Byla e2-34026-863/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Baltic Solutions Transport“ ieškinį atsakovui AFON PRO OU dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 500 Eur skolą, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys priimtas 2017 m. liepos 13 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nustatyta tvarka 2017 m. rugsėjo 4 d. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 20 dienų terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovės UAB „Baltic Solutions Transport“ ir atsakovo AFON PRO OU 2017 m. vasario 22 d. buvo sudarytas Transporto užsakymas Nr. 4797, pagal kurį ieškovė įsipareigojo nugabenti atsakovo krovinį (prieskonius) maršrutu Estija-Kazachstanas, o atsakovas įsipareigojo su ieškove atsiskaityti už suteiktas krovinio vežimo paslaugas, t. y. sumokėti 390 Eur sumą per 1-2 dienas po krovinio pristatymo (el. b. l. 8-10). Ieškovė už suteiktas paslaugas atsakovui 2017 m. vasario 22 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BST005092, suma – 390 Eur (el. b. l. 11-12). Ieškovė nurodo, kad atsakovas sumokėjo 250 Eur, tačiau liko skolingas 140 Eur. Be to, tarp ieškovės ir atsakovo 2017 m. kovo 23 d. buvo sudarytas Transporto užsakymas Nr. 4852, pagal kurį ieškovė įsipareigojo nugabenti atsakovo krovinį (prieskonius) maršrutu Estija-Kazachstanas, o atsakovas įsipareigojo su ieškove atsiskaityti už suteiktas krovinio vežimo paslaugas, t. y. sumokėti 360 Eur sumą po krovinio pristatymo (el. b. l. 13-15). Ieškovė už suteiktas paslaugas atsakovui 2017 m. kovo 23 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BST005127, suma – 360 Eur (el. b. l. 16-17). Ieškovė nurodo, kad minėtos PVM sąskaitos faktūros atsakovas neapmokėjo, todėl iš viso už suteiktas paslaugas jai yra skolingas 500 Eur. Ieškovė ragino atsakovą sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove nėra (el. b. l. 18-21) (CPK 178 straipsnis).

8Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, jog tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip krovinio pervežimo tarptautiniais maršrutais teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į tai šiems santykiams taikytina Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. Šių santykių šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Vežėjas (šiuo atveju ieškovas) pagal priimtą užsakymą įsipareigoja nuvežti jam patikėtą krovinį į paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui, o užsakovas (šiuo atveju atsakovas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.808 straipsnio 1 dalį pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Duomenų apie tai, kad atsakovas savo įsipareigojimus ieškovei įvykdė ir pilnai sumokėjo už suteiktas paslaugas, nėra (CPK 178 straipsnis), todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo prievoles, t. y. nepagrįstai vengia mokėti už ieškovės suteiktas krovinių pervežimo paslaugas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 500 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.808 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 40 Eur skolos išieškojimo išlaidas. Reikalavimo faktinį pagrindą nurodo Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, pagal kurio 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Kadangi atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei tinkamai nevykdė, ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovo 40 Eur sumą yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti jai iš atsakovo 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Kadangi procesinių palūkanų mokėjimo pagrindų ir jų dydžio CMR konvencija nereglamentuoja, todėl, sprendžiant klausimą dėl procesinių palūkanų, taikytina nacionalinė teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2011). CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesines palūkanas už pagal komercines sutartis atliekamus pavėluotus mokėjimus reglamentuoja Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas. Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Byla atsakovei iškelta 2017 m. liepos 13 d., todėl atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo šios dienos (antrasis metų pusmetis). Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį taikoma pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Europos centrinio banko duomenimis, vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma 2017 m. liepos 1 d. sudarė 0 procento. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovo 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (540 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. liepos 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis (el. b. l. 22) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), 76,22 Eur išlaidos už vertimą (el. b. l. 25-28) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas) ir 181,50 Eur už advokato teisinę pagalbą (el. b. l. 23-24, 29-30) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 272,72 Eur.

12Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybės naudai nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovo AFON PRO OU, juridinio asmens kodas 12010297, ieškovės UAB „Baltic Solutions Transport“, juridinio asmens kodas 302618176, naudai 500 Eur (penkių šimtų eurų) skolą, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) skolos išieškojimo išlaidas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (540 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. liepos 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 272,72 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų eurų ir 72 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai