Byla Ik-2329-629/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus, Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Small Planet Airlines“ atstovei S. Š., atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos atstovei I. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Small Planet Airlines“ skundą atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardai dėl nutarimo panaikinimo arba pakeitimo,

Nustatė

3Pareiškėja su skundu (b. l. 1-4) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos 2011 m. vasario 9 d. nutarimą įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3 ir bylą nutraukti arba, jeigu būtų nustatytas įstatymo pažeidimas, paskirtą baudą sumažinti.

4Pareiškėja nesutinka su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos (toliau – ir VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkarda) 2011 m. vasario 9 d. nutarimu įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo (toliau – ir Transporto veiklos pagrindų įstatymas) 20 str. 1 d. nustatyta, kad vežėjai, veždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, privalo užtikrinti, kad šie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, to paties straipsnio 3 d. nustatyta, kad vežėjui nėra skiriama bauda už be reikalingų dokumentų įvežtą užsienietį, jeigu vežėjas įrodo, kad priimdamas į transporto priemonę užsienietį įsitikino, kad šis turi kelionės dokumentus, kurie yra reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

5Pažymėjo, kad keleivė – Rusijos pilietė N. D., gim. ( - ) d., į Lietuvos Respublikos teritoriją buvo atvežta UAB „Small Planet Airlines“ (toliau – ir aviakompanija) vykdant užsakomąjį skrydį kelionių organizatoriaus užsakymu. Pareiškėjos teigimu, vykdant tokio pobūdžio skrydžius vežėjas neturi jokių tiesioginių santykių su keleiviais, nusipirkusiais kelionės organizatoriaus kelionės paketus, į kuriuos įeina skrydžio paslauga, t. y. vežėjas neturi galimybių iš anksto informuoti keleivius apie reikalingus kelionės dokumentus. Tačiau, anot pareiškėjos, nepaisant to, aviakompanija, sudarydama užsakomųjų skrydžių sutartis su kelionių organizatoriais, įpareigoja suteikti keleiviams visą būtiną informaciją apie kelionės dokumentus. Pareiškėjos manymu, šiuo atveju pareigą suteikti visą reikalingą informaciją keleivei apie kelionės dokumentus turėjo kelionių organizatorius UAB „Tez Tour“, iš kurio ji nusipirko kelionės paketą kartu su skrydžiu Šarm El Šeichas – Vilnius.

6Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad keleivių registraciją oro uostuose bei kitokį keleivių aptarnavimą oro uosto teritorijoje vykdo ne vežėjas, bet antžeminio aptarnavimo agentas, kurio pareiga tikrinti keleivių kelionės dokumentus vykdant keleivių registraciją yra nustatyta Tarptautinės oro transporto asociacijos (angl. International Air Transport Association) (toliau – IATA) patvirtintos Standartinės antžeminio aptarnavimo sutarties priedo A 2.2.3. (a) straipsnyje. Anot pareiškėjos, šiuo atveju keleivių registraciją bei jų kelionės dokumentų tikrinimą Šarm El Šeicho oro uoste vykdė antžeminio aptarnavimo agentas „International Aviation Business“ (iki 2011 m. sausio 1 d. buvo vadinama „International Aviation Bureau“) sutarties, parengtos pagal minėtus IATA standartus, su pareiškėja pagrindu.

7Be kita ko, atkreipė dėmesį, jog pagal Lietuvos Respublikos sienos apsaugos tarnybos įstatymo 5 str. valstybės sienos apsaugos bei asmenų, kertančių valstybės sieną, kontrolės funkcijas atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; šias funkcijas ji įgyvendina remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 562/2006, nustatančiu taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (toliau – ir Šengeno sienų kodeksas). Pažymėjo, kad Šengeno sienų kodeksas numato sienos apsaugos pareigūnams specialias teises, kuriomis naudodamiesi pareigūnai gali tinkamai įgyvendinti minėtas sienos apsaugos ir asmenų judėjimo per sienas kontrolės funkcijas. Be to, pasak pareiškėjos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, įgyvendindami teisės aktuose nustatytas funkcijas, turi teisę naudotis Lietuvos nacionaline vizų informacine sistema, kaip numatyta 2009 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtame nutarime Nr. 1456 dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos steigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo. Pareiškėjos teigimu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra pagrindinė ir vienintelė institucija, turinti reikiamas priemones ir kompetentingus pareigūnus tinkamam valstybės sienos apsaugos ir asmenų judėjimo per sieną kontrolės funkcijoms įgyvendinti. Anot pareiškėjos, aviakompanijos pareiga užtikrinti, kad jos keleiviai turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, kuri numatyta Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d., turėtų būti vertinama tik kaip papildoma priemonė šalia atsakovo, funkcijų.

8Pareiškėja daro išvadą, kad aviakompanija ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog keleivė turėtų visus reikiamus kelionės dokumentus, reikalingus atvykti į Lietuvos Respubliką, sudarydama sutartis su kelionių organizatoriumi UAB „Tez Tour“ ir antžeminio aptarnavimo agentu „International Aviation Business“ bei įpareigodama minėtus asmenis atitinkamai informuoti keleivius apie reikalingus kelionės dokumentus bei registracijos metu patikrinti, ar keleiviai juos turi. Taip pat pareiškėja atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju keleivė į Lietuvos Respubliką atvyko turėdama kelionės dokumentus, t. y. galiojantį pasą bei Šengeno vizą, galiojančią laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. vasario 2 d., todėl, pasak pareiškėjos, remiantis Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 3 d., bauda pareiškėjai neturėjo būti skirta.

9Pareiškėjos manymu, net ir tuo atveju, jei būtų nustatyta, jog ji pažeidė Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d., turėtų būti įvertina, ar paskirta 11 000 Lt bauda yra pagrįsta. Pažymėjo, jog skundžiamame nutarime nėra nurodyta, kokius nuostolius dėl pareiškėjai inkriminuojamo pažeidimo patyrė Lietuvos valstybė, į kurią keleivė nebuvo įleista. Pasak pareiškėjos Lietuvos valstybė nepatyrė jokių nuostolių dėl šios keleivės atvežimo į Lietuvos Respubliką, jokių neigiamų pasekmių neatsirado. Atkreipė dėmesį, kad nei keleivė, nei pareiškėja neatliko jokių tyčinių veiksmų, siekiant pažeisti atvykimo į Lietuvos Respubliką tvarką. Pareiškėjos teigimu, 11 000 Lt sankcijos paskyrimas aviakompanijai, kuri vykdo tarptautinį susisiekimą oro transportu, yra iš esmės pažeidžiantis jos interesus, neproporcingas pažeidimui ir nepagrįstas. Įstatymo sankcija yra diskriminacinio pobūdžio, kadangi, pasak pareiškėjos. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir LR ATPK) 206 str. šiuo atveju keleivei maksimali atsakomybė yra 1 000 Lt, o aviakompanijai, kurios prievolė tėra patikrinti, ar keleivė turi kelionės dokumentus, sankcija už šios prievolės netinkamą vykdymą yra 11 kartų didesnė.

10Pareiškėja, remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimais, nurodo, jog atsižvelgiant į šios bylos faktines aplinkybes bei į tai, kad pareiškėja bendradarbiavo su atsakove išaiškinant bei nagrinėjant įstatymo pažeidimą, kas yra laikoma lengvinančia aplinkybe, pareiškėjai paskirta 11 000 Lt dydžio bauda yra laikytina neproporcinga bei pažeidžianti protingumo, teisingumo principus ir jos teises, todėl ji negali būti pripažinta pažeidusi Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. ir negali būti įpareigota sumokėti paskirtą 11 000 Lt baudą.

11Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkarda atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 25-28) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą.

12Nurodė, jog 2011 m sausio 16 d. 17 val. 22 min. į Vilniaus oro uosto užkardos Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punktą (toliau – ir Vilniaus oro uosto PKP) UAB „Small Planet Airines“ (toliau – ir vežėjas) reisu ( - ) iš Šarme 1 Šeicho buvo atskraidinta užsienietė – Rusijos pilietė N. D., gim. ( - ) d., paso Nr. ( - ), be galiojančios įvažiavimo vizos, kai ji yra būtina, todėl 2011 m. sausio 16 d. Vilniaus oro uosto užkardoje buvo pradėta Transporto veiklos pagrindų įstatymo pažeidimo teisena ir 2011m. vasario 9 d. Vilniaus oro uosto užkardos vado pavaduotoja I. K. už vežėjo prievolės, įvežant į Lietuvos Respubliką užsieniečius, bei užtikrinant, kad užsieniečiai turėtų kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją, nevykdymą, priėmė nutarimą įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3 ir skyrė vežėjui 11 000 Lt baudą.

13Paaiškino, jog Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. nustatyta, kad vežėjai, veždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, privalo užtikrinti, kad šie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Pasak atsakovės, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad vežėjas UAB „Small Planet Airines“ atskraidino į Lietuvą Rusijos Federacijos pilietę be galiojančio kelionės dokumento, t. y. be galiojančios Šengeno vizos, kas atsispindi ir N. D. paaiškinime, kuriame nurodyta, kad 2011 m. sausio 5 d. vykdama iš Vilniaus oro uosto į Šarme el Šeichą buvo informuota, kad viza, grįžtant iš kelionės, jau bus negaliojanti.

14Pažymėjo, jog tiek Tarybos direktyvoje 2001/5l/EB 2001 m. birželio 28 d. dėl Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 26 str. nuostatų papildymo, tiek Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. įtvirtinta, jog vežėjai, kurie verčiasi keleivių vežimu oro ar jūros keliais arba kurie tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais sausuma veža keleivių grupes specialiais bei užsakomaisiais reisais, įveždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, privalo užtikrinti, kad šie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Vežėjai turi teisę tikrinti keleivių kelionės dokumentus, kad įsitikintų, ar keleivis turi kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką.

15Taip pat atsakovė nurodė, jog Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo „Formalumų mažinimas“ 3.33 p. imperatyviai nurodo, kad vežėjai, keleivių įlaipinimo punkte, privalo imtis priemonių, kad įsitikintų, ar keleiviai turi tinkamus įvažiavimo dokumentus, nurodytus paskirties valstybių. Taigi, pasak atsakovės, vežėjams sukurta pareiga prieš įvežant užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną užtikrinti, kad jie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Be to, atsakovės teigimu, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, vežėjas privalo imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti šios pareigos vykdymą. Tuo atveju, jei vežėjas neturi galimybių ar noro pats tikrinti vežamų keleivių dokumentų, o kitos šalies partneris, vykdantis antžeminį aptarnavimą ar parduodantis bilietus keleiviams nežino Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje ar kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ar nesinaudoja ICAO sukurtomis keleivių aptarnavimo sistemomis, numatančiomis priimančiosios šalies reikalavimus (vizinio ar be vizinio režimo taikymą), pareiškėja savarankiškai privalo imtis priemonių informuoti partnerį dėl Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, nustatančių vizų režimą.

16Pažymėjo, kad pareiškėja, priimdama Rusijos Federacijos pilietę į savo lėktuvą, žinojo, jog ji pagal suplanuotą skrydžių maršrutą kirs Lietuvos Respublikos valstybės sieną, todėl, pareiškėja, privalėdama žinoti savo pareigą užtikrinti, kad Rusijos Federacijos pilietė turėtų galiojančiame kelionės dokumente galiojančią vizą, galėjo atsisakyti vykdyti pervežimo sutartį.

17Pareiškėja taip pat pabrėžė, jog Transporto veiklos pagrindų įstatymo priede nurodyta, kad šiuo įstatymu įgyvendinama 2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB dėl Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 26 str. nuostatų papildymo; Šengeno konvencijos 26 str. 1 d. įtvirtinta, jog Susitariančiosios Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į įsipareigojimus, prisiimtus prisijungus prie 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu, į nacionalinės teisės aktus įtraukti šias taisykles: a) jei užsieniečiams neleidžiama atvykti į vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritoriją, vežėjas, atvežęs juos oro, jūrų ar sausumos keliais, privalo nedelsdamas perimti juos savo atsakomybėn; pasienio kontrolės institucijų reikalavimu vežėjas privalo tuos užsieniečius nuvežti atgal į trečiąją valstybę, iš kurios jie buvo atvežti, arba į trečiąją valstybę, išdavusią kelionės dokumentą, su kuriuo jie keliavo, arba į bet kurią kitą trečiąją valstybę, į kurią jų įsitikinimu jiems leidžiama atvykti; b) vežėjas, naudodamasis visomis reikiamomis priemonėmis, privalo užtikrinti, kad oro ar jūrų keliais vežamas užsienietis turėtų kelionės dokumentus, kurių reikalaujama atvykstant į Susitariančiųjų Salių teritorijas.

18Dėl paskirtos pareiškėjai baudos, atsakovė nurodė, jog Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 2 d. numatyta, kad jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustato, kad šio straipsnio 1 d. nurodyto vežėjo vežamas užsienietis neturi kelionės dokumentų, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, vežėjui skiriama bauda nuo 11 000 iki 18 000 Lt už kiekvieną be reikalingų dokumentų vežamą užsienietį. Byloje nėra nustatytas nė vienas iš Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 3 d. nustatytų trijų atvejų, kuomet vežėjui bauda neskiriama, todėl, pasak atsakovės, nėra pagrindo neskirti pareiškėjai baudos. Atsakovė, teigimu, ji atsižvelgdama į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – padariusių pažeidimą fizinių ar juridinių asmenų pagalba Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išaiškinant pažeidimą, UAB „Small Planet Airlines“ skyrė minimalią Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 2 d. sankcijoje numatytą baudą – 11 000 Lt.

19Pažymėjo, jog pagrindinis Transporto veiklos pagrindų įstatymo tikslas yra efektyvi kova su nelegalia migracija, o ne valstybės patirti nuostoliai. Be to, tokiais atvejais užsieniečiui negali būti taikoma atsakomybė pagal LR ATPK 206 str.

20Atsakovė taip pat nesutinka su teiginiu, jog Transporto veiklos pagrindų įstatyme numatyta sankcija yra diskriminacinio pobūdžio, kadangi už LR ATPK 206 str. reglamentuojančio užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimą atsako tik užsieniečiai, kurie yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir atvyko į ją pažeisdami minėtą tvarką. Šiuo atveju, pasak atsakovės, N. D. negalėjo pažeisti atvykimo į Lietuvos Respubliką tvarkos, nes ji nebuvo įleista į Lietuvos Respublikos teritoriją.

21Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „Small Planet Airlines“ atstovė S. Š. prašė skundą tenkinti, remdamasi skunde pateiktais argumentais (b. l. 56-58). Papildomai paaiškino, kad šio atvejo negalima vertinti kaip nelegalios migracijos, veiksmuose nebuvo tyčios, galbūt Egipto pilietis nebuvo pakankamai kompetentingas.

22Teismo posėdyje atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos atstovė I. K. prašė skundą atmesti, remdamasi atsiliepime į pareiškėjo skundą pateiktais argumentais (b. l. 56-58). Papildomai paaiškino, jog keleivės veiksmuose buvo tyčia, kadangi ji žinojo, kad antrą kartą atvykti negalės. Pareiškėjai paskirta bauda yra minimali dėl nustatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės.

23Skundas atmetamas.

24Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl UAB „Small Planet Airlines“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos 2011 m. vasario 9 d. nutarimu įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3 paskirtos 11 000 Lt (vienuolikos tūkstančių litų) baudos pagrįstumo bei teisėtumo.

25Ginčo klausimą reglamentuoja Transporto veiklos pagrindų įstatymas.

26Nustatyta, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos sargybų būrio vyresnysis specialistas T. R. 2011 m. sausio 16 d. 18 val. 00 min. pareiškėjai surašė įstatymo pažeidimo protokolą Nr. 167-3 (b. l. 35-36), už tai, kad vežėjas UAB „Small Planet Airlines“ 2011 m. sausio 16 d. 17 val. 22 min. į Vilniaus oro uosto PKP reisu ( - ) iš Šarm el Šeicho atskraidino užsienietę – Rusijos Federacijos pilietę N. D., gim. ( - ) d., paso Nr. ( - ) be galiojančios Šengeno vizos, kai ji yra būtina, t. y. neužtikrino, kad keleivė turėtų visus atvykimui į Lietuvos Respubliką reikiamus dokumentus, ir tuo pažeidė Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. (b. l. 35-36).

27Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. nustatyta, kad vežėjai, veždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, privalo užtikrinti, kad šie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 3 d. nustatyta, kad vežėjui nėra skiriama bauda už be reikalingų dokumentų įvežtą užsienietį, jeigu vežėjas įrodo, kad priimdamas į transporto priemonę užsienietį įsitikino, kad šis turi kelionės dokumentus, kurie yra reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

28Keleivė N. D. 2011 m. sausio 15 d. paaiškinime Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardai paaiškino, jog nusipirko poilsinę kelionę į Šarm el Šeichą, nuvyko į Lietuvos Respublikos Ambasadą Kaliningrade ir gavo vizą Nr. ( - ) (vienkartinę 30 dienų, C tipo, galiojančią nuo 2011 m. sausio 3 iki 2011 m. vasario 2 d.); nurodė, jog nežinojo, kad vizos yra įvairių tipų, manė, kad būti Šengeno erdvėje ji gali tiek, kiek galioja viza; į Šarm el Šeichą išskrido iš Vilniaus oro uosto 2011 m. sausio 5 d., o apie tai, kad viza grįžtant iš kelionės jau bus negaliojanti ir ji nebus įleista į Lietuvos Respubliką ją informavo pareigūnai, tikrinantys dokumentus, tačiau ji manė, kad Šarm el Šeiche nusipirks bilietus į Rusiją ir tokiu būdu grįš į Kaliningradą, tačiau tokio bilieto negavo, todėl nusprendė skristi į Lietuvą su poilsine grupe (b. l. 31-32).

29N. D. buvo išduota C tipo vienkartinė 30 dienų viza Nr. ( - ), C tipo, galiojanti nuo 2011 m. sausio 3 iki 2011 m. vasario 2 d. (b. l. 33).

30Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos sargybų būrio vyresnysis specialistas T. R. 2011 m. sausio 16 d. 17 val. 27 min. sienos perėjimo punkte Vilniaus oro uosto užkardos Vilniaus oro uosto PKP atsisakė leisti atvykti į Lietuvos Respubliką kertant sieną N. D., atvykusiai iš Šarm el Šeicho reisu ( - ), kadangi neturėjo galiojančios vizos ar leidimo gyventi (b. l. 30).

31Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos sargybų būrio vyresnysis specialistas T. R. 2011 m. sausio 16 d. tarnybiniame pranešime nurodė, jog minėta Rusijos pilietė N. D. atvyko į Lietuvą 2011 m. sausio 4 d. turėdama vienkartinę C tipo Šengeno vizą Nr. ( - ) ir 2011 m. sausio 5 d. išvyko į poilsinę kelionę Egipte, kadangi viza buvo vienkartinė, ji tapo negaliojanti, todėl remiantis Šengeno sienų kodekso 13 str. 1 d., ji į Lietuvos Respubliką 2011 m. sausio 16 d. neįleista, surašytas atsisakymas leisti atvykti kertant sieną Nr. ( - ) bei UAB „Small Planet Airlines“ surašytas įstatymo pažeidimo protokolas Nr. 167-3 (b. l. 29).

32Taigi, kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, vežėjas UAB „Small Planet Airines“ atskraidino į Lietuvą Rusijos Federacijos pilietę be galiojančio kelionės dokumento, t. y. be galiojančios Šengeno vizos.

33Tarybos reglamento (EB) Nr.562/2006 nustatančio Šengeno sienų kodeksą, 5 str. 1 d. įtvirtintos trečiųjų šalių piliečiams taikomos atvykimo sąlygos, kur be kitų įleidimo sąlygų 5 str. 1 d. a punktas numato, kad trečiųjų valstybių piliečiams leidžiama atvykti jei jis turi galiojantį kelionės dokumentą ar dokumentus, leidžiančius jam kirsti sieną, bei to paties straipsnio 1 dalies b punktas reglamentuoja, kad jie turi turėti galiojančią vizą, jei to reikalaujama pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, išskyrus atvejus, kai jie turi galiojantį leidimą gyventi arba galiojančią ilgalaikę vizą. To paties straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta, jog nukrypstant dalies trečiųjų šalių piliečiams, kurie atitinka ne visas 1 dalyje nustatytas sąlygas, bet turi vienos iš valstybių narių išduotą leidimą gyventi, ilgalaikę vizą ar pakartotinio atvykimo vizą, arba, jei to reikalaujama, leidimą gyventi arba ilgalaikę vizą ir pakartotinio atvykimo vizą, leidžiama vykti per kitų valstybių narių teritorijas tranzitu. Aiškinant sistemiškai šią dalį matyti, jog tiek valstybių narių išduotas leidimas gyventi, tiek ilgalaikė viza ar pakartotinio atvykimo viza yra traktuojami kaip dokumentai. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus 1 str. 1 d. nurodyta, jog I priede išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizą.

34Pažymėtina, kad tiek Tarybos direktyvoje 2001/5l/EB 2001 m. birželio 28 d. dėl Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 26 str. nuostatų papildymo, tiek Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. įtvirtinta, jog vežėjai, kurie verčiasi keleivių vežimu oro ar jūros keliais arba kurie tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais sausuma veža keleivių grupes specialiais bei užsakomaisiais reisais, įveždami užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, privalo užtikrinti, kad šie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Vežėjai turi teisę tikrinti keleivių kelionės dokumentus, kad įsitikintų, ar keleivis turi kelionės dokumentus, reikalingus įvažiuoti į Lietuvos Respubliką.

35Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo „Formalumų mažinimas“ 3.33 p. imperatyviai nurodo, kad vežėjai, keleivių įlaipinimo punkte, privalo imtis priemonių, kad įsitikintų, ar keleiviai turi tinkamus įvažiavimo dokumentus, nurodytus paskirties valstybių. Vežėjams sukurta pareiga prieš įvežant užsieniečius į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną užtikrinti, kad jie turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką. Be to, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, vežėjas privalo imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti šios pareigos vykdymą. Tuo atveju, jei vežėjas neturi galimybių ar noro pats tikrinti vežamų keleivių dokumentų, o kitos šalies partneris, vykdantis antžeminį aptarnavimą ar parduodantis bilietus keleiviams nežino Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje ar kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ar nesinaudoja ICAO sukurtomis keleivių aptarnavimo sistemomis, numatančiomis priimančiosios šalies reikalavimus (vizinio ar be vizinio režimo taikymą), pareiškėja savarankiškai privalo imtis priemonių informuoti partnerį dėl Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, nustatančių vizų režimą.

36Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d. nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra pažymėjęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą. Tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas. Taigi rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga. Todėl teismų precedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami.

37Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką šio pobūdžio administracinėse bylose ne kartą pažymėjo, kad Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. įtvirtinta vežėjo pareiga užtikrinti, kad įvežamas užsienietis turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, turi būti aiškinama neatsiejamai nuo kitais teisės aktais įtvirtintų reikalavimų, kuriais nustatyta kokius galiojančius dokumentus reikia turėti užsieniečiui tam, kad juos pateikęs valstybės sienos kontrolės tarnybai, jis galėtų įvažiuoti į Lietuvos Respubliką per valstybės sieną (2007 m. spalio 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A3-876/2007; 2008 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A20-78/2008; 2008 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-146/2008; 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1482/2008; 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1483/2008).

38Atsižvelgdama į aukščiau minėtą praktiką, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 ir 2 d. vežėjas tikrina kelionės dokumentus, kurie yra reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, tai yra, apibūdinant kelionės dokumentą Transporto veiklos pagrindų įstatymo taikymo prasme, yra išskiriamas (akcentuojamas) tokio dokumento tinkamumo ir pakankamumo panaudoti turint tikslą įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną aspektas. Tai reiškia, kad tai yra dokumentai, kurių turėjimas ar neturėjimas yra pagrindas Valstybės sienos apsaugos tarnybai (šios tarnybos pareigūnams) praleisti arba nepraleisti keleivį per (šiuo atveju oro uosto) dokumentų kontrolės punktą. Toks aiškinimas neprieštarauja kelionės dokumento ir vizos sąvokoms, pateiktoms Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 str. 10 d. ir 33 d., pagal kurias viza yra (gali būti) sudedamoji (įklijuota) kelionės dokumento (užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio dokumento) dalis, kuri (kartu su pasu) suteikia teisę jos turėtojui kirsti valstybės sieną. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtas kelionės dokumentų pakankamumo aspektas apima šių sąvokų visumą.

39Į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos 2011 m. sausio 17 d. raštą Nr. (21/20)-89-17 (b. l. 37) UAB „Small Planet Airlines“ pateikė 2011 m. vasario 7 d. paaiškinimą Nr. OC-26 (b. l. 40-41), kuriame nurodė, jog ji, priimdama keleivę į transporto priemonę, įsitikino, kad ši turi kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką; keleivė turėjo visus atvykti į Lietuvą reikalingus kelionės dokumentus, t. y. galiojantį pasą ir vizą, galiojančią laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. vasario 2 d. Pareiškėjos teigimu, valstybės sienos apsaugos bei asmenų, kertančių valstybės sieną, kontrolės funkcijas atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuri yra pagrindinė ir vienintelė institucija, turinti reikiamas priemones ir kompetentingus pareigūnus, tinkamam valstybės sienos apsaugos ir asmenų judėjimo per sienas kontrolės funkcijoms įgyvendinti. Taip pat pažymėjo, jog UAB „Small Planet Airlines“ pareiga užtikrinti, kad jos keleiviai turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką, numatyta Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d., turėtų būti vertinama tik kaip papildoma priemonė šalia Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos funkcijų.

40Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos vado pavaduotoja I. K. 2011 m. vasario 9 d. priėmė nutarimą įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3, kuriame nustatytos aplinkybės, nurodytos įstatymo pažeidimo protokole (b. l. 5-7, 44-46). Taip pat nurodyta, jog UAB „Small Planet Airines“ direktoriaus pateiktas paaiškinimas vertintinas kritiškai. Konstatuota, jog Rusijos pilietė turėjo Šengeno vizą Nr. ( - ), kurioje nurodytas galiojimo laikas nuo 2011 m. sausio 3 d. iki 2011 m. vasario 2 d., atvykimų skaičius „01“; viza buvo užpildyta vadovaujantis 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) 10 str.; vizos galiojimas baigiasi, kai bendras vizos turėtojo išvykimų skaičius yra lygus leidžiamų atvykimų skaičiui, net jei vizos turėtojas neišnaudojo viso viza leidžiamo dienų skaičiaus. Nurodyta, jog Rusijos pilietė N. D. su viza Nr. ( - ) jau buvo atvykusi 2011 m. sausio 4 d. ir išvyko 2011 m. sausio 5 d., todėl viza tapo negaliojanti, nes buvo išnaudotas galimų atvykimų skaičius.

41Priimtame nutarime taip pat nurodyta, jog Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 8 str. numato, kad užsieniečio neįleidimo į Lietuvos Respubliką sąlygos nustatomos vadovaujantis Šengeno sienų kodeksu (EB) Nr.562/2006, kurio 5 str. nustatyta, kad atvykdamas į Šengeno teritoriją, užsienietis privalo pateikti ne tik galiojantį kelionės dokumentą, bet ir galiojančią vizą, jei to reikalaujama pagal Tarybos reglamentą EB Nr.539/2001; šiuo atveju minėta Rusijos pilietė neturėjo galiojančios vizos atvykimui į Lietuvos Respubliką. Pažymėta, jog Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo „Formalumų mažinimas“ (toliau ICAO konvencijos 9 priedas) 3.33 p. aiškiai nurodyta, kad vežėjai, keleivių įlaipinimo punkte, privalo imtis priemonių, kad keleiviai turėtų visus patikrinimui būtinus dokumentus; vežėjas yra atsakingas už gabenamą keleivį iki jo įleidimo į teritoriją, tokia nuostata įtvirtinta Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (pasirašyta Čikagoje 1944 m. gruodžio 7 d.) 9 priedo „Formalumų mažinimas“ 3.44 p.; pagal Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. vežėjas, kuris verčiasi keleivių vežimu oro keliais, įveždamas užsienietį į Lietuvos Respublikos teritoriją per valstybės sieną, privalo užtikrinti, kad šis turėtų kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką; dokumentų, reikalingų įvažiavimui į Lietuvos Respubliką patikrinimą, vežėjo atstovai turi galimybę atlikti užsienio oro uoste, keleivių registracijos metu iki pasienio ir kitų kontrolės procedūrų taikomų keleiviams.

42Nutarime konstatuota, jog vežėjas neužtikrino, kad keleivis (užsienietis) turėtų visus atvykimui į Lietuvos Respubliką reikiamus dokumentus, tuo vežėjas pažeidė Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. Nustatyta pareiškėjos atsakomybę lengvinanti aplinkybė – vežėjas suteikė pagalbą VSAT pareigūnams aiškinant bei nagrinėjant minėtą pažeidimą. Už nustatytą pažeidimą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkarda 2011 m. vasario 9 d. nutarimu įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3 UAB „Small Planet Airlines“ skyrė 11 000 Lt (vienuolikos tūkstančių litų) baudą.

43Teismo vertinimu, pareiškėjos argumentai, kuriais teigiama, kad pareiškėja neturi pareigos prieš įveždama keleivį į Lietuvos Respubliką įsitikinti, kad šis turi kelionės dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką arba, kad tai turi atlikti kiti subjektai (oro uosto, pasienio kontrolės tarnybos ir pan.), yra nepagrįsti. Pareiškėja taip pat teismui nepateikė įrodymų, kad prieš įveždama keleivį į Lietuvos Respubliką, atliko veiksmus, kurie buvo pakankami konstatuoti, jog keleivis turi dokumentus, kurie reikalingi įvažiuoti į Lietuvos Respubliką.

44Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, darytina išvada, kad VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkarda pagrįstai konstatavo, kad vežėjas neužtikrino, kad keleivis (užsienietis) turėtų visus atvykimui į Lietuvos Respubliką reikiamus dokumentus bei tuo vežėjas pažeidė Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d.

45Už pažeidimo, numatyto Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. padarymą, gali būti skiriama nuo vienuolikos tūkstančių litų iki aštuoniolikos tūkstančių litų už kiekvieną be reikalingų dokumentų vežamą užsienietį bauda. Pareiškėjai už šio pažeidimo padarymą yra skirta minimalaus dydžio - vienuolikos tūkstančių litų bauda, dėl ko jai paskirtoji bauda atitinka padaryto pažeidimo pobūdį bei sunkumą, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog nuobauda per griežta.

46Pažymėtina, kad mažesnės, negu Transporto veiklos pagrindų įstatyme nustatytos piniginės baudos skyrimas turi būti ne taisyklė, bet išimtis – ją teismas gali skirti tik esant ypatingoms atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms, kitoms aplinkybėms, į kurias neatsižvelgus įstatyme nustatyto dydžio piniginė bauda, jeigu ji būtų paskirta, būtų akivaizdžiai neteisinga. Teismas, skirdamas mažesnes negu įstatyme numatytas pinigines baudas, tai turi daryti itin atidžiai ir atsargiai, kad nebūtų pažeisti asmens, visuomenės bei valstybės interesai. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodoma aplinkybė, jog vežėjas suteikė pagalbą VSAT pareigūnams aiškinantis bei nagrinėjant padarytą pažeidimą jau buvo įvertinta skundžiamame Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos 2011 m. vasario 9 d. nutarime įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3, jokių kitų atsakomybę lengvinančių aplinkybių ar kitų aplinkybių dėl kurių pareiškėjui paskirtoji bauda būtų neteisinga teismas nenustatė. Argumentas, jog valstybei nepadaryta jokia žala, laikytinas nepagrįstu, nes aviakompanija privalo laikytis visų teisės aktų, susijusių su keleivių vežimu, užtikrinti, kad jų darbuotojai juos išmanytų ir tinkamai taikytų.

47Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus oro uosto užkardos 2011 m. vasario 9 d. nutarimas įstatymo pažeidimo byloje Nr. 167-3 paliekamas nepakeistu.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

49Atmesti pareiškėjos UAB „Small Planet Airlines“ skundą kaip nepagrįstą.

50Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėja su skundu (b. l. 1-4) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 4. Pareiškėja nesutinka su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos... 5. Pažymėjo, kad keleivė – Rusijos pilietė N. D., gim. ( - ) d., į Lietuvos... 6. Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad keleivių registraciją oro uostuose bei... 7. Be kita ko, atkreipė dėmesį, jog pagal Lietuvos Respublikos sienos apsaugos... 8. Pareiškėja daro išvadą, kad aviakompanija ėmėsi visų įmanomų... 9. Pareiškėjos manymu, net ir tuo atveju, jei būtų nustatyta, jog ji pažeidė... 10. Pareiškėja, remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo... 11. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus... 12. Nurodė, jog 2011 m sausio 16 d. 17 val. 22 min. į Vilniaus oro uosto... 13. Paaiškino, jog Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. nustatyta,... 14. Pažymėjo, jog tiek Tarybos direktyvoje 2001/5l/EB 2001 m. birželio 28 d.... 15. Taip pat atsakovė nurodė, jog Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos... 16. Pažymėjo, kad pareiškėja, priimdama Rusijos Federacijos pilietę į savo... 17. Pareiškėja taip pat pabrėžė, jog Transporto veiklos pagrindų įstatymo... 18. Dėl paskirtos pareiškėjai baudos, atsakovė nurodė, jog Transporto veiklos... 19. Pažymėjo, jog pagrindinis Transporto veiklos pagrindų įstatymo tikslas yra... 20. Atsakovė taip pat nesutinka su teiginiu, jog Transporto veiklos pagrindų... 21. Teismo posėdyje pareiškėjos UAB „Small Planet Airlines“ atstovė S. Š.... 22. Teismo posėdyje atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos... 23. Skundas atmetamas.... 24. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl UAB „Small Planet... 25. Ginčo klausimą reglamentuoja Transporto veiklos pagrindų įstatymas.... 26. Nustatyta, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 27. Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str. 1 d. nustatyta, kad vežėjai,... 28. Keleivė N. D. 2011 m. sausio 15 d. paaiškinime Valstybės sienos apsaugos... 29. N. D. buvo išduota C tipo vienkartinė 30 dienų viza Nr. ( - ), C tipo,... 30. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus... 31. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Vilniaus... 32. Taigi, kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, vežėjas UAB „Small Planet... 33. Tarybos reglamento (EB) Nr.562/2006 nustatančio Šengeno sienų kodeksą, 5... 34. Pažymėtina, kad tiek Tarybos direktyvoje 2001/5l/EB 2001 m. birželio 28 d.... 35. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo „Formalumų... 36. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d. nustatyta, kad teismai,... 37. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą teismų... 38. Atsižvelgdama į aukščiau minėtą praktiką, teisėjų kolegija pažymi,... 39. Į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės... 40. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 41. Priimtame nutarime taip pat nurodyta, jog Įstatymo dėl užsieniečių... 42. Nutarime konstatuota, jog vežėjas neužtikrino, kad keleivis (užsienietis)... 43. Teismo vertinimu, pareiškėjos argumentai, kuriais teigiama, kad pareiškėja... 44. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, darytina išvada, kad VSAT prie... 45. Už pažeidimo, numatyto Transporto veiklos pagrindų įstatymo 20 str.... 46. Pažymėtina, kad mažesnės, negu Transporto veiklos pagrindų įstatyme... 47. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmetamas kaip... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 49. Atmesti pareiškėjos UAB „Small Planet Airlines“ skundą kaip... 50. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...