Byla 2-1885-213/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Ingai Bagdonavičienei, dalyvaujant ieškovei O. L., atsakovui V. L. (V. L.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. L. ieškinį atsakovui V. L. (V. L.), išvadą duodančiai institucijai Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo, ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo nutraukti santuoką su atsakovu sudarytą 1997 m. spalio 11 d. Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje (įrašas Nr. ( - )) dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nutraukus santuoką ieškovei palikti santuokinę pavardę L., nustatyti nepilnametės dukters V. L., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai V. L. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės nuo ieškinio padavimo teismui dienos bei padalyti santuokoje įgytą turtą automobilį AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) 1993 metų gamybos 5000 litų vertės bei 20000 Lt terminuotą piniginį indėlį AB banke Swedbank nelygiomis dalimis, priteisiant automobilį natūrą atsakovui ir 10000 litų terminuoto indėlio, o jai 10000 litų terminuoto indėlio bei priteisti ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad santuokinis gyvenimas tarp jos ir vyro iširo, nes vyras pradėjo gerti, negrįždavo namo. Parodė, kad iš pradžių bandė spręsti šią problemą, tačiau nepavyko, kartu gyventi jau nebegalėjo, nes nenorėjo, jog duktė visą tai matytų. Parodė, kad visa šeima gyveno jos tėvų bute Vievyje, tačiau jau apie 5 metus nebegyvena kartu, ji savo vyrą išvarė, taikytis nenori. Parodė, kad ginčo dėl bendravimo su vaiku nėra, nes mergaitė noriai bendrauja su tėvu, tėvas ją atvažiuoja paimti pas save ir vėl atveža atgal. Nori vaiko išlaikymui po 400 litų į mėnesį, nes vyras visai nepadeda išlaikyti dukters, o dukters išlaikymui yra reikalingi pinigai, reikia pirkti rūbus, avalynę, maistą, pinigų reikia ir pramogoms, vaiko poreikiai yra minimalūs. Parodė, kad kreditorių neturi, prašo sąskaitoje esančius pinigus 20000 litų padalinti per pusią, o automobilį palikti vyrui.

4Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies ir prašė santuoką tarp jo ir ieškovės nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, taikytis nenori, nes kartu negyvena jau nuo 2007 metų, turtą padalinti ieškovės pasiūlytu būdu, nustatyti nepilnametės dukters V. L. gyvenamąją vietą su ieškove, dukters išlaikymui sutiko teikti po 250 Lt kas mėnesį, nes niekur nedirba, apie 2,5 metus stovėjo darbo biržoje, tačiau ten pinigų negavo. Nurodė, kad turėjo darbą, tačiau pats atsisakė, nes buvo problematiška vykti į darbą. Šiuo metu gyvena kartu su savo tėvais, kurie jam ir padeda, kai turi pinigų, tai duoda dukrai, su dukra santykiai geri, su dukra susitinka beveik kas savaitgalį. Nurodė, kad turi automobilį, jo vertė 5000 litų, sąskaitoje yra 20000 litų, sutinka, kad ir jam ir jo žmonai atitektų po 10000 litų.

5Išvadą duodančios institucijos – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, išvadoje nurodė, kad bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Išvadoje taip pat nurodė, kad su ieškiniu sutinka, mergaitės gyvenamoji vieta turėtų būti nustatyta su motina, nes ieškovė su dukra gyvena trijų kambarių bute su visais patogumais, mergaitė turi atskirą kambarį, jai sudarytos tinkamas gyvenimo ir buities sąlygos, sutiko taip pat, kad mergaitės išlaikymui būtų priteista po 400 litų į mėnesį iš atsakovo. Nurodė, kad V. L. palaiko ryšius, bendrauja su tėvu, seneliais, svečiuojasi jų aplinkoje.

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas monogamijos, santuokos savanoriškumo, sutuoktinių lygiateisiškumo, savitarpio pagalbos ir kitais civilinių santykių reglamentavimo principais. Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius.

8CK. 3.61 str. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų kaltės.

9Šalių santuoka įregistruota 1997 m. spalio 11d. Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ) (b.l. 5). Santuokoje šalims ( - ) gimė duktė V. L. (b.l. 8).

10Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad jie jau 5 metus bendro ūkio neveda, jų šeima iširo ir išsaugoti jos neįmanoma, sutuoktinių šeiminiai ryšiai yra nutrūkę, abi šalys prašo neskirti termino susitaikymui. Iš byloje surinktų įrodymų darytina išvada, kad šalių santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

11Po santuokos nutraukimo, šalių prašymu, paliktinos santuokinės pavardės.

12Teismas, spręsdamas klausimą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir visų pirma, vadovaujasi CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, reiškiančiu, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p., todėl vadovaujantis minėtais straipsniais teismas turi aiškinti ir CK 3.174 ir 3.192 – 3.200 str. str. nuostatas.

13Iš ieškovės paaiškinimų matyti, kad šiuo metu ji rūpinasi nepilnamete dukra ir su ja kartu gyvena, šias aplinkybes patvirtina ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada. Atsižvelgiant į vaiko interesus nepilnametė duktė lieka gyventi su ieškove O. L.. Vaiko gyvenamosios vietos su motina nustatymas atitinka vaiko interesus, todėl ieškovės prašymas nustatyti jos vaiko gyvenamąją vietą su motina yra tenkintinas (CK 3.174 str.). Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su motina taip pat atitinka ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus poziciją, pateiktoje išvadoje. Atsakovas taip pat sutinka, kad mergaitės gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina, todėl nesant ginčo šioje dalyje, nepilnametės V. L. gyvenamoji vieta yra nustatytina su motina.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos III skirsnio Visuomenė ir valstybė 38 str. 6 d. numatyta, tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

15Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

16Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų (CK 3.194 str. 3 d.).

17Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį, kad išlaikymo dydis nulemtas išlaikymo instituto paskirties - sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį. Taip pat teismas, priteisdamas išlaikymą dviem ar daugiau vaikų, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius vaikų poreikius (CK 3.198 str.)

18Atsižvelgiant į išlaikymo instituto paskirtį, išlaikymas priteistinas remiantis ieškovės ir atsakovo teismo posėdžio metu išsakytomis pozicijomis, ieškovės nurodytomis privalomomis vaikų išlaidomis bei tėvų turtine padėtimi, kuri nustatoma remiantis rašytiniais įrodymais: šalys nekilnojamojo turto neturi (b.l.12-13), V. L. vardu yra registruota transporto priemonė AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 14), kurios vertė 5000 litų, O. L. gautos pajamos už laikotarpį nuo 2011-01 iki 2011-04 sudarė 4583,60 Lt (b.l. 10), V. L. niekur nedirba, Swedbank, AB atsiskaitomoje sąskaitoje V. L. vardu yra piniginės lėšos, kurių dydis yra 20000 litų (b.l. 17).

19Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovės ir atsakovo paaiškinimus, daro išvadą, kad po 300 Lt į mėnesį nepilnamečiui vaikui tenkanti suma priteistina iš atsakovo prisidės prie ieškovės teikiamo išlaikymo, leis įgyvendinti tėvų pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, o minėta suma mokama periodinėmis išmokomis prisidės prie vaiko poreikių įgyvendinimo ir leis įgyvendinti vaiko poreikius skirtus maistui, aprangai, higienos ir sveikatos reikmėms bei mokymui.

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo tenkina dalinai pilnai ir priteisia iš atsakovo V. L. (atsižvelgiant į jo turtinę padėtį) nepilnametei dukrai V. L., gim. ( - ), išlaikymą po 300 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. nuo 2011 m. birželio 17 d. iki dukters pilnametystės (CK 3.200 str.).

21Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.).

22Ieškovė nurodė, kad gyvendama santuokoje su V. L. įgijo transporto priemonę AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) kurios vertė 5000 Lt ir pinigines lėšas, esančias banke už parduotą žemę, kurių dydis yra 20000 litų. Ieškovės prašymu ir atsakovui sutikus, santuokoje įgytas turtas padalijamas sutuoktiniams nelygiomis dalimis: ieškovei atitenka 10000 litų piniginių lėšų, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ), atsakovui atitenka transporto priemonė AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) 5000 litų vertės ir 10000 litų piniginių lėšų, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ). Ieškovė nereikalauja iš atsakovo kompensacijos už atsakovui tenkančią didesnę turto dalį, taip pat nurodo, kad šalys kreditorių neturi.

23Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei.

24Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.54 str. 4 d., 3.59, 3.60-3.62, 3.63, 3.69, 3.116-3.119, 3.123, 3.192-3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 79, 88, 93, 96, 177-178, 270, 282, 375-386 str. str., teismas,

Nutarė

26ieškinį tenkinti dalinai.

27Nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, sudarytą 1997 m. spalio 11 d. Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje (įrašas Nr. ( - )) tarp V. L. (V. L.), a.k. ( - ) gim. ( - ) ir O. L. (iki santuokos B.), a.k. ( - ) gim. ( - ), turinčių nepilnametę dukrą.

28Po santuokos nutraukimo V. L. palikti santuokinę pavardę – L., O. L. – palikti santuokinę pavardę- L..

29Nustatyti nepilnamečio vaiko V. L., gim.( - ), gyvenamąją vietą su motina O. L., a.k. ( - )

30Priteisti iš V. L., a/k ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai V. L., gim. ( - ), po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pradedant mokėjimą nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. nuo 2011 m. birželio 17 d. ir tęsiant iki jos pilnametystės.

31Pavesti O. L., a.k( - ) nepilnamečiui vaikui dukrai V. L. tenkantį išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

32Santuokoje įgytą turtą:

33Transporto priemonę AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) kurio vertė 5000 Lt,

3420000 litų, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ), padalinti tarp sutuoktinių nelygiomis dalimis ir priteisti:

35- transporto priemonę AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) kurio vertė 5000 Lt natūra atsakovui V. L. ,

36- 10000 Lt, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ), V. L.,

3710000 Lt, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ), O. L..

38Priteisti iš V. L. 368,50 Lt, t.y. 68 Lt 50 ct. žyminio mokesčio už santuokos nutraukimą ir 300 Lt žyminio mokesčio už priteistą turtą, t.y. 3 proc. nuo turto vertės, O. L. naudai.

39Priteisti iš V. L. 116 Lt 86 ct., t.y. 108 Lt žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą ir 8,86 Lt, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu prašo nutraukti santuoką su atsakovu sudarytą 1997 m.... 3. Ieškovė nurodė, kad santuokinis gyvenimas tarp jos ir vyro iširo, nes vyras... 4. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies ir prašė santuoką tarp jo ir... 5. Išvadą duodančios institucijos – Elektrėnų savivaldybės administracijos... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas... 8. CK. 3.61 str. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali... 9. Šalių santuoka įregistruota 1997 m. spalio 11d. Trakų rajono civilinės... 10. Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad jie jau 5 metus... 11. Po santuokos nutraukimo, šalių prašymu, paliktinos santuokinės pavardės.... 12. Teismas, spręsdamas klausimą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos... 13. Iš ieškovės paaiškinimų matyti, kad šiuo metu ji rūpinasi nepilnamete... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos III skirsnio Visuomenė ir valstybė 38 str.... 15. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.... 16. Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus... 17. Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį,... 18. Atsižvelgiant į išlaikymo instituto paskirtį, išlaikymas priteistinas... 19. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovės ir... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas ieškovės... 21. Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko... 22. Ieškovė nurodė, kad gyvendama santuokoje su V. L.... 23. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei.... 24. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.54 str. 4 d., 3.59, 3.60-3.62, 3.63,... 26. ieškinį tenkinti dalinai.... 27. Nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, sudarytą 1997 m. spalio... 28. Po santuokos nutraukimo V. L. palikti santuokinę pavardę... 29. Nustatyti nepilnamečio vaiko V. L., gim.( - ),... 30. Priteisti iš V. L., a/k ( - )... 31. Pavesti O. L., a.k( - ) nepilnamečiui... 32. Santuokoje įgytą turtą:... 33. Transporto priemonę AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) kurio... 34. 20000 litų, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ),... 35. - transporto priemonę AUDI 80, valstybinis Nr. ( - )... 36. - 10000 Lt, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ),... 37. 10000 Lt, esančių Swedbank, AB sąskaitoje Nr. ( - ), 38. Priteisti iš V. L. 368,50 Lt, t.y. 68 Lt 50 ct. žyminio... 39. Priteisti iš V. L. 116 Lt 86 ct., t.y. 108 Lt žyminio... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...