Byla eI-968-821/2019
Dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jovitos Einikienės, Beatos Martišienės ir Ivetos Pelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Martai Prokopovič, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Saulenai Gasiūnienei, atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atstovams D. M., J. M., atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovui R. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Hantera“ skundą atsakovams Aplinkos apsaugos agentūrai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Hantera“ (toliau – ir Pareiškėja) su skundu (I t. b.l. 1-6) kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2018-09-21 raštą Nr.(26)-A4-7742); 2) panaikinti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2018-08-31 raštą Nr.(2)-S-368-(1.9); 3) įpareigoti Žemaitijos nacionalinio parko direkciją pritarti leidimų laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje išdavimui; 4) įpareigoti Aplinkos apsaugos agentūrą išduoti leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus.

5Skunde nurodoma, kad 2018-08-08 Pareiškėja kreipėsi į Agentūrą su prašymu Dėl leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimo (atnaujinimo), laikant gyvūnus žemės sklypuose, kurių kadastriniai numeriai Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiuose adresu ( - ). Agentūra 2018-09-21 raštu Nr.(26)-A4-7742 atsisakė išduoti (atnaujinti) leidimus, kadangi Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2018-08-31 raštu Nr.(2)-S-368-(1.9), nepritarė leidimų išdavimui.

6Pareiškėja paaiškina, kad 2007-07-27 Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas išdavė A. Č. leidimą Nr.83 „Aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti“. Šio leidimo pagrindu, A. Č. žemės sklypuose, kurių kadastriniai numeriai Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiuose ( - ), įrengė aptvarą laukiniams gyvūnams. Buvo aptverta 8,95 ha miško, todėl A. Č. kreipėsi į Telšių rajono savivaldybės administraciją su prašymu apriboti fizinių asmenų patekimą į laukinių gyvūnų laikymo aptvarą. Telšių rajono savivaldybės administracija 2007-09-21 įsakymu Nr.A1-1119 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miško aptvare“, uždraudė fizinių asmenų lankymąsi įrengtame laukinių gyvūnų laikymo aptvare 8,95 ha žemės sklypuose, kurių kadastriniai numeriai Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiuose ( - ). 2009-07-03 A. Č. buvo išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus: taurieji elniai, danieliai, stirnos, muflonai, Dovydo elniai. Laukinių gyvūnų laikymo tikslas – veisimas eksponavimas, prekyba ir atrankinė medžioklė, o 2010-03-03 buvo išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus: taurieji elniai, danieliai, stirnos, muflonai, Dovydo elniai, sibiro ožiai, šernai, sraigtaragiai ožiai. Laukinių gyvūnų laikymo tikslas – veisimas eksponavimas, prekyba ir atrankinė medžioklė. Leidimas buvo išduotas neterminuotam laikui.

7A. Č. 2011-10-21 žemės sklypus, kuriuose buvo įrengti laukinių gyvūnų aptvarai pardavė E. R., o jis 2012-10-24 juos pardavė UAB „Hantera“. Šiuo metu UAB „Hantera“ yra ir žemės sklypų, kuriuose yra patvaras savininkė, ir visų A. Č. turėtų laukinių gyvūnų savininkė.

82015-09-29 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius įsakymu Nr.AV-258 panaikino A. Č. išduotą 2010-03-10 leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, dėl atsiradusio afrikinio kiaulių maro protrūkio. Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus buvo išduotas ne kiekvienai gyvūnų rūšiai atskirai, o bendrai penkioms laukinių gyvūnų rūšims. 2015-09-29 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius įsakymas Nr.AV-258, nedetalizavo, kokioms gyvūnų rūšims naikinamas leidimas, todėl nebuvo išskirta, kad naikinamas leidimas laikyti tik šernus ir leidimas buvo panaikintas visoms gyvūnų rūšims jų nedetalizuojant. Panaikinus leidimą visiems gyvūnams, leidimas įrengti aptvarą nebuvo panaikintas, jame esantys žvėrys negalėjo būti paleidžiami į laisvę, todėl liko aptvare.

9Kadangi A. Č. išdavus leidimą pasikeitė leidimų išdavimo tvarka, atsirado nuostatos, kad leidimas išduodamas kiekvienai žvėrių rūšiai atskirai, mano, kad panaikinus 2010-03-03 leidimą, turėjo būti išduoti (atnaujinti) leidimai tame pačiame 2007 metais statytame aptvare toliau laikyti laukinius gyvūnus. Po 2015-09-29 įsakymo dėl leidimo panaikinimo UAB Hantera“ ne kartą kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymais išduoti (atnaujinti) leidimą, nes faktiškai gyvūnai tebėra tame pačiame aptvare. Prašant išduoti (atnaujinti) leidimus, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, derindama leidimo išdavimo sąlygas, nurodydavo kokius darbus būtina atlikti ir kokius aptvaro trūkumus būtina ištaisyti, norint gauti leidimą. Tačiau net ir padarius nurodomus pakeitimus ir ištaisius aptvaro trūkumus, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nepritaria leidimų laikyti laukinius gyvūnus išdavimui. Pažymi, kad leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus panaikintas ne dėl pažeidimų, o dėl afrikinio kiaulių maro paplitimo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10Skunde nurodoma, kad nuo pat Aplinkos apsaugos agentūros direktorius įsakymo Nr.AV-258 priėmimo, UAB „Hantera“ atlieka aktyvius veiksmus siekiant gauti leidimą ir toliau laikyti laukinius gyvūnus kiekvienai gyvūnų rūšiai atskirai. Tris kartus kreiptasi į Aplinkos apsaugos agentūrą, visus kartus buvo parengti leidimų projektai, tačiau negavus Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos pritarimo, jie nebuvo išduoti. Kaskart yra nurodomos vis kitos nepritarimo priežastys. 2015-11-03 rašte nurodoma ištaisyti aptvaro teritorijos ribas. Ištaisiusi trūkumus pareiškėja kreipėsi į Telšių rajono savivaldybės administraciją dėl draudimo lankytis valstybinio miško ribose. Telšių rajono savivaldybės direktorius 2016m. gegužės 5d. priėmė įsakymą Nr.A1-731 Dėl fizinių asmenų lankymosi miško aptvare, kuriuo uždraudė fizinių asmenų laikymąsi laukinių gyvūnų laikymo aptvaro teritorijoje, esančioje ( - ) pagal įsakymo priedą.

11Vėl buvo prašyta išduoti leidimus laikyti laukinius žvėris, tačiau Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2017-06-01 raštu Nr.(2)-S-245-(19) nepritarė leidimų išdavimui, nes vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 12 p. gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama įrengti laukinių žvėrių aptvarus, išskyrus gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose nustatytais atvejais. Gyvūnų laikymas yra viena iš UAB „Hantera“ veiklų. Vykdant šią veiklą dalyvauta Veislininkystės projektuose, Nacionalinės mokėjimo agentūros projektuose, Darbo biržos užimtumo projektuose ir dėl to UAB „Hantera“ turi įsipareigojimus veiklos vykdymo laikotarpiu. Į aptvarus ir žvėris investuotos didelės piniginės lėšos, gyvūnai yra deklaruoti, leidimų išdavimas yra ne naujai veiklai, o tęstinei.

122018-08-08 pareiškėja kreipėsi į Agentūrą su prašymu dėl leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimo (atnaujinimo). Kadangi prašymuose nurodomi žemės sklypai yra ( - ) kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, Agentūra kreipėsi į Žemaitijos nacionalinio parko direkciją ir prašydama pateikti informaciją dėl pritarimo išduoti leidimus nurodomoje teritorijoje. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2018-08-31 raštu Nr.(2)-S-368-(1.9), nepritarė leidimų išdavimui, nurodė, kad pritardama ar nepritardama leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus projektui atsižvelgia į Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 16 punkto reikalavimus. Pagal taisyklių 16.1 papunktį vertinama ar aptvaro ar voljero vietos ir medžiagų pasirinkimas neprieštarauja valstybinio parko apsaugos reglamentui, kitiems veiklą teritorijoje reglamentuojantiems dokumentams. Nors ir nurodė šią reglamentaciją, tačiau prieš surašant nepritarimą jokio patikrinimo dėl aptvaro atitikimo nustatytiems reikalavimams neatliko. Pagal laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 16 punktą, Saugomos teritorijos direkcija (šiuo atveju Žemaitijos nacionalinio parko direkcija), pritardama (nepritardama) Leidimo išdavimui, atsižvelgia į tai: ar aptvaro ar voljero vietos ir medžiagų pasirinkimas neprieštarauja valstybinio parko apsaugos reglamentui, kitiems veiklą teritorijoje reglamentuojantiems dokumentams; ar aptvaro ar voljero įrengimo vietoje nėra saugomų augalų rūšių augaviečių ar saugomų gyvūnų rūšių veisimosi ar maitinimosi vietų; ar įrengiant aptvarą ar voljerą nebus užtvertos vandens telkinių pakrantės ir bus užtikrinta asmenų teisė laisvai praeiti vandens telkinių pakrančių apsaugos juostomis; ar įrengiant aptvarą ar voljerą nebus užtverti keliai ir priėjimai prie vandens telkinių, rekreacinių teritorijų, kitų saugomoje teritorijoje lankytinų objektų. Mano, kad Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, spręsdama dėl leidimo išdavimo, negalėjo vadovautis LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 12 p. pagrindu, nes įrengti aptvaro nereikia, jis yra įrengtas 2007 metais ir egzistuoja iki šiol. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija turėjo įvertinti aptvaro atitikimą teisės aktams ir nesant pažeidimų aptvaro įrengime, negalėjo nepritarti laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje leidimo išdavimui.

13Pažymi, kad UAB „Hantera neprašo įrengti aptvaro jai nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose, nes aptvarai yra įrengti 2007 metais pagal išduotą leidimą aptvarui ir šis leidimas nėra panaikintas, yra prašoma išduoti (atnaujinti) leidimus laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje.

14Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nurodė, kad šiuo metu yra rengiami ( - ) valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planai ir laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje vietos nėra numatytos. Tačiau pareiškėja teigia, jog yra susipažinusi su ( - ) kraštovaizdžio draustinio planu brėžiniu, kuriame matyti, kad esamo aptvaro teritorijoje yra ženklas, žymintis laukinių gyvūnų aptvarą.

15Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime (II t., b. l. 1-8) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Agentūra nesutikdama su pareiškėjos argumentais pažymi, jog pareiškėja siekė gauti atnaujintą 2010-03-03 leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išduotą A. Č., tačiau prie prašymo nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys jos teisę veikti fizinio asmens vardu. Prašymą turi teikti įgaliotas atstovas, pateikdamas atstovavimą patvirtinantį dokumentą, todėl ginčijamame sprendime Agentūra nurodė, jog pareiškėja prašymą pateikė teisėtai veikdama A. Č. vardu. Sklypai UAB „Hantera“ nuosavybe tapo tik 2012 m. Taip pat Agentūra pažymėjo, jog 2015-09-29 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius įsakymas Nr.AV-258 nebuvo apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka. Įsakymo teisinis pagrindas nurodomas Taisyklių 23.4 p. numatantis, kad leidimų galiojimas panaikinamas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, dėl kurios išplitimo rizikos aktualioje teritorijoje negalėtų būti laikomi tam tikrų rūšių laikiniai gyvūnai. Taisyklės neapibrėžia procedūros, suteikiančios teisę leidimų galiojimą panaikinti tik iš dalies. Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002-10-02 įsakymu Nr.519/499, galiojusios 2010-03-03 leidimo išdavimo metu, nenumatė pareigos atsakingai institucijai išduoti atskirą leidimą kiekvienai laukinių gyvūnų rūšiai, toks reikalavimas Taisyklių 10 p. įtvirtintas vėliau, t.y. 2014 m. Pažymi, kad 2014 m. įsigaliojus Taisyklių pakeitimams, asmuo turi nustatyta tvarka kreiptis į Agentūrą su prašymais kiekvienai gyvūnų rūšiai ir papildomais dokumentais (jei kokia nors informacija yra pasikeitusi) dėl naujų leidimų išdavimo. Tokius prašymus fizinis asmuo Agentūrai teikė 2015-10-20, todėl tai patvirtina, kad jam buvo žinoma būtina procedūra siekiant gauti leidimus aktualioje teritorijoje laikyti nelaisvėje kitas gyvūnų rūšis.

17Pažymima, kad gavus 2010-03-03 leidimo turėtojo 2015-10-20 prašymą dėl kitų laukinių gyvūnų rūšių, nei šernai, laikymo nelaisvėje Direkcija 2015-11-03 raštu pateikė duomenis, kad laukiniai gyvūnai laikomi nelaisvėje ne tik sklypuose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), bet ir kituose sklypuose, kuriuose teisė laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus 2010 m. nebuvo suteikta, kad aptverta miško žemė ir nepateiktas savivaldybės administracijos sprendimas apriboti fizinių asmenų lankymąsi tuose miško plotuose, kad netinkamai, sužalojant medžius įrengta tvora, kad įrengus aptvarus, neįmanoma praeiti ( - ) ežero pakrantės apsaugos juosta ir taip ribojamas vandens telkinių ir saugomų kraštovaizdžio objektų lankymas. Tokie faktiniai duomenys apie pažeidimus laikant nelaisvėje gyvūnus pagal 2010 m. leidimą ir toliau tęsiant šią veiklą po leidimo panaikinimo, lemtų, kad būtų atkurtos teisės asmeniui realiai pažeidusiam aplinkos apsaugos reikalavimus ir tokie veiksmai sukurtų prieštarą Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 7 str. 4 d., numatančiai, kad leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu nesilaikoma Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei Taisyklių 23.1 p. reikalavimų. Asmenys, kurių leidimai panaikinami Taisyklių 23.1 p. pagrindais, dėl nustatytų aplinkosauginių pažeidimų, turi teisę gauti naujus leidimus, tačiau šiuos leidimus turi gauti laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, galiojančių prašymų pateikimo metu.

18Agentūra, nagrinėdama 2018-08-08 prašymą, iš Aplinkos apsaugos departamento gavo informaciją dėl administracinių teisės pažeidimų procedūrų, vykdytų 2015 m., 2017 m. ir vykdomų 2018 m., dėl neteisėto gyvūnų laikymo aktualioje teritorijoje.

19Agentūra, atsižvelgdama į su pareiškėjos 2018-08-08 prašymu pateiktus duomenis, 2018-08-29 kreipėsi į Direkciją prašydama pateikti informaciją dėl pritarimo išduoti leidimus. Direkcijos raštas dėl pareiškėjai taikomų administracinio poveikio priemonių su pridėtais dokumentais gautas 2018-08-31. Kartu pakartotinai informuojama, kad nepritariama laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje ( - ) kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.

20Atsiliepime pažymima, kad pagal parengtą ( - ) valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planą numatoma, kad aktualūs žemės sklypai ir toliau pateks į ( - ) valstybinio kraštovaizdžio teritoriją.

21Atsakovė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti (III t. b.l. 1-4). Atsiliepime pažymima, kad Direkcija 2015-10-29 atliko ( - ) valstybinio kraštovaizdžio draustinio dalies patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad patikrinus pareiškėjos žemė sklypuose įrengtą aptvarą, buvo nustatyta: 1) apie 1,89 ha ploto minėto aptvaro įrengta VĮ „Telšių miškų urėdija“ priklausančiuose valstybinių miškų sklypuose; 2) įrengiant aptvarus privačiuose ir valstybinių miškų sklypuose vielinis aptvarų tinklas ištemptas tarp medžių, arba prikaltas tiesiog prie medžių, daug kur įaugęs į medžius. Taip sužalota nemaža dalis medžių. 3) neįmanoma praeiti ( - ) ežero pakrante, nes palei pat aptvarus telkšo gilūs, pilni vandens grioviai. Direkcija 2015-11-03 raštu informavo Agentūrą, kad tik pašalinus minėtus pažeidimus būtų galima svarstyti dėl pritarimo leidimui. Gavusi šį raštą Agentūra 2015-11-06 raštu informavo A. Č. apie atsisakymą išduoti leidimą, bei nurodydama, kad turi pašalinti šiuos pažeidimus.

22UAB „Hantera“ 2016-08-17 kreipėsi į Agentūrą su prašymu išduoti leidimą laikyti nelaisvėje gyvūnus. Direkcija, išnagrinėjusi Agentūros pateiktus dokumentus, nustatė, kad visuose sklypuose į planuojamus įrengti aptvarus patenka pakrantės apsaugos juosta, todėl nepritarė leidimo išdavimui.

23UAB „Hantera“ papildomai kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą 2016-12-06 prašydama išduoti leidimą laikyti laukinius gyvūnus. Direkcija teikdama išvadą Agentūrai 2016-12-28 raštu paprašė pateikti patikslintą informaciją, t.y. pakoreguotą ir Telšių savivaldybės administracijos patvirtintą schemą, kuriose būtų nurodytos visų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų galiojimo ribos.

24UAB „Hantera“ 2017-05-08 dar kartą kreipėsi į Agentūrą ir pateikė patikslintą informaciją. Direkcija nagrinėdama Agentūros pateiktą prašymą nustatė, kad nuo 2017-05-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas. Šiuo pakeitimu įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punkte buvo įtvirtinta nuostata, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama įrengti laukinių žvėrių aptvarus ir kitus stacionarius medžioklės įrenginius, išskyrus gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose nustatytus atvejus, todėl Direkcija informavo apie nepritarimą.

25Kartu su 2016-12-06 prašymu pareiškėja pateikė Telšių rajono savivaldybės administracijos 2016-05-05 įsakymu Nr.A1-731 patvirtintą planą su įrengto aptvaro schema. Tokiu pat įsakymu patvirtinta schema buvo pateikta ir su 2017-05-08 prašymu. Ant schemos pažymėtos tvoros ribos iš esmės skiriasi, nors abiem atvejais nurodomas tas pats apie 28,16 ha plotas, todėl mano, kad pareiškėja sąmoningai ketino suklaidinti Agentūrą ir Direkciją.

26Jau 2015 m. pareiškėjos sklype buvo nustatyta eilė pažeidimų įrengiant aptvarą. Buvo teikiami nepilni ir klaidingi duomenys, kurie institucijoms trukdė priimti sprendimus. Dėl pareiškėjos sąmoningo netinkamo veikimo, pažeidimų trūkumų šalinimo vilkinimo, leidimo derinimo ir išdavimo laikas išsitęsė. Per šį laiką buvo pakeistas reglamentavimas, kuris imperatyviai uždraudė laukinių žvėrių aptvarų įrengimą.

27Teismo posėdyje pareiškėjos advokatė palaikė skundo argumentus ir skundą prašė tenkinti.

28Teismo posėdyje atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros atstovai palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir pareiškėjos skundą prašė atmesti. Atsakovės Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir pareiškėjos skundą prašė atmesti.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30Byloje ginčas kilo dėl Agentūros ir Direkcijos sprendimų, kuriais pareiškėjai buvo atsisakyta išduoti (atnaujinti) leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, teisėtumo ir pagrįstumo. Taip pat Direkcijos įpareigojimo pritarti leidimų laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje išdavimui ir Agentūros įpareigojimo leidimus išduoti.

31Į bylą pateiktais Nekilnojamojo turo registro duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai pagal 2012-10-24 pirkimo – pardavimo sutartį Nr.2244 nuosavybės teisė priklauso 13,24 ha žemės ūkio paskirties sklypas, unikalus Nr. ( - ), su statiniais, esantis ( - ), 3, 11,52 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), ir 3,4 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (I t. b.l. 18-25, 26-28, 29-31, II t. b.l. 62-70).

32Minėtuose sklypuose jų buvusiam savininkui A. Č. 2007-07-27 buvo išduotas iki 2012-07-27 galiojęs leidimas Nr.83 13,24 ha ploto aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti, o Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2007-09-21 įsakymu Nr.A1-1119 buvo apribotas fizinių asmenų patekimas į 8,95 ha laukinių gyvūnų laikymo aptvarą (I t. b.l. 32-33). 2009-07-03 A. Č. buvo išduotas leidimas aptvare neterminuotai laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (taurieji elniai, danieliai, muflonai, Dovydo elniai, stirnos) (I t. b.l. 35), o 2010-03-03 išduotas leidimas neterminuotai laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (taurieji elniai, danieliai, muflonai, Dovydo elniai, stirnos, šernai, sibiro ožiai, sraigtaragiai ožiai). Leidimuose nurodytas laukinių gyvūnų laikymo tikslas – veisimas eksponavimas, prekyba ir atrankinė medžioklė.

33Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015-09-29 įsakymu Nr.AV-258, vadovaujantis Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.D1-533/B1-310 patvirtintų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 23.4 ir 24 p. bei atsižvelgus į Telšių valstybinės veterinarijos tarnybos 2015-09-03 raštą „Dėl nelaisvėje laikomų šernų“ A. Č. 2010-03-03 išduotas leidimas buvo panaikintas (I t. b.l. 37). Panaikinus leidimą (dėl atsiradusio afrikinio kiaulių maro protrūkio aptvare negalint laikyti šernų) aptvaras liko, o jame esantys kitų rūšių laukiniai gyvūnai ir toliau buvo jame laikomi.

34Teismas pažymi, jog minėto Agentūros direktoriaus įsakymo nei A. Č., nei pareiškėja, kuriai nuo 2012-10-24 priklausė žemės sklypai su juose įrengtu aptvaru, neskundė. 2015-10-20 prašymu A. Č., o 2016-08-22, 2016-12-06, 2017-05-08 ir 2018-02-05 prašymais pareiškėja kreipėsi į Agentūrą prašydami išduoti leidimus aptvare laikyti laukinius gyvūnus. Nustačius, jog įrengiant aptvarą buvo pažeisti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai ir nepritarus leidimų išdavimui, leidimai nebuvo išduoti (Agentūros 2015-11-06 raštas, I t. b.l. 38,39-40; 2016-09-05 raštas I t. b.l. 41-42; 2016-12-17 raštas, I t. b.l. 44; 2017-05-26 raštas, II t. b.l. 71; 2018-04-11 raštas, II t. b.l. 45-46). Šių sprendimų pareiškėja neskundė ir 2018-08-08 prašymu su prie jo pridedamais dokumentais kreipėsi į Agentūrą prašydama išduoti atnaujintą leidimą laukinių gyvūnų aptvaro išsaugojimui (II t. b.l. 9, 10-13, 14-22, 31, 32, 33) ir pateikdama prašymus išduoti leidimus žemės sklypuose unikalus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ), 21,42 ha aptvare laikyti nelaisvėje tauriuosius elnius (II t. b.l. 23-24), danielius (II t. b.l. 25-26), muflonus (II t. b.l. 27-28), Dovydo elnius (II t .b.l. 29-30).

35Gavusi pareiškėjos prašymus 2018-08-29 raštu Agentūra kreipėsi į Direkciją prašydama: 1) pagal Taisyklių 16 p. pateikti informaciją dėl pritarimo išduoti leidimus nurodomoje teritorijoje, dėl siūlomų leidimų išdavimo sąlygų ar motyvuotą atsakymą, kodėl leidimas neturi būti išduotas; 2) pagal kompetenciją įvertinti pareiškėjos prašymo dėl esamo aptvaro duomenis, pateikti turimus duomenis gautus pagal vykdant saugomos teritorijos priežiūrą, dokumentų, patvirtinančių administracinio poveikio priemonių taikymą, kopijas, taip pat informuoti, ar realiai buvo ištaisyti teisės aktų pažeidimai apie kuriuos Direkcija informavo Agentūrą 2016-08-31 raštu Nr.(2)-s-447(10-12) ir 2015-11-03 raštu Nr.(3)-S-582-(10.12) 2 ir 3 punktuose (II t .b.l. 34-35).

36Direkcija 2018-08-31 rašte Agentūrai nurodė, kad nuo 2017-05-02 pasikeitė dalis Saugomų teritorijų įstatymo straipsnių, tarp jų ir reglamentuojančių laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje draustiniuose. Pagal šiuo metu galiojančią Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 12 p. nuostatą draudžiama įrengti laukinių žvėrių aptvarus ir kitus stacionarius medžioklės įrenginius, išskyrus gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose numatytus atvejus. Šiuo metu rengiami ( - ) valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planai, tačiau laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje vietos nėra numatytos. Taip pat pažymėjo, jog ŠRAAD 2017-09-26 atsakyme Direkcijai teigiama, kad UAB „Hantera“ direktorei taikytos administracinio poveikio priemonės, duotas privalomas nurodymas panaikinti bendrovei nuosavybės teise priklausantį laukinių gyvūnų aptvarą ir laikomus gyvūnus perduoti asmenims turintiems leidimą ir sąlygas jiems laikyti. ŠRAAD 2018-05-04 rašte teigiama, kad bus taikomos administracinio poveikio priemonės už privalomo nurodymo nevykdymą ir surašomas pakartotinis nurodymas (II t. b.l. 39-40,41,42,43,44).

37Išnagrinėjusi pareiškėjos prašymus Agentūra 2018-09-21 raštu Nr.(26)-A4-7742 atsisakė išduoti (atnaujinti) leidimus, nurodydama, jog pareiškėja teikdama prašymą atnaujinti fiziniam asmeniui A. Č. išduotus leidimus nepateikė dokumentų patvirtinančių teisę veikti šio asmens vardu. Pasisakydama dėl 2010-10-03 išduoto leidimo panaikinimo 2015-09-29 įsakymu, pažymėjo, jog jis nebuvo apskųstas, fizinis asmuo buvo informuotas, kad, atsižvelgus į 2014 metais įsigaliojusius Taisyklių 10 punkto pakeitimus, įpareigojančius kiekvienai laukinių gyvūnų rūšiai išduoti atskirą leidimą, asmuo turi kreiptis į Agentūrą su prašymu dėl naujų leidimų išdavimo. Nors 2015-09-29 įsakymu 2010-03-03 išduoto leidimo galiojimas panaikintas nurodant Taisyklių 23.4 p., tačiau Taisyklių 23.1 p. numato, kad leidimo galiojimas panaikinamas, jei pažeidžiamos bendrosios ar papildomos sąlygos ir neįvykdomas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus. Direkcijos 2015-11-03 raštu pateikti duomenys dėl aplinkosauginių pažeidimų aktualioje teritorijoje. 2018-08-31 Direkcija pakartotinai nurodė, jog nepritaria laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje ( - ) kraštovaizdžio draustinio teritorijoje. Pagal parengtą ( - ) valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planą numatoma, kad sklypai ir toliau pateks į ( - ) valstybinio kraštovaizdžio draustinio teritoriją (I t. b.l. 7-11).

38Pareiškėja nesutikdamas su šiuo Agentūros 2018-09-21 sprendimu ir Direkcijos 2018-08-31 raštu skundu kreipėsi į teismą prašydamas juos panaikinti, Direkciją įpareigoti pritarti leidimų laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje išdavimui, o Agentūrą įpareigoti leidimus išduoti.

39Ginčo santykiams aktualus Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas, be kita ko, reglamentuojantis santykius, susijusius su laukinių gyvūnų, kilusių iš kitų gamtinių zonų, laikymu nelaisvėje ir kitokiu jų naudojimu (Įstatymo 1 str. 1 d.). Laukinės gyvūnijos įstatymo 7 str., numatyta, kad laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir priežiūros, veisimo, kryžminimo, paėmimo iš buveinių ir laukinių gyvūnų naudojimo mokslo, mokymo, švietimo, estetikos tikslais ir zoologinėms kolekcijoms sudaryti reikalavimai nustatyti Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse (1 dalis). Leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išduoda Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, vadovaudamasi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimais (2 dalis). Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus panaikinimas, kai nesilaikoma Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos naudojimą, reikalavimų arba šio leidimo turėtojo prašymu (4 dalis).

40Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.D1-533/B1-310 patvirtintos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės, redakcija galiojanti nuo 2018-07-01) nustato laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje (aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose) sąlygas ir priežiūros reikalavimus, zoologinių kolekcijų sudarymo, papildymo reikalavimus; laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių (išskyrus medžioklę ir žvejybą) ir laukinių gyvūnų naudojimo mokslo, mokymo, švietimo, estetikos tikslams reikalavimus; reikalavimus laukinių gyvūnų paėmimui iš buveinių globos ir gydymo tikslais; reikalavimus laukinių gyvūnų kryžminimui ir veisimui, ir išleidimui į laisvę.

41Taisyklių 9 p. ir 10 p. numato, jog asmenys, norintys voljeruose, aptvaruose ar kituose statiniuose laikyti laukinius gyvūnus, privalo gauti leidimą, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui, kiekvienai numatomai laikyti nelaisvėje gyvūnų rūšiai išduodamas atskiras leidimas. Kartu su nustatytos formos prašymu išduoti leidimą pateikiami Taisyklių 13 p. nurodyti dokumentai, tarp kurių ir žemės sklypo (statinio) planas su numatomo įrengti aptvaro schema, jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti miške, taip pat pateikiamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apriboti fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje. Taisyklių 16 p. nustatyta, jog tuomet, kai aptvarą ar voljerą numatoma įrengti valstybinio rezervato buferinės apsaugos zonoje, valstybiniame parke ar draustinyje ar kitoje saugomoje teritorijoje Agentūra prieš išduodama leidimą, turi suderinti leidimo sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija, kuri per 5 darbo dienas nuo Agentūros kreipimosi pateikia informaciją dėl pritarimo išduoti leidimą, jo išdavimo sąlygų arba pateikia motyvuotą atsakymą, dėl kokių priežasčių leidimas negali būti išduotas. Saugomos teritorijos direkcija, pritardama (nepritardama) leidimo išdavimui, atsižvelgia į tai: ar aptvaro ar voljero vietos ir medžiagų pasirinkimas neprieštarauja valstybinio parko apsaugos reglamentui, kitiems veiklą teritorijoje reglamentuojantiems dokumentams (16.1. p.); ar aptvaro ar voljero įrengimo vietoje nėra saugomų augalų rūšių augaviečių ar saugomų gyvūnų rūšių veisimosi ar maitinimosi vietų (16.2. p.); ar įrengiant aptvarą ar voljerą nebus užtvertos vandens telkinių pakrantės ir bus užtikrinta asmenų teisė laisvai praeiti vandens telkinių pakrančių apsaugos juostomis (16.3. p.); ar įrengiant aptvarą ar voljerą nebus užtverti keliai ir priėjimai prie vandens telkinių, rekreacinių teritorijų, kitų saugomoje teritorijoje lankytinų objektų (16.4. p.). Gavusi teritorinės VMVT ir saugomos teritorijos direkcijos (jeigu reikia) informaciją, Agentūra per 10 darbo dienų išduoda leidimą arba atsisako išduoti leidimą, jeigu teritorinė VMVT pateikia informaciją apie teritorijos netinkamumą laikyti planuojamus laukinius gyvūnus dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurioms gali būti imlūs planuojami laikyti laukiniai gyvūnai, židinių buvimą šioje teritorijoje ir (arba) saugomos teritorijos direkcija nepritaria leidimo išdavimui (Taisyklių 17 p.).

42Nustačius, kad asmuo, kuriam išduotas leidimas laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, pažeidžia Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos naudojimą, reikalavimus ir nevykdo privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus, kontroliuojančios valstybės institucijos privalo per 5 darbo dienas apie tai informuoti raštu Agentūrą. Remdamasi kontroliuojančios valstybės institucijos pateikta informacija, Agentūra priima sprendimą dėl leidimo panaikinimo. Taisyklių 23 p. numato, jog leidimo galiojimas panaikinamas: pažeidus leidimo bendrąsias ir papildomas sąlygas ir neįvykdžius aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomojo nurodymo (-ų) pašalinti pažeidimus (23.1. p.); leidimo turėtojo prašymu (23.2. p.); savivaldybės vykdomajai institucijai panaikinus sprendimą apriboti fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje (23.3. p.); VMVT nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, dėl kurios išplitimo rizikos nurodytoje teritorijoje negalėtų būti laikomi tam tikrų rūšių laukiniai gyvūnai, ir informavus apie tai raštu Agentūrą (23.4. p.).

43Pareiškėja į Agentūrą kreipėsi prašydama išduoti atnaujintus leidimus 2007 m. įrengtam laukinių gyvūnų aptvaro išsaugojimui. Teismas pažymi, jog Taisyklės nenumato savarankiškos procedūros panaikintų leidimų atnaujinimui, todėl šie prašymai nagrinėjami ta pačia tvarka, kaip ir prašymai išduoti leidimus.

44Teikdama prašymą atnaujinti leidimus pareiškėja nurodė, jog 2015-09-29 įsakymu Agentūros direktoriui panaikinus 2010-03-10 leidimą dėl atsiradusio afrikinio kiaulių maro protrūkio nebuvo detalizuojama kokioms gyvūnų rūšims leidimas naikinamas, o buvo panaikintas leidimas visoms gyvūnų rūšims jų nedetalizuojant. Pareiškėjos manymu, panaikinus leidimą, turėjo būti išduoti (atnaujinti) leidimai tame pačiame 2007 metais statytame aptvare toliau laikyti kitų rūšių laukinius gyvūnus.

45Su šiais pareiškėjos argumentais negalima sutikti. Pažymėtina, jog 2010-03-10 leidimas buvo išduotas ne kiekvienai gyvūnų rūšiai atskirai, o bendrai kelioms laukinių gyvūnų rūšims. Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002-10-02 įsakymu Nr.519/499 patvirtintos Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės, galiojusios 2010-03-03 leidimo išdavimo metu, nenumatė pareigos atsakingai institucijai išduoti atskirą leidimą kiekvienai laukinių gyvūnų rūšiai. Tokia nuostata Taisyklių 10 p. buvo įtvirtinta nuo 2014-07-01. Teismas pažymi, jog įsigaliojus šiems pakeitimams, asmenys, kuriems išduoti leidimai, turėjo pareigą nustatyta tvarka kreiptis į Agentūrą su prašymais dėl leidimų kiekvienai gyvūnų rūšiai išdavimo. Be to pažymėtina, jog pareiškėja 2012-10-24 pirkimo – pardavimo sutartimi įgijusi žemės sklypus su įrengtais aptvarais ir juose laikomais gyvūnais, neturėjo jai išduoto leidimo laikyti gyvūnus ir taip pat turėjo pareigą kreiptis dėl šių leidimų išdavimo, nes pagal Taisyklių 13 p. nuostatas su prašymu leidimui gauti yra pateikiami asmens tapatybę ir žemės nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, kurie pasikeitė pareiškėjai nuosavybės teise įgijus ginčo žemės sklypus.

46Pareiškėja pagrįstai nurodo, jog aptvaras gyvūnams laikyti buvo įrengtas dar 2007 m., tačiau, tiek Laukinės gyvūnijos įstatymas, tiek Taisyklės įpareigoja leidimus turinčius asmenis laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir numato, jog jų nesilaikant leidimai laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus panaikinami (Įstatymo 7 str. 4 d.). Taisyklės numato ir įpareigoja Aplinkos apsaugos departamentą ne rečiau kaip kas dvejus metus tikrinti gyvūnų laikymo sąlygas aptvare ar voljere (Taisyklių 41 p.). Gavusi 2015-10-20 A. Č. prašymą išduoti leidimus laikyti gyvūnus nelaisvėje Agentūra leidimų projektus pateikė derinti Direkcijai, kuri 2015-11-03 raštu Nr.(3)S-582-(10.12) nepritarė leidimo išdavimui, nustačiusi, jog įrengiant aptvarus buvo pažeisti Saugomų teritorijų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai: aptverta dalis VĮ Telšių miškų urėdijai priklausančio valstybinio miško; nepateiktas savivaldybės sprendimas, draudžiantis lankymąsi valstybinių miškų sklypuose; įrengiant aptvarą vielinis aptvaras prikaltas tiesiog prie medžių, daug kur įaugęs į medžius; ribojamas praėjimas ( - ) ežero pakrantės apsaugos juosta; ribojamas vandens telkinių ir saugomų kraštovaizdžio objektų lankymas. Pažeidimai buvo užfiksuoti 2015-10-29 Draustinio būklės vertinimo akte Nr.61-10-12.101 (III t. b.l. 161-165). Pakartotinai teikdama prašymus išduoti leidimus pareiškėja dalį pažeidimų pašalino, tačiau, kaip matyti iš pačios pareiškėjos į bylą pateikto 2016-12-29 Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento patikrinimo akto Nr.225 (el. bylos priedas, l. 27-28), aptvaro tvora įrengta ( - ) ežero pakrantės apsaugos juostoje. Teismo posėdyje pareiškėjos prašymu liudijęs A. Č. šio pažeidimo neneigė. 2019-03-26 Draustinio būklės vertinimo akte Nr. K1-5-(2.1K) (el. bylos priedas, l. 29-31) taip pat konstatuota, jog pietinėje ežero pakrantėje kadastriniuose sklypuose ( - ) ir Nr. ( - ) įrengtas aptvaras yra vandens apsaugos juostoje, tvora užtverta iki pat ežero pakrantės, nėra galimybės praeiti pakrante, aptvaro tvoros vielinis tinklas kai kuriose vietose pritvirtintas prie ten augančių medžių. Kaip matyti iš šių patikrinimų metu nustatytų aplinkybių, pareiškėja nei 2016-12-29, nei vėliau teikdama 2018-08-08 prašymą išduoti (atnaujinti) leidimus nebuvo pašalinusi visų konstatuotų pažeidimų (aptvaras įrengtas ( - ) ežero vandens apsaugos juostoje, nėra galimybės praeiti pakrante, kai kuriose vietose aptvaras pritvirtintas prie augančių medžių), todėl ginčijamais raštais Direkcija pagrįstai nepritarė leidimų išdavimui, o Agentūra pagrįstai atsisakė leidimus išduoti.

47Teismas, įvertinęs, pareiškėjos pašymo išduoti leidimus nagrinėjimo procedūrą, jos nagrinėjimo metu nustatytas faktines aplinkybes dėl konstatuotų pažeidimų, taip pat priimtų sprendimų atsisakyti išduoti leidimus atitikimą teisės aktų nuostatoms, daro išvadą, kad ginčijamame Agentūros 2018-09-21 sprendime ir Direkcijos 2018-08-31 rašte dėl pareiškėjos prašymo išduoti (atnaujinti) leidimus nagrinėjimo motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, jame argumentuotai nurodyta, kodėl atsisakoma išduoti leidimus. Nenustatyta, kad nagrinėjant prašymą buvo padaryti kokie nors procedūriniai pažeidimai, kurie būtų pagrindas pripažinti neteisėtu ginčijamą Agentūros sprendimą ir Direkcijos raštą. Teismo vertinimu, Agentūros sprendimas ir Direkcijos raštas yra motyvuoti, pagrįsti nustatytais faktiniais duomenimis ir išsamūs, todėl nėra pagrindo jų naikinti pareiškėjos nurodytais argumentais.

48Proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėsto daugiau argumentų, tačiau teismas dėl jų nepasisako, nes jie neturi esminės įtakos galutinei teismo išvadai. Šiame kontekste paminėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., EŽTT 1994-04-19 sprendimą Van de H. prieš Nyderlandus, 1997-12-19 sprendimą H. prieš Suomiją; LVAT nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011).

49Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 91 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

50Pareiškėjos UAB „Hantera“ skundą atmesti.

51Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB „Hantera“ (toliau – ir Pareiškėja) su skundu (I t.... 5. Skunde nurodoma, kad 2018-08-08 Pareiškėja kreipėsi į Agentūrą su... 6. Pareiškėja paaiškina, kad 2007-07-27 Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono... 7. A. Č. 2011-10-21 žemės sklypus, kuriuose buvo įrengti... 8. 2015-09-29 Aplinkos apsaugos agentūros direktorius įsakymu Nr.AV-258... 9. Kadangi A. Č. išdavus leidimą pasikeitė leidimų... 10. Skunde nurodoma, kad nuo pat Aplinkos apsaugos agentūros direktorius įsakymo... 11. Vėl buvo prašyta išduoti leidimus laikyti laukinius žvėris, tačiau... 12. 2018-08-08 pareiškėja kreipėsi į Agentūrą su prašymu dėl leidimo... 13. Pažymi, kad UAB „Hantera neprašo įrengti aptvaro jai nuosavybės teise... 14. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija nurodė, kad šiuo metu yra rengiami (... 15. Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime (II t., b. l. 1-8) prašė... 16. Agentūra nesutikdama su pareiškėjos argumentais pažymi, jog pareiškėja... 17. Pažymima, kad gavus 2010-03-03 leidimo turėtojo 2015-10-20 prašymą dėl... 18. Agentūra, nagrinėdama 2018-08-08 prašymą, iš Aplinkos apsaugos... 19. Agentūra, atsižvelgdama į su pareiškėjos 2018-08-08 prašymu pateiktus... 20. Atsiliepime pažymima, kad pagal parengtą ( - ) valstybinio kraštovaizdžio... 21. Atsakovė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į skundą... 22. UAB „Hantera“ 2016-08-17 kreipėsi į Agentūrą su prašymu išduoti... 23. UAB „Hantera“ papildomai kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą... 24. UAB „Hantera“ 2017-05-08 dar kartą kreipėsi į Agentūrą ir pateikė... 25. Kartu su 2016-12-06 prašymu pareiškėja pateikė Telšių rajono... 26. Jau 2015 m. pareiškėjos sklype buvo nustatyta eilė pažeidimų įrengiant... 27. Teismo posėdyje pareiškėjos advokatė palaikė skundo argumentus ir skundą... 28. Teismo posėdyje atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros atstovai palaikė... 29. Teisėjų kolegija... 30. Byloje ginčas kilo dėl Agentūros ir Direkcijos sprendimų, kuriais... 31. Į bylą pateiktais Nekilnojamojo turo registro duomenimis nustatyta, kad... 32. Minėtuose sklypuose jų buvusiam savininkui A. Č.... 33. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015-09-29 įsakymu Nr.AV-258,... 34. Teismas pažymi, jog minėto Agentūros direktoriaus įsakymo nei 35. Gavusi pareiškėjos prašymus 2018-08-29 raštu Agentūra kreipėsi į... 36. Direkcija 2018-08-31 rašte Agentūrai nurodė, kad nuo 2017-05-02 pasikeitė... 37. Išnagrinėjusi pareiškėjos prašymus Agentūra 2018-09-21 raštu... 38. Pareiškėja nesutikdamas su šiuo Agentūros 2018-09-21 sprendimu ir... 39. Ginčo santykiams aktualus Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos... 40. Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus... 41. Taisyklių 9 p. ir 10 p. numato, jog asmenys, norintys voljeruose, aptvaruose... 42. Nustačius, kad asmuo, kuriam išduotas leidimas laikyti laukinius gyvūnus... 43. Pareiškėja į Agentūrą kreipėsi prašydama išduoti atnaujintus leidimus... 44. Teikdama prašymą atnaujinti leidimus pareiškėja nurodė, jog 2015-09-29... 45. Su šiais pareiškėjos argumentais negalima sutikti. Pažymėtina, jog... 46. Pareiškėja pagrįstai nurodo, jog aptvaras gyvūnams laikyti buvo įrengtas... 47. Teismas, įvertinęs, pareiškėjos pašymo išduoti leidimus nagrinėjimo... 48. Proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėsto daugiau argumentų,... 49. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87... 50. Pareiškėjos UAB „Hantera“ skundą atmesti.... 51. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos...