Byla 2S-2335-658/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo L. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6314-151/2013 pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovėms bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Rangesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Elektros zona“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S., L. K. ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė UAB „Elektros zona“ pateikė prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad ieškovas S. S. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo ieškinio. Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-637-259/2013 iš bankrutavusios UAB „Rangesta“ kreditorių sąrašo išbraukė šiuos kreditorius (darbuotojus): A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., kadangi su jais buvo atsiskaityta. Išnykus ieškovų teisei reikšti reikalavimą šioje byloje, taikytos laikinosios apsaugos priemonės apriboja, pažeidžia ir suvaržo UAB „Elektros zona“ teises bei trukdo laisvai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartimi (b.l. 53-55) prašymą atmetė. Panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovei UAB „Elektros zona“ priklausančio turto areštą 62173 Lt sumai bei draudimą BUAB „Rangesta“ administratoriui pirmumo teise kitų bankrutavusios UAB „Rangesta“ kreditorių atžvilgiu patenkinti likusią nepadengtą UAB „Elektros zona“ 35668,03 Lt kreditorinio reikalavimo dalį. Taikė laikinąsias apsaugos priemones - UAB „Elektros zona“ priklausančio turto areštą 16000 Lt sumai. Teismas nurodė, kad Kauno apylinkės teismo 2013 07 29 nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmestas, todėl teismas pakartotinai šio klausimo nesprendžia, nes prašymas pateiktas nenurodant jokių naujų aplinkybių. Teismas sprendė, kad tolimesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovės UAB „Elektros zona“ atžvilgiu 62173 Lt sumai varžytų atsakovės teises bei teisėtus interesus, kadangi likęs skolinis reikalavimas sudaro 16000 Lt sumą. Ieškovo L. K. reikalavimų užtikrinimui teismas taikė laikinąsias apsaugos priemonės - atsakovei UAB „Elektros zona“ priklausančio turto areštą 16000 Lt sumai.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu (b.l. 56-63) ieškovas L. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį, kuria panaikintos 2013 m. kovo 20 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės bei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 16000 Lt sumai ir išspręsti klausimą iš esmės – palikti galioti 2013 m. kovo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

8Teismas, savo iniciatyva panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones ir taikydamas mažesnio masto laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė jokių aplinkybių, kurios sudarytų būtinybę apginti viešąjį ir/ar asmens, visuomenės, valstybės teises ir teisėtus interesus.

9Priėmus skundžiamą nutartį atsirado tokios pat teisinės pasekmės kaip ir patenkinus atsakovės prašymą. Nors įsiteisėjusia 2013-07-29 nutartimi buvo konstatuota, jog tenkinti tokį prašymą pagrindo nėra. Taip buvo pažeistas res judicata bei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo pricipai.

10Reikalavimas byloje yra pareikštas ne dėl skolos priteisimo, kreditorinio reikalavimo patenkinimo, o dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir atsakovės įpareigojimo grąžinti 62 176 Lt bankrutavusiai UAB „Rangesta“, todėl ieškovo kreditorinio reikalavimo dydis neturi teisinės reikšmės sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/panaikinimo klausimą.

11Nors A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. Kauno apygardos teismo 2013-07-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-637-259/2013 išbraukti iš BUAB „Rangesta“ kreditorių sąrašo. Jie tebėra ieškovais šioje civilinėje byloje

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 70-73) atsakovė UAB „Elektros zona“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013-09-05 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog tenkinus actio Pauliana ieškinį, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam kreditoriniam reikalavimui patenkinti. Vienintelio, turinčio reikalavimo teisę, L. K. trečios eilės kreditorinis reikalavimas BUAB „Rangesta“ bankroto byloje yra 16000 Lt. Todėl laikinosios apsaugos priemonės būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, gali būti taikomos tik ta apimtim, kuria siekia patenkinti savo kreditorinį reikalavimą ieškovas L. K., t.y. 16000 Lt.

13Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl atsakovui taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių masto, ieškovui - bankrutuojančios įmonės kreditoriui pareiškus ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu.

16Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovei UAB „Rangesta“ Kauno apygardos teismo 2012-02-13 nutartimi iškelta bankroto byla, 2012-09-11 nutartimi įmonė pripažinta bakrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b.l. 24-26). Ieškovai A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S., L. K., kreipėsi į teismą prašydami pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2011-08-11 susitarimo dėl įsiskolinimo padengimo, sudaryto tarp UAB „Rangesta“ ir UAB „Elektros zona“, 2-ą punktą, kuriuo UAB „Rangesta“ numatyta prievolė UAB „Elektros zona“ naudai įkeisti UAB „Rangesta“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - negyvenamąsias prekybos patalpas, unikalus Nr. 4400-0470-4501:5599, esančias Elektrėnų g. 8, Kaune; pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento atsakovų UAB „Rangesta“ ir UAB „Elektros zona“ sudarytą 2011-08-16 hipotekos lakštą Nr. 02120110008627, kuriuo UAB „Elektros zona“ naudai įkeistas UAB „Rangesta“ priklausantis nekilnojamasis turtas - negyvenamosios prekybos patalpos, unikalus Nr. 4400-0470-4501:5599, esančios Elektrėnų g. 8, Kaune; įpareigoti atsakovę UAB „Elektros zona“ grąžinti bankrutavusiai UAB „Rangesta“ 2012-12-21 dieną iš dalies tenkinant UAB „Elektros zona“ finansinį reikalavimą sumokėtus 62173 Lt (b.l. 3-15).

17Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi, tenkindamas ieškovų prašymą, taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo 62173,00 Lt sumai atsakovei UAB „Elektros zona“ priklausantį turtą, įskaitant kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei UAB „Elektros zona“ ir esančius pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant atsakovei priklausančiu turtu disponuoti ar bet kokiu būdu apsunkinti ir iki įsiteisės teismo sprendimas, uždraudė BUAB „Rangesta“ administratoriui pirmumo teise kitų bankrutavusios UAB „Rangesta“ kreditorių atžvilgiu patenkinti likusią nepadengtą UAB „Elektros zona“ 35668,03 Lt kreditorinio reikalavimo dalį (b.l. 34-35). Ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. kreditoriniai reikalavimai 2013 m. liepos 1 d. atsakovui bankrutavusiai UAB „Rangesta“ patenkinti, jiems sumokėtas atsakovo turėtas įsiskolinimas, todėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 3 d. nutartimi minėti asmenys išbraukti iš bankrutavusios UAB „Rangesta“ įmonės kreditorių sąrašo. Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi priėmė ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. atsisakymus nuo ieškinio ir civilinę bylą dalyje dėl jų reikalavimo atsakovėms BUAB „Rangesta“ ir UAB „Elektros zona“ nutraukė. Pirmosios instancijos teismas, 2013-09-05 nutartimi nustatęs, kad ieškovo L. K. likęs skolinis reikalavimas sudaro 16000 Lt sumą, sprendė, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik L. K. kreditorinio reikalavimo BUAB „Rangesta“ bankroto byloje sumai, t.y. 16 000 Lt. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šia teismo išvada.

18Iš tiesų actio Pauliana instituto paskirtis yra kompensacinė, nes pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Tačiau tais atvejais, kai skolininkui yra iškelta bankroto byla, actio Pauliana ieškinio instituto taikymas turi tam tikrą specifiką. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Atsižvelgiant į tai, kad vienai iš atsakovių yra iškelta bankroto byla, CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Dėl to Įmonių bankroto įstatyme esant nustatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkai, teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį CK 6.66 straipsnio pagrindu, negali būti taikomi šio straipsnio 4 dalyje nustatyti sandorio pripažinimo negaliojančiu teisiniai padariniai vien tik actio Pauliana ieškinį pareiškusiam kreditoriui. Tokiais atvejais skolininko nepagrįstai perleistas turtas ar jo vertė turi būti išieškoma ne tiesiogiai actio Pauliana ieškinį pareiškusiam kreditoriui, o turi būti grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2001, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1879/2013). Taigi nepaisant to, kad ieškovų, išskyrus L. K., kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti bankroto byloje ir šie asmenys atsisakė ieškinio reikalavimų - taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nagrinėjamu atveju ribojamas ne ieškinį pareiškusio kreditoriaus reikalavimo į bankrutuojančią įmonę dydžiu, o civilinėje byloje pareikštų ieškinio reikalavimų dydžiu. Šioje byloje ieškinio reikalavimai nebuvo sumažinti, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, jog atsakovės UAB „Elektros zona“ turto areštas 62 173 Lt sumai (t.y. pareikšto reikalavimo sumai) nepagrįstai varžo atsakovės teises ir teisėtus interesus ir sumažinti taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki ieškovo kreditorinio reikalavimo dydžio UAB „Rangesta“ bankroto byloje.

19Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės 2013-09-03 prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo buvo grindžiamas vienintele aplinkybe, jog ieškovų A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., kreditoriniai reikalavimai 2013 m. liepos 1 d. atsakovui bankrutavusiai UAB „Rangesta“ patenkinti, o S. S. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo ieškinio – teismo nutarties dalis, kuria atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmestas – paliekama nepakeista.

20Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino 2013-03-20 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei pritaikė laikinąsias apsaugos priemones 16 000 Lt sumai, kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų analizė nebetenka teisinio aktualumo, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako.

21Nurodytų argumentų pagrindu apelianto atskirasis skundas tenkintinas, Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalys, kuriomis panaikintos 2013-03-20 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones bei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 16 000 Lt sumai, naikintinos, o nutarties dalis, kuria atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmestas paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

23atskirąjį skundą tenkinti.

24Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalis, kuriomis panaikintos Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovei UAB „Elektros zona“ priklausančio turto areštas 62173 Lt sumai bei draudimas BUAB „Rangesta“ administratoriui pirmumo teise kitų bankrutavusios UAB „Rangesta“ kreditorių atžvilgiu patenkinti likusią nepadengtą UAB „Elektros zona“ 35668,03 Lt kreditorinio reikalavimo dalį bei taikytos laikinosios apsaugos priemonės - UAB „Elektros zona“ priklausančio turto areštas 16000 Lt sumai, panaikinti.

25Nutarties dalį, kuria atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros zona“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmestas, palikti nepakeistą.

26Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis teismo posėdyje rašytinio... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi ieškovų A. T., R. T.,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartimi (b.l. 53-55) prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu (b.l. 56-63) ieškovas L. K. prašo panaikinti Kauno... 8. Teismas, savo iniciatyva panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones ir... 9. Priėmus skundžiamą nutartį atsirado tokios pat teisinės pasekmės kaip ir... 10. Reikalavimas byloje yra pareikštas ne dėl skolos priteisimo, kreditorinio... 11. Nors A. T., R. T., G. T., E. M., V. S., S. S. Kauno apygardos teismo 2013-07-03... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 70-73) atsakovė UAB „Elektros... 13. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl atsakovui taikytinų laikinųjų... 16. Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 17. Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi, tenkindamas ieškovų... 18. Iš tiesų actio Pauliana instituto paskirtis yra kompensacinė, nes... 19. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės 2013-09-03 prašymas dėl laikinųjų... 20. Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino... 21. Nurodytų argumentų pagrindu apelianto atskirasis skundas tenkintinas, Kauno... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337... 23. atskirąjį skundą tenkinti.... 24. Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarties dalis, kuriomis... 25. Nutarties dalį, kuria atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros... 26. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registro... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....