Byla 1-7-876/2012

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, dalyvaujant prokurorui Audriui Ažukui, kaltinamiesiems D. K., V. R., kaltinamosios gynėjui ir civilinio atsakovo atstovui advokatui Vidmantui Raviniui, nukentėjusiajai M. K., jos atstovei advokatei Irenai Haase, teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. K., asmens kodas ( - ) gimęs Šakių rajone, Kudirkos Naumiestyje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis ( - ), vedęs, gyvenantis ( - ), neteistas,

3V. R., asmens kodas ( - ) gimusi Alytaus rajone, Simne, lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, turtinti aukštąjį išsilavinimą, dirbanti ( - ), išsituokusi, gyvenanti ( - ), neteista,

4kaltinami nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d. padarymu

Nustatė

5D. K. kaltinamas tuo, kad bendrais veiksmais su V. R., būdamas UAB „Stagro“ agronomu ir būdamas atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, darbo higienos reikalavimų ir darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, pavaldžių darbuotojų kontrolę dėl minėtų reikalavimų laikymosi bei būdamas atsakingas už silosavimo darbus, nesiėmė priemonių, kad traktorius K701, valst. Nr. 9399LD, kuriuo buvo atliekami silosavimo darbai, atitiktų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, patvirtintiems Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų 1999-12-22 įsakymu Nr. 102, 1 priedo 3.1.4. p.“3.1.4. p. Mobilus darbo įrenginys, kuriuo važiuoja darbuotojai privalo būti sukonstruotas įvertinus realiais jo naudojimo sąlygas taip, kad būtų kiek įmanoma sumažintas pavojus, jei darbo įrenginys apvirstų, toks įrenginys privalo turėti: apsauginę konstrukciją, galinčią užtikrinti, kad įrenginys nepakryps daugiau nei ketvirčiu apsisukimo (daugiau kaip 90 laipsnių kampu) arba konstrukciją, garantuojančią pakankamą erdvę darbo įrenginiu važiuojantiems darbuotojams, jeigu pakrypimas būtų didesnis, negu ketvirtis apsisukimo, arba kitą atitinkamą saugos įtaisą, leido juo UAB „Stagro“ traktorininkui – suvirintojui S. K., neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones, kadangi jo teisė vairuoti transporto priemones yra atimta 2009-10-05 Šakių rajono apylinkės teismo nutarimu vieneriems metams, minti žalią žolės masę siloso kaupe, pažeidė Agronomo pareiginių nuostatų Nr. 5 patvirtintų 2009-09-01 įsakymu Nr. DS-14 „27. Instruktuoti ir kontroliuoti kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos bei apsaugos nuo elektros reikalavimų, užtikrinti minėtų reikalavimų laikymąsi“ supažindinant traktorininką S. K. žodžiu su Traktorių ir žemės ūkio mašinų saugaus eksplotavimo rekomendacijomis“, įmonėje patvirtintomis 2009-06-22, jo tinkamai neinstruktuojant ir nekontroliuojant, dėl ko S. K. 2010 m. birželio 22 d. apie 16 val. 30 min. vairuojant UAB „Stagro“ priklausantį traktorių K701, valst. Nr. 9399 LD, ir juo minant žalią žolės masę siloso kaupe, esančiame laukuose Mozūriškių kaime, Kidulių seniūnijoje, Šakių rajone, traktoriui pasvirus ir apvirtus mirtinai sužalotas S. K..

6V. R. kaltinama tuo, kad bendrais veiksmais su D. K., būdama UAB „Stagro“ direktore ir būdama atsakinga už darbų saugą nekontroliavo kaip pavaldūs darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos reikalavimų, pažeidė Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų 1999-12-22 įsakymu Nr. 102, 1 priedo 3.1.4. p. „3.1.4. Mobilus darbo įrenginys, kuriuo važiuoja darbuotojai, privalo būti sukonstruotas įvertinus realias jo naudojimo sąlygas taip, kad būtų kiek įmanoma sumažintas pavojus, jei darbo įrenginys apvirstų. Toks įrenginys privalo turėti: apsauginę konstrukciją, galinčią užtikrinti, kad įrenginys nepakryps daugiau nei ketvirčiu apsisukimo (daugiau kaip 90 laipsnių kampu) arba konstrukciją, garantuojančią pakankamą erdvę darbo įrenginiu važiuojantiems darbuotojams, jeigu pakrypimas būtų didesnis, negu ketvirtis apsisukimo, arba kitą atitinkamą saugos įtaisą traktoriui K701, valst. Nr. 9399 LD, kuris buvo naudojamas silosavimo darbams ir kuris neatitiko saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams; pažeidė Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, patvirtinto 2003-07-01 Nr. IX-1672 25 str. 1d. 13 p. „kontroliuoja , kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, įmonėje nustatyta tvarka nušalina nuo darbo darbuotojus, kurie nesilaiko saugos ir sveikatos reikalavimų“, nesiimant priemonių nušalinti nuo vairavimo S. K., kuriam 2009-10-05 Šakių rajono apylinkės teismo nutarimu atimta teisė vairuoti transporto priemones vieneriems metams, dėl saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumo, dėl ko S. K. 2010 m. birželio 22 d. apie 17 val. vairuojant UAB „Stagro“ priklausantį traktorių K701, valst. Nr. 9399 LD, ir juo minant žalią žolės masę siloso kaupe, esančiame laukuose Mozūriškių kaime, Kidulių seniūnijoje, Šakių rajone traktoriui pasvirus ir apvirtus mirtinai sužalotas S. K..

7Kaltinamoji V. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad kalta prisipažįsta visiškai, nes vadovas atsakingas už visus įvykius įmonėje. Taip pat paaiškino, jog tą dieną buvo Marijampolėje ir apie 16.30 val. sužinojo iš Kumštaičio apie nelaimingą atsitikimą. Atvažiavusi rado jau ištrauktą S. K., K. darė dirbtinį kvėpavimą. Atvyko greitoji ir konstatavo mirtį. Tai buvo S. K. klaida formuojant kaupą, traktorininkas buvo instruktuotas, tas kampas turėjo būti nepavojingas, bet kliudė kraštą ir užvirto. Jeigu būtų uždėję apsauginius lankus ant traktoriaus, būtų negalėję praeiti techninė apžiūros. Įvykio metu S. K. pareigos buvo traktorininkas. Už darbų saugą yra atsakinga ji ir padalinių vadovai, tai yra buvo atsakingas ir D. K., tai yra pareiginiuose nuostatuose numatyta. Tai, kad S. K. neturėjo vairuotojo pažymėjimo ji nežinojo, sužinojo tik tyrimo metu. Charakteristiką S. K. parašė administratorė, ji neapsižiūrėjusi pasirašė. Pripažįsta, jog aplaidžiai pasielgė nepasižiūrėjusi, kur pasirašė, turėjo atidžiau pasižiūrėti dėl vairuotojo pažymėjimo. Traktoriui apsaugos reikalingos, jie ieškojo būdų kaip padaryti tas apsaugas, bet niekur Lietuvoje nerado. Dėl šienavimo kaupo sugadinimo ir traktoriaus sugadinimo įmonė taip pat patyrė žalą. Po įvykio padėjo palaidoti žuvusįjį, bendravo, visiems specialistams buvo nurodyta padėti K. Įmonė apmokėjo laidojimo išlaidas. Ieškinys yra pareikštas per didelis, nes įmonės padėtis yra sunki. Traktorius buvo techniškai tvarkingas ir tam tikrom sąlygom traktorių eksploatuoti nepavojingą, kad trūksta lankų žinojo prieš įvykį. Įvykio vietoje buvo matyti vėžios, kad neteisingai S. K. užvažiavo ant krūvos, todėl, jie mano, kad buvo ir žuvusiojo klaida. Samdė UAB „Garantas“, kad peržiūrėtų jų veiklas, kad padėtų sukurti instrukcijas, instruktuotų žmones. Jie veda mokymus, veda priežiūrą, kad visi specialistai būtų kvalifikuoti, prižiūri padalinių vadovus. Nurodė, kad pagrindinė priežastis, kad užvažiavo ne tuo kapu traktorius, jis pavojingai užvažiavo, matyt dar trūko priežiūros.

8Kaltinamasis D. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad pripažįsta savo kaltę ir nurodė, kad tą dieną pradėjo daryti kaupą, S. K. buvo instruktuotas. Jis buvo visą dieną lauke. Prieš įvykį jis kalbėjo su S. K.. Jam paskambino G. ir paklausė, ar jiems neatrodo, kad jų traktorius apvirs. Jis puolė prie traktoriaus ir tuo metu virto ant šono, paskui ant stogo. Jie atsivarė kraną ir atkėlė traktorių, ištraukė S. K., jis mėgino daryti dirbtinį kvėpavimą. Jis S. K. instruktavo žodiniu būdu, prieš atliekant darbą. Jam davė nurodymus, kokį laikyti nukrypimą, kad važiuoti skersai kaupo. S. K. pareigos – mechanizatorius, jis nežinojo, kad neturi vairuotojo pažymėjimo. Įvykis įvyko dėl neteisingo užvažiavimo. Iki 20 laipsnių kampo, lankai nėra būtini, tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad buvo daugiau. Lankų uždėjimas sudėtingas, jų nėra gamyklinių ir nebūtų galima praeiti techninę apžiūrą. Pagal instrukciją tokio traktoriaus nebuvo galima naudoti, bet kokią techniką jam davė su tokia jis dirbo. Jeigu būtų buvę lankai, pasekmės nebūtų tokios skaudžios. Gaila, kad nebuvo galimybės išgelbėti.

9Nukentėjusioji M. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad jos vyras į darbą išėjo labai anksti ir labai neramus. Nuo to momento, kai jam atėmė teises, jis buvo pervestas į fermas dirbti. Norėjo anksčiau atsiimti teises, tvarkėsi visus dokumentus. Nuėjo pas direktorę ir gavo charakteristiką. Visi žinojo, kad jam buvo atimtos teisės. S. nenorėjo minti tos tranšėjos. Jis ryte jai skambino ir pasakė, kad dirba Mozūriškiuose. 17 val. atvažiavo direktorė ir pasakė, kad žuvo. Ji nuvažiavo į įvykio vietą ir matė, kad krūva sudėta ne tokia, kokia reikalinga. Arba jis nemokėjo, arba jam nebuvo nurodyta, kaip daryti. UAB „Stagro“ palaidojo, nupjovė 1 ha javų. Direktorė jos neatsiprašė. Po įvykio jos sveikata pablogėjo, depresiją įsigijo. Su vyru santykiai buvo geri, jie kartu išgyveno 34 metus, patyrė stresą, emocinį sukrėtimą, vartojo vaistus. Ji pensijos negauna, gyveno iš vyro atlyginimo. Po vyro mirties ji negali auginti gyvulių, jos turtinė padėtis pablogėjo. Iš SODROS ji gavo 100 000 litų. Pinigus panaudojo kapavietei sutvarkyti ir savo sveikatai. Ji turi namą ir žemės 3 ha. Vyras gaudavo apie 1300-1400 Lt atlyginimą.

10Liudytojas V. A. teismo posėdžio metu nurodė, kad apie įvykį žino nedaug. Buvo įvykio vietoje, buvo pakeltas Kirovas ir ištrauktas K. Jis dirba mechaniku UAB „Stagro“. Jokių instrukcijų ir jokių gamyklinių lankų nėra, visi dirba su tokia technika. Darbuotojų saugumu turi pasirūpinti įmonė. Jis negali pasakyti, kiek K. mynė silosą, bet kiek atsimena tai ketvirtas sezonas. S. K. visada dirbo su tuo traktoriumi. Tas traktorius buvo naudojamas tik siloso mynimui.

11Liudytojas D. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji parašė charakteristiką K. Jis pats prašė ir sakė, kad reikia dėl uošvienės slaugos, dar sakė, kad prarado lengvojo automobilio teises. Ji suprato, kad S. K. buvo praradęs teises. Direktorė permetė akimis charakteristiką ir pasirašė, ji direktorei pasakė, kad S. K. prašė. S. K. ieškojo direktorės ir, kai ji paklausė, dėl ko ieško, tai paaiškino, kad reikia charakteristikos. Tada ji pasakė, kad parašys. Ji parašė, paėmė direktorės parašą ir padavė S. K.. Ji direktorei pasakė, kad S. K. prarado lengvojo automobilio teises.

12Teismo posėdžio metu liudytojas A. G. nurodė, kad dirbo laukuose, jis buvo apie 200 m nuo įvykio vietos. Jis pamatė, kad traktorius juda išilgai pasviręs tranšėjoje. Paskambino agronomui. Mano, kad įvykis įvyko dėl neatsargumo. Jis su kranu pakėlė traktorių, užtruko gal apie 20 min, kol atvažiavo su kranu. Iki to laiko niekas nenaudojo apsauginių lankų traktoriui, jis nebuvo matęs traktorių su lankais.

13Liudytojas V. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad keturias dienas prieš įvykį sutiko S. K., kalbėjosi. Jis pasakė, kad nenorėjo dirbti su Kirovu, bet jam pasakė, kad jei nedirbs, tai bus atleistas. Todėl sutiko, bet sakė kitais metais tai tikrai neprivers dirbti. Jis nuo 1966 m. dirbo įmonėje vairuotoju, sargu. Lankų niekas gyvenime nenaudojo, mynė silosą be lankų.

14Liudytojas V. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad prieš įvykį pas jį buvo atėjęs S. K. ir guodėsi, kad reikės silosą minti, bet nenorėjo to darbo dirbti. Jis žinojo, kad S. K. neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Jis toje įmonėje nedirbo.

15Teismo posėdžio metu specialistas A. B. nurodė, kad jis atliko tyrimą. 2010-06-23 ryte gavo pranešimą apie tai, kad 22 d. apie 16.30 val. įvyko nelaimingas atsitikimas UAB „Stagro“. Nedelsiant nuvyko, pradėjo tyrimą. Buvo surinkta medžiaga, užpildytas aktas. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad S. K. sveikatos būklė atitiko reikalavimus atlikti atitinkamą darbą, sveikata buvo patikrinta 2010-04-26, vairuoti traktorių galėjo iki 2015-04-25. Buvo nustatyta , kad S. K. turi vairuotojo pažymėjimą, kad įvykio metu S. K. buvo blaivus. 2010-06-22 direktorė V. R., D. K. ir zootechnikas nusprendė Pajotijų kaime esančiuose laukuose vykdyti silosavimo darbus. Dirbo S. K., kranistas G., traktorininkas A. P., E. M.. Siloso kaupo formavimo darbus techniškai tvarkingu traktoriumi K71 dirbo S. K.. Traktorius slėgti siloso masę nebuvo specialiai paruoštas, nebuvo virtimo apsauginių konstrukcijų. S. K. dirbo nesilaikant traktorių ir žemės ūkio mašinų saugos eksploatavimo rekomendacijų, silosas buvo slegiamas važinėjant kampu, skersai ir išilgai. Suslėgus kaupą jis turėjo būti 2 m aukščio, 2.5 m. pločio ir 3 m. ilgio. Važiuodamas išilgai slegiamo kaupo S. K. apvirto. Jis važiavo atbuline eiga. Įvykio vietoje siloso kampo nuolygis apie 45 laipsniai. Mirtis įvyko nuo uždusimo. Buvo nustatytos priežastys tai, kad traktorius neatitiko saugos įstatymų, neturėjo apsauginių konstrukcijų. Pažeista traktorininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 7. Kad S. K. neturėjo vairuotojo pažymėjimo paaiškėjo tik po tyrimo. Originalų neturėjo, iš įmonės gavo kopijas. Traktorius turėjo turėti apsaugines priemones, dirbant tuos darbus reikėjo apsaugos priemonių. Teisės aktų, tai numatančių nėra, yra tik rekomendacijos ir tai turi įvertinti darbdavys. Kaupas buvo 45 laipsniai traktoriaus virtimo vietoje, 20 laipsnių pavirtęs traktorius neapsiverstų. Norminių aktų, apibrėžiančių lankų įruošimą, nėra. Yra vienas bendras teisės aktas – darbo įrenginių bendrieji nuostatai, kita palikta spręsti darbdaviui. Traktoriaus kabina užtikrina pakankamą erdvę, bet neužtikrina tvirtumo, pakankamos apsaugos, įvykio metu kabina buvo sugniuždyta.

16Specialisto išvadoje Nr. M130/10(10) nurodoma, kad S. K. mirtis įvyko nuo uždusimo suspaudus krūtinės ląstą, pilvą, į ką nurodo odos nubrozdinimai nugaroje, juosmenyje, dešinės pusės 10 šonkaulio mentės linijoje, 11 šonkaulio ties stuburu, kairės pusės 3 ir 4 šonkaulių vidurinėje raktikaulio linijoje lūžimai, tamsiai violetinė, išburkusi veido oda, intensyvios taškinės ir susiliejančios kraujosruvos krūtinės poodyje, akių junginėse, po išorinių širdies klodu, plautine krūtinplėve, inkstų geldelėse, ūmus veninis vidaus organų pilnakraujiškumas, skystas tamsus kraujas. Odos nubrozdinimai alkūnių sąnariuose, dešiniame dilbyje, kelio sąnaryje, kraujosruvos kaktos, dešinio smilkinio, pakaušio pagrindas, aplinkos daiktai, minimo traktoriaus dalys nurodomo įvykio metu ir įtakos mirčiai neturėjo bei gyvam asmeniui kvalifikuojama kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Teismo medicinos duomenų, leidžiančių nurodyti, kuria kūno dalimi galėjo būti kontaktuota pirmiausi su traktoriaus dalimis, kokiu tai pagrindu ir pan., nepakanka. Sužalojimai galėjo būti padaryti ir nurodyto įvykio metu, būdu. Lavono kraujyje rasta 0,15 promilės etilo alkoholio. Šlapime etilo alkoholio nerasta. (t. 1, b.l. 19).

17Įvykio vietos apžiūros protokole aprašyta įvykio vieta, pridėtos įvykio vietos fotonuotraukos (t. 1, b.l. 7-14).

18Transporto priemonės apžiūros protokole aprašytas įvykio vietoje buvęs traktorius KA-701. (t. 1, b.l. 15-16).

19Nelaimingo atsitikimo darbe akte nurodoma, kad S. K. buvo instruktuotas saugiai dirbti tą darbą, kurį atliekant įvyko įvykis, Traktorininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 7, patvirtinta 2009-09-01, įsakymu Nr. DS-8.(t. 1, b.l. 85-91). Taip pat išdėstytos nelaimingo atsitikimo aplinkybės, bei nurodytos nelaimingo atsitikimo priežastys. (t. 1, b.l. 33-36).

20Traktorių ir žemės ūkio mašinų saugaus eksploatavimo rekomendacijose išdėstytos rekomendacijos siloso (šienainio) gamybos mašinoms, taip pat nurodoma, kad žolės masės slėgimui naudojant ratinius traktorius jie turi turėti virtimo apsaugines konstrukcijas. (t. 1, b.l. 92-94).

21Iš direktoriaus pareiginių nuostatų matyti, kad direktorius privalo kontroliuoti, kaip vykdomi norminių aktų reikalavimus. Taip pat 38 p. nurodoma, kad direktorius dalį teisių ir pareigų saugos ir sveikatos klausimais perduoda kompetetingam įmonės darbuotojui, tačiau darbdavio teisių ir pareigų saugos ir sveikatos klausimais perdavimas įgaliotam asmeniui neatleidžia darbdavio nuo atsakomybės užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas įmonėje, darbo vietose. (t. 1, b.l. 95-98).

22Iš agronomo pareiginių nuostatų matyti, kad jis privalo instruktuoti ir kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei apsaugos nuo elektros reikalavimų, užtikrinti minėtų reikalavimų laikymąsi. (t. 1, b.l. 97-98).

23Šakių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. nutarimas patvirtina, kad S. K. buvo paskirta administracinė nuobauda su teisės vairuoti atėmimu 1 metams. (t. 2, b.l. 40-41).

24S. K. charakteristika patvirtina, jog UAB „Stagro“ direktorė V. R. pasirašė charakteristiką, kuri patvirtina, jog buvo žinomos aplinkybės, jog S. K. neturėjo teisės vairuoti. (t. 2, b.l. 42).

25Ekspertizės akte Nr. 11-353(12) nurodoma, kad pagrindinės priežastys šiam nelaimingam atsitikimui įvykti buvo tai, kad slegiant siloso masę buvo viršytas leistinas šoninis traktoriaus posvyris (tai sukėlė traktoriaus stabilumo netekimą ir jo virtimą) ir tai, kad buvo panaudotas nepritaikytas tokiems darbams traktorius „Kirovec K-701“. Tai, kad nelaimingo atsitikimo metu S. K. neturėjo teisės vairuoti transporto priemones (tame tarpe ir traktorių), tikėtina, organizaciniu požiūriu turėjo įtakos tiriamam nelaimingam atsitikimui.

26Nelaimingo atsitikimo mechanizmas buvo toks: S. K. valdomas traktorius užvažiavo ant siloso kaupo šlaito, kurio nuolydžio kampas buvo 45o , šlaito pagrindas buvo minkštas ir nevienodo tankio, dėl ko šoninis traktoriaus pasvirimas į dešinę pusę tapo žymiai didesnis negu leistinas, tikėtina, kad vienos pusės ratams užvažiavus ant mažiau sumintos žolės masės, traktoriaus šoninis pasvirimas į dešinę padidėjo, dėl ko galėjo susidaryti papildomas verčiantis momentas, traktorių veikiančių jėgų atstojamoji išėjo už traktoriaus atraminių taškų (šiuo atveju ratų) sudaromo ploto ribų, dėl to traktoriaus neteko stabilumo ir virto nuo kaupo šlaito per dešinį šoną iš maždaug 2 metro aukščio, užvirto ant kabinos ir ją sugniuždė savo svoriu, prispausdamas kabinoje buvusį traktorininką.

27Darbo organizavimas ir atlikimas neatitiko Instrukcijos Nr. 7 ir Nuostatų 1 priedo darbų saugos reikalavimų. Tai pasireiškė tuo, kad siloso masė buvo slegiama traktoriumi „Kirovec K-701“, kuris nebuvo pritaikytas tokiems darbams atlikti (neturėjo atitinkamų apsauginių konstrukcijų), o vairuotojas, važiuodamas siloso kaupo šlaitu, viršijo leistiną traktoriaus posvyrį.

28Pagrindinė sąlyga nelaimingam atsitikimui kilti buvo tai, kad slegiant siloso masę, buvo viršytas leistinas šoninis traktoriaus pasvirimas, o traktorius tam darbui nebuvo specialiai paruoštas ir pritaikytas (neturėjo konstrukcijos, apsaugančios nuo apsivertimo). Tai neatitiko instrukcijos Nr. 7 61 p., 83 p., bei nuostatų (3) 1 priedo 2.12 p., 3.1.4. p. reikalavimų.

29Nesant atitinkamų apsauginių konstrukcijų nuo apsivertimo, traktorius „Kirovec K-71“ negalima eksploatuoti siloso kaupo formavimo darbams. Tokio traktoriaus eksploatavimas be apsauginių konstrukcijų nuo apsivertimo neatitiko Nuostatų (3) 1 priedo 3.1.4. p. reikalavimų.

30Darbdavys ir jo įgalioti asmenys, prieš pavesdami S. K. traktoriumi „Kirovec K-701“ minti silosą, privalėjo įsitikinti, ar šis turi teisę vairuoti šią žemės ūkio techniką ir ar turi atitinkamą traktorininko pažymėjimą. Jis negalėjo S. K. pavesti minėtą darbą, šiam neturint teisės vairuoti transporto priemones.

31Darbų saugos teisės aktai numato išimtis, kada darbdavys gali nepaisyti reikalavimo mobiliame darbo įrenginyje įrengti apsauginę konstrukciją, galinčią užtikrinti pakankamą erdvę darbuotojui, jeigu įrenginys apvirstų. Minėtų apsauginių konstrukcijų nebuvimas darbdaviui suteikia teisę tokį mobilų įrenginį naudoti darbams be apsauginių konstrukcijų, kai darbo įrenginiai stabilizuojami darbo metu, arba kai jo konstrukcija neleidžia įrenginiui virsti (pvz. naudojant įrenginį tik ant tvirto (kieto) horizontalaus pagrindo).

32UAB „Stagro“ darbuotojo traktorininko S. K. veiksmas – važiavimas atbuline eiga išilgai kaupo šlaito , kurio nuolydis buvo apie 45o , techniniu požiūriu buvo nesaugus.

33UAB „Stagro“ traktorininkas S. K. turėjo techninę galimybę išvengti apvirtimo. Jeigu traktorininkas nedirbtų šlaite, kurio nuolydžio kampas didesnis kaip 15o ir būtų laikęsis reikalavimo, numatančio, kad reikia vengti neleistino šoninio traktoriaus posvyrio (leistinas ne didesnis kaip 10o ), būtų išvengta nelaimingo atsitikimo.

34Kaupo įvažiavimo bei išvažiavimo (pakilimo ir nusileidimo) kampai buvo apie 8o , bet S. K. nelaimingo atsitikimo metu važiavo ne įvažiavimo vietoje, o siloso kaupo šoniniu šlaitu, todėl kaupo įvažiavimo bei išvažiavimo kampų dydis nesietinas su nelaimingu atsitikimu.

35Traktoriaus „Kirovec K-701“ kabina, kurioje sėdėjo įvykio metu mirtinai sužalotas S. K., konstrukciniu požiūriu, nėra priskiriama prie apsauginės konstrukcijos, garantuojančios pakankamą erdvę juo važiuojančiam darbuotojui, jeigu traktoriaus pakrypimas būtų didesnis nei ketvirtis apsisukimo, todėl, kad ši kabina neturi sustiprinto karkaso, apsaugančio vairuotojų apsivertimo atveju (ROPS). K-701 traktoriaus kabina konstrukciniu požiūriu nėra priskiriama prie kito atitinkamo saugos įtaiso, sumažinančio pavojų, jeigu darbo įrenginys (traktorius) apvirstų.

36Kaltinamieji ir nukentėjusioji prašo atleisti V. R. ir D. K. nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jie susitaikė, dėl žalos atlyginimo susitarė. Prokuroras, nukentėjusioji ir jos atstovė, gynėjas šį prašymą palaiko.

37Ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad V. R. ir D. K. pažeidė darbų saugos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, dėl ko 2010-06-22 16.30 val. įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu žuvo S. K.. Patys kaltinamieji prisipažino padarę šią veiką ir nurodė veikos aplinkybes. Specialisto išvada nustatyta, kad S. K. žuvo dėl įvykio metu padarytų sužalojimų, todėl kaltinamųjų veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d.

38Baudžiamojo kodekso 176 str. 1 d. numatyta atsakomybė darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui, pažeidusiam darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių. Iš baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų nustatyta, jog tiek kaltinamoji V. R., kuri buvo įmonės direktorė ir buvo atsakinga už darbų saugą, tiek D. K., būdamas UAB „Stagro“ agronomu ir būdamas atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, darbo higienos reikalavimų ir darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, pavaldžių darbuotojų kontrolę bei būdamas atsakingas už silosavimo darbus, įvykio metu pagal pareigas buvo atsakingi už įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą ir privalėjo kontroliuoti kaip pavaldūs darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos reikalavimų bei užtikrinti, kad atliekant silosavimo darbus būtų naudojamos tinkamos atsargumo priemonės. Iš aukščiau paminėtų įrodymų matyti, kad nelaimingo atsitikimo priežastimi buvo tai, kad slegianti siloso masę, buvo viršytas leistinas šoninis traktoriaus posvyris (tai sukėlė traktoriaus stabilumo netekimą ir jo virtimą) ir tai, kad buvo panaudotas nepritaikytas tokiems darbams traktorius „Kirovec K-701“.

39BK 16 str. 3 d. numatyta, kad nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo, jeigu jį padaręs asmuo nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

40V. R. ir D. K., kaip nustatyta byloje, yra UAB „Stagro“ direktorė ir agronomas, susipažinę su darbų saugos reikalavimais, taigi žino silosavimo darbų pavojingumą, todėl galima pagrįstai teigti, kad jie pagal savo išsilavinimą, nors ir nenumatė, tačiau galėjo ir turėjo numatyti, kad dėl darbų saugos nesilaikymo gali atsirasti nelaimingas atsitikimas žmonėms, tai gali būti atimta žmogaus gyvybė ar sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata. Taigi jie dėl nusikalstamo nerūpestingumo įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą BK 176 str. 1 d.

41BK 38 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

42Šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės recidyvistas, pavojingas recidyvistas, taip pat asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai.

43Kaltinamieji V. R. ir D. K. paskutinio posėdžio metu pripažino savo kaltę, su nukentėjusiąja M. K. susitaikė, dėl jai padarytos žalos atlyginimo susitarė. Padarytas nusikaltimas priskiriamas prie neatsargių (BK 16 str.), jie anksčiau neteisti, dirba, administracinėmis nuobaudomis nebausti, charakterizuojami teigiamai, todėl yra pagrindo manyti, kad ateityje jie nedarys naujų nusikalstamų veikų. Anksčiau V. R. ir D. K. nėra buvę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikę su nukentėjusiu asmeniu. Dėl šių priežasčių kaltinamieji V. R. ir D. K. atleistini nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 176 str. 1 d., paskiriant jiems baudžiamojo poveikio priemonę (BK 67 str.).

44Vadovaudamasis BPK 298 str., 302 str., 304, 305, 307 str.

Nutarė

45D. K., asmens kodas ( - ) padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. nuostatomis atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiu asmeniu ir bylą nutraukti.

46Vadovaujantis BK 67 str. 2 d., 68 str. nuostatomis, skirti D. K. baudžiamojo poveikio priemonę – sumokėti 1300 Lt (10 MGL) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Įmoką sumokėti per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

47V. R., asmens kodas ( - ) padariusią nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. nuostatomis atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jai susitaikius su nukentėjusiu asmeniu ir bylą nutraukti.

48Vadovaujantis BK 67 str. 2 d., 68 str. nuostatomis, skirti V. R. baudžiamojo poveikio priemonę – sumokėti 1300 Lt (10 MGL) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Įmoką sumokėti per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

49Kardomąsias priemones rašytinius pasižadėjimus neišvykti nuosprendžiui įsiteisėju panaikinti.

50Išaiškinti V. R. ir D. K., kad jeigu jie per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jų baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas. Jeigu jie per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, tai šis sprendimas atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl jų atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

51Procesą pagal nukentėjusiosios M. K. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo nutraukti ir patvirtinti 2012 m. liepos 24 d. susitarimą dėl žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-7-876/2012 tarp UAB „Stagro“ ir M. K. šiomis sąlygomis:

52Civilinis atsakovas UAB „Stagro“ įsipareigoja atlyginti nukentėjusiajai M. K. jos patirtą 30 000 Lt (trisdešimties tūkstančių litų) neturtinę žalą. Šia sumą sumokant tokia tvarka: 10 000 (dešimt tūkstančių) litų iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. pervedant į nurodytą nukentėjusiosios asmeninę sąskaitą. Likusią 20 000 (dvidešimties tūkstančių Lt) sumą iki 2012 m. gruodžio 31 d. pervedant į nukentėjusiosios nurodytą asmeninę sąskaitą.

53Procesinę prievartos priemonę - laikiną nuosavybės teisių apribojimą, paskirtą D. K., asmens kodas ( - ) į 50 000 Lt vertės turtą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

54Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Šakių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant... 2. D. K., asmens kodas ( - ) gimęs Šakių rajone, Kudirkos Naumiestyje,... 3. V. R., asmens kodas ( - ) gimusi Alytaus rajone, Simne, lietuvė, Lietuvos... 4. kaltinami nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d. padarymu... 5. D. K. kaltinamas tuo, kad bendrais veiksmais su V. R., būdamas UAB... 6. V. R. kaltinama tuo, kad bendrais veiksmais su D. K., būdama UAB „Stagro“... 7. Kaltinamoji V. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad kalta prisipažįsta... 8. Kaltinamasis D. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad pripažįsta savo kaltę... 9. Nukentėjusioji M. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad jos vyras į darbą... 10. Liudytojas V. A. teismo posėdžio metu nurodė, kad apie įvykį žino nedaug.... 11. Liudytojas D. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji parašė... 12. Teismo posėdžio metu liudytojas A. G. nurodė, kad dirbo laukuose, jis buvo... 13. Liudytojas V. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad keturias dienas prieš... 14. Liudytojas V. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad prieš įvykį pas jį... 15. Teismo posėdžio metu specialistas A. B. nurodė, kad jis atliko tyrimą.... 16. Specialisto išvadoje Nr. M130/10(10) nurodoma, kad S. K. mirtis įvyko nuo... 17. Įvykio vietos apžiūros protokole aprašyta įvykio vieta, pridėtos įvykio... 18. Transporto priemonės apžiūros protokole aprašytas įvykio vietoje buvęs... 19. Nelaimingo atsitikimo darbe akte nurodoma, kad S. K. buvo instruktuotas saugiai... 20. Traktorių ir žemės ūkio mašinų saugaus eksploatavimo rekomendacijose... 21. Iš direktoriaus pareiginių nuostatų matyti, kad direktorius privalo... 22. Iš agronomo pareiginių nuostatų matyti, kad jis privalo instruktuoti ir... 23. Šakių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 5 d. nutarimas patvirtina, kad... 24. S. K. charakteristika patvirtina, jog UAB „Stagro“ direktorė V. R.... 25. Ekspertizės akte Nr. 11-353(12) nurodoma, kad pagrindinės priežastys šiam... 26. Nelaimingo atsitikimo mechanizmas buvo toks: S. K. valdomas traktorius... 27. Darbo organizavimas ir atlikimas neatitiko Instrukcijos Nr. 7 ir Nuostatų 1... 28. Pagrindinė sąlyga nelaimingam atsitikimui kilti buvo tai, kad slegiant siloso... 29. Nesant atitinkamų apsauginių konstrukcijų nuo apsivertimo, traktorius... 30. Darbdavys ir jo įgalioti asmenys, prieš pavesdami S. K. traktoriumi... 31. Darbų saugos teisės aktai numato išimtis, kada darbdavys gali nepaisyti... 32. UAB „Stagro“ darbuotojo traktorininko S. K. veiksmas – važiavimas... 33. UAB „Stagro“ traktorininkas S. K. turėjo techninę galimybę išvengti... 34. Kaupo įvažiavimo bei išvažiavimo (pakilimo ir nusileidimo) kampai buvo apie... 35. Traktoriaus „Kirovec K-701“ kabina, kurioje sėdėjo įvykio metu mirtinai... 36. Kaltinamieji ir nukentėjusioji prašo atleisti V. R. ir D. K. nuo... 37. Ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme ištirtais įrodymais nustatyta,... 38. Baudžiamojo kodekso 176 str. 1 d. numatyta atsakomybė darbdaviui ar jo... 39. BK 16 str. 3 d. numatyta, kad nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra... 40. V. R. ir D. K., kaip nustatyta byloje, yra UAB „Stagro“ direktorė ir... 41. BK 38 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 42. Šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais negali būti atleistas nuo... 43. Kaltinamieji V. R. ir D. K. paskutinio posėdžio metu pripažino savo kaltę,... 44. Vadovaudamasis BPK 298 str., 302 str., 304, 305, 307 str.... 45. D. K., asmens kodas ( - ) padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 46. Vadovaujantis BK 67 str. 2 d., 68 str. nuostatomis, skirti D. K. baudžiamojo... 47. V. R., asmens kodas ( - ) padariusią nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 48. Vadovaujantis BK 67 str. 2 d., 68 str. nuostatomis, skirti V. R. baudžiamojo... 49. Kardomąsias priemones rašytinius pasižadėjimus neišvykti nuosprendžiui... 50. Išaiškinti V. R. ir D. K., kad jeigu jie per vienerius metus padarys... 51. Procesą pagal nukentėjusiosios M. K. ieškinį dėl neturtinės žalos... 52. Civilinis atsakovas UAB „Stagro“ įsipareigoja atlyginti nukentėjusiajai... 53. Procesinę prievartos priemonę - laikiną nuosavybės teisių apribojimą,... 54. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...