Byla 2-6635-772/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo 18094,76 Lt skolą, kurią sudaro: 5052,90 Lt pagrindinė skola, 2419,09 Lt palūkanos, 6672,12 Lt delspinigiai, 2707,47 Lt palūkanų delspinigiai, 1243,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 12 procentų metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo skelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt). Taip pat atsakovui apie šio posėdžio laiką, vietą ir datą pranešta tinkamai, tačiau prašymų negauta. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas, tačiau tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

5Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2007-09-18 AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir R. M. sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-099705-RK, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovas netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, todėl AB „Swedbank“ vienašališkai nutraukė sutartį ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

62008-06-18 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal minėtą Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-099705-RK. Ieškovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė.

7Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta delspinigių paskaičiavimo akte, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius, ir to pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6654,67 Lt delspinigių už 1317 dienų (nuo 2009-01-26 iki 2012-09-04). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma žymiai didesnė negu pagrindinė skola, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Todėl už šį laikotarpį priskaičiuota ir reikalaujama priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė ir neprotinga. Atsižvelgiant į aptartus argumentus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, priteistinų delspinigių dydis mažinamas iki 0,02 procentų dydžio už kiekvieną pradelstą dieną ir tai sudaro 1330,93 Lt. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 1330,93 Lt.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti delspinigius už paskaičiuotas 2419,09 Lt palūkanas pagal palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktą už 1317 dienų (nuo 2009-01-26 iki 2012-09-04). Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, mažintina ir šių delspinigių suma iki 637,19 Lt, kuri laikytina pagrįsta ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 637,19 Lt.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 1243,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, patalpų nuoma, darbuotojo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 1243,18 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

10Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 5052,90 Lt skola, 2419,09 Lt sutartinės palūkanos, 1344,96 Lt delspinigiai, viso: 8816,95 Lt.

11Taip pat atsakovas privalo mokėti 12,00 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 5052,90 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-09-20 dienos iki visiško kredito sumos grąžinimo ieškovui.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 377,60 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-07-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas patyrė 543,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (CPK 79 str., 93 str.). Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 18094,76 Lt sumą, teismas ieškovo reikalavimus tenkina iš dalies ir priteisia iš atsakovo ieškovui 9440,11 Lt. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui priteistina 283,29 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-09-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovo R. M. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtis, areštuojant turto ne didesnei kaip 9440,11 Lt sumai. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 144 str., 150 str. 3 d., 279 str. 2 d., 285- 287 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo R. M. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k. 125164834, buveinė: Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. ( - ), AB „SEB bankas“), 5052,90 Lt (penkių tūkstančių penkiasdešimt dviejų litų 90) skolą, 2419,09 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų devyniolikos litų 09 centų) sutartines palūkanas, 1330,93 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt litų 93 centus) delspinigių, 637,19 Lt ( šešis šimtus trisdešimt septynis litus 19 centų) palūkanų delspinigių, 12,00 (dvylikos) proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 5052,90 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2012-09-20 dienos iki visiško kredito sumos grąžinimo ieškovui, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 9440,11 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-20 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 283,19 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt tris litus, 19 centų).

18Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

19Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-09-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi, atsakovo R. M. turtui ir piniginėms lėšoms, turto arešto apimtį nustatant, kad areštuojamo turto vertė 9440,11 Lt (devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt litų 11 centų).

20Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK 152 str. 2d.).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Gelvora” prašo priteisti iš atsakovo 18094,76 Lt skolą,... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo skelbimo būdu... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas,... 5. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2007-09-18 AB „Swedbank“ (buvęs... 6. 2008-06-18 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo... 7. Atsakovas neįvykdė sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti delspinigius už paskaičiuotas 2419,09 Lt... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti 1243,18 Lt ikiteisminio skolos... 10. Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš... 11. Taip pat atsakovas privalo mokėti 12,00 proc. dydžio sutartines palūkanas... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 13. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų... 14. Pakeistina laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-09-20 Šiaulių... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo R. M. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“, (į.k.... 18. Likusioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 19. Pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2012-09-20 Šiaulių miesto... 20. Sprendimas dalyje dėl turto arešto apimties pakeitimo vykdytinas skubiai (CPK... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...