Byla 2-257-153/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su ieškovo J. R. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Gerovė“ pateiktu prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. R. ieškinio atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gerovė“ dėl išeitinės išmokos, kompensacijos ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo,

Nustatė

2Šalys prašo patvirtinti jų 2011-01-06 sudarytą taikos sutartį dėl šalių kilusio ginčo užbaigimo, panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir civilinę bylą nutraukti. Nurodo, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

3Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

4Ieškovas J. R. ieškiniu prašė patvirtinti jo atleidimo iš atsakovo UAB „Gerovė“ įmonės pagrindą pagal DK 124 str. ir ABĮ 34 str. 2 dalį, 37 str. 3 dalį, nesant ieškovo kaltės; priteisti iš atsakovo 345 000 Lt su darbo santykiais susijusias išmokas (46 000 Lt išeitinę išmoką pagal DK 140 str. 2 d., 276 000 Lt kompensaciją pagal darbo sutarties 11 p., 23 000 Lt už pradelsimą atsiskaityti nuo 2009-01-06 iki 2009-02-06) ir po 23 000 Lt vidutinio darbo užmokesčio kas mėnesį, terminą skaičiuojant nuo 2009-02-07 iki atsakovas visiškai atsiskaitys su ieškovu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB“Gerovė“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

6Kauno apygardos teismo 2009-02-12 nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės - areštuoti atsakovo UAB“Gerovė“ nekilnojamieji bei kilnojamieji daiktai, turtinės teisės bendrai 345 000 Lt sumai, o jų vertei esant nepakankamai – piniginės lėšos trūkstamos sumos ribose.

7Iš šalių pateiktos 2011-01-06 Taikos sutarties matyti, kad šalys sutarė ginčą šioje byloje baigti tokia tvarka: ieškovas atsisako nuo visų savo reikalavimų, nurodytų jo ieškinyje; atsakovas sumoka ieškovui 100 000 Lt per tris mėnesius nuo Taikos sutarties pasirašymo ir likusius 100 000 Lt tarp ketvirto ir šešto mėnesio po Taikos sutarties pasirašymo; atsakovas sutinka pakeisti ieškovo atleidimo pagrindą iš atleidimo pagal ABĮ 34 str. 2 d., 37 str. 3 d. ir DK 124 str. 1 d. 1 p. dėl ieškovo kaltės į atleidimą pagal DK 125 str. darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisako visų savo reikalavimų, nurodytų jo ieškinyje, šiuos mokėjimus šalys susitaria laikyti neturtinės žalos kompensacija pagal DK 250 str. Šalys pareiškia, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir nutarčiai dėl Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjus, jokių pretenzijų viena kitai dėl ieškinyje nurodytų reikalavimų ir aplinkybių neturės bei ateityje nereikš. Šalys atsisako savo reikalavimų dėl jų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Šalys susitaria, kad atlygintinas valstybei bylinėjimosi išlaidas apmokės atsakovas.

8Pagal CPK 140 str. 3 d. šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutarties sudarymas yra dispozityvumo principo civiliniame procese įgyvendinimo išraiška. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Teismas gali atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutartį, jei jos sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Pagal CPK 293 str. 5 p. patvirtinus taikos sutartį, teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

9Šalių 2011-01-06 Taikos sutartis tvirtintina, kadangi jos sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bylos nagrinėjimas nutrauktinas (CPK 293 str. 5 p.), vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleistina (CPK 294 str. 2 d.). Ieškovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo CPK 83 str. 1 d. 1 p. pagrindu (CPK 96 str. 4 d.). Šalims taikos sutartyje sutarus, šalių turėtos išlaidos nepriteistinos, išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str. 2 d.) (1t., b.l. 2, 8 t., b.l. 2, 10 t., b.l.2).

10Teismo 2009-02-12 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu naikintinos (CPK 150 str. 1 d.). Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdoma įsiteisėjus šiai nutarčiai.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 152 str., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 295 str., 334 str.1 d. 1 p., 335 str., teismas

Nutarė

12Patvirtinti ieškovo J. R. (a/k ( - ) buv. ( - ), adresas korespondencijai( - )) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Gerovė“ (į/k 132756868, reg. ( - ), a/s( - ), AB SEB bankas, b/k 70440) 2011-01-06 sudarytą Taikos sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią šalys ginčą civilinėje byloje Nr.2-257-153/2011 pagal ieškovo J. R. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gerovė“ dėl išeitinės išmokos, kompensacijos pagal darbo sutartį ir vidutinio darbo užmokesčio už vėlavimą atsiskaityti priteisimo, toliau vadinama „Byla“, išsprendžia tokia tvarka:

131. Šalys susitaria, kad ieškovas atsisako nuo visų savo reikalavimų, nurodytų jo ieškinyje.

142. Šalys susitaria, kad atsakovas sumoka ieškovui : (i) 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) litų per 3 (tris) mėnesius nuo šios Sutarties pasirašymo, ir (ii) likusius 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) litų tarp 4 (ketvirto) ir 6 (šešto) mėnesio po šios Sutarties pasirašymo; taip pat atsakovas sutinka pakeisti ieškovo atleidimo pagrindą iš atleidimo pagal „Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 2 d., 37 str. 3 d.; Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 str. 1 d. 1 p. dėl J. R. kaltės“ į atleidimą pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 str. „Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu“. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisako visų savo reikalavimų, nurodytų jo ieškinyje, šie mokėjimai Šalių susitarimu bei savo prigimtimi yra neturtinės žalos kompensacija pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 250 straipsnį.

153. Šalys pareiškia, kad Kauno apygardos teismui patvirtinus šią Sutartį ir nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo įsiteisėjus, jokių pretenzijų viena kitai dėl ieškinyje nurodytų reikalavimų ir aplinkybių neturės bei ateityje nereikš.

164. Ieškovas ir atsakovas atsisako savo reikalavimų dėl jų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

175. Šalys susitaria, kad atlygintinas valstybei bylinėjimosi išlaidas Byloje apmoka atsakovas.

186. Kiekviena Šalis už save pareiškia ir garantuoja, kad (i) ši Sutartis yra teisėtas, galiojantis ir privalomas įsipareigojimas, įgyvendinamas remiantis Sutarties nuostatomis; (ii) ši Sutartis atitinka Šalių valią bei interesus, ir Šalims nėra žinomos aplinkybės, dėl kurių ši Sutartis galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

197. Kiekviena Šalis už save pareiškia ir garantuoja, kad Šaliai yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje numatytos Bylos nutraukimo pasekmės, t. y. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

208.

21Sutartis įsigalioja įsiteisėjus Kauno apygardos teismo nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo ir Bylos nutraukimo.

229.

23Sutartis yra privaloma ir taikoma Šalims ir jų teisių perėmėjams.

2410. Joks Sutarties pakeitimas, pataisymas ar atsisakymas yra negaliojantis, neįpareigojantis ir neįgyvendinamas, jeigu jis neįformintas raštu ir nepasirašytas abiejų Šalių.

2511. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

2612. Visi ginčai kylantys iš arba susiję su šia Sutartimi turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

2713. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, iš kurių kiekvienas laikomas originalu, ir visi tokie egzemplioriai sudaro vieną ir tą pačią sutartį. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių ir vienas egzempliorius yra pateikiamas į Bylą, nagrinėjamą Kauno apygardos teisme. Jeigu yra neatitikimų tarp lietuviško ir angliško Sutarties teksto, pirmenybė suteikiama lietuviškam tekstui.

28Civilinę bylą Nr. 2-257-153/2011 nutraukti, išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

29Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009-02-12 nutartimi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Gerovė“ (į/k( - )) atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdoma įsiteisėjus šiai nutarčiai.

30Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Gerovė“ (į/k( - )) valstybės naudai 35,82 Lt (trisdešimt penkis litus 82 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims. Nutarčiai įsiteisėjus, nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registrui nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdymui.

32Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka,... 2. Šalys prašo patvirtinti jų 2011-01-06 sudarytą taikos sutartį dėl šalių... 3. Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina, laikinosios apsaugos priemonės... 4. Ieškovas J. R. ieškiniu prašė patvirtinti jo atleidimo iš atsakovo UAB... 5. Atsakovas UAB“Gerovė“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo... 6. Kauno apygardos teismo 2009-02-12 nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos... 7. Iš šalių pateiktos 2011-01-06 Taikos sutarties matyti, kad šalys sutarė... 8. Pagal CPK 140 str. 3 d. šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą... 9. Šalių 2011-01-06 Taikos sutartis tvirtintina, kadangi jos sąlygos... 10. Teismo 2009-02-12 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 152 str., 290 str., 291 str., 293 str.... 12. Patvirtinti ieškovo J. R. (a/k ( - ) buv. ( - ), adresas... 13. 1. Šalys susitaria, kad ieškovas atsisako nuo visų savo reikalavimų,... 14. 2. Šalys susitaria, kad atsakovas sumoka ieškovui : (i) 100 000 (vieną... 15. 3. Šalys pareiškia, kad Kauno apygardos teismui patvirtinus šią Sutartį ir... 16. 4. Ieškovas ir atsakovas atsisako savo reikalavimų dėl jų patirtų... 17. 5. Šalys susitaria, kad atlygintinas valstybei bylinėjimosi išlaidas Byloje... 18. 6. Kiekviena Šalis už save pareiškia ir garantuoja, kad (i) ši Sutartis yra... 19. 7. Kiekviena Šalis už save pareiškia ir garantuoja, kad Šaliai yra žinomos... 20. 8.... 21. Sutartis įsigalioja įsiteisėjus Kauno apygardos teismo nutarčiai dėl šios... 22. 9.... 23. Sutartis yra privaloma ir taikoma Šalims ir jų teisių perėmėjams.... 24. 10. Joks Sutarties pakeitimas, pataisymas ar atsisakymas yra negaliojantis,... 25. 11. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 26. 12. Visi ginčai kylantys iš arba susiję su šia Sutartimi turi būti... 27. 13. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, iš... 28. Civilinę bylą Nr. 2-257-153/2011 nutraukti, išaiškinti šalims, kad bylą... 29. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009-02-12 nutartimi atsakovo uždarosios... 30. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Gerovė“ (į/k(... 31. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims. Nutarčiai... 32. Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos...