Byla 2-249-881/2014
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams D. V. ir S. V. dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys: UAB „Baltic breweries“, UAB „Butautų dvaro bravoras“, UAB „Kupiškio alus“, UAB „Miežiškių bravoras“, UAB „Taruškų alaus bravoras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams D. V. ir S. V. dėl skolos priteisimo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys: UAB „Baltic breweries“, UAB „Butautų dvaro bravoras“, UAB „Kupiškio alus“, UAB „Miežiškių bravoras“, UAB „Taruškų alaus bravoras“,

Nustatė

2ieškovas bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo D. V. 40 873,97 Lt skolos, 19 proc. metinių palūkanų nuo 40 873,97 Lt sumos už laikotarpį nuo ieškinio padavimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento sandorius dėl UAB „Kupiškio alus“, UAB „Butautų dvaro bravoras“, UAB „Miežiškių bravoras“, UAB „Taruškų alaus bravoras“ akcijų perleidimo UAB „Baltic breweries“ ir taikyti restituciją.

3Šalys pateikė prašymą patvirtinti taikos sutartį.

4Prašymas tenkinamas.

5Šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnyje.

6Susipažinus su taikos sutartimi, darytina išvada, kad šalių pateiktos taikos sutarties patvirtinimas neprieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti.

7Patvirtinus taikos sutartį, byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.). Bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Šalys, pasirašydamos taikos sutartį, raštu patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisinės pasekmės joms žinomos.

8Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžinama 75 proc. už likusį ieškinio reikalavimą sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 525 Lt.

9Šalių prašymu panaikinamos byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str. 1 d.).

10Iš atsakovų valstybės naudai priteisiama 91,82 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 96 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi, 293-294 straipsniais, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12patvirtinti 2014 m. rugsėjo 10 d. ieškovo bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atsakovų D. V. ir S. V. bei trečiojo asmens UAB „Baltic Breweries“ (toliau kartu – Šalys) sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Atsakovai Taikos sutarties pasirašymo dieną sumoka Ieškovui 40 873,97 (keturiasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus septyniasdešimt tris litus, 97 ct), pervedant šią sumą į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ).
 2. Ieškovas (Atsakovams įvykdžius 1 punkte nurodytą įsipareigojimą) atsisako savo ieškinio reikalavimų:
  1. reikalavimo atsakovui D. V. dėl 40 873,97 Lt pritesimo pagal 2011-07-22 laidavimo sutartį Nr. 11-00288-1, kuria atsakovas D. V. laidavo už UAB „Alsisa“ prievoles Ieškovui pagal 2011-07-22 paskolos sutartį Nr. 11-00288 LTL;
  2. reikalavimų Atsakovams dėl UAB „Butautų dvaro bravoras“ (juridinio asmens kodas 148081479), UAB „Kupiškio alus“ (juridinio asmens kodas 165380665), UAB „Miežiškių bravoras“ (juridinio asmens kodas 168966644), UAB „Taruškų alaus bravoras“ (juridinio asmens kodas 248097840) akcijų perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais.
 3. Šalys įsipareigoja ateityje nereikšti viena kitai pretenzijų ir/ar ieškinių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kaip Byloje. Be šio įsipareigojimo Taikos sutartis prarastų prasmę ir nepasiektų Šalių siekiamo tikslo.
 4. Šalys susitaria ir įsigaliojus šiai Taikos sutarčiai prašo Vilniaus apygardos teismo tvirtinant Taikos sutartį, Bylą nutraukti bei panaikinti Byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 5. Šalys pareiškia, kad Šalims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės, nustatytos CK 293 ir 294 straipsniuose.
 6. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Taikos sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje Ieškovui ir Atsakovams. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, šalių kreditorių interesų. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, bendrovių įstatų, bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 7. Atsakovai įsipareigoja atlyginti Ieškovo bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai Byloje, sudarančias 4 600 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus litų). Atsakovai įsipareigoja sumokėti šiame Sutarties punkte nurodytą sumą per 5 (penkias) dienas nuo šios Sutarties sudarymo dienos. Ieškovas atsisako nuo reikalavimo iš Atsakovų priteisti visas kitas Ieškovo patirtas ir šiame Taikos sutarties punkte nenurodytas bylinėjimosi išlaidas Byloje.
 8. Tretysis asmuo ir Atsakovai patvirtina, jog atsisako reikalavimų iš Ieškovo priteisti visas ir bet kokias Trečiojo asmens ir Atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas Byloje. Tretysis asmuo ir Atsakovai atsisako bet kokių reikalavimų Ieškovo atžvilgiu dėl galimai Trečiojo asmens ir Atsakovų patirtos žalos, kilusios dėl Ieškovo pareikšto ieškinio Byloje, įskaitant galimai patirtus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Byloje Trečiojo asmens ir Atsakovų atžvilgiu.
 9. Šalys prašo Vilniaus apygardos teismo tvirtinant Taikos sutartį kartu grąžinti Ieškovui 75 procentus už likusį ieškinio reikalavimą Byloje sumokėto žyminio mokesčio.
 10. Šalys susitaria, kad pasirašytą ir įsigaliojusią Taikos sutartį Vilniaus apygardos teismui pateiks Šalys kartu arba Ieškovas/jo atstovas, arba Atsakovai/ų atstovas.
 11. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
 12. Jeigu kuri nors Taikos sutarties nuostata prieštarauja teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taikos sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata, ir pateikti pakeistą Taikos sutartį tvirtinti Teismui.
 13. Ši Taikos sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik rašytiniu Šalių pasirašytu susitarimu.
 14. Taikos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 15. Taikos sutartis sudaryta penkiais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią: po vieną Taikos sutarties Šalims ir Vilniaus apygardos teismui.

13Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų D. V. (a. k. ( - ) ir S. V. (a. k. ( - ) 91,82 Lt (26,59 eurų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

14Grąžinti ieškovui BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ 525 Lt (152,05 eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2013 m. gegužės 10 d. mokėjimo nurodymu Nr. 0000000481 per Lietuvos centrinę kredito uniją.

15Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-249-881/2014.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai