymėjimą dėl jo reabilitavimo, po to būtų galima spręsti jo represavimo (įkalinimo) duomenų atitikimo politinio kalinio sąvokai. Pareiškėja minėtu Migracijos departamento raštu informuota, kad tik patikslinus visus minėtus duomenis galės būti nagrinėjamas pareiškėjos Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo klausimas pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 4 punktą ir 9 straipsnį kaip asmens, ištremto iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990-03-11, palikuoniui, turinčiam kitos valstybės pilietybę.

3717.

38CPK 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Šiuo atveju pareiškėja gali pasinaudoti kitais būdais gauti atitinkamus dokumentus, kurie nustato juridinius faktus. Net pati pareiškėja pripažino, kad į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą dėl S. D. pilietinių teisių atkūrimo (reabilitavimo) pažymėjimo nesikreipė.

3918.

40Taigi, įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos senelis S. D. buvo ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. remiantis tuo, kad teismui nepakanka duomenų tokiai išvadai padaryti. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos... 5. 2.... 6. Nurodė, jog nuo ( - ) jis atliko bausmę Permės krašte, todėl galėtų... 7. 3.... 8. Suinteresuotasis asmuo Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų... 9. 4.... 10. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimu... 14. 6.... 15. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėjos... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. 7.... 18. Pareiškėja apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018... 19. 8.... 20. Nurodė, kad pagal Federalinės bausmių atlikimo tarnybos Permės krašto... 21. 9.... 22. Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus... 23. 10.... 24. Nurodė, kad įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, teismas pagrįstai... 25. 11.... 26. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 27. 12.... 28. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 29. 13.... 30. Apeliaciniame skunde pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 31. 14.... 32. Byloje yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro... 33. 15.... 34. Pareiškėja nurodo, kad byloje nėra RTFSR Baudžiamojo kodekso, todėl... 35. 16.... 36. Migracijos departamentas 2015-06-25 raštu Nr. (15/3-3) 10K-33911 informavo... 37. 17.... 38. CPK 445 straipsnyje nustatyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę... 39. 18.... 40. Taigi, įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad pirmosios... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimą palikti...