Byla 2S-437-657/2012
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3662-802/2011, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens V. J. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3662-802/2011, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjai V. M. ir A. M. kreipėsi į teismą pateikdami pareiškimą kreditoriams „Swedbank“ AB, UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, AB „Ūkio bankas“, UAB „Elektrrodiesel“, V. J., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kauno teritorinei muitinei dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu (b.l. 1-3). Kartu pareiškėja V. M. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – t.y. sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomoje byloje Nr. 0076/09/02865. Nurodė, jog antstolių kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0076/09/2865 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo ir A. M. kreditoriui V. J.. Kadangi pareiškėjas negauna jokių pajamų, antstolė skolos išieškojimą nukreipė į turto dalį bendrame turte, šiuo atveju į pareiškėjos V. M. ½ dalį darbo užmokesčio (b.l. 37-39).

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartimi patenkino pareiškėjos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimą vykdymo procese vykdomoje byloje Nr. 0076/09/02865 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-11-04 išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. M., a.k. ( - ) adr. Marių sk. 4 Marijampolės, išieškotojo V. J. naudai, šia nutartimi sustabdant skolos išieškojimo nukreipimą į pareiškėjos V. M. gaunamas pinigines lėšas (taip pat kitą pareiškėjos V. M. po šios bylos iškėlimo įgytą turtą), kurios nuo šios bylos iškėlimo nebelaikytinos bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe (b.l. 42-43).

5Suinteresuotas asmuo V. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-09-28 nutartį, o jeigu teismas nuspręs palikti galioti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-09-28 nutartimi byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, tai pareikalauti iš V. M. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimą. Nurodė, kad teismas nepagrįstai sustabdė vykdymo veiksmų atlikimą V. M. atžvilgiu, vertindamas, kad iškėlus bylą teisme dėl santuokos nutraukimo, išieškant skolą iš V. M. darbo užmokesčio, jai gali būti padaryta žala, nes lėšos įgytos po civilinės bylos iškėlimo, nelaikytinos bendrąja jungtine nuosavybe (CK 3.67 str. 1 d.). Atskirajame skunde teigiama, kad bendroji jungtinė nuosavybė lieka tol, kol sutuoktinių turtas nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitu būdu. Juo labiau, kad antstolės patvarkymą dėl išieškojimo iš darbo užmokesčio V. M. skundė, tačiau jos skundas buvo atmestas. Apelianto nuomone, teismas, negalėjo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, nes šio pobūdžio byloje nėra ginčo. Be to, teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones neįvertino kreditorių interesų. Pareiškėja piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, taip grubiai pažeisdama kreditoriaus interesus, nes paskola buvo panaudota šeimos verslui. Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo kiekvieną dieną yra patiriami nuostoliai (b.l. 74-77).

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą CPK nustatyta tvarka negauta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė priverstinio skolos išieškojimo veiksmus iš pareiškėjos V. M. kreditoriui V. J. – santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu byloje.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai V. M. ir A. M. kreipėsi į teismą prašydami nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo, kt. (b.l. 1-12). Pareiškėja V. M. prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomoje byloje Nr. 0076/09/02865, kurioje antstolė nukreipė išieškojimą į jos darbo užmokestį. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011-09-28 nutartimi šį prašymą tenkino.

11Teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 144 straipsnio pagrindu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra, ar ieškinio tenkinimo atveju, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra, teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis suponuoja teismo pareigą taikyti šias priemones tik tuo atveju, jeigu tai gali realiai padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą arba išvengti neigiamų padarinių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo. Pareiškėjai pareiškimu siekė nutraukti santuoką ir išspręsti skitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus – pavardžių, vaikų ir tarpusavio išlaikymo, turto ir kreditorinių – finansinių įsiskolinimų padalijimo. Prašoma taikyti laikinąja apsaugos priemone pareiškėja V. M. siekia išvengti išieškojimo pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, kurį vykdo antstolė S. Ž. vykdomojoje byloje Nr. 0076/09/02865, nukreipiant išieškojimą į dalį bendrame turte – pareiškėjos V. M. darbo užmokestį. Tuo tikslu pareiškėja prašė iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti priverstinį skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0076/09/02865.

13Teismas visiškai sutinka su apelianto argumentu, kad nagrinėjant bylas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu tarp sutuoktinių byloje nėra ginčo. Teismas taip pat pažymi, kad šioje byloje negali būti ir ginčo su suinteresuotaisiais asmenimis, nes iškilus ginčui, ar kreditoriams pareiškus reikalavimus, santuokos nutraukimo byla sustabdoma, kol bus išspręsti kreditorių reikalavimai (CPK 540 str. 4 d.). Teismas sprendžia, kad pareiškėjos V. M. prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nagrinėjamu atveju niekaip nėra susijusi su palankaus teismo sprendimo vykdymu, nes vykdymo veiksmų sustabdymas visiškai nesusijęs nei su šia byla, nei su apelianto procesinėmis teisėmis ir pareigomis šioje byloje. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos yra nesusijusios su šios bylos sprendimo įvykdymu ir su pareikštu byloje materialiniu reikalavimu, be to, tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus, taip pat kreditoriaus V. J., kurio naudai priimtas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 1 d. sprendimas, interesus. Pareiškėjai galimai palankaus teismo sprendimo priėmimas nagrinėjamoje byloje niekaip neįtakos Marijampolės rajono apylinkės teismo aukščiau minėto teismo sprendimo, kurio vykdymą iš esmės ir prašo stabdyti pareiškėja, privalomumo ir vykdytinumo, jis galės ir turės būti vykdomas nepriklausomai teismo sprendimo pagal pareiškėjų pareiškimą nagrinėjamoje byloje priėmimo.

14Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybės, apeliacinės instancijos teismas sprendžia jog, pirmosios instancijos teismas šioje bylos stadijoje nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Dėl nurodytų motyvų suinteresuoto asmens V. J. atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – V. M. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

16Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – V. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0076/09/02865 – atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai