Byla 2-330/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mikrovisatos servisas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria panaikintos Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dojus agro“ nekilnojamojo, kilnojamojo turto, turtinių teisių, piniginių lėšų atžvilgiu, civilinėje byloje Nr. 2-175-425/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mikrovisatos servisas“ ieškinį atsakovams restruktūrizuojamai akcinei bendrovei „Iglus“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Dojus agro“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Mikrovisatos servisas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų RAB „Iglus“ ir UAB „Dojus agro“ ieškovui UAB „Mikrovisatos servisas“ 315760 Lt už įrangą ir atliktus darbus ir 22301,92 Lt delspinigių. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovų RAB „Iglus“ ir UAB „Dojus agro“ turto areštą 338061,92 Lt sumai, o nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui bei įstatymų nustatyta tvarka apie atsakovų turto areštą pranešti Turto arešto registrui. Panevėžio apygardos teismas 2011-11-09 nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovams RAB „Iglus“ ir UAB „Dojus agro“ priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises 338061,92 Lt sumai, o tokio turto neturint ar turint nepakankamai ir pinigines lėšas, esančias atsakovų vardu atsiskaitomosiose sąskaitose ar pas kitus asmenis. Teismas paaiškino ieškovui UAB „Mikrovisatos servisas“, kad dėl šios nutarties vykdymo turi teisę kreiptis į atsakovų RAB „Iglus“ ir UAB „Dojus agro“ turto buvimo vietos teritoriją aptarnaujantį antstolį, kuris surastų ir aprašytų RAB „Iglus“ ir UAB „Dojus agro“ nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, uždraudžiant turtą, lėšas parduoti, įkeisti, perleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atsiskaitymus su valstybės, socialinio draudimo fondo biudžetais, darbuotojais bei ieškovu UAB „Mikrovisatos servisas“.

5Atsakovas UAB „Dojus agro“ 2011-11-21 atskiruoju skundu prašė panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011-11-09 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo UAB „Mikrovisatos servisas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Dojus agro“ atžvilgiu atmesti. Apeliantas nurodė, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, neatsižvelgė ir nevertino atsakovo finansinių galimybių, t.y. ar jam ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, vykdoma veikla yra didelė, bei tuo pažeidė šalių lygiateisiškumo, teisingumo, ekonomiškumo principus. Atsakovas UAB „Dojus agro“ pateikė kartu su atskiruoju skundu UAB „Dojus agro“ 2011-09-30 balansą, kuris patvirtina UAB „Dojus agro“ apskaitant nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už 150580879 Lt, o Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina 12715594 Lt grynojo pelno.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi panaikino Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Dojus agro“ nekilnojamojo, kilnojamojo turto, turtinių teisių, piniginių lėšų atžvilgiu. Teismas nurodė, kad byloje ieškovas UAB „Mikrovisatos servisas“ ieškiniu atsakovams RAB „Iglus“ ir UAB „Dojus agro“ prašė priteisti 315760 Lt skolos ir 22301,92 Lt delspinigių. UAB „Dojus agro“ kartu su atskiruoju skundu pateiktu 2011-09-30 balansu nustatyta, kada atsakovas UAB „Dojus agro“ apskaito nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už 150580879 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 341597997 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaita nustatyta UAB „Dojus agro“ turėjus 12715594 Lt grynojo pelno 2011 m. Teismas priėjo išvados, kad nurodyti balanso duomenys yra pakankami, kad ieškinio galimo patenkinimo atveju, neturėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, nes atsakovo UAB „Dojus agro“ apskaitomas balanse turtas yra daugiau kaip 445 kartų didesnis nei ieškovo ieškinio reikalavimas, todėl šio atsakovo atžvilgiu teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos kaip nereikalingos ir perteklinės (CPK 144str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Mikrovisatos servisas“ prašo panaikinti 2011-11-24 Panevėžio apygardos teismo nutartį ir palikti galioti 2011-11-09 Panevėžio apygardos teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Panevėžio apygardos teismas vadovavosi 2011-09-30 pateiktu atsakovo balansu. Šis balansas atspindi tik įmonės padėtį už devynis mėnesius, kuris nėra oficialus, todėl, siekiant objektyviai nustatyti atsakovo finansinę padėtį, toks rašytinis įrodymas yra nepakankamas.

112. Pagal į bylą teismui pateiktą oficialią informaciją iš Centrinės hipotekos įstaigos apie atsakovo UAB „Dojus agro“ įsiskolinimus kredito įstaigai AB SEB bankui matyti, kad atsakovas UAB „Dojus agro“ turi labai didelius kreditorinius įsipareigojimus AB SEB bankui, kurie viršija atsakovo turimo turto vertę.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Dojus agro“ prašo ieškovo UAB „Mikrovisatos servisas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011-11-24 nutarties panaikinimo atmesti ir palikti Panevėžio apygardos teismo 2011-11-24 nutartį nepakeistą. Nurodo, kad atsižvelgiant į nurodytą ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, darytina išvada, kad laikinąsias apsaugos priemones siekiama taikyti finansiškai pajėgiam asmeniui, be to, nėra objektyvių prielaidų manyti, jog ieškinio patenkinimo atveju būtų sunku ar neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą pagal galimo patenkinti ieškovo reikalavimo dydį.

13Vertinant visą, kas išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis, kuria teismas panaikino atsakovui UAB „DOJUS agro“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. UAB „Mikrovisatos servisas“ atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliktina nepakeista.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Dojus agro“ nekilnojamojo , kilnojamojo turto, turtinių teisių, piniginių lėšų atžvilgiu taikymo panaikino ir atsakovo UAB „Mikrovisatos servisas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje dalyje atmetė, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumui būtini ir kiti pagrindai.

18Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra reikalavimų suma yra 338061,92 Lt. Tačiau tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes. Nagrinėjamu atveju, byloje kartu su atskiruoju skundu atsakovas teismui yra pateikęs 2010 metų balanso nuorašą (22-23 b.l.) bei Pelno (nuostolių) ataskaitą (24 b.l.) , Turto arešto aktų registro išrašą (25-29 b.l.). Teisėjų kolegija, vertindama atsakovo finansinę padėtį pažymi, kad į 2010 metų balansą įrašyto turto vertė sudaro 135078746 Lt, ilgalaikis turtas sudarė 17318333 Lt, trumpalaikis turtas sudarė 117760413 Lt. Iš pateiktos Pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovo grynasis pelnas 2010 metais sudarė 6573537 Lt.

19Apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog Panevėžio apygardos teismas iš atsakovo UAB „Dojus agro“ pateiktų 2011 m. rugsėjo 30 d. balanso, Pelno (nuostolių) ataskaitos negalėjo nustatyti atsakovo realaus nuosavo kapitalo, nei atsakovo įsipareigojimų, kadangi pateiktas balansas yra tik preliminarus, sudarytas atsakovo ir nėra pateiktas jokiai valstybinei institucijai, nėra pagrįsti. Pažymėtina, kad tas faktas jog, atsakovo byloje pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai nėra pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai, savaime nesudaro pagrindo abejoti balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytais duomenimis ar laikyti, kad pagal šiuos duomenis yra neįmanoma nustatyti atsakovo finansinės padėties. Kita vertus, atsakovas į bylą nepateikė atsakovo blogą finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad atsakovas UAB „Dojus agro“ Panevėžio apygardos teismui pateikė nepilną informaciją apie savo turimus įsipareigojimus. Su šiuo apelianto argumentu sutikti negalima, nes priešingai nei nurodo UAB „Mikrovisatos servisas“, atsakovo pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose yra įtraukti bei nurodyti visi UAB „Dojus agro“ finansiniai įsipareigojimai, įskaitant ir kredito įstaigoms. Apeliantas nepateikė duomenų, kad atsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo finansinius įsipareigojimus.

20Teisėjų kolegija atsižvelgdama tiek į ieškovo, tiek į atsakovo pateiktus argumentus bei įrodymus ir vertindama jų visumą laiko, kad atsakovo turto vertė žymiai viršija atsakovui pareikštų reikalavimų sumą, jo turtinė padėtis yra gera, ir jam pareikštų reikalavimų suma lyginant su turimu turtu nėra didelė, todėl nėra pagrindo išvadai, kad būsimo, galimai palankaus sprendimo, atsakovas neturėtų galimybės įvykdyti.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Mikrovisatos servisas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Atsakovas UAB „Dojus agro“ 2011-11-21 atskiruoju skundu prašė panaikinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi panaikino... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Mikrovisatos servisas“ prašo panaikinti... 10. 1. Panevėžio apygardos teismas vadovavosi 2011-09-30 pateiktu atsakovo... 11. 2. Pagal į bylą teismui pateiktą oficialią informaciją iš Centrinės... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Dojus agro“ prašo... 13. Vertinant visą, kas išdėstytą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 17. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 18. Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra reikalavimų suma yra 338061,92 Lt.... 19. Apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog Panevėžio apygardos... 20. Teisėjų kolegija atsižvelgdama tiek į ieškovo, tiek į atsakovo pateiktus... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti...