Byla 2-219-324/2010
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Neringai Gudašytei, dalyvaujant ieškovo atstovui Arūnui Gedeikiui, atsakovo atstovei advokato padėjėjai Jūratei Šlitei, trečiojo asmens UAB „Medicinos banko“ atstovui advokato padėjėjui Gilbertui Kinderevičiui, teismo posėdyje nagrinėjant civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerida“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Laberta“, tretiesiems asmenims V. B., akcinei bendrovei Parex bankui, uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankui, Nordea Bank Finland Plc, akcinei bendrovei SEB bankui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas prašė pripažinti negaliojančia 2008 m. vasario 21 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą Žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. GP-784 ir taikyti restituciją: priteisti jam iš atsakovo 9936/83960 dalis 8,3960 ha dydžio žemės sklypo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )); 0,1781 ha dydžio žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )); 0,2543 ha dydžio žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )); 0,3687 ha dydžio žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )); 3,2430 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )); 0,4200 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ir šiame sklype esančius statinius – gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), tris ūkinius pastatus (unikalūs Nr. ( - )), kitus statinius (unikalus Nr. ( - )); priteisti atsakovui iš ieškovo 1576000 Lt.

3Bylos nagrinėjimo metu šalys sudarė taikos sutartį ir prašo patvirtinti tokias jos sąlygas:

41.

5Šia taikos sutartimi šalys taikiai, tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą civilinėje byloje žemiau nurodytomis sąlygomis.

62.

7Atsakovas šioje taikos sutartyje nurodyta tvarka ir terminais sutinka ir įsipareigoja ieškovui sumokėti 100000,00 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų), o ieškovas likusių reikalavimų atsakovui civilinėje byloje atsisako.

83.

9Šios taikos sutarties 2 punkte nurodytus 100000,00 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų) atsakovas sumoka per 90 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos ieškovui sekančia tvarka ir terminais:

103.1.

1130000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 30 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

123.2.

1330000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 60 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

143.3.

1540000 (keturiasdešimt tūkstančių litų) – per 90 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

164.

17Šalys susitaria, kad bet kuriuo atsakovo prievolės, nurodytos šios taikos sutarties 3 punkte, vykdymo laikotarpiu atsakovui ir/ar jo akcininkams pardavus 19,1023 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 15,2839 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 14,34 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 0,99 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), už šiuos žemės sklypus gautos piniginės lėšos bus panaudotos atsakovo prievolės, nurodytos šios taikos sutarties 3 punkte, įvykdymui anksčiau nurodytų terminų.

185.

19Atsakovui pažeidus šios taikos sutarties 3 punkte nustatytus įmokų mokėjimo terminus, jis įsipareigoja mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo bendros neapmokėtos įsiskolinimo sumos.

206.

21Šalys susitaria ir patvirtina, kad ieškovo atsakovui perleistų žemės sklypų, esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ) dalyje, Nr. ( - ), Nr. ( - ), esantys neįregistruoti statiniai (statybinės medžiagos) lieka atsakovui nuosavybės teise, o atsakovas atsisako bet kokių pareikštų pretenzijų ieškovui dėl šių statinių (statybinių medžiagų) pašalinimo iš nurodyto žemės sklypo.

227.

23Šalys pareiškia ir patvirtina, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės daugiau jokių pretenzijų dėl civilinėje byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus reikalavimus atsirandančius pagal šią taikos sutartį.

248.

25Šalys pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus teismo pašto išlaidas, kurias apmoka atsakovas.

269.

27Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą reikalavimų atsakovams dalyje nutraukti (LR CPK 293 str. 5 p.).

2810.

29Šalys susitaria, jog laikinosios apsaugos priemonės galios iki visiško taikos sutarties įvykdymo šioje civilinėje byloje.

3011.

31Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos reikalavimų atsakovams dalyje nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos LR Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p. (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį) ir 294 str. 2 d. (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), taip pat LR civilinio kodekso 6.985 straipsnyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).

32Prašymas tenkintinas.

33Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, įstatymų reikalavimus atitinka, trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).. Šalių įsipareigojimas dėl bylos nagrinėjimo dalyko nereikšti viena kitai pretenzijų ateityje faktiškai atitinka CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatas.

34Turėtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena iš kitos nereikalauja.

35Valstybės patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja atlyginti atsakovas, todėl iš jo valstybei priteistina 40,05 Lt.

36Dėl žyminio mokesčio bei trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalys nesusitarė, todėl šis klausimas spręstinas pagal CPK 94 straipsnio 2 dalies, 93 straipsnio 1, 2 dalių, 96 straipsnio 1 dalies nuostatas.

37Nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovo valstybei priteistina 25 procentai (750 Lt) žyminio mokesčio sumos, mokėtinos už 100000 Lt sumos ieškinį.

38Tretieji asmenys prašo priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas: Nordea Bank Finland Plc – 1285,63 Lt (t. 3, b. l. 99), UAB Medicinos bankas – 1300 Lt (t. 3, b. l. 181, 182, 198), AB SEB bankas – 1493,54 Lt (t. 4, b. l. 6, 7).

39Pareikšto ieškinio suma – 3926000 Lt, patenkinta ieškininių reikalavimų dalis – 100000 Lt. Ieškovas privalo atlyginti trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų dalį, proporcingą atmestiems ieškinio reikalavimams (97 proc.): Nordea Bank Finland Plc – 1247,06 Lt, UAB Medicinos bankui – 1261 Lt, AB SEB bankui – 1448,73 Lt. Atsakovas privalo atlyginti trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų dalį, proporcingą patenkintiems ieškinio reikalavimams (3 proc.): Nordea Bank Finland Plc – 38,57 Lt, UAB Medicinos bankui – 39 Lt, AB SEB bankui – 44,81 Lt.

40Vadovaujantis CPK 291 straipsniu,

Nutarė

41patvirtinti tokias šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas:

421.

43Atsakovas šioje taikos sutartyje nurodyta tvarka ir terminais sutinka ir įsipareigoja ieškovui sumokėti 100000,00 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų), o ieškovas likusių reikalavimų atsakovui civilinėje byloje atsisako.

442.

45Šios taikos sutarties 2 punkte nurodytus 100000,00 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų) atsakovas sumoka per 90 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos ieškovui sekančia tvarka ir terminais:

462.1.

4730000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 30 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

482.2.

4930000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 60 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

502.3.

5140000 (keturiasdešimt tūkstančių litų) – per 90 kalendorinių dienų nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

523.

53Šalys susitaria, kad bet kuriuo atsakovo prievolės, nurodytos šios taikos sutarties 3 punkte, vykdymo laikotarpiu atsakovui ir/ar jo akcininkams pardavus 19,1023 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 15,2839 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 14,34 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 0,99 ha žemės sklypą (paskirtis – miškų ūkio), esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), už šiuos žemės sklypus gautos piniginės lėšos bus panaudotos atsakovo prievolės, nurodytos šios taikos sutarties 3 punkte, įvykdymui anksčiau nurodytų terminų.

544.

55Atsakovui pažeidus šios taikos sutarties 3 punkte nustatytus įmokų mokėjimo terminus, jis įsipareigoja mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo bendros neapmokėtos įsiskolinimo sumos.

565.

57Šalys susitaria ir patvirtina, kad ieškovo atsakovui perleistų žemės sklypų, esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ) dalyje, Nr. ( - ), Nr. ( - ), esantys neįregistruoti statiniai (statybinės medžiagos) lieka atsakovui nuosavybės teise, o atsakovas atsisako bet kokių pareikštų pretenzijų ieškovui dėl šių statinių (statybinių medžiagų) pašalinimo iš nurodytų žemės sklypų.

586.

59Šalys pareiškia ir patvirtina, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės daugiau jokių pretenzijų dėl šioje civilinėje byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią taikos sutartį.

607.

61Šalys pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus teismo pašto išlaidas, kurias apmoka atsakovas.

628.

63Šalys susitaria, jog laikinosios apsaugos priemonės galios iki visiško taikos sutarties įvykdymo šioje civilinėje byloje.

64Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Laberta“ (įmonės kodas 135000096) 40,05 Lt (keturiasdešimt litų 5 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio.

65Priteisti iš ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerida“ (įmonės kodas 300149239) tretiesiems asmenims Nordea Bank Finland Plc (įmonės kodas 1680235-8) 1247,06 Lt (tūkstantį du šimtus keturiasdešimt septynis litus 6 ct), UAB Medicinos bankui (įmonės kodas 112027077) 1261 Lt (tūkstantį du šimtus šešiasdešimt vieną litą), AB SEB bankui (įmonės kodas 112021238) 1448,73 Lt (tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 73 ct).

66Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Laberta“ (įmonės kodas 135000096) tretiesiems asmenims Nordea Bank Finland Plc (įmonės kodas 1680235-8) 38,57 Lt (trisdešimt aštuonis litus 57 ct), UAB Medicinos bankui (įmonės kodas 112027077) 39 Lt (trisdešimt devynis litus), AB SEB bankui (įmonės kodas 112021238) 44,81 Lt (keturiasdešimt keturis litus 81 ct).

67Nutraukti civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerida“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Laberta“, tretiesiems asmenims V. B., akcinei bendrovei Parex bankui, uždarajai akcinei bendrovei Medicinos bankui, Nordea Bank Finland Plc, akcinei bendrovei SEB bankas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

68Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Neringai... 2. ieškovas prašė pripažinti negaliojančia 2008 m. vasario 21 d. tarp... 3. Bylos nagrinėjimo metu šalys sudarė taikos sutartį ir prašo patvirtinti... 4. 1.... 5. Šia taikos sutartimi šalys taikiai, tarpusavio nuolaidomis išsprendžia... 6. 2.... 7. Atsakovas šioje taikos sutartyje nurodyta tvarka ir terminais sutinka ir... 8. 3.... 9. Šios taikos sutarties 2 punkte nurodytus 100000,00 Lt (vieną šimtą... 10. 3.1.... 11. 30000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 30 kalendorinių dienų nuo... 12. 3.2.... 13. 30000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 60 kalendorinių dienų nuo... 14. 3.3.... 15. 40000 (keturiasdešimt tūkstančių litų) – per 90 kalendorinių dienų nuo... 16. 4.... 17. Šalys susitaria, kad bet kuriuo atsakovo prievolės, nurodytos šios taikos... 18. 5.... 19. Atsakovui pažeidus šios taikos sutarties 3 punkte nustatytus įmokų... 20. 6.... 21. Šalys susitaria ir patvirtina, kad ieškovo atsakovui perleistų žemės... 22. 7.... 23. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad jos viena kitai neturi ir ateityje... 24. 8.... 25. Šalys pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus teismo... 26. 9.... 27. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą... 28. 10.... 29. Šalys susitaria, jog laikinosios apsaugos priemonės galios iki visiško... 30. 11.... 31. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties... 32. Prašymas tenkintinas.... 33. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 34. Turėtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena iš kitos nereikalauja.... 35. Valstybės patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,... 36. Dėl žyminio mokesčio bei trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi... 37. Nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 83 straipsnio 1... 38. Tretieji asmenys prašo priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas: Nordea... 39. Pareikšto ieškinio suma – 3926000 Lt, patenkinta ieškininių reikalavimų... 40. Vadovaujantis CPK 291 straipsniu,... 41. patvirtinti tokias šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas:... 42. 1.... 43. Atsakovas šioje taikos sutartyje nurodyta tvarka ir terminais sutinka ir... 44. 2.... 45. Šios taikos sutarties 2 punkte nurodytus 100000,00 Lt (vieną šimtą... 46. 2.1.... 47. 30000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 30 kalendorinių dienų nuo... 48. 2.2.... 49. 30000 (trisdešimt tūkstančių litų) – per 60 kalendorinių dienų nuo... 50. 2.3.... 51. 40000 (keturiasdešimt tūkstančių litų) – per 90 kalendorinių dienų nuo... 52. 3.... 53. Šalys susitaria, kad bet kuriuo atsakovo prievolės, nurodytos šios taikos... 54. 4.... 55. Atsakovui pažeidus šios taikos sutarties 3 punkte nustatytus įmokų... 56. 5.... 57. Šalys susitaria ir patvirtina, kad ieškovo atsakovui perleistų žemės... 58. 6.... 59. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad jos viena kitai neturi ir ateityje... 60. 7.... 61. Šalys pasilieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus teismo... 62. 8.... 63. Šalys susitaria, jog laikinosios apsaugos priemonės galios iki visiško... 64. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Laberta“... 65. Priteisti iš ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 66. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Laberta“ (įmonės... 67. Nutraukti civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 68. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti paduotas...