Byla 2-397-471/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant pareiškėjui V. P. jo atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui, Šaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinės žemės tarnybos Kelmės žemėtvarkos skyriui ir D. P. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu / 3-6 l. /, prašydamas nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktą, kad jis 2000m. nupirkęs iš V. L., J. L. ir T. S. ir iki šiol teisėtai, atvirai, sąžiningai ir nepertraukiamai valdydamas įgijo nuosavybės teisę į pastatus – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ) ir šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

3Teismo posėdyje pareiškėjas V. P. ir jo atstovė prašo pareiškimą tenkinti.

4Suinteresuotų asmenų valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo / 52 l. /, Šaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos / 48-49 l. / ir Nacionalinės žemės tarnybos Kelmės žemėtvarkos skyriaus / 55-56 l. / atstovai į teismo posėdžius neatvyko, atsiliepimuose nurodė dėl pareiškimo neprieštaraujantys.

5Suinteresuotas asmuo D. P. ankstesniame teismo posėdyje su pareiškimu sutiko.

6Apie bylos iškėlimą ir nagrinėjimą Lietuvos CPK 532str. tvarka paskelbus specialiame interneto tinklapyje iki teismo posėdžio dienos pastatų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami / 41, 42 l., /; bet byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka / 38 l., Lietuvos CPK 533str. 1d. /.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Byloje surinktais įrodymais – pareiškėjo V. P. paaiškinimu, liudytojos J. L. parodymais, bylos medžiaga - nustatyta, kad pareiškėjas V. P. 2000m. pavasarį, tikslus laikas nenustatytas, sąžiningai įgijo / nupirko / iš sutuoktinių V. L., kuris yra miręs 2006m. / 31 l. /, ir J. L. / 29 l. / bei 1912m. gimusios T. S. / 28 l. /, kuri taip pat yra mirusi, gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ) ir šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - )/ 7, 23 l. /, kuriuos iki šiol teisėtai, atvirai, sąžiningai ir nepertraukiamai valdo. 1899m. pastatytas gyvenamasis namas / 12 l. / su šuliniu / 17 l. /, 1948m. pastatytas ūkinis pastatas / 16 l. / ir 1988m. pastatytas garažas / 15 l. / iki šiol nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl įstatymo reikalavimus atitinkanti pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruota, dėl ko VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsisako V. P. nuosavybės teises į pastatus įregistruoti administracine tvarka / 24, 25 l. /.

9Iš Kražių seniūnijos pažymos / 26 l. / ir ūkinės knygos įrašų / 27-28 l. / matyti, kad šie pastatai ūkinėse knygose įrašyti kaip priklausantys V. L., J. L. ir T. S., kurie 2001-01-16 išvyko į Petrališkės kaimą / 27 l. /. Liudytoja J. L. patvirtino, kad jos šeima pastatus maždaug prieš 12 metų pardavė V. ir D. P. ir išsikraustė gyventi į Petrališkės kaimą, kur nusipirko kitą gyvenamąjį namą; nuo to laiko pareiškime nurodomais pastatais nesinaudoja ir jokių pretenzijų neturi, nes pirkimo-pardavimo sandoris yra pilnai įvykdytas. Pareiškėjas V. P. nuo 2001-01-05 yra deklaravęs gyvenamąją vietą Linkaučių kaime / 33 l. /. Suinteresuotas asmuo D. P. ankstesniame teismo posėdyje patvirtino, kad ji su sutuoktiniu V. P. / 35 l. / 2000 metais pastatus nusipirko ir nuolatinai juose apsigyveno; prieš keletą metų ji išsikėlė gyventi kitur, o V. P. liko gyventi Linkaučių kaime; jų santuoka iki šiol nėra nutraukta. Iš pateiktos atsiskaitymo knygelės ir kitų dokumentų matyti, kad V. P. eilę metų pastatais naudojasi kaip savais - moka žemės mokesčius, atsiskaito už suvartotą elektros energiją, yra pastatus apdraudęs ir kt.

10Iš visų šių įrodymų matyti, kad pareiškėjas V. P. šiuos pastatus sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savus valdo iki dabar, t.y. daugiau kaip 10 metų.

11Jei per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito pereina keliems asmenims ir kiekvieno iš jų valdymas atitinka Lietuvos CK 4.68str. nustatytus reikalavimus, tai tų asmenų valdymo laikas skaičiuojamas kartu / t.y. įskaitytinas ir laikotarpis, kai pastatus valdė V. L., J. L. ir T. S. - Lietuvos CK 4.71str. 2d. /. Daiktų valdymas prasidėjo iki 2000m. redakcijos Lietuvos CK įsigaliojimo ir CK 4.68str. 1d. nustatytas dešimties metų terminas suėjo iki 2003m. liepos 01d., todėl CK 4.27str. 2d. nuostatos / dėl nekilnojamojo daikto valdymo atsiradimo nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento / netaikomos, nes daikto valdymo pagrindu pagal įgyjamąją senatį jau buvo įgytos nuosavybės teisės į valdomą daiktą / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-10 nutartis byloje Nr. 3K-3-535/2009, Šiaulių apygardos teismo 2009-06-16 nutartis byloje Nr. 2A-334-368/2009, kt. /. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tai net nebūtų kliūtis pareiškimui tenkinti / 2011-02-21 nutartis byloje Nr. 3K-7-67/2011, kt. /.

12Suinteresuotų asmenų atstovai ir kiti asmenys pastatų valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo neginčija; duomenų apie tai, kad pastatai priklausytų valstybei ar savivaldybei arba būtų registruoti kito asmens vardu nėra / 52 l., Lietuvos CK 4.69str. 3d. /, jie yra laisvame valstybinės žemės plote / 55 l. /. Pastatų įgijimo metu V. P. buvo ir iki šiol yra susituokęs / 35 l. /, tačiau ši aplinkybė neturi įtakos sprendimo šioje byloje priėmimui. Jokių kitų aplinkybių pareiškimui atmesti nenustatyta, todėl pareiškimas tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d., 533str. 2d., Lietuvos CK 4.68-4.71 str. /.

13Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad V. P., a/k ( - ) 2000 metais sąžiningai įgijęs / nupirkęs / bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savus valdydamas įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ) ir šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Kelmės apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai