Byla A18.-847-1057/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė, sekretoriaujant Neringai Dargytei, Mildai Kančytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam P. M., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovei Nijolei Vaitiekūnaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo P. M., asmens kodas ( - ) deklaravusio gyvenamąją vietą ( - ), administracinio nusižengimo bylą, kurioje administracinio nusižengimo protokolas surašytas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 507 straipsnį.

3Teismas

Nustatė

4P. M. 2018 m. sausio 12 d. surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl ANK 507 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo padarymo, kad būdamas asociacijos „( - )“ vadovu elektroniniu paštu siųstais 2017 m. rugpjūčio 28 d. ir 2017 m. rugsėjo 6 d. laiškais su teiginiais „atitinka tikrovę, kurioje matyt gyvenate tik Jūs pati ir galbūt kai kurie Kultūros paveldo departamento valdininkai“ bei reikalavimais „per 7 dienas nuo šio reikalavimo išsiuntimo asociacijai sumokėti 5 000 eurų kompensaciją“, taip pat „jei per 7 d. nuo šio reikalavimo išsiuntimo nebus viešai paneigti jūsų tikrovės neatitinkantys ir asociacijos dalykinę reputaciją menkinantys teiginiai ir atlyginta padaryta žala, taip pat prašysime pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant R. K. priklausančias lėšas ir turtą ieškinio sumos ribose“ pažemino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės R. K. garbę ir orumą.

5Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas P. M. paaiškino, kad kaip fizinis asmuo nieko negali paaiškinti, nes jokių veiksmų neatliko. Jis yra „( - )“ (juridinio asmens) vadovas ir valdybos narys. Juridinis asmuo prima spendimą ir vadovas pasirašo juridinio asmens veiksmus. Veiksmus atliko juridinis asmuo. P. M. pasirašė kaip juridinio asmens vadovas, tai buvo aiškinama ir departamentui. Kaip fizinis asmuo jokių veiksmų neatliko ir paaiškinti nieko negali (b. l. 106-108).

6Teismo posėdžio metu Institucijos, surašiusios protokolą, atstovė Nijolė Vaitiekūnaitė paaiškino, jog protokole yra nurodyta, kad P. M. siųsto pranešimo tekstas traktuotinas kaip garbės ir orumo pažeminimas, grasinimas ir neteisingi teiginiai. Mano, kad nurodymas, jog „apribos naudojimąsi priklausančiomis lėšomis“ yra grasinimas (b.l.64-65).

7Byloje esančiuose rašytiniuose paaiškinimuose P. M. nurodo, kad Kultūros paveldo departamentas protokolą surašė fiziniam asmeniui P. M., nors iš įrodymų matyti, kad raštus, kurių pagrindu buvo surašytas protokolas, išsiuntė juridinis asmuo „( - )“, todėl laikytina, kad protokolas yra surašytas fiziniam asmeniui už juridinio asmens veiksmus, nors pagal nuo 2017 m. įsigaliojusį ANK, P. M. vertinimu, juridiniai asmenys taip pat yra traukiami administracinėn atsakomybėn. Protokolas surašytas nesant nusižengimo sudėties, nes veiksmai, už kuriuos yra surašytas protokolas, priskirtini civiliniams santykiams, kai juridinis asmuo pareikalavo, kad Kultūros paveldo departamento darbuotoja R. K. paneigtų viešai jos išsakytus melagingus ir asociacijos „( - )“ dalykinę reputaciją žeminančius teiginius bei atlygintų šios darbuotojos tyčiniais veiksmais padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Asociacijos veiksmai buvo kvalifikuoti netinkamai, nes šio juridinio asmens reikalavimuose paneigti tikrovės neatitinkančią viešai paskleistą informaciją nėra jokio turinio, kuris neabejotinai įžeistų ir (arba) pažemintų tarnautojo garbę ir orumą. P. M. nedalyvavo surašant administracinio nusižengimo protokolą, nes nebuvo informuotas apie bylos nagrinėjimą. Byloje esančiuose tarnybiniuose pranešimuose užfiksuota, kad veiksmus atliko juridinis asmuo „( - )“, tačiau nėra jokių duomenų, kad šiuos veiksmus atliko fizinis asmuo P. M. (b. l. 22-31, 33-39, 47-53, 73-79).

8Teismo posėdžio metu liudytoja R. K. teigė, kad yra Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sekretorė ir dalyvauja visuose posėdžiuose, kuriuos svarsto pirmoji vertinimo taryba. Dalyvavo posėdžiuose, kuriuose buvo sprendžiamas klausimas dėl laivo pripažinimo kultūros paveldo vertybe. Pareiškėjas buvo „( - )“, šiam juridiniam asmeniui priklausė laivas. Vyko klausimo nagrinėjimas ir Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2016 m. rugsėjo 20 d. įrašė laivą į kultūros vertybių registrą. Klausimo pristatytojai buvo P. M. ir B. M. kaip „( - )“ atstovai. Tačiau posėdžių metu jie pateikė klaidinančius duomenis. Po kiek laiko R. K. paskambino „Vakarų ekspreso“ žurnalistė, kuri rašė straipsnius apie laivus ir apie šį konkretų laivą bei paprašė pakomentuoti. Liudytoja išsakė departamento poziciją. 2017 m. rugpjūčio 28 d. elektroniniu paštu gavo „( - )“ skundą dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir reikalavimą atlyginti žalą dėl dalykinės reputacijos menkinimo. Skunde buvo reikalauta paneigti teiginius pasakytus žiniasklaidai ir sumokėti 5 000 eurų, buvo grasinama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuoti jai priklausančias asmenines lėšas ir turtą reikalavimo ribose. Buvo kreipiamasi asmeniškai į ją, ne kaip į departamento darbuotoją. Ji išsakė poziciją žiniasklaidai kaip departamento darbuotoja ir vertinimo tarybos sekretorė. Buvo Kultūros paveldo departamento raštu išsiųstas atsakymas, kad departamentas nenagrinės asociacijos skundo. 2017 m. rugsėjo 6 d. liudytoja gavo dar vieną minėto juridinio asmens raštą, jai buvo grasinama asmeniškai, rašoma į jos darbinį paštą. Buvo teiginys, kad ji ir departamento pareigūnai gyvena nerealioje tikrovėje. Tokius laiškus liudytoja traktuoja kaip pretenzijas jai kaip privačiam asmeniui, kadangi dalyvavo Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose ir matė kaip P. M. elgėsi. Dėl P. M. elgesio patyrė didelę nervinę įtampą ir laiškus traktuoja kaip grasinimą. R. K. pasakė faktus, jokių melagingų teiginių nepasakė. Teiginį, kad ji ir departamento pareigūnai gyvena nerealioje tikrovėje laiko įžeidžiančiu. Patiria nervinę įtampą (b. l. 119-121).

9Byloje yra pateiktas 2017 m. rugpjūčio 24 d. „Vakarų ekspreso“ straipsnis „Kodėl nyksta istoriniai burlaiviai?“(b. l. 10-11).

10Byloje esančiame 2017 m. rugpjūčio 28 d. 16.25 val. siųstame elektroniniame laiške (siuntėjas – „( - )“ asociacija, laiškas siųstas iš adreso ( - ), pasirašytas vadovo P. M. vardu), kurio adresatu nurodoma R. K. (el. pašto adresas ( - )) nurodyta, jog „Remiantis išdėstytu, reikalaujame per 7 dienas nuo šio el. laiško išsiuntimo viešai leidinyje „Vakarų ekspresas“ paskelbti šio turinio pareiškimą: „Pareiškiu, kad „Vakarų ekspresas“ 2017 m. rugpjūčio 25 d. paskelbtame straipsnyje „Kodėl nyksta istoriniai burlaiviai“ mano teiginiai, išsakyti, jog „laivo savininkai šio laivo įrašymo į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą „( - )“ to pasiekė nesąžiningu būdu, nes Tarybai buvo teigiama, jog laivas „Lady Sophie“ registruotas jūrų registre“, neatitinka tikrovės, nes „( - )“ niekada neteigė Tarybai, kad laivas „Lady Sophie“ registruotas jūrų registre, o asociacijos pateiktuose dokumentuose buvo aiškiai nurodyta, kad laivas yra registruotas vidaus vandenų registre. Taip pat pareiškiu, kad mano teiginiai, jog „Lady Sophie“ laivo savininkai Vertinimo tarybai pateikė planą, kuriame buvo apibrėžta krantinės teritorija, tačiau tai taip pat buvo klaidinanti informacija, nes laivo toje vietoje jau nebuvo, jis buvo perkeltas į kitą vietą“, taip pat neatitinka tikrovės, nes asociacijos 2016 m. balandžio 13 d. paraiškos įtraukti laivą į Kultūros vertybių registrą ir Kultūros paveldo departamentui priklausančio Kultūros paveldo centro parengto šio laivo 2016 m. gegužės 9 d. teritorijos plano pateikimo metu visi nurodyti duomenys atitiko faktinę situaciją“.

11Be to, reikalaujame per 7 dienas nuo šio reikalavimo išsiuntimo asociacijai sumokėti 5 000 eurų kompensaciją už jos dalykinės reputacijos sumenkinimą viešai paskleidžiant tikrovės neatitinkančią informaciją. Jei per 7 d. nuo šio reikalavimo išsiuntimo nebus viešai paneigti jūsų tikrovės neatitinkantys ir asociacijos dalykinę reputaciją menkinantys teiginiai ir neatlyginta padaryta žala, kreipsimės į teismą be jokio atskiro įspėjimo, prašydami, kad būtumėte įpareigota paneigti tikrovės neatitinkančius ir asociacijos dalykinę reputaciją menkinančius teiginius ir atlyginti padarytą žalą, taip pat prašysime pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant jums priklausančias lėšas ir turtą ieškinio sumos ribose.“ (b. l. 7-8, 41-44).

12Iš byloje esančio 2017 m. rugsėjo 6 d. 14.03 val. siųsto elektroninio laiško (siuntėjas – „( - )“ asociacija, laiškas siųstas iš adreso ( - ), laiškas pasirašytas vadovo P. M. vardu), kurio adresatu nurodoma R. K., matyti, kad išsiųsta tokio turinio informacija: „Kadangi per 7 d. tikrovės neatitinkantys teiginiai nebuvo paneigti ir žala neatlyginta, be atskiro įspėjimo kreipsimės į teismą dėl Jūsų, R. K., asmenines atsakomybės už tikrovės neatitinkančius teiginius ir asociacijos dalykinės reputacijos tyčinį menkinimą, dėl kurio esate atsakinga asmeniškai. Kai teisme bus priimtas ieškinys, Jūs, R. K., gausite pranešimą apie pareikštą ieškinį ir turėsite galimybę gintis, galimai net įrodydama, kad jūsų tikrovės neatitinkantys teiginiai iš tikro atitinka tikrovę, kurioje matyt gyvenate tik Jūs pati ir galbūt kai kurie Kultūros paveldo departamento valdininkai.“ (b. l. 9, 40).

13Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistės R. K. tarnybiniame pranešime nurodoma, jog 2017 m. rugpjūčio 28 d. Kultūros paveldo departamento tarnybiniu el. paštu ji gavo asociacijos „( - )“ skundą dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir reikalavimą atlyginti žalą dėl dalykinės reputacijos menkinimo (reg. Nr. 1-2873), kurį persiuntė registruoti į centrinį Kultūros paveldo departamento el. paštą. Asociacijos skunde yra teigiama, kad jos teiginiai, išsakyti 2017 m. rugpjūčio 25 d. „Vakarų eksprese“ paskelbtame straipsnyje „Kodėl nyksta istoriniai burlaiviai“ neatitinka tikrovės ir menkina asociacijos dalykinę reputaciją. Reikalaujama per 7 dienas nuo reikalavimo išsiuntimo asociacijai sumokėti 5 000 eurų bei paneigti teiginius. Taip pat grasinama pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant R. K. priklausančias lėšas ir turtą ieškinio sumos ribose. Nors 2017 m. rugsėjo 5 d. Kultūros paveldo departamento raštu Nr. (9.51.)2-2103 asociacijai buvo išsiųstas argumentuotas atsakymas, jog Kultūros paveldo departamentas nenagrinės asociacijos skundo, 2017 m. rugsėjo 6 d. ji (R. K.) gavo dar vieną asociacijos el. laišką, kuriame pakartotinai jai asmeniškai yra grasinama teisminiu ieškiniu. Negana to, laiške teigiama, kad ji ir neįvardinti departamento pareigūnai gyvena nerealioje tikrovėje. Šį teiginį R. K. supranta kaip įžeidimą. Interviu laikraščio žurnalistei duotas darbo metu, laikraštyje R. K. pristatoma kaip Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė, todėl nesuprantamos asociacijos pretenzijos R. K. kaip privačiam asmeniui. Dėl minėtų asociacijos el. laiškų R. K. patiria didelę nervinę įtampą bei spaudimą ir vienareikšmiškai traktuoja juos kaip grasinimus (b. l. 7).

14Į teismo posėdį 2018 m. rugsėjo 25 d., po pertraukos bylos nagrinėjime, administracinėn atsakomybėn traukiamas P. M. neatvyko, pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes tuo metu yra darbe ir negali dalyvauti (b.l.116-117); jam apie šį teismo posėdį buvo tinkamai pranešta (b.l.109). Toks administracinėn atsakomybėn traukiamo P. M. elgesys vertintinas kaip bylos nagrinėjimo vilkinimas, juo labiau, kad dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo P. M. neatvykimo į teismo posėdžius, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas net 4 kartus, buvo priimta nutartis dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo P. M. atvesdinimo. Todėl teismas administracinėn atsakomybėn traukiamo P. M. prašyme nurodytą neatvykimo į teismo posėdį priežastį pripažino nesvarbia, ir vadovaujantis ANK 629 straipsnio 1 dalies normomis, nagrinėjo bylą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, įvertinus tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas P. M. dalyvavo 2018 m. rugpjūčio 23 d. teismo posėdyje ir turėjo galimybę išdėstyti savo argumentus dėl jam surašyto protokolo.

15Administracinio nusižengimo bylos teisena nutrauktina

16Dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo subjekto

17Nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvo keliamas klausimas, ar pagrįstai administracinio nusižengimo protokolas surašytas jam kaip fiziniam asmeniui, nes veiksmus atliko juridinis asmuo, o P. M. pasirašė kaip juridinio asmens – asociacijos „( - )“ – vadovas. Nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamas P. M. nepateikė jokių įrodymų, jog pasirašyti elektroniniu paštu siųstus R. K. elektroninius laiškus jį įgaliojo juridinio asmens organas, kolegialiai priėmęs sprendimą, be to, jis pasirašė šiuos 2017 m. rugpjūčio 28 d. ir 2017 m. rugsėjo 6 d. siųstus elektroninius laiškus, šie laiškai išsiųsti iš jo elektroninio pašto adreso, taip pat pažymėtina, jog juridinio asmens organai nusprendžia dėl dokumento tikslo, bet juridinio asmens vadovas, pasirašydamas raštą, atsako ir už tokio rašto turinį (už tai, ar jis nėra įžeidžiančio, užgaulaus turinio). Todėl darytina išvada, jog P. M. kaip fiziniam asmeniui Institucija šiuo atveju turėjo teisę surašyti protokolą, nes juridinio asmens vadovas kaip fizinis asmuo, pasirašydamas dokumentą, atsako už jo turinį. Kita vertus, teismas vertina, ar pagrįstai surašytas protokolas, ar yra protokole nurodytoje P. M. veikoje ANK 507 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo požymių.

18Dėl atsakomybės pagal ANK 507 straipsnį

19ANK 591 straipsnio 1 punkte numatyta, kad administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių. Administracinis nusižengimas yra ANK uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius (ANK 5 straipsnio 1 dalis). Administracinėn atsakomybėn asmuo gali būti traukiamas tuomet, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka abejonės, kad šis asmuo padarė veiką, už kurią jam turi būti skiriama atitinkama nuobauda.

20Administracinė atsakomybė pagal ANK 507 straipsnį kyla už valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimą, reiškiamą raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu.

21P. M. surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl ANK 507 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo padarymo, kad būdamas asociacijos „( - )“ vadovu elektroniniu paštu siųstais 2017 m. rugpjūčio 28 d. ir 2017 m. rugsėjo 6 d. laiškais su teiginiais „atitinka tikrovę, kurioje matyt gyvenate tik Jūs pati ir galbūt kai kurie Kultūros paveldo departamento valdininkai“ bei reikalavimais „per 7 dienas nuo šio reikalavimo išsiuntimo asociacijai sumokėti 5 000 eurų kompensaciją“, taip pat „jei per 7 d. nuo šio reikalavimo išsiuntimo nebus viešai paneigti jūsų tikrovės neatitinkantys ir asociacijos dalykinę reputaciją menkinantys teiginiai ir atlyginta padaryta žala, taip pat prašysime pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant R. K. priklausančias lėšas ir turtą ieškinio sumos ribose“ pažemino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės R. K. garbę ir orumą.

22Teismo posėdyje apklausta liudytoja R. K., kuri buvo ir yra Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, taigi valstybės tarnautoja, paaiškino, jog ji nevertino šių 2017 m. rugpjūčio 28 d. ir 2017 m. rugsėjo 6 d. jai P. M. atsiųstų elektroninių laiškų kaip valstybės tarnautoja, nurodė, jog „jaučiasi kaip fizinis asmuo“. Kaip minėta, administracinė atsakomybė pagal ANK 507 straipsnį kyla už valstybės tarnautojo garbės ir orumo pažeminimą, reiškiamą raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu.

23Dėl P. M. atsiųstame elektroniniame laiške nurodyto teiginio „atitinka tikrovę, kurioje matyt gyvenate tik Jūs pati ir galbūt kai kurie Kultūros paveldo departamento valdininkai“ teismas pažymi, jog tokio turinio teiginys nors ir nėra administracinio dalykinio pobūdžio, tačiau nevertintinas ir kaip įžūlus, užgaulus, necenzūrinis, provokuojantis, kuris užtrauktų administracinę atsakomybę. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio normos piliečiams laiduoja teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą. Nors šis P. M. atsiųstame elektroniniame laiške įrašytas teiginys savo turiniu ir išraiškos būdu galėjo sukelti neigiamas, nemalonias emocijas, tačiau šis teiginys, įvertinus ir įvykio kontekstą, teismo nuomone, sietinas su susiklosčiusia situacija dėl kurios P. M. atstovaudamas asociaciją kaip jos vadovas kreipėsi į minėtą tarnybą, o ne su valstybės tarnautojo garbės ir orumo pažeminimu.

24Kiti du P. M. atsiųstame elektroniniame laiške išdėstyti reikalavimai „per 7 dienas nuo šio reikalavimo išsiuntimo asociacijai sumokėti 5 000 eurų kompensaciją“, taip pat „jei per 7 d. nuo šio reikalavimo išsiuntimo nebus viešai paneigti jūsų tikrovės neatitinkantys ir asociacijos dalykinę reputaciją menkinantys teiginiai ir atlyginta padaryta žala, taip pat prašysime pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant R. K. priklausančias lėšas ir turtą ieškinio sumos ribose“ taip pat nevertintini ir kaip įžūlūs, užgaulūs, necenzūriniai, provokuojantys, kurie užtrauktų administracinę atsakomybę, nes šie reikalavimai yra numatyti galiojančiame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK), tai normali kasdienė civilinio proceso praktika. Priešingu atveju kiekvienas atsakovas civiliniame procese galėtų gintis nuo ieškovo ieškiniu reiškiamų reikalavimų, inicijuodamas administracinio nusižengimo teiseną. Pažymėtina, jog galiojančio CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Be to, CPK 146 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija. Ieškovui nesumokėjus nuostolių atlyginimui užtikrinti skirtų pinigų arba nepateikus banko garantijos per nustatytą terminą, teismas per tris darbo dienas nuo termino pabaigos dienos privalo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. CPK 146 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Jeigu atsakovas per keturiolika dienų po teismo sprendimo dėl ginčo esmės įsiteisėjimo dienos nepareiškia ieškinio dėl nuostolių atlyginimo, taikytos nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonės panaikinamos. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonių panaikinimas neužkerta kelio atsakovui bendra tvarka pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

25Taigi, galiojančios civilinio proceso teisės normos užtikrina atsakovo subjektinių teisių gynimą CPK įtvirtintais būdais, todėl dar kartą pažymėtina, jog administracinio nusižengimo teisena nenumato gynybos būdų dėl civilinio proceso nustatyta tvarka ginčo teisena reiškiamų reikalavimų ar įspėjimų dėl tokių reikalavimų pareiškimo teismui. Administracinio nusižengimo teisena, įspėjant asmenį dėl reikalavimų, susijusių su civiliniu procesu, šiuo atveju būtų galima, jei tokiuose reikalavimuose būtų įžūlūs, užgaulūs, necenzūriniai, provokuojantys teiginiai, ko nagrinėjamu atveju nėra nustatyta. Nei vienas iš aptartų P. M. atsiųstame elektroniniame laiške keliamų reikalavimų dėl kompensacijos sumokėjimo ir kreipimosi dėl laikinųjų apsaugos priemonių į teismą nėra įžūlus, užgaulus, necenzūrinis ar provokuojantis.

26Apibendrinant darytina išvada, jog kad administracinio nusižengimo bylos teisena P. M. atžvilgiu pagal ANK 507 straipsnį turi būti nutraukta, kadangi jo padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 636 straipsniu,

Nutarė

28administracinio nusižengimo bylą P. M., asmens kodas ( - ) atžvilgiu nutraukti jo veiksmuose nesant ANK 507 straipsnyje administracinio nusižengimo požymių.

29Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo P. M., asmens... 3. Teismas... 4. P. M. 2018 m. sausio 12 d. surašytas administracinio nusižengimo protokolas... 5. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas P. M.... 6. Teismo posėdžio metu Institucijos, surašiusios protokolą, atstovė Nijolė... 7. Byloje esančiuose rašytiniuose paaiškinimuose P. M. nurodo, kad Kultūros... 8. Teismo posėdžio metu liudytoja R. K. teigė, kad yra Kultūros paveldo... 9. Byloje yra pateiktas 2017 m. rugpjūčio 24 d. „Vakarų ekspreso“... 10. Byloje esančiame 2017 m. rugpjūčio 28 d. 16.25 val. siųstame elektroniniame... 11. Be to, reikalaujame per 7 dienas nuo šio reikalavimo išsiuntimo asociacijai... 12. Iš byloje esančio 2017 m. rugsėjo 6 d. 14.03 val. siųsto elektroninio... 13. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos,... 14. Į teismo posėdį 2018 m. rugsėjo 25 d., po pertraukos bylos nagrinėjime,... 15. Administracinio nusižengimo bylos teisena nutrauktina... 16. Dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo subjekto... 17. Nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvo... 18. Dėl atsakomybės pagal ANK 507 straipsnį... 19. ANK 591 straipsnio 1 punkte numatyta, kad administracinių nusižengimų... 20. Administracinė atsakomybė pagal ANK 507 straipsnį kyla už valstybės... 21. P. M. surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl ANK 507... 22. Teismo posėdyje apklausta liudytoja R. K., kuri buvo ir yra Kultūros paveldo... 23. Dėl P. M. atsiųstame elektroniniame laiške nurodyto teiginio „atitinka... 24. Kiti du P. M. atsiųstame elektroniniame laiške išdėstyti reikalavimai... 25. Taigi, galiojančios civilinio proceso teisės normos užtikrina atsakovo... 26. Apibendrinant darytina išvada, jog kad administracinio nusižengimo bylos... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 28. administracinio nusižengimo bylą P. M., asmens kodas ( - ) atžvilgiu... 29. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...