Byla 2S-378-425/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės ir Birutės Jonaitienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. J., G. J. M., A. P., E. R. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3841-452/2008 pagal ieškovų R. J., G. J. M., A. P., E. R. ieškinio atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB „Ramuva“, A. B., A. B., UAB „Cesta“, individualios įmonės „Kristina“ savininkui V. I., UAB „Didriestė“, V. P., tretiesiems asmenims R. Ž., UAB „SEB Lizingas“, VĮ Registrų centro Panevėžio filialui dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo, pirkimo pardavimo sutarties panaikinimo, turto teisinės registracijos panaikinimo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises, ir

Nustatė

5Ieškovai su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti niekiniais sandorius ir panaikinti valstybinės žemės nuomos sutartis, pirkimo-pardavimo sutartį, panaikinti nekilnojamojo turto registre įregistruoto turto teisinę registraciją, įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybę bei Panevėžio apskrities viršininko administraciją atkurti ieškovui nuosavybes teises, grąžinant natūra.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. liepos 3 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-3841-452/2008 pagal ieškovų R. J., G. J. M., A. P., E. R. ieškinio atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB „Ramuva“, A. B., A. B., UAB „Cesta“, individualios įmonės „Kristina“ savininkui V. I., UAB „Didriestė“, V. P., tretiesiems asmenims R. Ž., UAB „SEB Lizingas“, VĮ Registrų centro Panevėžio filialui dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarties panaikinimo, turto teisinės registracijos panaikinimo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises, perdavė nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. Nurodė, kad iš VĮ Registrų centro pateiktų pažymų matyti, kad ieškovo prašomos pripažinti negaliojančios ir panaikinti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos 2007-11-19, bendra turto kaina yra 3 500 000 Lt. Teismas padarė išvadą, kad civilinė byla yra teisminga Panevėžio apygardos teismui, kadangi ieškovo reikalavimas pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ir ją panaikinti yra turtinis reikalavimas, kurio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų.

7Atskiruoju skundu ieškovai prašė teismo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-07-03 nutartį. Savo prašymą argumentavo, kad skundžiama teismo nutartis remiasi nepagrįstais motyvais, t.y. nutartis yra be motyvų. Nurodė, kad teismo nutartis grindžiama vieninteliu motyvu, kuris kildinamas iš ieškinio reikalavimo (p, 1.7) - pripažinti niekine ir panaikinti 2007-11-19 pirkimo-pardavimo sutartį Nr.9734 tarp UAB "Didriestė" ir UAB "SEB Lizingas". Teismas netinkamai aiškino ieškinio reikalavimą, dėstydamas jį kita forma -pripažinti negaliojančia ir panaikinti - kas keičia reikalavimo esmę. Ieškovai ieškinyje pareiškė reikalavimą dėl 2007-11-19 niekinio sandorio teisinių pasekmių – aplinkybės, kad UAB „SEB Lizingas“ gali būti laikomas sąžiningu įgijėju tų pastatų, kurių teisėtumas šioje byloje yra ginčijimas. Ieškovai 2007-11-19 sandorio atžvilgiu laikosi Civilinio kodekso 6.225 str. 1 ir 2 d. išdėstytų teisės normų, o teises nuo absoliučiai negaliojančio sandorio pasekmių gina, vadovaudamiesi Civilinio kodekso 6.227 str. 1 d., 1.78 str. 5d. Ieškovai aiškiai formuoja savo teisinę poziciją 2007-11-19 sandorio atžvilgiu, taip pat neįtraukdami jo į ieškinio sumą, nes ieškovų teisių gynimas ieškiniu yra nukreiptas į teisės atkurti nuosavybės teise grąžinant ją natūra pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusįjį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą. Teismas neįsigilino į ieškinio motyvus ir teisines formuluotes ir nepagrįstai nusprendė, kad ieškovų reikalavimas yra nuginčijamo sandorio teisminio nuginčijimo reikalavimas. Iš to teismas padarė neteisingą išvadą, kad ieškinio p. 1.7 išdėstyta pozicija yra ieškovų turtinis reikalavimas. Nurodo, kad teismas, turėdamas abejonių dėl ieškovų teisinės pozicijos išraiškos ieškinyje, turėtų pareikalauti pašalinti ieškinio trūkumus juo labiau, kad tokiu atveju skundžiamojoje nutartyje nepagrįstai konstatuoja teismas, turėtų būti pakeistos šalys – UAB „SEB Lizingas“ turėtų būti nustatytas atsakovu, o ne trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Taip pat teismas turėtų išsiaiškinti, ar toks ieškovų reikalavimas priimtinas, nes Civilinio kodekso 6.227 str. 3 d. imperatyviai išdėstyta ieškinio pareiškimo teisė dėl santykinio sutarties negaliojimo. Ieškinio motyvuose šis aspektas pakankamai aiškiai išdėstytas, taigi teismas neturėjo jokio pagrindo laikyti, kad ieškinio reikalavimas p. 1.7 yra turtinis ginčo reikalavimas, tiesiogiai susijęs su ieškovų teisių nuo šio sandorio gyvenimu.

8Atsakovas UAB „Didriestė“ atsiliepime į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Nurodo, kad ieškovų ieškinio pareiškime nurodomas reikalavimas pripažinti negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartį niekine ir ją panaikinti yra neatsiejamai susijęs su pirkimo-pardavimo šalių daiktinėmis teisėmis į pagal šią sutartį parduotą daiktą ar už šį daiktą gautą ekvivalentą, todėl iškelta pagal tokį ieškinio pareiškimą civilinė byla turi būti laikoma kaip esantį dėl daiktinių teisių į atitinkamą daiktą. Atsižvelgiant į tai, kad ši civilinė byla yra dėl daiktinių teisių į negyvenamąsias patalpas, ieškovų pareiškimo ieškinio pareiškimo ieškinio suma turi būti nustatinėjama remiantis CPK 85 str. 1 d. 9 p. nustatytu būdu, t.y. pagal turto vertę. Negyvenamosios patalpos 2007 m. lapkričio d. pirkimo-pardavimo sutartimi buvo parduotos už bendrą 3 500 000 Lt kainą, kuri turėtų būti vertinama kaip turto, nurodomo CPK 85 str. 1 d. 9 p. rinkos vertę patvirtinanti aplinkybė. Nurodo, kad terminas „negaliojimas“ yra bendras apibūdinant tiek vieną, tiek kitą sutarties pripažinimo negaliojančia formą, todėl ieškovų reikalavimo dėstymas kitais vienodą reikšmę turinčiais žodžiais savaime negali iškreipti ieškovų reikalavimų esmės ir būti nepagrįstos nutarties priėmimo priežastimi. Atskirajame skunde nurodomi teiginiai, kad reikalavimas pripažinti Negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis yra reikalavimas dėl aplinkybės, kad UAB „SEB lizingas“ gali būti laikomas sąžiningu įgijėju, neturi visiškai jokios įtakos sprendžiant dėl bylos priskyrimo turtiniams ar neturiniams ginčams. Nurodo, kad teismas ieškinio priėmimo stadijoje neturėjo pareigos vertinti ieškovo R. J. atskirtajame skunde nurodytų ieškinio turinio elementų, šiuos klausimus teismas analizuoja ir vertina bylos nagrinėjimo metu.

9Atsakovas UAB „Cesta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirtąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

10Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.).

11Pagal Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 1 punktą apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų. Ieškinio suma kiekvieno konkrečiu atveju nustatoma pagal CPK 85 straipsnio taisykles. Bylose dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ieškinio suma nurodoma pagal sandorio kainą, vertę (CPK 85 str. 1 d. 9 p.). Ieškovai su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negyvenamosios patalpos, esančios Klaipėdos g. 79A, Panevėžyje, unikalus Nr. 2799-3012-2014:0001 ir negyvenamosios patalpos, esančios Žemaičių g. 21, Panevėžyje, pastato, kuriame yra patalpa unikalus Nr.2797-0007-1015, 2007-11-19 pirkimo-pardavimo sutartį niekine ir ją panaikinti. Iš VĮ Registrų centro pateiktų pažymų matyti, kad ieškovo prašomos pripažinti negaliojančios ir panaikinti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos 2007-11-19, bendra turto kaina yra 3 500 000 Lt. Kadangi bendra ieškinio suma yra didesnė nei 100 000 Lt, pagrįsta ir teisėta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovų R. J., G. J. M., A. P., E. R. ieškinys yra teismingas Panevėžio apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso 27 str. 1 p.). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byla Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas apeliantų skundžiama nutartimi perdavė bylą nagrinėti Panevėžio apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui.

12Negalima sutikti su apeliantų argumentu, kad teismas netinkamai aiškino ieškinio reikalavimą, išdėstydamas jį kita forma, t.y. pripažinti pirkimo –pardavimo sutartį negaliojančia ir panaikinti – kas keičia reikalavimo esmę. Atsižvelgiant į tai, ar sandoris yra savaime negaliojantis, ar jį reikia pripažinti negaliojančiu, sandoriai skirstomi į niekinius ir nuginčijimus, todėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartyje ieškovų pareikšto reikalavimo pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį niekine įvardijimas pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimu negaliojančia yra teisingas ir nekeičia ieškovų reikalavimo esmės.

13Virš aptartais motyvais atskirojo skundo argumentai nelaikytini teisėtais ir pagrįstais bei sudarančiais pagrindą skundžiamą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 3 d. teismo nutartį panaikinti.

14Kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337str.1 p.,

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai