Byla 2-1550-804/2011
Dėl permokėtos išmokos vaikui priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei L. T. dėl permokėtos išmokos vaikui priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 468,00 Lt permokėtos išmokos vaikui.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2010-04-01 potvarkiu Nr. 2357 atsakovei buvo pratęstas išmokos vaikui (nuo 2 iki 7 m. šeimoje, auginančioje 1 ar 2 vaikus), mokėjimo laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2011-01-01, mokant po 52,00 Lt per mėnesį. Tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 12 str. 4 d. numatyta, kad šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio per mėnesį, jeigu vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 str., vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-12-30 įsakymu Nr. A1-705 buvo patvirtinta prašymo išmokai vaikui gauti forma 2009-03-01 – 2010-12-31 laikotarpiui, kurią privalo užpildyti asmenys, besikreipiantys dėl išmokos vaikui. Prašyme yra aiškiai nurodyti besikreipiančio asmens įsipareigojimai patvirtinti, kad šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai (525 Lt) bei pateikta informacija yra teisinga. Atsakovė, pateikdama prašymą, taip pat įsipareigojo ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokai mokėti, bei patvirtino, kad žino ir sutinka, jog išmokos vaikui mokėjimo tikslais apie ją ir jos šeimos narius iš kitų institucijų bus renkama informacija, reikalinga išmokai skirti, jos prašyme išmokai gauti nurodyta informacija bus pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), duomenys apie skirtą jai (jos šeimai) piniginę socialinę paramą bus teikiami kitoms institucijoms bei kad nuslėpusi ar pateikusi neteisingus duomenis, reikalingus išmokai gauti, bei permokos atveju turės grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis VMI, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV), Lietuvos darbo biržos (toliau – LDB), Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) bei Socialinės paramos šeimai sistemos duomenimis, atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad 2009 m. šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį buvo 660,71 Lt, todėl išmoka vaikui nuo 2010-10-06 buvo sustabdyta potvarkiu Nr. 6643. Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 2010-10-08 raštu Nr. 08.2-2015 informavo atsakovę, kad nustatyti minėti neatitikimai, todėl išmokos vaikui mokėjimas sustabdomas ir taip pat prašė skubiai pateikti pažymas apie šeimos pajamas už 2009 metus, priešingu atveju pervesti į ieškovo sąskaitą neteisėtai gautą išmoką vaikui, tačiau atsakovė iki šiol prašomų dokumentų nepateikė. Atsakovė pateikė neteisingą informaciją apie tai, kad 2009 m. šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį buvo mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamo pajamų dydžio (525 Lt), nes 2009 m. šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį buvo 660,71 Lt, dėl to atsakovė neteisėtai gavo 468,00 Lt išmokų vaikams už 2010-01-01 – 2010-10-01 laikotarpį (52 Lt x 9 mėn.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2010-03-31 prašymo išmokai gauti kopijos, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2010-04-01 potvarkio Nr. 2357 kopijos, Elektrėnų savivaldybės administracijos banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB, išrašų kopijų - matyti, kad atsakovė pateikė prašymą išmokai gauti, kuriuo patvirtino, kad šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai (tuo metu 525 Lt); prašymo pagrindu buvo pratęstas išmokų vaikams mokėjimas laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-10-01; atsakovei laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-10-01 buvo pervesta 468,00 Lt išmokų vaikams. Iš byloje esančios išrašo kopijos matyti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikto patikrinimo pagal VMI, VSDFV, LDB, NMA ir Socialinės paramos šeimai sistemos duomenų bazėse esančius duomenis metu, nustatyta, kad atsakovės šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį sudarė 660,71 Lt. Iš byloje esančio Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2010-10-08 rašto Nr. 08.2-2015 kopijos matyti, kad atsakovė buvo informuota apie tai, kad atlikus patikrinimą, buvo nustatyta, jog atsakovės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį 2009 m. viršijo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytą 525 Lt dydį; atsakovei galimai neteisėtai išmokėta 468 Lt dydžio išmoka vaikui; nuo 2010-10-08 sustabdomas išmokos vaikui mokėjimas. Atsakovė buvo įpareigota pateikti jos prašyme išmokai gauti nurodytos informacijos teisingumą patvirtinančius dokumentus.

6Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. 1 p. numatyta, kad asmenys, kurie kreipiasi dėl šio įstatymo nustatytų išmokų ir kurie jas gauna, privalo pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti šio įstatymo nustatytas išmokas, ir būtinus išmokoms gauti dokumentus. Savivaldybių administracijos turi teisę neskirti išmokos, sustabdyti arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas nevykdo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. nustatytų pareigų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d. dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.).

8Atsakovė neįvykdė prievolės grąžinti permokėtą išmoką vaikui, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiant 468,00 Lt permokėtos išmokos vaikui.

9Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas yra atleistas, t.y. 27,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 425 str. 3 d., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d., 18 str. 3 p., 19 str., CK 1.138, 6.1, 6.4, 6.38, 6.59, 6.63 str. str., CPK 5, 79, 88, 96, 177-178 str. str., 262 str. 1 d., 424-429 str. str., teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš L. T., a.k. ( - ) 468 Lt 00 ct permokėtos išmokos vaikui Elektrėnų savivaldybės administracijai.

14Priteisti iš L. T., a.k. ( - ) 27 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

15Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Atsakovei per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai