Byla 2-16861-769/2015
Dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Trumtransa“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Valeresta“ skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Trumtransa“,

Nustatė

2pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio neveikimo ir veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolės R. V. 2015-10-19 patvarkymą Nr. 15015370, panaikinti antstolės R. V. 2015-09-07 turto aprašą, areštuoti kilnojamąjį turtą ir turtines reikalavimo teises į UAB „Valeresta“ skolininkus, panaikinti areštą pareiškėjos piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose ir informuoti Turto areštų registrą, priteisti iš antstolės pareiškėjai patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių įrodymai bus pateikti papildomai. Nurodydama, kad antstolė vykdo 2015-09-02 Palangos miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėja prašė panaikinti areštą įmonės sąskaitoms ir areštuoti kilnojamąjį turtą ir turtines teises į pareiškėjos skolininkus, nes šio turto vertė pakankama nutarčiai įvykdyti, todėl sąskaitų areštas naikintinas. Taip pat nurodė, kad 2015-10-19 patvarkymu antstolė pareiškėjos skundo netenkino, be to šio patvarkymo pareiškėja nėra gavusi, jame nurodytos aplinkybės dėl nesudarytų sąlygų turtui apžiūrėti neatitinka tikrovės, pareiškėja pateikė kilnojamo turto sąrašą, taip pat reikalavimo teisių į skolininkus sąrašą, todėl pirmiau nei sąskaitos turėjo būti areštuotas šis turtas, antstolė pažeidė CPK 681 str., nes areštuotas turtas neįkainotas. Nepagrįsti antstolės argumentai dėl reikalavimo teisių į debitorius sąrašo tikslinimo, o tai, kad UAB „Litmosa“ iškelta bankroto byla, nepaneigia reikalavimo teisės į šį skolininką, rekvizitų netikslumas nereikšmingas, nes reikalavimo teisės gali būti pagrįstos dokumentais, antstolio patvarkymas negali būti sąlyginis, priimami dokumentai pareiškėjai neįteikiami, kai kuriuos dokumentus pareiškėja gauna tik pareikalavusi, tokiu būdu antstolė pažeidžia pareiškėjos teises ir teisėtus interesus. Nurodė, kad 2015-09-07 turto aprašo nėra gavusi, tačiau iš registro duomenų sužinojusi, kad areštuotos pareiškėjos piniginės lėšos kasoje, tokie antstolės veiksmai neteisėti, nes 2015-09-02 teismo nutartimi pareiškėjos lėšos kasoje nebuvo areštuotos.

3Antstolė R. V. nesutikdama su skundu 2015-11-09 patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo. Nurodė, kad vykdo 2015-09-02 Palangos miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Valeresta“ turtui, vykdant šią nutartį nustatyta, kad įmonė neturi nekilnojamo turto ir transporto priemonių. 2015-09-07 areštuotos piniginės lėšos UAB „Valeresta“ kasoje neviršijant 37256 Eur sumos; 2015-09-18 sustabdytas lėšų išmokėjimas iš pareiškėjos banko sąskaitų 37256 Eur sumai, AB SEB banke esančioje sąskaitoje piniginių lėšų likutis 845,41 Eur. 2015-10-28 apžiūrėtas ir aprašytas pareiškėjos kilnojamas turtas, šalims pasiūlyta pateikti nuomonę dėl šio turto vertės. Pareiškėja pateikė debitorių sąrašą, tačiau dokumentai, patvirtinantys turtinės prievolės egzistavimą, nebuvo pateikti, todėl nesant nustatytai įmonės kilnojamo turto vertei, pareiškėjai neturint nekilnojamo turto ir transporto priemonių, taip pat nepatikslinus debitorių sąrašo, nepateikus informacijos apie turimą turtą, areštas įmonės sąskaitoms nepanaikintas.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Trumtransa“ pateikė atsiliepimą, nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo skundu, prašė jį atmesti. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-11-20 pakeitė 2015-09-02 nutartį, leidžiant UAB „Valeresta“ atlikti einamuosius mokėjimus: mokesčius valstybei – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, darbo užmokestį darbuotojams ir atlikti kitus būtinus mokėjimus. Iš nutarties turinio aišku, kad yra areštuojamas visas UAB „Valeresta“ turtas bei nurodomas arešto eiliškumas, kitaip suprantant nutartį laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų procesinių tikslų, todėl antstolės atlikti veiksmai yra teisėti.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės, taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti veiksmus, numatytus įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Antstolės žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta vykdyti pagal 2015-09-02 Palangos miesto apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-801-973/2015, pagal kurią nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti UAB „Valeresta“, į.k. 300078678, priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar nepakankant UAB „Trumtransa“ reikalavimams užtikrinti, areštuoti UAB „Valeresta“ priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose ir/ar pas trečiuosius asmenis, pareikšto reikalavimo ribose už 37256,00 Eur. 2015-09-07 turto aprašu antstolė aprašė UAB „Valeresta“ pinigines lėšas, esančias įmonės kasoje neviršijant 37256 Eur sumos, turto areštas registruotas Turto arešto aktų registre (2015-09-07 pranešimas). 2015-09-15 antstolė priėmė patvarkymą ir įpareigojo UAB „Valeresta“ pateikti informaciją apie turimą turtą. 2015-09-18 antstolė priėmė patvarkymus sustabdyti lėšų išmokėjimą iš UAB „Valeresta“ sąskaitų AB SEB banke ir AB Swedbank banke. Iš 2015-09-25 gautų kredito įstaigų pranešimų nustatyta, kad pareiškėjos sąskaitoje AB Swedbanke lėšų nėra, AB SEB banke esančioje sąskaitoje Nr. ( - ) lėšų likutis - 845,41 Eur. 2015-10-19 antstolė išnagrinėjusi skolininko skundą priėmė patvarkymą tenkinti skundą, areštuoti kilnojamąjį turtą ir lėšas, esančias pas kitus asmenis UAB „Valeresta“ pateikus patikslintą kilnojamo turto sąrašą ir patikslintą debitorių sąrašą, nedelsiant panaikinti areštus piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose, pakankamai areštavus kito turto (37256 Eur sumai), įpareigoti UAB „Valeresta“ direktorę nedelsiant - nuo šio patvarkymo gavimo, sudaryti sąlygas apžiūrėti viešbutyje kilnojamąjį turtą – daiktus (pagal patikslintą sąrašą). 2015-10-23 turto aprašu aprašytas UAB „Valeresta“ kilnojamas turtas, nurodant, jog turtas bus įkainotas jį apžiūrėjus, turto areštas registruotas Turto arešto aktų registre (2015-10-26 pranešimas). 2015-10-29 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo UAB „Valeresta“ ir UAB „ Trumtransa“ pateikti nuomonę apie UAB „Valeresta“ kilnojamo turto vertę.

7Pareiškėja nurodo, kad antstolės 2015-10-19 patvarkymas Nr. 15015370 yra neteisėtas, jos skundas juo buvo tenkintas tik tariamai, antstolė neįvertino pateiktos informacijos apie turtą ( kilnojamus daiktus ir reikalavimo teises); buvo neobjektyvi ir šališka, nes nurodė, kad „ sutikrinus kilnojamuosius daiktus pagal sąrašą ir viešbutyje, bus sprendžiamas klausimas dėl skolos perėmimo daiktais, kadangi kreditorius tam neprieštarautų“, ir t.t. Teismas sutinka su pareiškėja UAB „Valeresta“, kad antstolė vykdo ne skolos išieškojimą, bet nutartį dėl arešto taikymo, todėl jos teiginiai 2015-10-19 patvarkyme dėl „skolos perėmimo daiktais“ yra nekorektiški. Taip pat sutinka su teiginiais, kad antstolė, vykdydama teismo nutartį, privalėjo pati, o ne skolininkei pareikalavus, pirmiausia areštuoti turtą, o tik po to pinigines lėšas, todėl darytina išvada, kad priimdama 2015-10-19 patvarkymą Dėl skolininko UAB „Valeresta“ 2015-10-09 skundo ir nutardama areštuoti kilnojamąjį turtą bei lėšas, esančias pas kitus asmenis, nedelsiant panaikinti areštus piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose, pakankamai areštavus kito turto, ji iš dalies ištaisė savo padarytas klaidas, todėl naikinti nurodyto patvarkymo nėra pagrindo. Pareiškėjos teiginiai, kad antstolei nurodyto kilnojamojo turto ir debitorių įsiskolinimo sumos yra pakankamos 2015-09-02 teismo nutarčiai įvykdyti nepagrįsti ir neįrodyti, pareiškėja nėra pateikusi jokių savo reikalavimo teises į nurodytus debitorius patvirtinančių įrodymų, o pateiktame kilnojamo turto sąraše pareiškėjos turimas kilnojamas turtas įvertintas 13704,10 Eur, t.y. suma žymiai mažesne nei nurodyta 2015-09-02 nutartyje (37256 Eur). Taip pat nepagrįsti pareiškėjos teiginiai, kad 2015-10-19 patvarkymas jai nebuvo įteiktas, vykdomojoje byloje esantis siuntų įteikimo žiniaraštis patvirtina, kad patvarkymas įteiktas 2015-10-22, pasirašė administratorė Ž. Š..

8Pareiškėja taip pat prašo panaikinti antstolės 2015-09-07 turto aprašą. Iš 2015-09-07 turto aprašo, 2015-09-07 pranešimo apie turto arešto akto pakeitimo duomenų registravimą turto arešto aktų registre Nr. TA2-15-110109 matyti, kad minėtu aprašu areštuotos piniginės lėšos, esančios įmonės UAB „Valeresta“ kasoje, neviršijant 37256 Eur sumos. Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų - vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). Antstolių įst. 3 str. 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Antstolis turi veikti savo kompetencijos ribose. Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese apibrėžia nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 4 p.), kurioje nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 str. 5 d. 8 p.). Šiuo atveju teismas 2015-09-02 nutartimi nurodė, kad areštuojamos UAB „Valeresta“ priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei turtinės teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – UAB „Valeresta“ priklausiančios piniginės lėšos, esančios kredito įstaigose ir/ar pas trečiuosius asmenis, pareikšto reikalavimo ribose už 37256,00 Eur. Antstolė aprašė pareiškėjos įmonės kasoje esančias lėšas, t.y. turtą, nenurodytą nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CPK 145 str. 1 d. įtvirtintos skirtingo pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės ir kiekviena jų gali būti taikoma tik tada, kai dėl jos taikymo pasisakyta teismo nutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-684/2013). Todėl esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, bei remiantis nurodyta kasacinio teismo praktika darytina išvada, kad antstolė areštuodama turtą, nenurodytą vykdomoje nutaryje, pažeidė procesines teisės normas ir pareiškėjos kasoje esančias pinigines lėšas areštavo nepagrįstai, todėl 2015-09-07 turto aprašas naikintinas.

9Pareiškėja prašo teismo areštuoti kilnojamąjį turtą ir turtines reikalavimo teises į UAB „Valeresta“ skolininkus. Skolininkei išaiškintina, kad teismas patvarkymų dėl turto arešto nepriima. Šis skolininkės reikalavimas buvo patenkintas antstolei išnagrinėjus 2015-10-09 UAB „Valeresta“ skundą, todėl pakartotinai jis nenagrinėtinas. Teismas nustatė, kad 2015-10-19 patvarkymas priimtas pagrįstai, antstolė nurodė areštuoti kilnojamąjį turtą ir lėšas pareiškėjai patikslinus kilnojamo turto bei debitorių sąrašus, bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos kilnojamo turto aprašas (pagal pareiškėjos pateiktus duomenis) yra sudarytas 2015-10-23, kilnojamo turto arešto faktas registruotas turto arešto registre (2015-10-26 pranešimas Nr. TA2-15-132793).

10Pareiškėja prašo panaikinti areštą UAB „Valeresta“ piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose. Atsisakydama tenkinti šį reikalavimą antstolė 2015-11-09 patvarkyme nurodė, kad „įmonės kilnojamojo turto vertė nėra nustatyta,<...>,informacijos apie turimą turtą ( įskaitant esančias lėšas įmonės kasoje) nepateikta, areštas įmonės sąskaitoms nepanaikintas, kadangi tai pažeistų kreditoriaus teises“. Šioje dalyje pareiškėjos reikalavimas tenkintinas iš dalies. Iš 2015-09-02 teismo nutarties matyti, jog antstolė pirmiausia turėjo areštuoti UAB „Valeresta“, į.k. 300078678, priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar nepakankant UAB „Trumtransa“ reikalavimams užtikrinti, areštuoti UAB „Valeresta“ priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose ir/ar pas trečiuosius asmenis, pareikšto reikalavimo ribose už 37256,00 Eur. CPK 675 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui areštuoti iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi nustatyti minėto turto vertę, t.y. areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju teismas neturi galimybės konstatuoti, už kokią sumą 2015-10-23 buvo areštuota UAB “Valeresta” turto, kadangi 2015-10-23 aprašytas turtas neįkainotas, kaip tai nustato CPK 681 straipsnis. Pažymėtina, kad turto vertės nežinojimas turto arešto akto surašymo metu nėra kliūtis turtui areštuoti, tačiau jo negali būti areštuojama iš esmės daugiau, negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-02-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-139/2005). Areštuodama turtą antstolės padėjėja turto arešto akte nurodė, kad turtas bus įkainotas jį apžiūrėjus, tačiau jokių veiksmų nuo 2015-10-23 dėl turto apžiūrėjimo nesiėmė. Ši aplinkybė leidžia iš dalies sutikti su pareiškėjos skundo argumentais, t.y. konstatuotinas CPK 681 straipsnio 1 dalies pažeidimas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos areštuoto kilnojamojo turto vertė bylos nagrinėjimo metu nėra nustatyta, nėra duomenų apie debitorinius įsiskolinimus, teismas neturi pagrindo daryti neabejotinai išvadai, jog piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose, areštas yra perteklinis veiksmas. Antstolės padarytas CPK 681 straipsnio 1 dalies pažeidimas turi būti ištaisytas, areštuotas turtas įvertintas ir, nustačius, kad areštuota turto ir lėšų pas kitus asmenis pakankamai ( už 37256 Eur) - areštas piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose turi būti panaikintas.

11Pareiškėja taip pat prašė priteisti iš antstolės patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau duomenų apie patirtas išlaidas iki bylos nagrinėjimo nėra pateikusi, todėl šis pareiškėjos prašymas nenagrinėtinas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjos UAB „Valeresta“ skundą tenkinti iš dalies.

14Panaikinti 2015-09-07 antstolės R. V. turto aprašą, kuriuo areštuotos piniginės lėšos, esančios įmonės UAB „Valeresta“ kasoje neviršijant 37256 Eur sumos.

15Įpareigoti antstolę įkainoti 2015-10-23 aprašytą skolininkės turtą.

16Kitoje dalyje skundą atmesti.

17Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0074/15/27820 grąžinti antstolei R. V..

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai