Byla 2A-1529-173/2010
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (pirmininkaujantis ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei ir Jurgitai Šiuparytei-Kekienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Milavita“ atstovui Tadui Ugintui, atsakovo UAB „Vykom‘ atstovei advokatei Aurelijai Vingrienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Milavita“ ir atsakovo „Vykom“ apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Milavita“ ieškinį atsakovui UAB „Vykom“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

4 ieškovas UAB „Milavita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vykom“ 38 909, 60 Lt, 6 procentus metinines palūkanas, jas skaičiuojant nuo 2008 m. gegužės 21 d. Nurodo, kad ieškovas atsakovui vykdė pervežimo paslaugas, bet atsakovas už suteiktas paslaugas nesumokėjo.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009m. gegužės 8 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. 2009 m. birželio 4 d. buvo gauti atsakovo prieštaravimai.

6Teismas 2010 m. balandžio 26 d. galutiniu sprendimu ieškinį tenkino dalinai. Priteisė ieškovui UAB „Milavita“ iš atsakovo UAB „Vykom“ 11 000,62 Lt skolą, 280 Lt už procesinių dokumentų rengimą, 163, 42 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

7Priteisė iš ieškovo UAB „Miolavita“ atsakovui UAB „Vykom“: 1500 Lt už advokato pagalbą.

8Priteisė iš atsakovo UAB „Vykom“ valstybei 16, 50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu(b. l. 137-141).

9Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

10Teismas nurodė, kad CMR Konvencijos 32 str. 4 p. įtvirtintas imperatyvas, jog pasibaigus ieškinio senaties terminui, pretenzijos negali būti pateiktos priešieškinio arba prieštaravimo forma. Šiuo atveju ieškinys dėl skolos priteisimo už krovinio pervežimus teismui buvo pateiktas tik 2009-05-07, praėjus daugiau nei metams ir trims mėnesiams po ieškinyje minėtų krovinių užsakymų sudarymo. Ieškinio senatis suėjo toliau pateiktiems reikalavimams dėl skolos už vežimo paslaugas priteisimo, grindžiamiems šiais krovinio pervežimo užsakymais: 2007-09-20 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00162 (suma - 6111,46 Lt), ieškinio senaties terminas baigėsi 2008-12-20; 2007-10-01 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00273 (suma - 6111,46 Lt), baigėsi 2009-01-01; 2007-10-09 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00373 (suma - 4278,02 Lt), ieškinio senaties terminas baigėsi 2009-01-09; 2007-10-09 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00368 (suma - 1629,72 Lt) - baigėsi 2009-01-09; 2008-01-31 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK08-00536 (suma - 4889,16 Lt) - baigėsi 2009-04-31; 2008-01-31 krovimo pervežimo užsakymas Nr.VYK08-00535 (suma - 4889,16 Lt) - baigėsi 2009-04-31. Bendra šių reikalavimų suma - 27 908,98 Lt, todėl šiai skolos daliai teismas ieškinį atmetė dėl praleisto senaties termino (CMR Konvencijos 32 str. 1 p.), o priteisė 11 000,62 Lt. Tokį savo sprendimą pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad ieškovas nesutiko su atsakovo atliktu įskaitymu pagal atsakovo 2007-07-25 informacinį pranešimą Nr. V0036 bei pranešimą apie atliktą įskaitymą pagal žalą Nr.VK0044. Kadangi buvo nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka, priešpriešinis reikalavimas dėl atlikto įskaitymo paliktinas nenagrinėtu.

11Ieškovas UAB „Milavita“ apeliaciniu skundu prašo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl praleisto ieškinio senaties termino, panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti. Skunde nurodoma, jog apylinkės teismas nepagrįstai pritaikė ieškinio senatį reikalavimams kylantiems pagal šiuos užsakymus: 2007-09-20 užsakymas Nr. VYK07-00162; 2007-10-01 užsakymas Nr. VYK07-00273; 2007-10-09 užsakymas Nr. VYK07-00373; 2007-10-09 užsakymas Nr. VYK07-00368; 2008-01-31 užsakymas Nr. VYK07-00536; 2008-01-31 užsakymas Nr. VYK07-00535. Bendra reikalavimų suma, kuriems pritaikyta ieškinio senatis sudaro 27908,98 Lt. Teismas visiškai nesigilino ir nenagrinėjo aplinkybių dėl kurių buvo praleistas ieškinio senaties terminas. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus patvirtinančius faktą, kad atsakovas skolos fakto neneigė, skolą pripažino ir ieškojo būdų kaip ją padengti (pridėtas atsakovo siūlymas perimti reikalavimo teisę mainais į skolos nurašymą, atsakovas pateikė duomenis apie atliktą įskaitymą nors tam neturėjo jokio faktinio pagrindo, kadangi neturėjo priešpriešinio vienarūšio reikalavimo). Tai reiškia, kad atsakovas nebuvo davęs neigiamo atsakymo apmokėti skolą ir nuolat vyko derybos dėl to kaip bus apmokėta skola. Tokie atsakovo veiksmai atitinka 1956 m. Ženevos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 32 str. 2 d. ir teisine prasme reiškia, kad atsakovas kol nedavė atsakymo atmesti pretenzijas dėl skolos apmokėjimo, ieškojo būdų ir derino su ieškovu kaip skolą padengti (elektroninis susirašinėjimas su atsakovo siūlymu perimti reikalavimo teisę mainais j skolos nurašymą, atsakovo pateikti duomenys apie atliktą įskaitymą, 2009-03-12 išsiųstą pranešimą dėl įskaitymo pagal žalą Nr. VK0044), kas sustabdė ieškinio senaties termino skaičiavimą. Ieškinio senaties termino skaičiavimą atsakovas buvo sustabdęs iki pat 2009-03-12. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo nepagrįstai atliktu įskaitymu (toks veiksmas tolygus atsakovo pranešimui atmesti pretenziją apmokėti skolą už pervežimus), pareiškė ieškinį dėl skolos priteisimo. Teismas, nepaisydamas ieškovo prašymo, šių aplinkybių ir pateiktų įrodymų nevertino, todėl nepagrįstai pritaikė ieškinio senaties terminą, tuo pažeisdamas 1956 m. Ženevos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 32 str. 2 ir 3 d., netinkamai išaiškindamas šią teisės normą (CPK 330 str.) ir CPK 270 str. 4 d. 1, 2, 3 punktai. Atsakovo 2009-03-20 atliktą įskaitymą vertintinas kaip skolos už vežėjo suteiktas paslaugas pripažinimas. Įskaitymo atlikimas pagal sąskaitas, dėl kurių apmokėjimo reikalavimą teisme pareiškė ieškovas, akivaizdžiai parodo, kad ieškovas savo skolą pripažino, bet pasirinko netinkamą prievolės sumokėti skolą įvykdymo būdą, nes įskaitė tariamą priešpriešinį vienarūšį reikalavimą ieškovui, kurio ieškovas neprivalėjo vykdyti. Apie tai, kad ieškovas neprivalėjo vykdyti prievolės atlyginti žalą pagal 2007-12-22 pretenziją VK Nr. 0044 atsakovas puikiai žinojo, nes turėjo visus duomenis apie tikrąjį žalos kaltininką, kuriam ir turėjo adresuoti savo reikalavimus. Atsakovas atlikdamas įskaitymą elgėsi nesąžiningai, nes savo elgesiu klaidino ieškovą, iš pradžių naudodamasis 2007-06-13 pasirašytos bendradarbiavimo sutarties atliekant tarptautinius krovinių vežimus automobilių keliais Nr. 07/00/13-1 (toliau -bendradarbiavimo sutartis) 14 punkte numatyta teise atidėjo mokėjimą iki bus nustatytas žalos padarymo kaltininkas, o nustačius avarijos kaltininką, savo prievolės sumokėti už suteiktas paslaugas nevykdė ir pareiškė nepagrįstą reikalavimą dėl žalos atlyginimo ieškovui, kurį įskaitė vietoje skolos.

12Atsakovas prieštaravime kaip atsikirtimo pagrindą nurodė tai, kad atliko įskaitymą ir tuo būdu baigėsi jo piniginė prievolė. Teismas nenagrinėjo atsakovo atlikto įskaitymo pagrįstumo motyvuodamas, kad dokumentinio proceso tvarka negalima pareikšti priešieškinio, tačiau sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodė, kad atsakovas ieškovui išsiuntė pranešimą dėl sąskaitų faktūrų įskaitymo pagal pretenziją pagal žalą Nr. VK0044 2009-03-20 registruotu laišku bei faksu (faksu pranešimas buvo išsiųstas 2009-03-12), todėl esant nurodytoms aplinkybėms, pagrįstai konstatuotina, jog atsakovo prievolė sumokėti ieškovui atlyginimą už suteiktas krovinio pervežimo paslaugas baigėsi įskaitymu (CK 6.130 str.). Toks teismo konstatavimas logiškai nepaaiškinamas, dėl to susidaro prieštaravimai pačiame teismo sprendime, nes teismas daliai ieškinio reikalavimų pritaiko ieškinio senatį (27908,98 Lt), dalį ieškinio reikalavimų patenkina (11000,62 Lt), tačiau sprendime nurodo, kad atsakovo atliktas įskaitymas 39281,85 Lt sumai yra pagrįstas. Sprendimas dviprasmiškas toje apimtyje, kad jei teismas konstatavo atsakovo atlikto įskaitymo pagal žalą VK Nr. 0044 pagrįstumą 39281,85 Lt sumai, tai nebuvo jokio faktinio pagrindo priteisti 11000,62 Lt ir taikyti ieškinio senatį 27908,98 Lt sumai. Pagal priimtą teismo sprendimą ieškovui vietoje 38909,60 Lt skolos priteista 11000,62 Lt, ir ieškovas papildomai įgyja regreso tvarka reikalavimo teisę į 39281,85 Lt pagal žalą VK Nr. 0044, nes už šią žalą tiesiogiai atsakingas kitas asmuo, kuris į bylos nagrinėjimą neįtrauktas. Jeigu ieškovas įgyja regreso teisę į žalą pagal atliktą įskaitymą, vadinasi, žalą tiesiogiai sukėlęs asmuo turėjo būti įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nes teismo sprendimas turės tiesioginę įtaką jo teisėms ir pareigoms (CPK 329 str. 2 d. 2 p). Tokios aplinkybės patvirtina faktą, kad teismas nepakankamai įsigilino į svarbias ginčo aplinkybes, neatskleidė ginčo esmės, todėl priėmė nepagrįstą ir prieštaringą galutinį sprendimą (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

13Kaip matyti iš Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. S09-001 projekto preambulės, kurį atsakovas atsiuntė ieškovo atstovui el. paštu 03.04.2009 patvirtino, kad 1) pervežamas krovinys eismo įvykio metu priklausė Italijos bendrovei „F. G. Automobiles S.P.A“; 2) ekspeditorius „T.V.M - Transporto Veicoli Mediterraneo“ atlygino Italijos bendrovei „F. G. Automobiles S.P.A" patirtus nuostolius; 3) UAB „Vykom“ atlygino nuostolius ekspeditoriui „T.V.M - Transporto Veicoli Mediterraneo“ ir įgijo reikalavimo iš už eismo įvykį atsakingo asmens ar asmenų. Neatsižvelgta, kad nuosavybės teisę į krovinį tokiose situacijose patvirtina krovinio įsigijimo sąskaita faktūrą (angliškai - Invoice), iš kurios matyti, kas yra gabenamo krovinio savininkas. Identifikuoti/nustatyti krovinio savininką pervežimo metu yra itin svarbu dėl pagrindinės priežasties - tik krovinio savininkas gali pareikšti pretenziją už žalą atsakingiems asmenims. Atsakovas šio dokumento ieškovui niekada nėra pateikęs. Atsižvelgiant į tai, kad nežinant kas iš tiesų buvo tikrasis krovinio savininkas pervežimo metu, negalima spręsti tolimesnio nuostolių atlyginimo klausimo. Be to, kaip teigiama reikalavimo perleidimo sutarties Nr. S09-001 projekto preambulėje, kurią surašė atsakovo atstovė I. Č., ekspeditorius „T.V.M - Transporto Veicoli Mediterraneo" atlygino Italijos bendrovei „F. G. Automobiles S.P.A“ patirtus nuostolius, tačiau atsakovas nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, jog ekspeditorius iš tiesų atlygino nuostolius, kaip teigiama sutarties projekte, ir įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš atsakovo. Dokumentai, patvirtinantys reikalavimo teisę yra aukščiau paminėta sąskaita faktūra ir pavedimo/atsiskaitymo išrašas, iš kurio būtų įmanoma nustatyti, kad ekspeditorius „T-V.M -Transporto Veicoli Mediterraneo“ tikrai krovinio savininkui padengė pastarojo patirtus pagrįstus ir įrodytus nuostolius ir įgijo teisę šių nuostolių reikalauti iš atsakovo. Atkreiptinas dėmesys, kad „T.V.M - Transporto Veicoli Mediterraneo“ pateiktas raštelis-sąskaita nėra tinkamas nuostolių atlyginimą įrodantis dokumentas.

14Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vykom“ prašo sprendimo dalį, kuria priteista 11000,62 Lt skola, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidas panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino įrodymų, paneigiančių ieškovo poziciją dėl atsakovo neteisėtai atlikto įskaitymo (ją ieškovas grindė tuo, kad, pirma, esą negavo atsakovo siųstų 2007-07-25 informacinio pranešimo Nr. V0036 bei pranešimo apie atliktą įskaitymą pagal žalą Nr.VK0044; antra, ieškovo teigimu, ne vežėjas, o tretysis asmuo yra kaltas dėl žalos atsiradimo; trečia, atsakovas atliko įskaitymą atgaline data ir tuo terminu, kai pagal pareikštą pretenziją mokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs):

151.Neįvertinta, kad atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovą dėl kroviniui padarytos žalos - šį faktą patvirtina teismui pateikti įrodymai: 2007-07-25 informacinio pranešimo Nr.V0036 kopija, 2007-11-22 pretenzijos pagal žalą Nr. VK0044 kopija bei jo išsiuntimą ieškovui patvirtinanti pašto kvito kopija. Ieškovui taip pat tinkamai buvo pranešta ir apie atliktą įskaitymą (CK 6.131 str. 2 d.) - 2009-03-20 atsakovas ieškovui išsiuntė pranešimą dėl sąskaitų faktūrų įskaitymo pagal pretenziją pagal žalą Nr.VK 0044 registruotu laišku bei faksu (faksu pranešimas buvo išsiųstas 2009-03-12) - šiems faktams pagrįsti atsakovas teismui pateikė pranešimo dėl sąskaitų faktūrų įskaitymo pagal pretenziją pagal žalą Nr. VK0044 kopiją bei jos išsiuntimą patvirtinančią pašto korespondencijos ataskaitos kopiją;

162.Iki 2009-03-20 abi šalys turėjo viena kitai priešpriešinius vienarūšius galiojančius reikalavimus (ieškovas turėjo reikalavimą atsakovui dėl atlyginimo už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas sumokėjimo, o atsakovas turėjo reikalavimą ieškovui dėl nuostolių atlyginimo už sugadintą krovinį (automobilio Fiat „Chassis“ Nr. 2656 sugadinimą), kadangi ieškovas, sudarydamas su atsakovu vežimo sutartis, įsipareigojo atsakyti atsakovui kaip vežėjas, t.y. ieškovas yra laikomas vežėju CMR konvencijos prasme. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežėjo kaltė dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo yra preziumuojama (Konvencijos 17, 18 straipsniai). Be to, pagal tarp ieškovo (vežėjo) ir atsakovo (užsakovo) 2007-06-13 bendradarbiavimo sutarties 3 str. 1 d. g punktą, „praradimo, sugadinimo arba pristatymo uždelsimo atveju, vežėjas (ieškovas) yra atsakingas už sugadinimus ir privalo juos pilnai atlyginti užsakovui(atsakovui)". Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių minėtą prezumpciją, nieko neatsakė į atsakovo pareikštas pretenzijas dėl krovinio sugadinimo bei pareiškimą dėl įskaitymo, todėl atsakovas pagrįstai mano, jog už kroviniui padarytos žalos atlyginimą yra atsakingas vežėjas (t. y. ieškovas);

173.Atsakovo atliktas įskaitymas neprieštarauja nei CK 6.134 str., nei jokioms kitoms imperatyvioms įstatymo nuostatoms, ieškovas apie atliktą įskaitymą buvo informuotas tinkamai, kas reiškia, kad šiuo atžvilgiu įskaitymui nebuvo jokių kliūčių. Šiems faktams patvirtinti atsakovas yra pateikęs teismui rašytinius įrodymus, todėl ieškovo teiginiai dėl įskaitymo negalimumo yra atmestini.

18Atsakovo atliktas įskaitymas laikomas teisėtu ir galiojančiu, nes jis atitiko visus įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl galima teigti, kadangi atsakovo prievolė ieškovui baigėsi 2009 m. kovo pabaigoje (kai ieškovas informuotas apie atliktą įskaitymą), akivaizdu, kad ieškovo kreipimosi į teismą dieną (2009 m. gegužės pradžioje) atsakovas ieškovui nebeturėjo jokių galiojančių neįvykdytų prievolių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija 2007-12-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007 nurodė, kad atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti. Tai reiškia, kad ne atsakovas turi pareigą įrodinėti, kad jo atliktas įskaitymas galioja ir yra teisėtas, o ieškovas, siekiantis nuginčyti atliktą įskaitymą, turi atitinkamą įrodinėjimo pareigą. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.), todėl ieškovo įrodinėjimo pareiga negali būti perkeliama atsakovui, kadangi tai prieštarautų CPK 12 str. įtvirtintam šalių rungimosi principui, dispozityvumo ir šalių lygiateisiškumo principams bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai.

19Apeliaciniai skundai netenkintini.

20Dėl skolos už vežimą

21Ieškovas UAB „Milavita“(vežėjas) ir atsakovas UAB „Vykom“(užsakovas) 2007 m. birželio 13 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį atliekant tarptautinius krovinių vežimus automobilių keliais(b.l. 39-42). Šia sutartimi užsakovas paveda vežėjui už sulygtą atlyginimą pervežti krovinius šioje sutartyje numatytomis sąlygomis automobilių keliais, kertant Lietuvos Respublikos valstybės sieną(tarptautinis krovinių vežimas automobilių keliais). Šia sutartimi vežėjas įsipareigojo, gavęs ir patvirtinęs užsakovo užsakymą, pateikti transporto priemonę, nugabenti užsakovo jam patikėtą krovinį į paskirties vietą ir perduoti jį turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui, o užsakovas įsipareigoja už krovinio pervežimą sumokėti vežėjui šalių sutartą užmokestį(CPK 6.807, 6.808 straipsniai).

22Lietuva yra Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties Konvencijos( toliau- CMR konvencija) dalyvė, kuria ji tapo prisijungimo būdu 1993 m. Ši Konvencija yra Lietuvos vidaus tesiės sistemos dalis.Teismas, spręsdami ginčus, kylančius iš krovinių tarptautinių pervežimų, kuriuos unifikuotai reglamentuoja CMR konvencija, turi ją taikyti. CMR konvencija taikoma transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė(CMR konvencijos 1 straipsnio 1 dalis). Teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant CMR konvenciją dėl senaties prarandama po vienerių metų(CMR 32 straipsnio 1 dalis). Senaties terminas dėl apmokėjimo už vežimą prasideda praėjus trims mėnesiams po vežimo sutarties pasirašymo. Pasibaigus ieškinio senaties terminui, pretenzijos negali būti pateiktos priešieškinio ar prieštaravimo forma(CMR 32 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 4 dalis).

23Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad šalių kilusiam ginčui taikytina CMR konvencija. Pagrįstai sprendė, kad 2007-09-20 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00162 (suma - 6111,46 Lt), ieškinio senaties terminas baigėsi 2008-12-20; 2007-10-01 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00273 (suma - 6111,46 Lt), baigėsi 2009-01-01; 2007-10-09 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00373 (suma - 4278,02 Lt), ieškinio senaties terminas baigėsi 2009-01-09; 2007-10-09 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK07-00368 (suma - 1629,72 Lt) - baigėsi 2009-01-09; 2008-01-31 krovinio pervežimo užsakymas Nr.VYK08-00536 (suma - 4889,16 Lt) - baigėsi 2009-04-31; 2008-01-31 krovimo pervežimo užsakymas Nr.VYK08-00535 (suma - 4889,16 Lt)-baigėsi 2009-04-31. Bendra šių reikalavimų suma - 27 908,98 Lt, todėl šiai skolos daliai teismas ieškinį atmetė dėl praleisto senaties termino (CMR Konvencijos 32 str. 1 p.), ir priteisė 11 000,62 Lt.

24Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sąlygų Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad ieškovas nesutiko su atsakovo padarytų įskaitymu pagal atsakovo 2007m.liepos 25 d. informacinį pranešimą Nr. V0036 bei pranešimą apie atliktą įskaitymą pagal žalą Nr. VK 0044. Ieškovo ieškinys buvo pareikštas dėl skolos už atliktus vežimus pagal krovinio važtaraščius, prašant nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Dokumentinio proceso tvarka negalima pareikšti priešieškinio(CPK 430 straipsnio 4 dalis). Todėl šis reikalavimas paliktinas nenagrinėtas.

25Kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t.y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas. Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą nereikia reikšti priešieškinio dėl jo atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo, reikalaujant teismo tokį įskaitymą patvirtinti, tačiau atsakovas privalo įrodyti, kad įskaitymas atliktas laikantis įstatymo reikalavimų.

26CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolę baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas. Įskaitymui atlikti turi būti nustatytos atitinkamos sąlygos. Pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius- ir savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teise neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t.y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos- delikto. Antra, šalių reikalavimai turi būti priešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui. Trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abejų prievolių dalykas turi būti toks pat(pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai paslaugas ir pan.). Ketvirta, abu reikalavimai turi galioti. Penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini. Šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Teisėjų kolegija yra tos nuomonės, kad šalių reikalavimai yra vienarūšiai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo įsiskolinimą už atliktus tarptautinius vežimus. Atsakovas įskaitymą padarė motyvuodamas tuo, kad autoįvykio metu buvo apgadintas automobilis FIAT, Nr. 2656. Žala padaryta vairuojant ieškovo autovežį vairuotojui R. Z.(b. l. 46). Atsakovas šiame informaciniame pranešime net nenurodo žalos dydžio, bet reikalauja ją atlyginti. Iš byloje esančio Greitkelio policijos rašto matyti, kad autoįvykio, įvykusio 2007 m. birželio 19d., dalyviai yra Čekijos Respublikos ir Rumunijos piliečiai(b. l. 76). Byloje nėra jokių duomenų, kad autoįvykio kaltininku yra ieškovo vairuotojas. Vien tai, kad atsakovas trečiajam asmeniui sumokėjo už apgadintą automobilį, nereiškia, jog šalių reikalavimai yra vienarūšiai.Ieškovas atsakovui atliko vežimo paslaugą, o atsakovas įsitikinęs, kad ieškovas turi jam perduoti pinigus už padarytą žalą, todėl įskaitymas negalimas.

27Kiti apeliacinių skundų motyvai bylos išsprendimui teisinės reikšmės neturi(CPK 8893 straipsniai). Kolegija, vadovaudamasi išdėstytų, daro išvadą, kad tenkinti apeliacinius skundus pagrindo nėra. Iš šalių valstybei priteistina po 5, 02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28apeliacinius skundus atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Išieškoti iš ieškovo UAB „Milavita“, įmonės kodas 170760758, ir atsakovo UAB „Vykom“, įmonės kodas 300132204, valstybei (surenkamoji sąskaita Nr.( - ), įmokos kodas 5660) po 5, 02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. ieškovas UAB „Milavita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2009m. gegužės 8 d. preliminariu sprendimu... 6. Teismas 2010 m. balandžio 26 d. galutiniu sprendimu ieškinį tenkino dalinai.... 7. Priteisė iš ieškovo UAB „Miolavita“ atsakovui UAB „Vykom“: 1500 Lt... 8. Priteisė iš atsakovo UAB „Vykom“ valstybei 16, 50 Lt išlaidų,... 9. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.... 10. Teismas nurodė, kad CMR Konvencijos 32 str. 4 p. įtvirtintas imperatyvas, jog... 11. Ieškovas UAB „Milavita“ apeliaciniu skundu prašo sprendimo dalį, kuria... 12. Atsakovas prieštaravime kaip atsikirtimo pagrindą nurodė tai, kad atliko... 13. Kaip matyti iš Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. S09-001 projekto... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vykom“ prašo sprendimo dalį, kuria... 15. 1.Neįvertinta, kad atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovą dėl kroviniui... 16. 2.Iki 2009-03-20 abi šalys turėjo viena kitai priešpriešinius vienarūšius... 17. 3.Atsakovo atliktas įskaitymas neprieštarauja nei CK 6.134 str., nei jokioms... 18. Atsakovo atliktas įskaitymas laikomas teisėtu ir galiojančiu, nes jis... 19. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 20. Dėl skolos už vežimą... 21. Ieškovas UAB „Milavita“(vežėjas) ir atsakovas UAB... 22. Lietuva yra Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties Konvencijos(... 23. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad šalių kilusiam ginčui... 24. Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sąlygų ... 25. Kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Tuo atveju,... 26. CK 6.130 straipsnyje nustatyta, kad prievolę baigiasi, kai įskaitomas... 27. Kiti apeliacinių skundų motyvai bylos išsprendimui teisinės reikšmės... 28. apeliacinius skundus atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio... 29. Išieškoti iš ieškovo UAB „Milavita“, įmonės kodas 170760758, ir...