Byla 2-2426-273/2012
Dėl turto perdavimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „BANKROTAS“ ieškinį atsakovui VĮ Valstybės turto fondas dėl turto perdavimo

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį prašydamas įpareigoti VĮ Valstybės turto fondą sudaryti žemės sklypo, esančio Grušo g. 5A, Kaune (0,0195 ha ploto, unikalus Nr.1901-0172-0014, kadastrinis Nr. 1901/0172:14)pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį ir perduoti turtą pasirašant turto perdavimo-priėmimo aktą BUAB „Bugvita“ ir palikti šioje byloje VĮ Valstybės turto fondą kreditoriumi.

3Ieškinį priimti atsisakytina.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) nustato reikalavimus procesiniams dokumentams, t. y. kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, taip pat, kad prie ieškinio turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes (LR ( - ) str. 1 d., 3 p.). ( - ) str. 2 d. nurodyta, kad prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus. Be to, ieškinio surašymui keliami reikalavimai, nustatyti ir ( - ) str. Šiuo atveju minėto straipsnio 5 d. nurodoma, kad procesiniame dokumente, kurį teismui pateikia atstovas, turi būti nurodyti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatyti duomenys apie atstovą ir prie jo turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, jeigu tokio dokumento byloje dar nėra arba jeigu byloje esančio įgaliojimo terminas yra pasibaigęs.

5Iš ieškinio turinio matyti, kad jis neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų. Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 d. 8 p. numatyta, jog teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Kaip matyti, ieškinį teismui pateikė ieškovas UAB „Bankrotas“ , o ieškinį pasirašė BUAB „Bugvita“ administratorius bei BUAB „Bugvita“ įgaliotas asmuo P. P.. CPK 59 straipsnyje numatyta, kad įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime. Įgaliojimas atstovui pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, gauti turtą, paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo turi būti atskirai aptarti įgaliojime. Nagrinėjamu atveju toks įgaliojimas teismui nepateiktas. Tokiu būdu pripažintina, jog pareiškimą dėl turto perdavimo teismui padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, dėl ko yra pagrindas šį pareiškimą atsisakyti priimti (( - ) straipsnio 2 dalies 8 punktas).

6Kaip pirmiau minėta, ( - ) str. 2 d. nurodyta, kad prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus. Tačiau, kaip matyti, prie ieškinio, ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų patvirtinančių ieškovo išdėstytas aplinkybes. Be to, pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 9 punktas numato, kad administratorius atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme. Iš ieškinio reikalavimo matyti, kad ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti VĮ Valstybės turto fondą sudaryti žemės sklypo, esančio Grušo g. 5A, Kaune pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį ir perduoti turtą pasirašant turto perdavimo-priėmimo aktą BUAB „Bugvita“. Tai yra, ieškiniu prašoma perduoti turtą bankrutuojančiai įmonei. Iš to seka, jog ieškovu šioje byloje turi būti nurodyta ne UAB „Bankrotas“, o BUAB „Bugvita“, atstovaujama administratoriaus. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes yra pagrindas ieškinį atsisakyti priimti.

7Pažymėtina, jog atsisakius priimti ieškinį, tai nekliudo ieškovui vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (( - ) straipsnio 4 dalis).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 d. 8 p., 290-291 str., teisėja

Nutarė

9Atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „BANKROTAS“ ieškinį.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai