Byla 2-446/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutarties, kuria nutarta ieškinį palikti nenagrinėtu, civilinėje byloje Nr. 2-258-436/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Autokras“, uždarajai akcinei bendrovei „Ladavas“, R. K. , tretiesiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, uždarajai akcinei bendrovei „Gertauta“, uždarajai akcinei bendrovei „Albara“, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl varžytynių pripažinimo neteisėtomis, varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Saurida“ 2006 m. kovo 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reikalavimai vėliau buvo patikslinti, prašydamas pripažinti BUAB „Autokras“ administratoriaus vykdytą UAB „Autokras“ ir R. K. turto pardavimą iš varžytynių neteisėtu, pripažinti 2005 m. liepos 4 d. varžytynių aktą Nr.05-01 negaliojančiu ir jį panaikinti, įpareigoti VĮ Registrų centrą išregistruoti UAB „Ladavas“ nuosavybės teises į turtą, įgytą 2005 m. liepos 4 d. varžytynių akto Nr.05-01 pagrindu, įpareigoti UAB „Autokras“ administratorių pakartotinai organizuoti UAB „Autokras“ ir R. K. turto pardavimą iš varžytynių, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 22 d. nutartimi nutarė ieškinį palikti nenagrinėtą, priteisti iš ieškovo UAB „Saurida“ atsakovui UAB „Autokras“ 2 000 Lt, atsakovui UAB „Ladavas“ 5 000 Lt, trečiajam asmeniui UAB „Albara“ 2 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. kovo 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad ieškovo UAB „Saurida“ atstovas iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, ir todėl konstatavo, kad jo neatvykimo priežastys pripažintinos nesvarbiomis. Teismas pažymėjo, kad atstovo užimtumas kitoje byloje paprastai nelaikomas svarbia neatvykimo priežastimi. Teismas nurodė, kad teismo šaukimo pažyma patvirtina, kad šaukimas ieškovo atstovui įteiktas 2005 m. gegužės 3 d., todėl ieškovo atstovas turėjo pakankamai laiko informuoti teismą apie užimtumą kitoje byloje ir suderinti teismui bei visiems proceso dalyviams priimtiną kitą teismo posėdžio laiką. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad ieškovo atstovo užimtumas kitoje byloje taip pat pripažintinas nesvarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi. Teismas pažymėjo, kad teismo posėdyje dalyvavę atsakovų atstovai prašymų priimti sprendimą už akių, išdėstytų atsiliepimuose į ieškinį, nepalaikė ir prašė palikti ieškinį nenagrinėtą, atsakovė R. K. teismo posėdyje nedalyvavo, savo nuomonės dėl sprendimo už akių priėmimo nėra išreiškusi, todėl laikytina, jog ji priimti sprendimo už akių neprašo. Dėl nurodytų argumentų teismas konstatavo, kad ieškinys paliktinas nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

5Teismas nurodė, kad bylą baigus teismo nutartimi, kuria ieškinys paliekamas nenagrinėtas ir nesant įstatymo, reglamentuojančio atstovavimo išlaidų išsprendimo, taikytina įstatymo analogija, ir advokato atstovavimo išlaidų klausimas spręstinas vadovaujantis CPK 98 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta tokių išlaidų paskirstymo taisykle. Teismas nurodė, kad nutartis, kuria ieškinys paliekamas nenagrinėtas dėl to, kad ieškovas neatvyko į teismo posėdį, kai jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, iš esmės priimama atsakovo naudai, nes ieškinys, nors ir neišsprendžiamas iš esmės, nėra tenkinamas ir išlaidas šiuo atveju atsakovas patiria dėl ieškovo kaltės, nes ieškovas pareiškia ieškinį, į kurį atsakovas turi atsikirsti, naudotis procesinėmis gynybos priemonėmis, tarp jų ir advokato pagalba, ir dėl to patiria išlaidų, o ieškinys neišnagrinėjamas tik dėl to, kad ieškovas be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį. Dėl to teismas konstatavo, kad iš ieškovo priteistinas atsakovų UAB „Autokras“, UAB „Ladavas“ ir trečiojo asmens UAB „Albara“ turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas.

6Teismas nurodė, kad palikus ieškinį nenagrinėtą, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės apsaugos priemonės CPK 150 straipsnio pirmosios ir ketvirtosios dalių pagrindu.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Saurida“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad ieškovo UAB „Saurida“ atstovas iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, todėl jo neatvykimo priežastys pripažintinomis nesvarbiomis, nepagrįsta. Ieškovo atstovas advokatas D. Jonutis iki teismo posėdžio pradžios pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą vėlesniam laikui kartu su papildomais dokumentais - Mažeikių rajono apylinkės teismo šaukimo ir atstovavimo sutarties kopijomis. Minėti dokumentai Kauno apygardos teismui buvo išsiųsti faksu 2007 m. gegužės 18 d., t. y. iki teismo posėdžio pradžios, be to, minėti dokumentai teismui buvo išsiųsti registruotu paštu.
  2. Teismo išvada, kad ieškovo atstovui teismo šaukimas buvo tinkamai įteiktas ir kad ieškovas apie posėdžio datą ir laiką buvo tinkamai informuotas, todėl turėjo pakankamai laiko informuoti teismą apie užimtumą kitose bylose, nepagrįsta. Ieškovo UAB „Saurida“ atstovui advokatui D. Jonučiui šaukimas buvo perduotas atsitiktinai tik 2007 m. gegužės 18 d., todėl ieškovo atstovas nedelsdamas faksu pateikė teismui prašymą bei kitus dokumentus dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo vėlesniam laikui dėl užimtumo kitoje civilinėje byloje.
  3. Nors teismas teisingai nurodė, kad užimtumas kitose bylose paprastai nėra laikoma svarbia priežastimi, šiuo atveju teismas klaidingai (nepakankamai) vertino ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis.
  4. Teismo išvada, kad nutartis, kuria ieškinys paliekamas nenagrinėtas dėl to, kad ieškovas neatvyko į teismo posėdį, kai jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, iš esmės priimama atsakovo naudai, nes ieškinys, nors ir neišsprendžiamas iš esmės, nėra tenkinimas, nepagrįsta, nes ieškovui ir jo atstovui nebuvo laiku ir tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, be to, ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, todėl traktuoti, kad jis yra priimtas atsakovų naudai, nėra jokio pagrindo.
  5. Teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones.

8Atsiliepimuose į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Ladavas“ ir BUAB „Autokras“ nurodo, kad su ieškovo UAB „Saurida“ atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

9Atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartis panaikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

10CPK 296 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 straipsnyje. Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme. Kita vertus, šalys neprivalo dalyvauti teismo posėdyje ir gali vesti bylą per atstovus ar prašyti teismą bylą išnagrinėti joms ir jų atstovams nedalyvaujant. Tačiau CPK 7 straipsnio antrojoje dalyje, 42 straipsnio penktojoje dalyje yra įtvirtinta ir bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus ir panašiai. Taigi jei šalys ketina teismo posėdyje dalyvauti asmeniškai, gavusios tinkamą teismo pranešimą, kuriame nurodyta teismo posėdžio vieta ir laikas, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku, o tais atvejais, kai šalys pageidauja vesti bylą per atstovus, jos turi laiku pasirūpinti atstovavimu. Įstatymas nustato, jog kai ieškovas ar jo atstovas, kuriems pranešta tinkamai, dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą esant dviems sąlygoms: pirma, ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; antra, teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 str. 1 d.). Taigi asmuo, pageidaujantis atidėti bylos nagrinėjimą, privalo ne vien nurodyti neatvykimo priežastį, bet ir įrodyti, kad įprastomis pastangomis, kurias objektyviai dėtų sąžiningas, apdairus asmuo, neatvykimo į teismo posėdį priežasčių nepavyktų pašalinti.

11Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad teismo išvada, jog ieškovo atstovui teismo šaukimas buvo tinkamai įteiktas ir kad ieškovas apie posėdžio datą ir laiką buvo tinkamai informuotas, todėl turėjo pakankamai laiko informuoti teismą apie užimtumą kitose bylose, nepagrįsta. Dalyvaujantiems byloje asmenims šaukimas ar pranešimas turi būti įteiktas CPK 117-132 straipsniuose nustatyta tvarka ir tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai (CPK 133 str. 2 d.). Bylos duomenys patvirtina, kad teismo šaukimas į 2007 m. gegužės 22 d. teismo posėdį ieškovo atstovui advokatui D. Jonučiui tiesiogiai įteiktas nebuvo, kadangi minėtas šaukimas buvo įteiktas T. G. . Remiantis viešai skelbiama Lietuvos advokatūros informacija (www.advoco.lt), minėtas asmuo nėra kontoros, kurioje dirba D. Jonutis, advokatas ar advokato padėjėjas, todėl nėra aišku, kam buvo įteiktas minėtas teismo šaukimas. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismo šaukimas nebuvo tinkamai įteiktas ieškovo atstovui, todėl šaliai nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką.

12Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovo UAB „Saurida“ atstovas advokatas D. Jonutis 2007 m. gegužės 18 d., t. y. iki teismo posėdžio dienos, pateikė teismui prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo faksogramą, prašydamas atidėti bylos nagrinėjimą dėl užimtumo kitoje byloje. Teisėjų kolegija pažymi, kad, remiantis CPK 246 straipsnio pirmąja dalimi, neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos, atostogų, komandiruotės, šalies atstovo užimtumo kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis atidėti bylos nagrinėjimą. Žodžio paprastai vartojimas paminėtoje teisės normoje reiškia tai, kad, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, teismui paliekama teisė pripažinti, jog šalies atstovo užimtumas kitose bylose ar kitos neatvykimo į teismo posėdį priežastys yra svarbios. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovo atstovui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, bei tai, kad ieškovo atstovas trumpiausiu įmanomu terminu iki teismo posėdžio dienos buvo pateikęs teismui prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, pažymi, kad tikėtina, jog ieškovo atstovas neturėjo objektyvios galimybės koreguoti savo užimtumo kitose bylose, ir konstatuoja, kad ieškovo atstovo neatvykimas į teismo posėdį laikytinas neatvykimu dėl svarbios priežasties. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju klaidingai vertino ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis.

13Civilinio proceso kodeksas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, nors bylos nagrinėjimas užsitęsė, buvo du kartus atnaujintas, tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovo atstovas advokatas D. Jonutis netinkamai naudojosi procesinėmis teisėmis bei netinkamai vykdė procesines pareigas.

14Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartis panaikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai